ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Květen / 2020

Jak dále se zvěřinou?

Myslivost 5/2020, str. 56  Jiří Kasina
Momentální nouzová nákazová situace zasáhla celé hospodářství, ovlivnila životy doslova všech, myslivce nevyjímaje. A byť se nacházíme v jarním období, kdy se tradičně nejméně loví, situace je letos výjimečná. Mnoho myslivců využívá doby karantény k tomu, aby trávili mnohem více času v honitbách, než je v tuto dobu obvyklé, a loví na nočních lovech černou zvěř. Možná je až překvapivé, kolik myslivců hrdě líčilo, kolik kusů stihli v karanténě ulovit.
Po ulovení však nastává problém, pokud se zvěřina nezkonzumuje přímo v rodině, v podstatě nejde buď vůbec ulovený kus prodat do výkupu, pokud ano, aktuální cena kolem 10 Kč za kg nikoho zrovna nepotěší.
Výkupní firmy totiž buď zcela přestaly vykupovat a nebo nabízejí velmi nízké ceny. Trh se zvěřinou se zastavil, hranice pro vývoz zvěřiny se zavřely, nefungují restaurace, jídelny a další stravovací zařízení. Jak tedy dál?
Sednul jsem tedy a obeslal otázkami některé výkupní subjekty, podobné otázky jsem poslal s prosbou o odpověď na adresu náměstka ministra zemědělství Patrika Mlynáře.
Bohužel do uzávěrky tohoto čísla odpověď z MZe nedorazila, uveřejňujeme tedy odpovědi výkupních firem. Pro větší srozumitelnost jsou odpovědi seskupeny a označeny čísly podle jednotlivých subjektů, jejichž odpovědi jsme dostali.   
 
1. CITUS Mrazírny
2. BIDFOOD
3. Lesní družstvo Vysoké Chvojno
4. BERBERA
5. ŠUMAVSKÁ ZVĚŘINA
6. MORAVIALOV
7. fa. ŠMIDRKAL

zverina.jpg
 
Jaká je momentální situace s výkupem zvěřiny? Kolik a za jaké ceny vykupujete zvěřinu?
 
1. Vzhledem k situaci zřejmě nebudeme vůbec vykupovat, masa na skladě je hodně a není komu ho prodávat 
2. Naše oba závody jsou z důvodu situace v ČR do odvolání zavřeny. Momentálně nevykupujeme. Vzhledem k situaci na trhu tomu bude i výkupní cena odpovídat a bude na hony vzdálená ceně loňské.
3. Výkupní ceny zvěřiny v naší lokalitě jsou na nejnižší úrovni, co pamatuji (např. černá 20 Kč/1 kg). Vzhledem k dobrým vztahům se zpracovatelským podnikem v našem okolí s odbytem nemáme až takové potíže. Část produkce jsme po splnění legislativních podmínek donedávna zužitkovali i v restauraci Zámeček, kterou provozujeme, dnes však bohužel… Naše nabídka výkupních cen je vzhledem ke konečné prodejní ceně velice nízká a tím je výkup omezen na malé množství srnčí zvěře, za nějž jsme schopni zaplatit ještě uspokojivou cenu.
4. Naše společnost má nyní výkup pozastaven jednak kvůli plánované údržbě zpracovatelských prostor a mrazíren, ale zároveň i kvůli momentální situaci na trhu.
5. Od 30. března máme výkup zvěřiny zcela zastavený, proto ani neuvádím žádné výkupní ceny.
6. Vzhledem k tomu, že se nacházíme mimo loveckou sezonu a většina myslivců to tak bere, bez ohledu na povolený celoroční odlov mladé zvěře, výkup je minimální. Ceny výkupu jsou nízké z toho důvodu, že trh se zvěřinou je vyloženě sezonní záležitost, na což ten, kdo povolil celoroční odlov zvěře, zapomněl.
7. V tuto chvíli je výkup zastaven, děláme vše proto, abychom mohli od prvního června výkup alespoň v omezené míře a za omezené ceny spustit.
 
Jaký je zájem o výkup ze strany myslivců?
 
1. Zájem by byl, otázkou je jejich představa o ceně 
2. Samozřejmě se začínají myslivci ptát na ceny pro nadcházející sezónu, ale bohužel v tuto dobu nejsme schopni říct za kolik a kdy se začne vykupovat. Zcela jistě ne od 1.5.
3. Myslivecké spolky, které nám zvěřinu dodávaly, se přizpůsobily tomuto stavu a hledají jiné možnosti odbytu své produkce zvěřiny.
4. V měsíci březnu a dubnu je zájem o výkup ze stany myslivců tradičně minimální. Vše se začíná rozjíždět nanovo až v květnu s odstřelem srnců.
5. V tuto roční dobu není nikdy žádný velký zájem ze strany mysliveckých spolků o prodej zvěřiny. Většina myslivců ctí „staré“ doby lovu, střílí pouze selata a tam není problém si je ponechat pro vlastní spotřebu.
6. Zájem o výkup ze strany myslivců v současné době není, neboť spárkatou zvěř téměř nikdo neloví, loví se pouze zvěř černá a tu si asi lovci nechávají.
7. Zájem o výkup zvěře ze strany myslivců je stejný možná lehce zvýšený. Předpokládám, že je to způsobené obavami ze situace, kdy se výkup zastaví úplně a my už nebudeme moci vykoupit ani kus na sklad.
 
Jaké jsou možnosti prodeje zvěřiny? Jaké množství zpracované zvěřiny lze momentálně na trhu vůbec uplatnit?
 
1. Prodáváme do gastra - jídelny, restaurace, za běžné situace prodáme to, co nabouráme. Problém je, že i když dáte guláš za 90 Kč, stejně ho více neprodáte. V ČR konzumují zvěřinu možná dva lidé z deseti, a to je ještě optimistické, zbytek si zvěřinu z různých důvodů nekoupí. Ceny obecně pro koncového zákazníka v marketech, ale třeba i v Makro jsou úděsné, ale ani podstatné snížení cen nepřiměje běžného člověka si zvěřinu koupit 
2. Jednoduchá odpověď – žádné.
3. Zvěřinu dále prodáváme „v kůži“ tedy nezpracovanou, neboť i při naší vlastní produkci asi 150 kusů černé zvěře; 150 kusů daňčí zvěře a 100 kusů zvěře srnčí, by další zpracování nebylo rentabilní. Zpracovatelský provoz máme 25 km od našeho sběrného místa a ani jeho zpracovatel není bez problémů. Uplatnění kvalitní domácí zvěřiny či výrobků z ní má bohužel velkou konkurenci v dovezené zvěřině někdy nejistého původu či věku.
4. Za poslední tři týdny se obchod se zvěřinou v podstatě zastavil. Našimi zákazníky nejsou domácnosti, ale velkoobchody, restaurace a jiné gastro provozy, a to všude po Evropě. Naši odběratelé uvádějí, že tržby na veškeré jejich prodávané zboží se propadly o 80 %. Velký problém, který se momentálně začíná vynořovat, je splatnost faktur. Existují v podstatě tři možnosti, jak se odběratelé snaží splatnost prodloužit nebo se úplně zbavit svých závazků. První je dohoda o prodloužení splatnosti (o asi 90 až 180 dní po skončení standardní splatnosti, dále je to snaha o vrácení zboží nebo neopodstatněná reklamace již zaplaceného zboží. Bohužel jsme ještě na začátku všeho a myslím si, že tuto krizi nepřežije nejméně 20 % restaurací nebo hotelů. Jejich krach, úpadek či vážné finanční problémy se přenesou na velkoobchody, a odtud pak na nás, výrobce potravin.
5. Protože na otázky odpovídám v první dekádě dubna a budou uveřejněny až v květnovém čísle, musím odpovědět, že současné možnosti prodeje jsou nulové. Rozhodnutím vlády jsou zavřené restaurace, hotely, školní jídelny veškeré stravovací zařízení, kam jsme zvěřinu dodávali. Do běžné prodejní sítě obchodů se skoro nelze dostat pro složitou byrokracii.
6. V současné době možnosti prodeje jsou omezené, vzhledem k tomu, že jsou zavřeny restaurace, školy, veřejná stravovací zařízení a zrušeny veškeré společenské akce. V zahraničí v současné době o zvěřinu rovněž není zájem, a to především proto, že není lovecká sezóna. Momentálně se zvěřina u nás prodává minimálně a jen v drobném prodeji.
7. V tuto chvíli se prodej stoprocentně zastavil, veškeré zásoby zvěřinářům zůstávají na skladech.
 
Jak velké ohrožení pro trh se zvěřinou cítíte v současné situaci?
 
1. Bude to kolaps. Pokud bude někdo vykupovat, tak možná za ceny, které tu ještě nebyly. Jediná možnost je asi do krmiva pro psy a kočky 
2. Ohrožení cítíme obrovské, neustálý tlak na vyšší odlovy, stagnující poptávka po zvěřině a velký tlak na prodejní cenu v celé EU nám příliš do karet nehraje.
3. Trh se zvěřinou (legální) je téměř před zhroucením a negativně je ovlivněn i současným nouzovým stavem s uzavřením restaurací. Situaci zhoršuje i narůstajících tlak zemědělských subjektů na škody zvěří, který vede k vyššímu lovu a tím dalšímu zahlcení trhu. Nechci rozebírat jak dalece a ve kterých lokalitách je tlak na myslivce oprávněný a kde se jedná spíše o nedostatek komunikace či vnímaní hospodaření v přírodě.
4. Trh se zvěřinou je nyní zcela na kolenou. Troufám si říct, že vlastně momentálně ani neexistuje.
5. Nechci zde malovat nějaký kritický scénář, ale pravda je, že jsem rozeslal po výkupnách a mysliveckých spolcích dopis, kde informuji všechny přátele myslivce o tom, že výkup zvěřiny od 1. května nebude zahájen. V současné době nedokážu vůbec odhadnout, kdy se výkup znovu rozběhne, zda od července, nebo od srpna, ale také může nastat situace, že možná až v září. Toto neuvádím pro můj alibismus, ale jen pro širší informaci. Tuto situaci řeší celá Evropa a priority jsou někde jinde, než řešit „nějakou zvěřinu“.
6. Domácí trh se zvěřinou bude záviset na délce přijatých bezpečnostních opatření. Pokud se otevřou restaurace, školy, veřejné stravování apod., pak by se trh se zvěřinou měl vrátit do normální situace.
7. V tuto chvíli je zvěřinový obchod v patové situaci stejně jako restauratérství, pohostinství, cestovní ruch a další uzavřená odvětví. Požaduje se po nás abychom zvěřinu vykupovali za plné ceny a my přitom máme plné sklady a možnosti odbytu nulové.
 
Navrhujete nebo vidíte nějaké možnosti podpory a pomoci ze strany státu, případně z jiných míst?
 
1. Vzhledem k výše uvedenému nezájmu zákazníků těžko říci. Možná plošná propagace kvality zvěřiny masa ve sdělovacích prostředcích, ale asi ani to nepomůže, viz akce český kapr. A stejně by si na tom nahrabal někdo, kdo s tím nemá nic společného
2. Podpora zpracovatelských závodů by jistě byla na místě, protože se v dohledné době může velmi lehce stát, že myslivci nebudou mít kam ulovenou zvěř prodat. Nejedná se jen o myslivce, ale také o státní podniky jako VLS a LČR, které patří k největším dodavatelům zvěře do zpracovatelských závodů.
3. I když došlo k určitému navýšení možnosti prodeje zvěřiny „napřímo“ myslím si, že by neměla být v tomto směru žádná regulace, jinak se musím ptát, na co máme za poměrně velké peníze vyškolené laické prohlížeče zvěřiny. Regulace dovozu laciné zvěřiny z farmových chovů není vzhledem k celosvětové globalizaci možná.
4. Osobně si myslím, že od státu se žádné pomoci nedočkáme, protože slibované a libozvučně znějící věty o podpoře z přímých přenosů vlády se pod taktovkou úředníků mění na nesplnitelné podmínky. Napsal jsem dopis ministru zemědělství se žádostí o posun začátku lovecké sezóny aspoň o měsíc a vylíčil jsem mu důvody, které mě k tomu vedou. Bohužel mi bylo odpovězeno, že toto nepřipadá v úvahu, protože záměr Ministerstva zemědělství ČR je dlouhodobá redukce stavů zvěře a ministerstvo na spárkatou zvěř pohlíží jako na škodnou.
5. Myslím, že toto je správná otázka. Kladl jsem si ji od prvního dne, kdy se nám ze dne na den zastavil veškerý odbyt a po skončení všech vládních opatření se nevrátí život do normálu. Lidé okamžitě nezačnou navštěvovat restaurace a nezačnout utrácet, protože se jim začíná do podvědomí vkrádat slovo „krize“. To je vždy začátek špatných časů. Zkrátka po zvážení všech okolností jsem sedl a napsal dopis panu ministrovi zemědělství, kde upozorňuji na celou situaci, která může nastat, a navrhl jsem mu z mého pohledu řešení. Prozatím mi nepřišla žádná odpověď.
6. Současnou situaci chápeme neboť zdraví je vždy na prvním místě. Asi je potřeba trpělivosti a musíme doufat, že přijatá opatření budou postupně uvolňována a vše bude jako dřív.
7. Ano myšlenky jistě jsou. V tuto chvíli zjišťujeme stavy a pilně pracujeme na všech možnostech jak profinancovat nadcházející sezónu a obnovit obchod.
 
Co by pomohlo aktuálně nejvíce?
 
1. Zprovoznění restaurací a jídelen. Ale sezona je už stejně pryč, v létě se moc zvěřiny neprodá 
2. Otevření restaurací a osvěta veřejnosti, že se není třeba zvěřiny bát, ale naopak se jedná o velmi kvalitní biopotravinu. A také zařazení zvěřiny do sortimentu v supermarketech.
3. Pomoci by mohla kampaň propagující „českou“ zvěřinu např. ve spolupráci ČMMJ, MZe + zpracovatelé + ČT či jiná media (využití mediálně známých myslivců).
4. Nejvíce by pomohlo postupné znovuotevírání restaurací nejen u nás, ale hlavně v zahraničí, a to zejména v Německu, Francii a Švýcarsku a dále obnovení cestovního ruchu, a to aspoň v rámci Evropy.
5. V celé republice je zpracovatelů zvěřiny pouze malá hrstka, proto nám není dopřáno takové popularity jako jiným subjektům. Co nás ale všechny trápí, jsou plné sklady. Loňská sezona v důsledku velkého množství zvěře, které bylo vykoupeno o 20 % více, než v předešlém roce, jenom vše zhoršuje. Toto množství znamená několik desítek tun finálního zpracování, které je nutné „někde“ prodat. Nyní nelze prodat nic v tuzemsku a zahraničí je zcela zablokované. Takže odpověď na otázku je, jak společně zajistit snížení zásob.
6. Nejvíce by nám pomohlo, aby ustoupil koronavirus, byla zrušena přijatá opatření a vše se vrátilo do normálu. Potom může začít normální výkup zvěřiny.
7. Nejvíce by pomohlo objevení vakcíny proti covid 19, aby se obnovil život a celosvětová spotřeba se alespoň přiblížila číslům z uplynulých let.
 
 
Jakou další perspektivu na trhu se zvěřinou vidíte a jak celosvětová situace kolem koronaviru vůbec do budoucna ovlivní obchodování se zvěřinou?
 
1. Pokud se nepodaří největším zpracovatelům vyvézt většinu zvěřiny do ciziny, tak asi bude muset stát zaplatit kafilerní boxy a vozit zvěřinu do kafilerií. Ještě to vše zhorší předpokládaný výskyt AMP v ČR, který se šíří všude kolem nás. 
2. Již poslední tři roky pociťujeme velký tlak na snižování cen zvěřiny, který po poražení koronaviru ještě zesílí. Všechny zpracovatele zvěřiny čekají velmi těžké časy.
3. To je otázka na kterou neumím odpovědět …
4. Jsem přesvědčen o tom, že výkup zvěřiny nezačne 1.5.2020, a to ani u nás, ani jinde v Evropě. Ani my, ani jiné potravinářské provozy nejsme schopni kvůli zavřeným hranicím nejen českých, ale i evropských sehnat zahraniční pracovníky na bourání masa. Není ani výhled komu, za kolik a kdy nakoupenou zvěřinu prodávat. Půjde-li vše nad očekávání dobře, otevřou se restaurace, hranice a lidé začnou aspoň omezeně cestovat a utrácet, tak si myslím, že o zahájení výkupu můžeme mluvit k 1.8., v případě pesimistických odhadů až 1.9., popřípadě dokonce až k 1.10.2020.
Současně je nutné si uvědomit, že v tuto dobu se za normálních okolností prodávají skladové zásoby z předešlé sezóny. Toto se však neděje, přičemž kvůli vysokým odstřelům z minulých let se na skladech po Evropě nacházejí ještě zásoby z roku 2018. Do Evropy se navíc každý rok jen v únoru a začátkem března naveze jelení zvěřina z Nového Zélandu a zvěřina z divokých prasat z Austrálie a USA v řádu desítek tisíc tun. Až se stávající situace uklidní, přičemž je otázkou kdy to vůbec bude, velmi výrazně klesne kupní síla obyvatelstva a naroste nezaměstnanost. Ptáte-li se mě proto na ceny pro příští sezónu, nedovedu nic konkrétního říct. Je ale možné, že se bude vykupovat klidně i za méně než 50 % z cen sezóny 2019.
5. Myslím, že z mých předešlých odpovědí je patrné, jaká je situace a jaká je prognóza. Když se sníží zásoby ve skladu, tak je možné začít znovu nakupovat. Na tomto je založen každý obchod a ten se zvěřinou není jiný. Stejně ale přesně nevíte, kdy a zda zboží vůbec prodáte.
6. Velkým úkolem nás zpracovatelů a všech kompetentních orgánů je zvýšit spotřebu zvěřiny u nás a to zejména v restauracích a ostatních veřejných stravovacích zařízení a to tím, že se bude dodávat pouze kvalitní a zdravotně nezávadná zvěřina, kterou v současné době mohou zajistit pouze oficiální zpracovny zvěřiny kontrolované SVS. Dále je potřeba zvyšovat  propagaci zvěřiny. 
Jak koronavirus ovlivní obchodování se zvěřinou celosvětově se uvidí, až začne lovecká sezóna, zda bude u zahraničních odběratelů zájem. V současné době se dá těžko předvídat, ale věřím, že zájem o zvěřinu bude i nadále, o jaké množství se uvidí. Jedno je ale jisté a to, že výkupní ceny zvěřiny v současné době neporostou.
Až se vrátíme do normálního režimu, vidím problém zejména u zvěřinových závodů, které čelí nerovné konkurenci. Zde by měl stát a SVS vytvářet a dbát na zdravé konkurenční prostředí a ne to, co se podporuje. Za této situace jen těžko můžeme cenově konkurovat malým zpracovatelům zvěřiny, které nejsou pod stálým veterinárním dozorem. Tyto malé zpracovny nám nevadí, pokud budeme mít stejné povinnosti. To znamená, pokud budou stejné poplatky za prohlídky ulovené, vykoupené zvěře ze strany SVS a budou požadovány další povinnosti, které zvěřinové závody musí provádět a malé zpracovny ne.
7. V tuto chvíli stále věřím, že se standardní toky surovin obnoví, ale určité modifikaci se v nadcházejících letech neubráníme. Na závěr připomínám, že žádná nemoc ani covid19 nezmění nic na tom, že zvěřina je a bude jedna z nejchutnějších a nejzdravějších dostupných potravin.
 
 

Zpracování dat...