ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Květen / 2020

V problematice vlka musíme všichni spolupracovat

Myslivost 5/2020, str. 41  Lubomír Hajný
Královéhradecký kraj vyplatil za rok 2019 na náhradách škod po vlčích útocích více než 2,2 milionu korun. V porovnání s předchozími roky je to rekordní částka. Kraj vyplácí odškodné chovatelům vybraných hospodářských zvířat od roku 2016. Jak celou situaci okolo výskytu vlka hodnotí hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, jsem se ptal v březnu letošního roku.
 
Pane hejtmane, proč jste se rozhodl řešit situaci ohledně vlka v Královéhradeckém kraji? Co byl prvotní impuls?
 
Naším cílem je zajistit udržitelný rozvoj zejména venkovských lokalit. Obzvlášť v oblastech Broumovska a Trutnovska v posledních letech útoky vlků komplikují život malým soukromým farmářům a zemědělcům. Pokud tito lidé skončí své podnikání, bude to pro obhospodařování krajiny a další rozvoj těchto regionů velký problém.
 
Co nejvíce trápí obyvatele kraje v souvislosti s výskytem vlka?
 
S chovateli v regionu jsem v kontaktu, takže těch podnětů je několik. Všichni se ale shodují, že v souvislosti se zemědělstvím či hospodařením v krajině a výskytem vlka chybí systémové řešení. Musíme se zamyslet nad tím, jak zdejším zemědělcům pomoci a společně s dotčenými ministerstvy koncepčně nastavit podmínky pro ochranu jejich hospodářských zvířat. V současnosti se řeší pouze následky vlčích útoků, které teď pro mnoho farmářů znamenají zásadní existenční problémy.
 
Jak vidíte spolupráci všech, kteří se podílejí na řešení situace k výskytu vlka (AOPK ČR, myslivci, chovatelé)?
 
V té otázce je už zmíněná zásadní věc – spolupráce všech. Současná situace totiž dospěla do bodu, kdy musíme všichni spolupracovat na řešení tohoto problému. Pozice Královéhradeckého kraje je v tuto chvíli taková, že koordinujeme zájmy chovatelů, myslivců, Agentury na ochranu přírody a krajiny a dalších subjektů. Jsem přesvědčen, že díky tomu budeme schopní najít takové řešení, ve kterém uspokojíme zájmy jednotlivých aktérů.
 
Co je podle Vás důležité udělat v problematice vlka aktuálně a co do budoucna?
 
Nejdříve musíme pomoci chovatelům a zemědělcům překonat následky vlčích útoků, které co se týče vyplacených náhrad, dynamicky stoupají. Zde si dovolím uvést několik čísel. Prostřednictvím dotačního programu Ministerstva financí Královéhradecký kraj za rok 2016 vyplatil celkem 45 tisíc korun. O rok později částka stoupla na více než 520 tisíc korun a v loňském roce se náhrady škod vyšplhaly na více než 2,2 milionu korun. I letos čekáme vysokou částku. Chovatelé jistě uplatní i jednotlivé škody, které dosud brali jako dar přírodě, protože pro některé z nich už situace začíná být kritická. Do budoucna bude tedy zapotřebí zajistit vyváženost v soužití mezi hospodářskými zvířaty, chovateli a vlky.
 
Jak hodnotíte proběhlou mezinárodní konferenci, jejíž byl kraj spoluorganizátorem?
 
Že situace, o které jsem mluvil v předchozích otázkách, začíná být opravdu vážná, dokazuje i právě tato uspořádaná mezinárodní konference. Na druhou stranu každý problém v sobě skrývá i něco pozitivního. To pozitivní na celé problematice je fakt, že všechny dotčené skupiny vnímají tyto problémy a chtějí je řešit. Ze setkání s více než 150 chovateli, myslivci, zástupci Českého rybářského svazu, Agentury na ochranu přírody a krajiny či dalšími odborníky z České republiky i ze zahraničí vzešlo mnoho inspirativních podnětů, které nám ukázaly, jakým směrem se do budoucna vydat a společně se státem tyto problémy vyřešit.
 
Co říkáte na extrémní názory při řešení problému vlk, které volají po jeho vystřílení?
 
Tyto názory jsem samozřejmě zaznamenal a do určité míry je dokážu pochopit, protože ta situace je z pozice chovatelů dále neúnosná. Na druhou stranu nejsem příznivcem extrémních řešení jakýchkoliv problémů. Nic totiž není pouze černé nebo bílé. Podle mého názoru je nutné se této situaci přizpůsobit a dále s ní pracovat. Nelze na tyto problémy nahlížet optikou buď pouze člověk, anebo neregulovatelný výskyt vlků.
 
Co je podle Vás důležité udělat či změnit v přístupu k problematice vlka?
 
Na současnou situaci je zapotřebí pohlížet komplexně z obou stran a takto s tím dále pracovat. Z pohledu historie lidstva tu s námi samozřejmě vlk žil a tudíž je součástí přírody. Dlouho jsme se s ním nesetkali a v posledních několika letech vlivem různých okolností začal dělat chovatelům problémy. Takže z mého pohledu je zapotřebí se této skutečnosti přizpůsobit a zároveň z druhé strany hledat prostředky pro ochranu chovatelů a jejich hospodářských zvířat.
 
Jak to tedy vidíte s výskytem vlka v kraji do budoucna?
 
V tuto chvíli se to dá velmi těžko odhadovat a bude to záviset na tom, zda společně se státem budeme výskyt vlka nějakým způsobem regulovat. Pokud bude současná neregulovatelná situace dále pokračovat, tak vlků bude samozřejmě více, což bude znamenat problém nejen pro chovatele, ale pro region jako takový. Jsem ale přesvědčen, že byť se tato problematika zdá být neřešitelná, může to zároveň pro nás všechny znamenat určitou výzvu, se kterou jsme schopní si poradit.
 
připravil Lubomír HAJNÝ
Zpracování dat...