ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Do roku 2020

Myslivost 1/2020, str. 3 Jiří Janota
Počet komentářů: 0
Čas Novoroční bývá dobou, kdy můžeme zhodnotit uplynulý rok a většina z nás přemýšlí o tom, co přinese rok následující. Pro výkon práva myslivosti v našich honitbách bude rozhodující, zda se podaří novelizovat myslivecký zákon č. 449/2001 Sb., který byl změněn paragrafy připojenými k Zákonu o lesích, které by v případě nabytí účinnosti s jistotou významně zasáhly do výkonu práva myslivosti. Novela nebyla komunikována s odbornou ani mysliveckou veřejností. Její aplikace by přinesla do praxe množství problémů a současně by neúměrně zatížila státní rozpočet. Více >
Do roku 2020

Půda a voda – bohatství nás všech

Myslivost 1/2020, str. 10 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Způsob života lidí na většině planety za posledních sto let a prudký vývoj techniky musel mít nutně podstatný vliv na proměnu a stav celkový přírodního prostředí. Příkladem za všechny je technický skok od prvního letu v letadle těžším než vzduch (16. 12. 1903) a přistání člověka na Měsíci (20. 7. 1969). Zdánlivě odtažitý a nevhodný příklad pro náš časopis, snad bych se měl raději pokusit uvést datum prvního pokácení stromu železnou sekyrou a pak den, kdy se do porostu zakousl první harvestor – to ale nedokážu. Koneckonců, každý z nás má ve své profesi podobné srovnání. Více >
Půda a voda – bohatství nás všech

Výskum vplyvu kŕmnej zmesi s dendromasou na škody spôsobované jeleňou zverou a na pokrytie jej výživových potrieb

Myslivost 1/2020, str. 14 M. Rajský, M. Vodňanský, Z. Mlynekova
Počet komentářů: 0
Čitateľov Myslivosti sme už v minulosti informovali o návrhu a aplikácii kŕmnej zmesi zloženej z posekaných a pomiešaných objemových krmív vrátane lesnej dendromasy poskytujúcich prežúvavej zveri nevyhnutnú vlákninu, ako aj jadrových a minerálnych krmív poskytujúcich zveri energiu, dusíkaté látky - bielkoviny, minerálne látky a ďalšie živiny. Na základe publikovaných informácií sme boli požiadaní českými poľovníkmi o zorganizovanie exkurzie do modelového revíru Mestských lesov Kremnica, v ktorom sa kŕmna zmes vyrába a jelenia zver je ňou prikrmovaná. Výsledky zaujali aj Slovenskú televíziu, ktorá nakrútila o tejto problematike reportáž. Více >
Výskum vplyvu kŕmnej zmesi s dendromasou na škody spôsobované jeleňou zverou a na pokrytie jej výživových potrieb

Politika EU vyhrála nad právem

Myslivost 1/2020, str. 18 Bohumil Straka
Počet komentářů: 0
Soud nás odsoudil k implementaci zbraňové směrnice Sněmovna projedná nové zbraňové zákony, ale Evropská komise bude chtít letos zakazovat ještě více V úterý 3. prosince 2019 Evropský soudní dvůr v Lucemburku definitivně zamítnul v plném rozsahu historicky první žalobu ČR versus EU na neplatnost „odzbrojovací směrnice“. Žalobu naše země podala v roce 2017. Soudní dvůr Evropské unie snad musel mít obě oči zavřené, když psal své odůvodnění, a když neviděl jasné porušení principů práva EU. Více >
Politika EU vyhrála nad právem

K návrhu novely zákona o myslivosti

Myslivost 1/2020, str. 20 Jiří Šír
Počet komentářů: 0
V předvánočním týdnu byl rozeslán k vyjádření návrh novely Zákona o myslivosti z dílny Ministerstva zemědělství, novely, která byla myslivcům ministrem zemědělství slíbena kromě jiného v tom slova smyslu, že by měla napravit některé z paragrafů tzv. „kůrovcové novely“. Více >
K návrhu novely zákona o myslivosti

Využijme zodpovědně celoroční lov

Myslivost 1/2020, str. 24 Miloš Fischer
Počet komentářů: 0
Nová vyhláška 323/2019 doplňuje vyhlášku č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2013 Sb. a vyhlášky č. 343/2015 Sb., tím, že doplňuje nový § 2a. Tato změna po letech výrazně mění doby lovu naší spárkaté zvěře. Více >
Využijme zodpovědně celoroční lov

Obnovu lesů zničených kůrovcem zajistí i prodloužení doby lovu

Myslivost 1/2020, str. 25 Ministerstvo zemědělství
Počet komentářů: 0
Ministerstvo zemědělství (MZe) rozšířilo doby lovu několika druhů spárkaté zvěře. To pomůže především oblastem, které zasáhla kůrovcová kalamita, a které jsou osázené novými stromky. Právě ty totiž spárkatá zvěř okusuje a ničí. Změna začíná platit od 1. ledna 2020. Více >
Obnovu lesů zničených kůrovcem zajistí i prodloužení doby lovu

Nenechme se manipulovat

Myslivost 1/2020, str. 26 Kamil Zahradník
Počet komentářů: 0
Na základě výstupů ze seminářů věnovaných velkým šelmám a jejich vlivu na činnost hospodářů v krajině, které jsme společně s redakcí časopisu Myslivost uspořádali nedávno v Oznici na Vsetínsku a následně ještě v Martínkovicích na Broumovsku, byl velký ohlas účastníků na téma vzniku škod způsobených spárkatou zvěří na lesních porostech. Reagovali jsme tak na nedávno masívně šířící se fámy a lži ze strany pseudoochranářů, že spárkatá zvěř je celoplošně a dlouhodobě na celém území ČR přemnožena. Neustále se omílala mantra o nějakých 7 miliardách škod ročně způsobených zvěří jen na lesních porostech. Více >
Nenechme se manipulovat

Jak dále s vlkem?

Myslivost 1/2020, str. 30 Miroslav Vodňanský
Počet komentářů: 0
Vlk jako nový a do budoucna významný faktor při obhospodařování krajiny a přírody ve středoevropských podmínkách Více >
Jak dále s vlkem?

Manažment vlka na Slovensku a boj so záujmovými skupinami

Myslivost 1/2020, str. 36 Martina Hustinová
Počet komentářů: 0
Na Slovensku má vlk už dlhé roky priaznivé podmienky pre život, zväčšovanie populácie, ale aj zabezpečenú migráciu do okolitých krajín. Podľa Európskej legislatívy je u nás zaradený do prílohy V. Smernice Rady 92/43/EHS, ktorá zabezpečuje všetky podmienky pre jeho ochranu a zachovanie lovu, aj vďaka Programu starostlivosti o vlka dravého na Slovensku, ktorý bol prijatý v roku 2016. Více >
Manažment vlka na Slovensku a boj so záujmovými skupinami

Pastevecký pes? Proč, jak a co to obnáší?

Myslivost 1/2020, str. 38 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
Škody způsobené útokem vlků na hospodářská zvířata v letošním roce výrazně stouply. Podle ochránců přírody je jednou z možností jak snížit tyto škody, pořídit si pasteveckého psa, což ovšem přináší nemalé komplikace. Oslovil jsem proto jednoho z nejzkušenějších odborníků na chov a výcvik pasteveckých psů na Slovensku, Petera Hatalu, aby celou problematiku čtenářům Myslivosti osvětlil. Více >
Pastevecký pes? Proč, jak a co to obnáší?

Pohled chovatelů masného skotu

Myslivost 1/2020, str. 40 Kamil Malát
Počet komentářů: 1
Další jednání k problematice výskytu vlka Po roce se na půdě Ministerstva životního prostředí za účasti zástupců MŽP, MZe, AOPK, myslivců (ČMMJ) a zemědělských organizací, včetně našeho Českého svazu chovatelů masného skotu, konalo další společné jednání k problematice výskytu vlka v ČR. Více >
Pohled chovatelů masného skotu

Jak při nálezu chráněného živočicha?

Myslivost 1/2020, str. 42 Roman Ondrýsek
Počet komentářů: 0
Jak postupovat v souladu se zákony a právními předpisy při nálezu sraženého zvlášť chráněného (kriticky ohroženého) živočicha Na úvod svého příspěvku bych rád vymezil okruh otázek, kterým bych se chtěl důkladněji věnovat. Do právní poradny dostávám nezřídka dotazy jak postupovat v situaci, kdy na silnici, případně v honitbě či nehonebním pozemku je nalezen chráněný živočich. Jedná se zejména o bobra, vydru, vlka, případně jiné kriticky ohrožené druhy. Více >
Jak při nálezu chráněného živočicha?

Chtějí myslivci opravdu vlka vystřílet?

Myslivost 1/2020, str. 44 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
V médiích se objevuje velká spousta článků a reportáží o výskytu vlka v České republice. Naposledy se ozvala Myslivecká komise při Agrární komoře ČR, která požaduje odlov vlka. Je důležité zdůraznit, že tato myslivecká skupina zastupuje naprosto nepatrný počet myslivců, kteří vykonávají právo myslivosti v České republice. Více >
Chtějí myslivci opravdu vlka vystřílet?

Myslivecký výzkum v roce 2019

Myslivost 1/2020, str. 46 František Havránek
Počet komentářů: 0
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, rámcové aktivity útvaru myslivosti v roce 2019 Útvar myslivosti VÚLHM prošel jako každé pracoviště s historií zasahující až do první poloviny minulého století lepšími časy, stejně jako časy horšími, kdy byl myslivecký výzkum zajišťován pouze jedním pracovníkem, jindy zase i několika desítkami. V současnosti je pracovní kolektiv složen z šesti pracovníků, orientovaných jednak na myslivecký výzkum, ale také na praktické činnosti směrované do výzkumného objektu Březka, Více >
Myslivecký výzkum v roce 2019

Odhad věku holé srnčí zvěře

Myslivost 1/2020, str. 48 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
Poznatky a zkušenosti z myslivecké praxe Na základě exaktních měření hmotností, která jsem ve svém privátním výzkumu biologie srnčí zvěře léta prováděl, jsem zjistil, že v období laktace a postnatálního vývoje plodu, může srna ztratit až 6 kg, což je v podstatě více než čtvrtina její celkové tělesné hmotnosti. Proč jsou úbytky hmotnosti v tomto biologicky nejvýznamnějším časovém období tak výrazné, názorně demonstruje níže uvedené porovnání fyziologického výkonu organismu srny a srnce. Více >
Odhad věku holé srnčí zvěře

Sokolnické potřeby a výstroj loveckého dravce

Myslivost 1/2020, str. 52 Luboš Kousal
Počet komentářů: 0
Přes dravce vysokého a nízkého letu jsme se v listopadovém čísle dostali k poslední skupině sokolnicky vedených a užívaných dravců, a to orlů. Tím jsme uzavřeli všechny tři skupiny a nyní postupme o další krok, kterým jsou obecné zásady držení loveckých dravců a sokolnického výcviku. Více >
Sokolnické potřeby a výstroj loveckého dravce

Cestou, necestou, polem, nepolem…

Myslivost 1/2020, str. 56 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Už docela dost vozidel i pro jízdu v terénu prošlo mýma rukama, resp. krátkým redakčním testem. Tentokrát jsem měl ale premiéru. Na dvoře firmy JOURNEYMAN ve Všechromech na mne čekala čtyřkolka CF MOTO Gladiator UTV1000. Po naložení na podvalník jsem měl možnost v podzimním prodlouženém víkendu vyzkoušet toto „vozítko“ v terénech naší honitby. Více >
Cestou, necestou, polem, nepolem…

VÝŘAD ULOVENÉ ZVĚŘE

Myslivost 1/2020, str. 58 Stanislav Ošťádal
Počet komentářů: 0
Původ, vývoj a dodržování vybraných tradic české myslivosti 3. díl Přesné počátky tohoto mysliveckého zvyku nelze z dostupné literatury bezpečně určit. Z dochovaných záznamů však můžeme alespoň částečně sestavit její pravděpodobný původ. Z historických dokladů víme, že provádění výřadu není v hloubce dějin lovu až tak starým zvykem. Pokud vezmeme v úvahu principy a způsob provádění štvanic, můžeme spojení výřadu s tímto způsobem lovu zodpovědně vyloučit. Víme totiž, že při těchto lovech byl cíleně hnán předem vybraný konkrétní kus zvěře a po jeho ulovení následovaly pro tento lov specifické rituály vedené k poctě uloveného kusu a jeho úspěšného lovce. Více >
VÝŘAD ULOVENÉ ZVĚŘE

Veverka obecná

Myslivost 1/2020, str. 64 Vojtěch Škaloud
Počet komentářů: 0
Životní prostředí a potrava Nejčastěji se veverka vyskytuje do nadmořské výšky 600 m. V našich oblastech je maximem výskytu nadmořská výška 1700 m. Ve vyšších polohách se může přechodně a nahodile vyskytovat i nad hranicí souvislého lesa, v porostu kleče. Nevyskytuje se příliš v nížinách, takže v podstatě chybí v lužních lesích a v menších lesících mezi lány polí. Do lužních lesů a smrkových monokultur se však může přechodně stahovat v době, kdy tam dozrávají plody a semena, které konzumuje. Více >
Veverka obecná

Biologická ochrana lukostřelbou

Myslivost 1/2020, str. 70 Ondřej Izsóf
Počet komentářů: 0
Biologická ochrana před negativními vlivy spárkaté zvěře pomocí lovecké lukostřelby Máte radost z přírůstku a obnovení populace zvěře ve vaší honitbě? Těší vás pestré výřady na společ-ných lovech? Prostupuje vámi pocit dobře odvedené práce, když na čekané vidíte početné skupiny zvě-ře? Je to vážně skvělé v podmínkách volné přírody, kde panuje stabilizovaná rovnováha mezi faunou a flórou. Pokud se však rovnováha naruší, nebo zvěř začne navštěvovat obydlené oblasti, neměl by dobrý pocit přetrvat v nikom z nás. Více >
Biologická ochrana lukostřelbou

NOVÝ NÁBOJ OD RWS

Myslivost 1/2020, str. 71 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Uvádím další příspěvek do malého seriálu o nových nábojích. Tentokrát se jedná o novou střelu Speed Tip Professional vyvinutou firmou RWS. V posledních letech byl německý výrobce nábojů velmi produktivní, kdy uvedl na trh několik nových střel pro lovecké náboje a z nich nejnovější je právě Speed Tip Professional. Střela se rychle po svém uvedení stala velmi oblíbenou, a proto jsem se rozhodl věnovat této střele větší pozornost a zjistit, v čem její strmý nárůst obliby spočívá. Více >
NOVÝ NÁBOJ OD RWS

Dřevo, talent, láska, fortel …a to další

Myslivost 1/2020, str. 82 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Na návštěvě u slovenského řezbáře Rudolfa Ivana Není tomu tak dávno, kdy rozšířil relativně početnou rodinu slovenských řezbářů, kteří v dnešní přetechnizované a elektronické době navazují na dlouholeté tradice tohoto oboru lidové kultury, aby výsledky jejich talentu a umu přinášely radost nejen jim, jejich blízkým a přátelům, ale zejména široké veřejnosti. Samo sebou není ani to, že k nejčastějším námětům ztvárňovaným ve zdánlivě nepoddajném dřevě patří zvířecí, přírodní a myslivecké motivy, neboť krajina Podpoľania k nim má blíž, než kdekoliv jinde, stejně jako je charakteristická osobitým folklorním výtvarným cítěním s originálními tvary, vzory a barvami. Tím řezbářem je pětatřicetiletý Rudolf Ivan, rodák z centra regionu, Zvolena. Více >
Dřevo, talent, láska, fortel …a to další

V revírech přátel

Myslivost 1/2020, str. 98 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
ŠARIŠ Tradiční slovenský region Šariš je pro mě démantem Východu. Místem mnoha romantických hradních komplexů, jako je třeba hrad Kamenický, Kapušanský, hrad Plaveč, Šebeš, Bodoň, Lipovce, Zbojnícky hrad, Šarišský, Hanigovský či Zborovský. K charakteristickým zříceninám Šariše patří i četné dřevěné kostelíky či solné doly. Specifický folklor s rusínskými prvky, ale také šarišské nářečí, které ostatní rozpoznají na první poslech a dotváří nevšední kolorit této oblasti. Více >
V revírech přátel
Zpracování dat...