ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Biologická ochrana lukostřelbou

Myslivost 1/2020, str. 70  Ondřej Izsóf
Biologická ochrana před negativními vlivy spárkaté zvěře pomocí lovecké lukostřelby Máte radost z přírůstku a obnovení populace zvěře ve vaší honitbě? Těší vás pestré výřady na společ-ných lovech? Prostupuje vámi pocit dobře odvedené práce, když na čekané vidíte početné skupiny zvě-ře? Je to vážně skvělé v podmínkách volné přírody, kde panuje stabilizovaná rovnováha mezi faunou a flórou. Pokud se však rovnováha naruší, nebo zvěř začne navštěvovat obydlené oblasti, neměl by dobrý pocit přetrvat v nikom z nás.
Aktuálně čelíme situaci, kdy stávající systém mysliveckého hospodaření je z hlediska škod a počtu zvěře pod tlakem veřejnosti. Proto je momentálně skutečná a naléhavá potřeba zvýšit efektivitu lovu spárkaté zvěře.
Definice přemnožení zvěře spočívá ve vztahu hustoty populace k spotřebování přirozených zdrojů potravy. Počty zvěře odpovídají potravní nabídce v dnešní kulturní krajině, která má obrovský energetický potenciál, počty tedy stoupají a zvěř si hledá nová teritoria a blíží se k lidským obydlím. Nejen lidé ve městech nemají možnost ochrany. Ani myslivci dnes nemají plně efektivní nástroje, které by jim pomohly situaci komplexně řešit, byť v případě černé zvěře byly uloveny historicky rekordní počty. Proto všichni opakovaně dělají to, co umí a nepřekvapivě se ani výsledky zásadně nemění. 
Výsledkem je, že se zvěř, zejména černá, přizpůsobí. Přirozeně hledá bezpečná stanoviště se zdrojem potravy. Myslivci pořádají společné lovy s bezpečným odstupem od obcí. Tento ”odstup” (zóna, kde není lov puškou bezpečný) na okrajích měst a v průmyslových zónách tvoří plochu, kde zvěř nachází klid i potravu. 

Hledáním možností se v roce 2013 zabývala skupina biologů z celého světa. Tohoto výzkumu se účastnili i lidé z Česka a dalších zemí Evropy. Mezi navrhovanými možnostmi bylo například stavba plotů, jenže jak chcete stavět plot kolem města, když tam chodí lidé, jezdí auta nebo vlaky atd. Omezování zdrojů potravy zní racionálně, když přestaneme skládkovat odpady na určitých místech, ale jak zamezíme prasatům, aby hledala živočišnou potravu na zelených příměstských plochách? Pokud takový nástroj existuje, proč se již nepoužívá? Můžeme zvýšit odchyt do živolovných pastí, ale máme obsluhu a odbyt na takové množství zvěřiny? Ve hře byla už i varianta odchytu a následné utrácení s likvidací v asanačním podniku. Humánním řešením je odchyt a přemístění do jiné lokality, ale kam a za jakých finančních nákladů? Nebo snad nějaká forma sterilizace prasat? Dvě třetiny dotázaných podpořily odstřel palnou zbraní, ale s ohledem na bezpečnostní riziko a hluk je toto opatření v blízkosti lidských obydlí a na nehonebních plochách v intravilánech měst jen těžko aplikovatelné.
 
Jednou z variant byla i lovecká lukostřelba, se kterou už před šesti lety souhlasila zhruba polovina dotázaných vědců a manažerů z oborů, kterých se problém přímo týká. Dnes je situace ještě naléhavější vzhledem k zalesňování pasek po kůrovcové kalamitě. A to nemluvím o škodách na zemědělských plodinách.
Principiálně se v praxi upřednostňují metody biologické ochrany, kdy se staví na znalosti zvyků zvěře, místních podmínkách a dalších faktech. Podle cílového druhu, který chceme řídit biologickou ochranou, měníme pouze nástroj, kterým dosahujeme požadovaných výsledků. V případě biologické ochrany před divočáky prosazujeme lov lukem, protože je bezpečný a přitom efektivní. 
V této souvislosti je nezbytné uvést, co vše bude muset zájemce o takovou činnost splňovat. Především je to platné povolení k lovu včetně loveckého lístku, pojištění a zkoušek IBEP. IBEP je zkouškou z teoretické a praktické znalosti i dovednosti lovecké lukostřelby. Samozřejmostí je živnostenské oprávnění, potravinářský průkaz, dohoda se zvěřinovým závodem a asanačním podnikem. Dále uchazeč musí disponovat praxí v lovu, aby chápal celistvý průběh lovu od stopování, přes hodnocení loveckých pozic až po precizní střelbu.
Tímto zdaleka nekončíme. Je potřeba myslet i na celkové vybavení. Počínaje základní výbavou, do které počítáme i vhodné vozidlo. Samozřejmostí je i dostatečně výkonný luk s šípy opatřenými loveckým hrotem. Mimochodem pořizovací cena loveckého šípu může být i 700 Kč.
 
Pro uvedení na pravou míru podotýkám, že se zde nejedná o vycházku na dvě hodiny. Řešení biologickou ochranou řadíme do střednědobých a dlouhodobých lovů. Řádově se tedy bavíme o týdnech a měsících lovu v urbanizované krajině. Proto je nezbytné disponovat jistou mírou diplomacie při setkání s laickou veřejností. Zde už se bavíme o skutečné, moderní propagaci myslivosti. Taková koncepce má za cíl obstát v horizontu minimálně deseti a více let do budoucna.
 
za klub Lovecké lukostřelby při ČMMJ
Mgr. Ondřej IZSÓF
 
Zdroj informací: Managing wild boar in human-dominated landscapes, Brusel 2013
Pro více informací najdete kontakty na webu: bowhunting.cz
Zpracování dat...