ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Staňme se klíčovými partnery pro nově zvolené zástupce!

Myslivost 11/2020, str. 5 Daniel Švrčula
Počet komentářů: 0
V posledních měsících jsme se intenzivně zabývali volbami do Senátu ČR a zastupitelstev krajů. Podařilo se nám oslovit kandidáty a kandidující strany napříč celým politickým spektrem. Našim cílem bylo prezentovat našim myslivcům, jaké postoje mají jednotliví kandidáti k myslivosti. Tyto informace byly zveřejněny v minulém čísle časopisu, na webu Myslivosti nebo ve zpravodaji ČMMJ. Více >
Staňme se klíčovými partnery pro nově zvolené zástupce!

Nové funkce se nebojím…

Myslivost 11/2020, str. 17 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Ženský pohled je mnohdy jiný, než ten mužský, ale to neznamená, že je v principu špatný Více >
Nové funkce se nebojím…

Podmínky a budoucí vývoj myslivosti a lovu v Německu (I.)

Myslivost 11/2020, str. 20 Sven Herzog
Počet komentářů: 0
Současná situace v Německu Lovecká legislativa v Německu je založena na zásadě, že právo lovu je vázáno na vlastníka půdy. Zvláštností však je, že vlastník půdy nemůže toto právo vždy uplatnit sám. To vyžaduje minimální rozlohu, která je v Sasku 75 ha. Plochy do 75 ha jsou seskupeny do takzvaných honebních společenství. Ta musí zahrnovat minimální rozlohu alespoň 250 hektarů souvisejících pozemků. V zásadě se to týká i pozemků v držení státu (spolkové, státní nebo obecní). Více >
Podmínky a budoucí vývoj myslivosti a lovu v Německu (I.)

Vše je o lidech a chuti pro krajinu něco udělat

Myslivost 11/2020, str. 24 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
I v letošním, naprosto neobvyklém a společensky chaotickém roce z hlediska nákazových opatření, se vyhodnocovala soutěž Českomoravské myslivecké jednoty Honitba roku. Bohužel se ale nepodařilo uspořádat slavnostní vyhlášení oceněných honiteb nejen tradičně v červnu na Ohradě, ale následně ani na žádné další veřejné akci. Více >
Vše je o lidech a chuti pro krajinu něco udělat

Memoriál Karla Podhajského na Moravském Slovácku

Myslivost 11/2020, str. 34 Čestmír Šrámek
Počet komentářů: 0
82. ročník vrcholné mezinárodní soutěže se zadáním titulů „Čekatelství CACIT, res. CACIT, CACT a res. CACT pro všechna plemena ohařů přivítal ve dnech 2. až 4. října 2020 kraj přátelských a pracovitých lidí, bohatý na kulturní, národopisné a folklorní tradice. Centrum kynologické akce se nacházelo v malebné obci Dolní Němčí. Více >
Memoriál Karla Podhajského na Moravském Slovácku

REÁLNÁ PRÁCE BULLŮ

Myslivost 11/2020, str. 38 Daniel Žďárský
Počet komentářů: 0
V poslední části našeho seriálu, který se věnuje námětům, jak od štěněčího věku zvládnout nadměrnou energii teriérů typu bull, nám zbývá probrat už jen závěrečné téma, kterým je skutečná a reálná práce bullů v jejich dospělém věku. Už si nebudeme jen hrát, když přijde dobrá nálada k dovádění, sportování nebo společné zábavě. Tentokrát už budeme tvrdě pracovat, s cílem věnovat se systematicky konkrétní aktivitě, která je součástí většího celku. Více >
REÁLNÁ PRÁCE BULLŮ

AFRICKÝ MOR PRASAT (AMP) V NĚMECKU

Myslivost 11/2020, str. 10 Daniel Švrčula
Počet komentářů: 0
V řadě zemí se opět vyskytuje AMP u divokých prasat. Pro Českou republiku hrozí nebezpečí především z Polska, Maďarska a Slovenska. Aktuálně nejnovějším rizikem je výskyt AMP v Německu. Na začátku října Německo evidovalo 53 případů AMP. Více >
AFRICKÝ MOR PRASAT (AMP) V NĚMECKU

Hodnotná iniciativa Klubu chovatelů barvářů

Myslivost 11/2020, str. 42 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Říká se, že myslivec bez psa je jen poloviční myslivec. Tuto pravdu si naplno uvědomíme především v okamžiku, kdy přicházíme na nástřel, na němž nacházíme nepatrné znaky po zásahu zvěře. Ty však s každým metrem následujícího dosledu ubývají a my se začínáme smiřovat s tvrdou realitou, že poraněná zvěř definitivně uniká z našeho dosahu. Nejsme tak schopni ukrátit její utrpení a s velkou mírou pravděpodobnosti bude zmařena jak hodnotná zvěřina, tak cenná trofej. Více >
Hodnotná iniciativa Klubu chovatelů barvářů

Ako sme lovili v roku 1969 a 2019

Myslivost 11/2020, str. 47 Jozef Herz
Počet komentářů: 0
V roku 2019 Slovenský poľovnícky zväz oslávil 50 rokov od svojho založenia. Až v polovici tohto roka vyšla poľovnícka štatistika o ulovenej zveri za uplynulý rok. Až teraz sa dá porovnať, čo sa zmenilo za polstoročie v love poľovnej zveri. Dá sa povedať, že v poľovníckej organizácii aj keď názov zostal došlo k mnohým zmenám. Více >
Ako sme lovili v roku 1969 a 2019

Péče o zdraví dravců

Myslivost 11/2020, str. 48 Luboš Kousal
Počet komentářů: 0
opeření / pelichání dravců (XVIII. část) Vy, kteří Myslivost pravidelně čtete, víte, že jsme zde probrali historii sokolnictví i jednotlivé dravce, kteří se v sokolnictví v současnosti používají. Nyní podle mého názoru nastal čas se dozvědět, jak o svého dravce správně pečovat, na co dávat každý den pozor a jak postupovat v případě, že není něco v pořádku. Více >
Péče o zdraví dravců

Obora Rovná – malý návrat s rozhlédnutím

Myslivost 11/2020, str. 51 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Jak bylo možno číst v Myslivosti 1/2019, obora Rovná, pečlivě obhospodařovaná Janem Vladíkem, leží na Blanensku nad obcí Lhota Rapotina. Dobře dosažitelná je ze silnice Brno – Svitavy, odbočka Boskovice. Více >
Obora Rovná – malý návrat s rozhlédnutím

Zásady správného ošetření drobné zvěře po ulovení

Myslivost 11/2020, str. 52 Miroslav Vodňanský
Počet komentářů: 0
V běžné myslivecké praxi se z hygienického hlediska stále ještě často setkáváme s diametrálně odlišným přístupem k ulovené zvěři podle toho, zda se jedná o zvěř spárkatou nebo drobnou. Více >
Zásady správného ošetření drobné zvěře po ulovení

Jak zaregistrovat malou bourárnu zvěřiny?

Myslivost 11/2020, str. 54 Ondřej Izsof
Počet komentářů: 0
Kolik času musíte investovat, než prokážete úřadům, že jste způsobilí oficiálně prodávat dělenou zvěřinu? Pokud máte vše, co je potřeba, může to být záležitost v délce jeden až tři měsíce. Z platné legislativy plyne, že některé požadavky jsou posouzeny individuálně. Další řádky jsou souhrnem kroků, které vás k úspěšné registraci bourárny přivedou. Více >
Jak zaregistrovat malou bourárnu zvěřiny?

100 let s vůní střelného prachu

Myslivost 11/2020, str. 57 Martin Brožek
Počet komentářů: 0
Tradičním partnerem českých myslivců je výrobce, jehož produkty naprostá většina z nás nosila a velmi pravděpodobně u sebe i dnes nosí na lov nebo na střelnici – Explosia, a.s., společnost, která se specializuje na výrobu trhavin a střelivin. Více >
100 let s vůní střelného prachu

Swarovski NL Pure 10x42

Myslivost 11/2020, str. 60 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Letos na jaře na výstavě IWA v Norimberku se chystal přední výrobce sportovních a loveckých optických přístrojů, rakouská firma Swarovski, prezentovat novu řadu binokulárních dalekohledů. Více >
Swarovski NL Pure 10x42

Test Blaser K95 s různými druhy střeliva

Myslivost 11/2020, str. 64 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Záměrem testu bylo vyzkoušet přesnost střelby jednoranovou kulovnicí Blaser K 95 s pažbou Ultimate Carbon. Specialitou testu bylo hodnocení rozptylu při střelbě s různými náboji pro zjištění, jaký náboj nejlépe vyhovuje hlavni, jinými slovy, jaký náboj má z konkrétní zbraně nejmenší rozptyl a je nejpřesnější. Více >
Test Blaser K95 s různými druhy střeliva

Digitální přístroj PARD NV019

Myslivost 11/2020, str. 66 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Řešení pro občasnou noční čekanou O tom, že poslední desetiletí přinesla do celého odvětví myslivosti řadu změn a rychlý vývoj, netřeba diskutovat. Dotkly se zejména oblasti technické a legislativní, nicméně se souběžně projevily také v rámci vývoje myslivecké morálky a zvyklostí. Většina z nich šla ruku v ruce s rychlým nárůstem stavů černé zvěře a s následujícím příchodem afrického moru na naše území. Více >
Digitální přístroj PARD NV019

Uživatelský testFOMEI 2-12x50 FOREMAN

Myslivost 11/2020, str. 70 Martin Brožek
Počet komentářů: 0
Dostupný univerzální puškohled Na začátku srpna přišla do časopisu Myslivost novinka z portfolia českého výrobce optiky FOMEI. Do ruky se mi tak dostal inovovaný puškohled 2-12x50 FOREMAN, který společnost FOMEI nominuje na pozici univerzálního puškohledu napříč střeleckými disciplínami. Více >
Uživatelský testFOMEI 2-12x50 FOREMAN

Termovize Elektrooptic

Myslivost 11/2020, str. 72 Pavel Kumžák
Počet komentářů: 0
Přístroje pro noční vidění zaznamenaly v poslední době nebývalý rozmach. Je zcela zbytečné hned v úvodu popisovat jejich rozdělení nebo účel použití. Tyto informace byly již mnohokrát uvedeny na stránkách časopisu Myslivost. Najít je také můžeme u každého slušného prodejce těchto přístrojů. Více >
Termovize Elektrooptic

Jak si vybrat z nabídky?

Myslivost 11/2020, str. 74 @Petrrissa
Počet komentářů: 0
Za poslední léta technologie postoupila i v myslivosti a některé vymoženosti se staly součástí trhu. Mají za úkol zlepšit podmínky při práci, lovu nebo ochraně majetku. Více >
Jak si vybrat z nabídky?

Digitální zaměřovač YUKON SIGHTLINE N455

Myslivost 11/2020, str. 76 Jiří Stodola
Počet komentářů: 0
Téměř již v závěru své myslivecké a střelecké praxe jsem se rozhodl pořídit si noční digitální zaměřovač, a to především pro použití v čase na rozhraní dne a noci výhradně pro lov černé a škodné zvěře. Tato zvěř je v posledních letech z důvodu plachosti vyvolané loveckým tlakem a neklidem v honitbách v denní době velmi obtížně dosažitelná. Více >
Digitální zaměřovač YUKON SIGHTLINE N455

Jen úlitba bruselským ekologistům?

Myslivost 11/2020, str. 92 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Už řadu let platí nepsaná dohoda s českým zastoupením značky Suzuki, že všechny modely čtyřkolek dostává redakce ke krátkodobým testům. Momentálně stěžejním modelem je Vitara. Více >
Jen úlitba bruselským ekologistům?

Na návštěvě u Dušana Mandáta

Myslivost 11/2020, str. 114 Kamila Kaasová
Počet komentářů: 0
První vzduchovku jsem doma tajil, ale zůstala mi už napořád… aneb Na návštěvě u úspěšného střelce Hunter Field Target Dušana Mandáta Více >
Na návštěvě u Dušana Mandáta
Zpracování dat...