Časopis Myslivost

100 let s vůní střelného prachu

Myslivost 11/2020, str. 57  Martin Brožek
Tradičním partnerem českých myslivců je výrobce, jehož produkty naprostá většina z nás nosila a velmi pravděpodobně u sebe i dnes nosí na lov nebo na střelnici – Explosia, a.s., společnost, která se specializuje na výrobu trhavin a střelivin.
Společnost Explosia si mnoho uživatelů spojuje s výrobou trhaviny Semtex, ale pro potřeby myslivců a sportovních střelců je tím nejdůležitějším produktem bezdýmý střelný prach.
Využil jsem ochoty Explosie a u příležitosti oslav 100. výročí nahlédl do jejích jinak veřejnosti nepřístupných prostor. I přes omezení způsobená opatřeními proti COVID-19 rozhodně bylo na co se dívat a dvouhodinová návštěva byla pryč mrknutím oka.

744444-untitled-1-of-1-653x367-1.jpg
 
Nejprve se však vraťme v čase. Střelný prach je jedním ze zásadních komponent střelectví. Vznik střelného prachu se datuje do období mezi 7. a 9. stoletím v Číně. Ve 13. století se černý střelný prach dostal do Evropy a způsobil nevyhnutelný zánik rytířů a dalších středověkých bojovníků.
Další zásadní posun ve střelectví dovolil vynález nitroglycerinu a nitrocelulózy v 19. století a následná stabilizace těchto látek do formy bezpečných produktů používaných napříč různými obory.
Posledních sto let se na tomto vývoji podílela právě také česká Explosia. Její produkty využívá armáda, průmysl včetně automobilového a samozřejmě sportovní střelci a myslivci. Všude v těchto oblastech se využívají různé deriváty základních surovin nitrocelulózy nebo nitroglycerinu.
Založení Explosie bylo přímým důsledkem rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku samostatného Československa. Nová republika byla z hlediska výzbroje armády závislá na zahraničních nebo nestrategicky umístěných podnicích. Po řadě složitých jednání bylo v roce 1919 rozhodnuto o vybudování samostatného podniku na výbušné látky, jehož výstavba byla zahájena v roce 1920 v Semtíně u Pardubic. Mezi lety 1921 a 1924 byla postupně postavena a zprovozněna oddělení na výrobu střelivin a trhavin.
Ze strategických důvodů vždy byla, až na krátké dvouleté období, Explosia ve vlastnictví státu. Od dvacátých let minulého století ušla Explosia velmi dlouhou cestu a díky tomu, že byla vybudována jako zcela autonomní společnost s vlastním výzkumem a vývojem nových produktů, je dnes světově uznávanou značkou.
Soudobý střelný prach by svého „dědečka“ asi nepoznal. Paleta produktů je široká a reaguje na potřeby koncového zákazníka. Know-how společnosti Explosia se za 100 let posunulo na takovou úroveň, že dokáže výsledný produkt vyrobit podle konkrétních potřeb zákazníka – v požadovaném tvaru, velikosti, ale i v takových parametrech, jakými jsou rychlost hoření či „špinavost“ spalin. Explosia zákazníkovi veškeré výrobky balisticky ověří a předá s protokolem a zárukou shody.
Vývoj neustal ani v oblasti bezpečnosti výroby a zaměstnanci musí dodržovat přísná opatření včetně zákazu manipulace s ohněm kdekoliv v areálu. Já sám jsem při vstupu do areálu prošel důkladnou bezpečností kontrolou, zda nemám zbraň, sirky nebo zapalovač.
Výroba bezdýmého střelného prachu probíhá, zjednodušeně řečeno, jako výroba těstovin. Přestože se postupy pro výrobu jednosložkových, dvousložkových a vícesložkových prachů liší, několik fází probíhá u všech shodně. Ze směsi se formuje těsto nebo suspenze, technologickým postupem se tvarují zrna, suší, grafitují a homogenizují se.
Grafitace je proces povrchové úpravy zrna – nanesení grafitu. Grafit stabilizuje výsledný produkt, snižuje tření a výrazně zvyšuje bezpečnost při manipulaci.
Homogenizace zajišťuje, aby produkt odpovídal požadovaným parametrům v celé vyrobené sérii. Z výroby postupně „vypadávají“ menší díly vyráběného prachu. Tyto díly jsou chemicky a balisticky ověřeny a v případě potřeby upraveny, aby jejich parametry oscilovaly kolem žádaného výsledku. Nakonec se menší části v požadovaném poměru smíchají tak, aby produkt co nejpřesněji odpovídal zadání. Díky tomuto procesu je finální výrobek v rámci jedné série stejný ve všech baleních. Mezi jednotlivými sériemi se sice může vyskytnout odchylka daná složitým výrobním procesem, pokud ale zákazník odebírá konkrétní bezdýmý prach, bude ve všech vyrobených sériích balisticky ověřeno, že se prach chová s minimální přijatelnou odchylkou stejně.
Průběžné nebo finální balistické ověřování je proces, který očekávané parametry měří, vyhodnocuje a protokoluje. Balistické měření střelného prachu provádí Explosia podle postupů mezinárodní organizace C.I.P. a v souladu s dohodou se zákazníkem třemi možnými způsoby. Buď na zákazníkem požadované parametry (prachová navážka, tlak, výsledná rychlost projektilu) obvykle s použitím komponent zákazníka (nábojnice, střely, zápalky), nebo ověřováním podle směrnic NATO (případně podle definice směrnice států Varšavské smlouvy), nebo ověřením na referenční prach zákazníka.
Ve všech případech je výstupem protokol, který popisuje vstupní komponenty, testovací podmínky, testovací postup, přesné hodnoty vývoje tlaku v balistickém měřidle a získanou rychlost projektilu, pokud se jedná o náboje. Tak se ověřují malorážové náboje, černý prach Vesuvit do historických zbraní, prachy pro vojenská děla, ale i raketové motory.
K měření tlaku prachů pro střelivo se používají balistická měřidla jako např. strojní hlavně doplněné o sadu tlakových a kinetických senzorů. Pro měření rychlosti projektilů používá balistická zkušebna infračervená hradla nebo Dopplerův radar.
 
Během návštěvy byl samozřejmě prostor pro dotazy. Na otázky odpovídal Josef Fričl, vedoucí oddělení výroby střelivin nebo Josef Vosmanský, hlavní technolog balistické zkušebny. Rozsah znalostí i forma jejich podání by i z naprostého laika udělaly nadšence do oboru střelných prachů a balistiky.
 
Jak nízké a vysoké teploty okolního prostředí ovlivňují vlastnosti prachů a střeliva?
Veškeré materiály jsou teplotně závislé a prach je jen jeden z dílků skládačky. U prachů z produkce Explosie garantujeme chování v rozsahu teplot -50 až +60 stupňů Celsia. To znamená, že výsledná práce vykonaná daným prachem je v garantované toleranci.
Je třeba také uvážit, jaké další komponenty, v uvedené škále teplot, zajišťují správné umístění zásahu. Například chování hlavně za studena v mínusových teplotách má daleko větší vliv na přesnost než prach, a to nemluvíme o zmrzlém střelci, který bývá právě v mínusových teplotách tím nejslabším článkem celé sestavy.
 
Stárne střelný prach? Co mám dělat s náboji po dědovi?
Prach je chemická sloučenina, která v čase může měnit své vlastnosti. Všechno závisí nejen na způsobu skladování, ale také na samotném střelivu, jeho těsnosti, použití materiálů při výrobě apod. Současná civilní produkce prachů má dobu spotřeby 5 let, vojenská produkce 15 let. Při správném skladování ale vydrží střelivo desítky let, sama Explosia si dělá zkoušky stárnutí v laboratorních podmínkách. Náboje po dědovi by měly ale raději přijít do sbírky. Pravděpodobně při použití nezpůsobí nechtěnou detonaci, ale nelze od nich čekat požadovanou přesnost.
 
Proč některé prachy špiní více než jiné?
Každý prach špiní. Některé špiní hnědými spalinami, takže jejich nános není vidět. Prachy, které byly hodně „znásilněné“ zpomalovači hoření, také budou více špinit. Na druhou stranu je třeba uvážit i to, že takové prachy jsou žádané pro své vlastnosti. Je tedy třeba mezi vlastnostmi a špiněním udělat kompromis. Údržba zbraně po použití jednosložkového nitrocelulózového prachu bude snazší než po použití dvousložkového pomalého. Náboj s jednosložkovým prachem však bude více závislý na přesnost navážky. Jen proto, že nevidím ve zbrani spaliny, neznamená to, že bych neměl čistit. Jsou i další důvody, proč se o své zbraně důsledně starat, jsou tu ještě povýštřelové soli ze zápalky, zachytávání nečistot v mechanismu zbraně a přinejmenším nebezpečí vystavení zbraně vlhkosti.
 
Jaký je rozdíl mezi střelnými prachy pro velkoodběratele a prachy pro amatérské „přebíječe“?
Pokud se bavíme o střelném prachu, tak to, co si můžete koupit pro své potřeby, je obvykle i to, co si kupují velkoodběratelé – pouze se liší velikost balení. S velkoodběrateli Explosia spolupracuje na dalším vývoji a zdokonalování produktových řad. Výsledky celého inovačního procesu získá i běžný zákazník ve formě vylepšeného výrobku.
 
Problematika střelivin a trhavin je velmi zajímavá a vyhrazený čas nám rychle utekl. Pevně věřím, že se mi do budoucna podaří znovu Explosii navštívit. Děkuji Martinu Venclovi, tiskovému mluvčímu společnosti Explosia, který mi pomohl návštěvu zařídit a celou dobu mě provázel.
 
Ing. Martin BROŽEK,
externí spolupracovník,
autor nekomerčního projektu JduLovit.cz
– webové aplikace pro myslivce a lovce.
 
JduLovit.cz je webový portál, kde pro Vaše uložená místa naleznete předpověď počasí včetně směru větru, vývoje tlaku, nebo pocitové teploty. Dále v aplikaci najdete předpověď sluneční a měsíční fáze, myslivecký deník, doby lovu zvěře a další užitečné funkce. JduLovit.cz je zdarma a dostupné z jakéhokoliv moderního webového prohlížeče na adrese https://jdulovit.cz.
 
 08-j-Srpen-1.jpg
Explosia v roce 1928
 
IMG_0758-1.jpg
Zařízení na výrobu střelného prachu
 
4195-Sedmiderovy-prach_final-1.jpg
"Sedmiděrový" prach pro použití v dělech
 
000062-1.jpg
Příprava prachové navážky pro balistické ověřování
 
IMG_5599.jpeg
Balistický test střeliva
 
IMG_5887-1.jpg
Střelný prach pro amatérské „přebíječe“

Zpracování dat...