Časopis Myslivost

Memoriál Karla Podhajského na Moravském Slovácku

Myslivost 11/2020, str. 34  Čestmír Šrámek
82. ročník vrcholné mezinárodní soutěže se zadáním titulů „Čekatelství CACIT, res. CACIT, CACT a res. CACT pro všechna plemena ohařů přivítal ve dnech 2. až 4. října 2020 kraj přátelských a pracovitých lidí, bohatý na kulturní, národopisné a folklorní tradice. Centrum kynologické akce se nacházelo v malebné obci Dolní Němčí.
V sousedním Vlčnově a Hluku se koná známá Jízda králů zapsaná organizací UNESCO na seznamu Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva.
Pořadatel Okresní myslivecký spolek ČMMJ Uherské Hradiště ustanovil pracovní výbor v čele s ředitelem Karlem Blahuškem, kterého těsně před zahájením akce vystřídal předseda OMS Uherské Hradiště Libor Beníček, jednatelkou Ing. Marií Gejdošovou a správcem a předsedou kynologické komise Ing. Leošem Kadlčkem včetně řady dalších obětavých kynologů a myslivců, aby provedl organizaci celého memoriálu.
Příprava byla dlouhá a náročná. Všichni spolupracovali nezištně a s nadšením ve svém volném čase bez ohledu na nejistý osud akce z důvodů pandemie. Po konání Memoriálu Richarda Knolla v Trutnově přece jenom svitla naděje, že se letošní MKP uskuteční v plánovaném termínu a místě. Do poslední chvíle před zahájením bylo nutné provádět personální změny zejména u rozhodčích z důvodu jejich onemocnění a nebo karantény. Proto se také omluvili všichni rozhodčí ze Slovenska.
Hlavním duchovním otcem a organizátorem celého memoriálu byl Josef Tinka, který měl také vykonávat funkci vrchního rozhodčího. Tento kynolog, myslivec, místostarosta Dolního Němčí a hlavně obětavý a vynikající kamarád ale bohužel onemocněl těsně před zahájením, nemohl se proto zúčastnit a prožít s námi tuto velkolepou akci, která nadchla přátelskou atmosférou a vysokou úrovní všechny vůdce psů, rozhodčí a diváky.
K překvapení všech zúčastněných přijela velmi početná korona diváků. Přítomna byla po celou dobu průběhu memoriálu na všech pracovištích a setrvala až do pozdního nedělního večera, kdy proběhlo slavnostní zakončení a vyhlášení výsledků.
A to přitom nedaleko místa konání je známá historická hraniční hora Velká Javořina, na které se konají pravidelná bratrská setkání Čechů a Slováků. A i na slovenské straně je mnoho příznivců české myslivecké kynologie, kteří by za normální situace počet návštěvníků této prestižní mezinárodní akce ještě výrazně zvýšili. Bohužel letos přijet nemohli.

23-626-1.jpg
 
Práce ohařů probíhala v honitbách Dolní Němčí, Slavkov a Popovice. Volba těchto lokalit nebyla náhodná, ale naopak prověřená řadou velice úspěšných akcí myslivecké kynologie, které se v nich konají. Tento výběr zaručil výborné podmínky a hladký průběh celé soutěže.
V pátek 2. října 2020 se dostavilo do areálu chaty MS k účasti na letošním Memoriálu Karla Podhajského 17 ohařů z České republiky, kteří postoupili z Memoriálu Richarda Knolla a 3 ohaři ze Slovenské republiky, z nichž dva prezentovali slovenské národní plemeno slovenského hrubosrstého ohaře.
Proběhla prezence psů a vůdců a veterinární kontrola, při které byl vyloučen slovenský účastník, protože neměl Mezinárodní očkovací průkaz. Na jeho místo byl povolán nedaleko bydlící český náhradník, který se stal vítězem letošního MKP! Jak je důležité mít všechny věci v pořádku a také nezbytně nutné štěstí!
Nakonec startovalo 18 psů z České republiky a 2 psi ze Slovenska. Po fotografování psů a jejich vůdců a fotografování rozhodčích se konala porada rozhodčích. Na závěr proběhlo rozlosování a rozdělení do skupin. První slavnostní den byl zakončen venkovním posezením.
 
23-256-1.jpg

V sobotu 3. října 2020 se shromáždili ráno všichni účastníci 82. ročníku Memoriálu Karla Podhajského před Kulturním domem v Dolním Němčí. Tento den nás přivítalo teplé a slunečné počasí, ale silně větrné až do večera. Za doprovodu řízné dechové hudby se průvod odebral k slavnostnímu zahájení na slavnostně myslivecky vyzdobený stadion místního fotbalového klubu.
Po úvodním slovu Ing. Marie Gejdošové zazněly česká a slovenská hymna. Na půdě Vesnice roku 2018 nás přivítal starosta Dolního Němčí Ing. František Hajdúch. Poté se ujal slova zástupce hlavního pořadatele Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. Praha Josef Novák, předseda Kynologické komise. Připomněl osobnost a zásluhy Karla Podhajského v rozvoji naší myslivecké kynologie po vzniku samostatné Československé republiky a historii konání memoriálu na jeho počest. Pozdravil všechny přítomné jménem hlavního pořadatele a svým a popřál vůdcům psů úspěšné absolvování soutěže.
Dále následoval krátký projev a přivítání předsedy Okresního mysliveckého spolku Uherské Hradiště a ředitele soutěže Libora Beníčka, který všechny přítomné seznámil s organizací celého memoriálu. Na závěr předal slovo vrchnímu rozhodčímu, který představil soutěžící psy a jejich vůdce podle vylosovaných čísel a sbor rozhodčích delegovaný k posuzování letošního 82. ročníku Memoriálu Karla Podhajského.
Celou akci od pátečního losování, slavnostní zahájení a zakončení doprovázeli svým mistrovským troubením trubači OMS Uherské Hradiště Klára Víchová, Jan Jurásek a Ing. Vlastimil Skála.
Po slavnostním zahájení se rozjeli účastníci a velmi početná korona na jednotlivá pracoviště. Je nutné zdůraznit vynikající organizaci, kdy každá skupina psů měla svého vedoucího, který ji doprovázel na pracoviště a zpět na místo srazu, kterým bylo místo občerstvení. Tam se skupiny střídaly, a proto nikdo nebloudil. Pro všechny bylo k dispozici dokonalé značení cest na všechna pracoviště i v sousedních dědinách, které bohatě využívali a pochvalovali si návštěvníci po oba dva dny.
 
VELKÉ POLE
Tato královská disciplína byla umístěna v Mysliveckém spolku, z.s. LANKA Dolní Němčí zastoupeném předsedou Radkem Dufkou. Posuzovali Petr Novotný, MUDr. Pavel Pilař a Aleš Suchánek. Vedoucí skupiny, hospodář MS Jaroslav Cmol vybral velmi vhodné a dobře zazvěřené krytiny zajícem a koroptvemi, kterými byla převážně vojtěška. K dispozici byla i vyspělá a dobře létající zvěř bažantí.
 
MALÉ POLE
Rovněž bylo zkoušeno v MS LANKA Dolní Němčí. Posuzovali Lenka Trčková a Jaroslav Maša. Vedoucím skupiny byl Martin Cmol. Zkoušení probíhalo v porostech vojtěšky, kde byla kromě zajíců přítomná i srnčí zvěř.
 
VODNÍ PRÁCE
Ty probíhaly v Evropsky významné lokalitě Popovické rybníky, která je známá výskytem vzácných druhů fauny a flóry. Zde posuzovali Ivo Kristek a Václav Maňhal. Pořadatel Myslivecký spolek, z. s. BUKOVINA Popovice zastoupený předsedou Františkem Bajajou a hospodářem Josefem Wasserbauerem vybral dva velmi vhodné přehledné rybníky. Na prvním se zkoušela Ochota na hluboké vodě a Přinášení kachny z vody a na druhém Práce v rákosí.
Vedoucím skupiny byl David Kučera a všem vůdcům byl k dispozici střelec Aleš Šilhavý. MS Bukovina Popovice je zkušeným a dlouholetým organizátorem zkoušek vodní práce pro všechna plemena loveckých psů. U rybníků má pěkný myslivecký areál s chatou, kde nás jeho členové přivítali přátelskou atmosférou a výborným pohoštěním.
 
LESNÍ PRÁCE
Pořadatelem a organizátorem byl Myslivecký spolek, z. s. KASIVEC Slavkov, zastoupený předsedou Antonínem Bartošem a hospodářem Miroslavem Mančíkem. Soutěž se konala v listnatém členitém lese a všechna pracoviště byla umístěna v docházkové vzdálenosti.
MS Kasivec Slavkov je rovněž dlouholetým a zkušeným pořadatelem různých zkoušek z lesní práce pro všechna plemena loveckých psů. Před vjezdem do lesa bylo zřízeno velké parkoviště pro auta, kterých se sjelo opravdu hodně.
Centrum s bohatým občerstvením se nacházelo u lovecké chaty. Vedle ní byl nachystaný výřad se zvěří určenou ke zkoušení psů a 10 čísly označených míst pro startující psy. Slavnostní přivítání a zahájení provedl vedoucí lesních prací Antonín Bartoš. Poté se všichni odebrali na první disciplínu. Tou bylo Přinášení lišky přes překážku. Ohrádka byla umístěna do svahu, takže korona měla dokonalý výhled jako na galerii. Psům, kteří obdrželi hodnocení známkou 4, vždy jako odměnu zatroubila Halali Ing. Anna Beníčková.
Dále následovala společná disciplína Chování na stanovišti mající rovněž čísly označená jednotlivá místa. První dvě disciplíny tradičně hodnotil kolektiv rozhodčích a pak následovalo střídání skupin podle vylosovaných čísel. Každá skupina měla opět svého vedoucího a střídání skupin probíhalo u lovecké chaty.
 
BARVY
Posuzovali Zbyněk Hasmanda, Ing. Martin Suchánek, Vojtěch Škrba a Emil Vysloužil ml.. Vedoucím skupiny byl František Bahula. Na borlice při úspěšném dosledu spárkaté zvěře troubili Pavel Pastorek st. a Pavel Pastorek ml.
 
VLEČKY
Posuzovali Jaroslav Šlimar a Mgr. Pavel Tupec. Vedoucím skupiny byl Tomáš Pančík.
 
DROBNÉ DISCIPLÍNY
Posuzovali Pavel Fedorko a Emil Grossmann. Vedoucím skupiny byl Ing. Miroslav Havlásek.
 
Zkušební řád této vrcholné soutěže umožňuje psům, kteří obdrží z některé disciplíny známku 0 pokračovat dále. Proto v sobotu i v neděli nastoupilo všech 20 přihlášených vůdců se svými svěřenci.
Virová pandemie s nejistotou konání MKP až do posledního dne, sobotní teplé, slunné a silně větrné počasí, večerní bouřka a celonoční déšť, ve kterém zde spadlo až 50 mm vody nic neubralo na celkovém dojmu z uspořádané akce, který byl velice příznivý.
Soutěžilo 20 ohařů. Uspělo 11 psů a 9 psů neobstálo. V I. ceně skončilo 5 ohařů, v II. ceně 2 ohaři a ve III. ceně 4 ohaři.
Na závěr se konalo slavnostní vyhodnocení celé soutěže včetně předání cen všem zúčastněným psům v areálu chaty MS LANKA Dolní Němčí.

tabulka.jpg
 
20-1-1.jpg

Celkovým vítězem 82. ročníku MKP se stal potřetí v historii pointer Aston z Raklesu vedený Petrem Glozou, I. cena, 479 bodů. Jen pro připomenutí uvedu historické vítěze toho plemene - 1940 – Afra v. Windfang, ved. Richard Knoll, 1947 - Bard Nižbor, ved. dr. ing. Jindřich Steinitz.  
Pointer Aston z Raklesu obdržel titul CACT – čekatel národního šampionátu práce, nemohl ale obdržet titul CACIT – čekatel mezinárodního šampionátu práce, protože MKP je všestranná soutěž vypsaná pouze pro kontinentální ohaře. Proto ani druhý kontinentální ohař nemůže obdržet titul res. CACIT, když titul CACIT nebyl zadán. Je nutné podotknout, že pro udělení tohoto titulu musí pes skončit v I. ceně s vysokým počtem bodů, podat mimořádný výkon, vystavit v poli zvěř pernatou a na vodě přijít do styku se živou kachnou.
Vítězi předal cenu od ČMMJ, z. s. poukaz na nákup lovecké kulovnice, předseda Kynologické komise, Josef Novák

6-1.jpg

2. místo obsadil pes český fousek Zart z Kyjovic, vedený Pavlem Hermannem, I. cena, 471 bodů, CACT, Nejlepší pole.

10-1.jpg

3. místo získal německý ohař krátkosrstý Prima z Kocmánku, vedený Pavlem Kaplanem, I. cena,
465 bodů, Nejlepší barva.
 
Jménem svým, jménem všech rozhodčích a vůdců psů děkuji všem pořadatelům této úspěšné akce,
svátku lovecké kynologie. Vytvořili nádherné dílo vysoké společenské a morální hodnoty, která se finančně nedá ohodnotit. Za to nás myslivce a kynology sbližuje a utužuje naše přátelství a mezilidské vztahy.
Nezbývá než si přát, aby si nadále ohaři zachovali svoje příznivce věnující se jim i přes stále obtížnější podmínky jejich výcviku a využívání v myslivecké praxi.
 
 MVDr. Čestmír ŠRÁMEK, CSc.
 vrchní rozhodčí
 snímky Andrea Kočicová
 
Zpracování dat...