Časopis Myslivost

REÁLNÁ PRÁCE BULLŮ

Myslivost 11/2020, str. 38  Daniel Žďárský
V poslední části našeho seriálu, který se věnuje námětům, jak od štěněčího věku zvládnout nadměrnou energii teriérů typu bull, nám zbývá probrat už jen závěrečné téma, kterým je skutečná a reálná práce bullů v jejich dospělém věku. Už si nebudeme jen hrát, když přijde dobrá nálada k dovádění, sportování nebo společné zábavě. Tentokrát už budeme tvrdě pracovat, s cílem věnovat se systematicky konkrétní aktivitě, která je součástí většího celku.
 
Co vše za aktivity do kategorie „reálná práce s teriérem typu bull“ řadíme? Z mého pohledu jsem se u bullů setkal a rozhodně chci uvést canisterapii, záchranářské práce a práci psa v myslivecké praxi. U všech těchto činností opět vyjdeme z toho, co se náš pes naučil v prvním roce života - tedy z návyků základní poslušnosti. Jednotlivé aktivity dále vyžadují, v drtivé většině případů, složení specifických zkoušek pro danou oblast činnosti.
 
Canisterapie
 
Pod pojmem canisterapie si většina z nás představí léčebný a hřejivý kontakt člověčí bytosti se psím parťákem. Pes již jen svou pouhou přítomností dokáže vykouzlit úsměv na tvářích okolních přítomných lidí – dětí i dospělých. A což teprve, když si pejska začneme hladit a dopřejeme si fyzický kontakt s celou jeho osobností, zavalí nás vlna blaha a štěstí.
Teriéři typu bull, obzvláště SBT plemena, se svou bezbřehou láskou k lidem, jsou velmi vhodnými kandidáty právě pro takovou činnost.
Cílem canisterapie je jednoznačně zlepšit náladu a psychický stav klientů, ať již nemocných lidí v léčebných zařízeních či hospicech, nebo třeba starších lidí v seniorských domech, protože s dobrou náladou se těžkosti života lépe zvládají a nemocným se snáze uzdravuje jejich fyzická schránka.
Jedná se však o velmi náročnou činnost. Psovod provozující canisterapii musí být se svým čtyřnohým parťákem sehraný, musí umět svého svěřence podle potřeby během chvíle zklidnit, ale také ohlídat a provést nečekanými zkušenostmi, které například doprovází kontakt s psychicky nemocnými klienty.
Navíc je i při této činnosti nesmírně důležité, aby se pejsek ničeho nebál a aktivitu prováděl s radostí. Odměnou za tak těžkou práci jsou pak každému páru psovoda a jeho psa rozzářené oči nemocných lidí a jejich upřímný smích.
Dne 26.9.1998 jako první z plemene stafordšírský bulteriér splnila povahové testy canisterapeutického psa v ČR fena Ellias Hanvoj narozena 27.10.1995 a její dcera Gaia z Roztyl, později pak i Asun z Roztyl. Po složení testů feny ihned začaly s praxí v domovech pro seniory. Časem složili testy i další jedinci a dnes se plemeno v canisterapii využívá naprosto běžně. 
Mezi plemeny Apbt musím vzpomenout na velmi aktivní fenku Áju s handlerkou Marikou Michajlovou, které v tomto odvětví za Americké pitbulteriéry vytvořili v rámci ČR nezapomenutelnou dvojici. Sama Marika dodává: S Ájou jsem složila první CT zkoušku na podzim 2009 a rok poté i ZCP 2. Obě téměř za plný počet bodů. Ihned po složení ZCP 1 byla zapojena do praxe, v Nemocnici Milosrdných bratří Brno na oddělení LDN, kde vystřídala moji starší fenku kavalíra v práci s pacienty. Jejím hlavním úkolem bylo polohování a aktivizování pacientů.
Největší radost přinesla chvíle, kdy pacientka po CMP, která nekomunikovala s okolím, se díky Áji a obrovské motivaci jí dát povel a pochválit, rozmluvila a začala spolupracovat i se zdravotním personálem. Další roky jsme docházely do FN Brno Bohunice na uzavřené oddělení psychiatrické kliniky, probíhaly terapie za přítomnosti klinického psychologa a na dětské odd., kde CT probíhala formou aktivit a výchovného programu. Zde byl zajímavý fakt, že Ája uměla vycítit, kterému pacientovi je nejhůře a vždy se k němu snažila po dobu terapie stahovat a aktivizovat jej. 
Dále jsme střídavě chodily do stacionáře a školky pro děti s autismem, stacionáře pro mentálně postižené, stacionáře pro hluchoněmé, domovů pro seniory, MŠ i ZŠ apod..

Ell-Rose-z-Brixiho-Dvora-v-pri-praci-v-terenu-na-sutinach-foto-H-Maredova.jpg


Záchranářské práce
 
Záchranářské práce jsou jedním z nejpestřejších oborů kynologie. Jejich podstatou je naučit psa vyhledávat ztracené osoby v uzavřených nebo otevřených prostorách, v různých terénech, například pod troskami zřícených budov či zasypané sněhem. Můžete si tedy vybrat, jaká oblast záchranařiny je pro vás a vašeho čtyřnohého parťáka tou nejbližší - plocha, sutina, stopa, voda a lavina. Psi, kteří se chtějí této aktivitě věnovat, musí být dobří na hlavně na pachové práce.
Stafordšírští teriéři ani pitbulové rozhodně nejsou typicky záchranářská plemena, ale výjimky potvrzují pravidlo. V roce 2004 se mistrem světa na sutinách stal právě stafordšírský bulteriér. Výraznými SBT na poli záchranářském byli v minulosti například Ell Rose z Brixiho Dvora a Bender z Aggami, kteří se mohou pochlubit spoustou zkoušek z výkonu a neméně bohatou praxí z terénu a závodů. V současnosti je na poli záchranářů známé například jméno stafbulky Bubliny – Honey Happy Duet majitelky Barbory Smigové.
Co je na záchranařině obtížné? Chce se mi odpovědět – všechno. Těžké jsou podmínky výcviku, pes i jeho majitel musí být postupně zvykáni na práci ve špatném počasí, v noci, v prostředí, kde hrozí zranění, psovod se musí výborně naučit pracovat s navigací, vysílačkou, musí umět minimálně jeden cizí jazyk, měl by prokázat obratnost v komunikaci s dalšími členy záchranářského týmu v prostředí, kdy jsou lidé pod velikým tlakem a tíhou pocitu zodpovědnosti za životy jiných …
Bullové se hodí převážně na prohledávání sutin, popřípadě na práci ve vodě, protože plochy neuběhají a na lavinách je jim zima. Důležité, co musíme při záchranářských aktivitách u svých psů hlídat, je krotit jejich touhu hledat a hledat. Jinak hrozí, že by se uhnali do padnutí, což je jejich přirozená vlastnost, být nadmíru hyperaktivní u provozování jakékoliv dovednosti.
 
Práce v lovecké smečce
 
Lov se psy je starý jako lidstvo samo, člověk psa po staletí choval, cvičil a používal při lovu samotném. Pro zefektivnění lovu pomocí psa vznikaly a vznikají lovecké smečky se psy různých plemen, povah a stylu práce.
Sám se lovecké kynologii se svými psy věnuji již nějaký ten pátek, převážně pak využití bullů se zaměřením na práci psů ve smečkách či na dosledech.
V naší lovecké smečce, které jsem součástí, se zaměřujeme na organizované naháňky v dobře zazvěřených honitbách s převahou černé zvěře. Smečku psů vedou vůdci s mnohaletou bohatou praxí, kteří respektují myslivecké tradice a zvyky. Naším prvotním cílem je vyhnat lovenou zvěř na střelce. V lečích nelovíme a účast se psy na naháňce pro nás není záminkou k osobnímu loveckému vyžití. Při výkonu práva myslivosti za pomoci loveckých psů je zapotřebí ctít standardní myslivecké zákony a tradice.
Bulové jsou psi, kteří pracují na kratší vzdálenosti s důrazem na doléhání zvěře v neprostupných porostech (například v trnkách), kde se převážně vyskytuje zvěř černá. Což se o honičích či malých loveckých psech jakým je třeba jezevčík říci nedá.
Z praxe máme ověřeno, že uvedená jiná plemena sice výborně hlásí, obíhají, pronásledují zvěř a vyhánějí na střelce, tak jak se po nich vyžaduje, ale pokud se jedná o černou teritoriální zvěř, která své úkryty jen nerada opouští, pak ji dost často tito psi jen hlásí a drží zvěř uvnitř v úkrytu. Jsem jednoznačně přesvědčen, že právě v ten moment je potřeba práce bullů, odhodlaní bulteriéři, popřípadě stafordi, kteří jsou součástí takovéto smečky, nemají problém tlupu divočáků rozrazit, popřípadě kontaktním chování černou zvěř atakovat a zajistit tak vyhnání zvěře z neprostupné houštiny.
 
Pohoda-a-odpocinek-mezi-lecema-1.jpg

Role psů v lovecké smečce
Pokud se dále podíváme na ideální složení lovecké smečky a vezmeme v potaz role jednotlivých psů ve smečce, mohlo by složení a funkce psů ve smečce, nehledě na plemennou příslušnost, vypadat následovně:
- vyhledávač – daleká samostatná práce,
- slídič – pečlivě pracuje v blízkosti vůdce,
- vytrvalý hlásič – intenzivně hlásí stopu nebo zvěř,
- rozrážeč – těsná a často kontaktní práce,
- vyháněč – vytrvalé provázení zvěře,
- barvář – specialista na dosledy,
- chvatař – specialista na zastavení zvěře.
 
A jak do těchto rolí zapadají teriéři typu bull?
 
Stafordšírský bulteriér
 
Jako ideální společník pro práci v lese při lovu černé zvěře se mi jeví Stafordšírský bulteriér nebo-li lidově řečeno Stafík, Stafbull. Je malý, skladný, ale zároveň silný, houževnatý, statečný a tvrdý z hlediska kontaktu s černou zvěří.
Většinou nekonfliktní s ostatními psy spory nevyhledává, navíc přátelský ke všem vůdcům, kteří si stafíka vždy rádi přišli podrbat.
Mezi další jeho typické vlastnosti patří dobrý nos, tvrdost a ostrost na černou zvěř.
Použití ve smečce má jako rozrážeč i s ohledem na jeho tělesnou hmotnost může být dobrým chvatařem černé zvěře, která nechce opustit z hustých porostů své lože a jako kontaktní pes, který dokáže postřelený či jinak zraněný kus zafixovat. Pracuje spíše na kratší vzdálenosti v porovnání s klasickými honiči.
 
Anglicky-bulterier-je-typickym-zastupcem-bull-and-terierum-ktery-je-vyuzivan-v-CR-pro-praci-na-cernou-zver-jiz-radu-let-1.jpg

Anglický bulteriér
 
Je velký energický, svalnatý teriér.
Mezi jeho typické vlastnosti patří výborný nos, nebojácnost, tvrdost, ostrost na černou zvěř a schopnost ji na místě zadržet.
Použití ve smečce má jako rozrážeč a často jako výborný chvatař černé zvěře, která nechce opustit z hustých porostů své lože a jako kontaktní pes, který dokáže postřelený či jinak zraněný kus zafixovat.
Dále je používán na pobarvené stopě.
Co se týče pohybu jedná spíše o rozvážného teriéra. Bulteriéři mě přijdou více jako klasičtí buldoci a více individualisti jak v myšlení, tak i v práci (s tímto pohledem na tohoto psa jsem se setkal i při jiných aktivitách jako je sport apod.) Ale tím rozhodně neříkám, že je to špatně na individuální dosled silného kňoura bezkonkurenční. Specialisté na stop chvat na ryj a vzhledem k jeho hmotnosti dokáže podržet opravdu velký kus.
 
Americký stafordšírský teriér
 
Je to střední až velký energický, svalnatý teriér.
Mezi jeho typické vlastnosti patří výborný nos, nebojácnost, tvrdost, ostrost na černou zvěř a schopnost ji na místě zadržet.
Použití ve smečce má jako rozrážeč a velmi často jako neohrožený chvatař černé zvěře, která nechce opustit z hustých porostů své lože a jako kontaktní pes, který dokáže postřelený či jinak zraněný kus zafixovat. Dále je používán při práci na pobarvené stopě.
Jeho práce oproti ostatním teriérům, vzhledem k jeho stavbě těla, ho předurčuje k delšímu sledování zvěře a dokáže sekundovat i klasickým honičům a zastat i práci vyhledávače či vyhaněče.
 
Samozřejmě vše může být individuální, neboť na žádného plemeno, potažmo psa, neexistuje univerzální šablona, ale v zásadě se dá říci, že uplatnění bullů v lovecké smečce je důležité především při lovu černé zvěře a při jejich dosledech, kde bez problémů většina bullů dokáže unikající postřelenou zvěř dohledat a na místě zadržet až do příchodu střelce. A mnohdy se jedná o daleko větší kusy než je samotný bull, pro dobře chvatujícího psa není problém udržet kus i třikrát těžší než je sám.
 
Anglicky-bulterier-v-ochranne-veste-v-postoji-1.jpg

Pozor na zranění
 
Všem zmíněným aktivitám v tomto dílu seriálu je společné zásadní odlišení od běžných sportovně zábavných aktivit, týkající se pozornější ochrany zdraví našich psů. Bohužel, při skutečné práci v terénu hrozí větší riziko, že dojde k vážnějšímu poranění vašeho čtyřnohého kamaráda, ať už se jedná o nebezpečí ostrých předmětů v sutinách zříceniny nebo o přímý fyzický kontakt s černou zvěří.
Stejně jako v záchranařině i zde je proto potřeba věnovat pozornost pořízení dobrého vybavení chránící zdraví vašich psů, jako jsou lékárnička, ochranná vesty nebo kvalitní GPS lokátor, umožňující sledovat psa, pokud se vzdálí od lidského skupiny, o vybavení vůdců nemluvě.
 
Slozeni-zkousky-BZH-opravnuje-mit-LUP-lovecky-upotrebitelneho-psa-1.jpg

Závěrem seriálu

 
Doufám, že vás seriál alespoň něčím obohatil či přinesl zajímavé informace, jak radostně žít po boku teriérů typu bull, pokud jste si některé z těchto plemen vybrali jako své věrné společníky. Nebo jste alespoň načerpali inspiraci, jak s těmito úžasnými parťáky pracovat v případě, že si některého z nich teprve hodláte pořídit.
Nebylo mojí snahou nikomu vnucovat své názory, snažil jsem se pouze předat své dosavadní a dlouholeté zkušenosti, které jsem při práci s teriéry typu bull za celý život získal. Miluji práci se svými psy a moji psi milují mne, mou rodinu a lidi celkově. Mým krédem je, že pokud se něco dělá s láskou k dané věci a ctí se správné životní hodnoty, je to půlka úspěchu, jistá forma odměny a zadostiučinění z toho všeho, co člověk v rámci života na planetě Zemi vytváří.
 
Daniel ŽĎÁRSKÝ
předseda klubu SBTC CZ
Staffordshire Bull Terrier club cz
Snímky archív Daniel Žďárský

Zpracování dat...