ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Nalezneme dostatek síly na změnu fungování naší organizace?

Myslivost 8/2020, str. 3 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Vzhledem k tomu, že jsem jedním z těch, byť „nefunkcionář“, kteří navrhovali výše uvedenou změnu stanov již před léty, když se tvořily dosud platné stanovy, dovoluji si připojit několik, snad podstatných pohledů. Mimochodem úvahy o změně stanov v uvedeném duchu jsme společně s tehdejší předsedou KPK Mgr. Wolfem uveřejňovali v Myslivosti již v roce 2010. Více >
Nalezneme dostatek síly na změnu fungování naší organizace?

O krok blíže k rozumnému a modernímu plánování myslivosti

Myslivost 8/2020, str. 10 ČMMJ
Počet komentářů: 0
Vláda České republiky schválila návrh novely zákona o myslivosti připravený Ministerstvem zemědělství. Pokud novela projde, zruší novinky zavedené do mysliveckého hospodaření tzv. vyvlastňovacím přílepkem k lesnímu zákonu z konce loňského roku. Více >
O krok blíže k rozumnému a modernímu plánování myslivosti

Novinky v pravidlech pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

Myslivost 8/2020, str. 14 MZe
Počet komentářů: 0
Dne 22. června 2020 schválila vláda České republiky novelu nařízení vlády č. 30/2014 Sb., kterou dochází v pravidlech pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti k menším změnám platným ihned od 1. července 2020 a k významným změnám platným od 1. září 2020, kdy začíná pro myslivecké příspěvky nové období, za které je žádost podávána. Více >
Novinky v pravidlech pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

SUCHO V HONITBĚ

Myslivost 8/2020, str. 16 Lukáš Linhart
Počet komentářů: 0
Část třetí Voda a myslivec v roli veřejného funkcionáře Někdo by mohl hned namítnout, že už přece žádné sucho není. Pravdou je, že letošní rok je zatím na déšť opravdu bohatý a snadno tak podléháme pocitu, že nebezpečí je zažehnáno. Ovšem jistě jste si všimli, že nás postihly i opačné extrémy, které jsou projevem nefunkční krajiny – bleskové povodně. Vyplavené sklepy, bahno z ornice v ulicích a rybnících a lidé bědující nad tou zkázou, to je bohužel častý obrázek dnešních dnů. Více >
SUCHO V HONITBĚ

Dokážeme pomoci krajině?

Myslivost 8/2020, str. 22
Počet komentářů: 0
Máme vhodné pozemky, chceme na těchto provádět krajinné úpravy, ale máme je dosud propachtované. Jak na to? Více >
Dokážeme pomoci krajině?

Louky a pastviny

Myslivost 8/2020, str. 26 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Hospodářská nutnost a významná pomoc zvěři i přírodě Ještě jednou naváži na kůrovcovou kalamitu: zvěř se pro vnímání lesníků stává potenciálním nebezpečím a silnou komplikací jejich práce. Nedivme se jim, zakládání porostů listnatých dřevin v půdách devastovaných smrkovými monokulturami není nic snadného a už vůbec ne v suchém klimatu. Po těžbách kalamitní dřevní hmoty s mizerným odbytem a zpeněžením je zalesňování a zaplocení výsadeb pracovně i nákladově extrémně náročné. A výsledek nemusí odpovídat vynaloženému úsilí i prostředkům. A jarní období, ideální k této práci, ještě zkomplikovala virová pandemie. Více >
Louky a pastviny

Přemnoženou spárkatou zvěř je nezbytné regulovat, ale ne sekačkou

Myslivost 8/2020, str. 30 Jaromír Bláha, Lubomír hajný
Počet komentářů: 0
V červnové Myslivosti zveřejnil Lubomír Hajný článek o tom, jak je záchrana srnčat při senoseči výborné myslivecké PR (“Záchrana zvěře při senoseči aneb Myslivecké PR”). Je to podle mě ale především velmi záslužná práce všech myslivců, kteří pro to něco dělají a zabrání kruté smrti. Více >
Přemnoženou spárkatou zvěř je nezbytné regulovat, ale ne sekačkou

Jak je třeba správně chápat pomoc zaječí zvěři

Myslivost 8/2020, str. 32 Václav Němec, Miroslav Vodňanský
Počet komentářů: 0
Jako praktik, chci a musím reagovat na poněkud podivný článek z červnového čísla našeho časopisu, kde doktor Vodňanský, zřejmě z neznalosti zpochybňuje příspěvek dr. Havránka a dr. Marady z dubna letošního roku, který vyšel pod názvem „Pomoc zaječí zvěři“. Více >
Jak je třeba správně chápat pomoc zaječí zvěři

Největší petice v největší roušce zabrala:

Myslivost 8/2020, str. 34
Počet komentářů: 0
Vláda schválila ústavní právo na zbraň a ČR zablokovala hlasování EU o zákazu olověného střeliva! Pokračuje vítězná krasojízda myslivců, střelců i ostatních občanů. Po předchozím úspěšném lednovém schválení důvodnosti naší-vaší stotisícové metrákové petice a červnovém schválení Senátem, Vláda po bouřlivé diskusi 13.7.2020 podpořila návrh Senátu na ústavní právo bránit se zbraní! A to navzdory tomu, že nám úředníci jednotlivých ministerstev nepřáli a posílali neutrální či negativní stanoviska. Jak jsme to tedy dokázali? Více >
Největší petice v největší roušce zabrala:

Je změna ústavy nutná?

Myslivost 8/2020, str. 38 Václav Chaloupek
Počet komentářů: 1
V červencovém vydání časopisu Myslivost se na stranách 32 až 37 objevil článek podepsaný Dr. Ing. Bohumilem Strakou, vyjadřující a hodnotící hlasování Senátu Parlamentu ČR o ústavním návrhu „Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní“. Autor si přisvojuje právo mluvit jménem myslivců, a protože se v článku objevuje několikrát moje jméno, dovoluji si na něj reagovat. Více >
Je změna ústavy nutná?

V ŠERU TEMNÝCH HVOZDŮ

Myslivost 8/2020, str. 40 Petr Křižák
Počet komentářů: 0
Ke Žďárským vrchům odedávna patřily rozsáhlé a hluboké lesy. Zdejší příroda zapůsobí na každého, kdo sem zavítá. A když má takový člověk literární sklony a dost času na to, projít si zdejší okolí, může z toho vzniknout leccos zajímavého. To je i případ Pavla Sztwiertni, který pracoval řadu let jako lesník v Koníkově. Knihy, které o zdejším kraji napsal, si už našly hodně čtenářů. Nedávno k nim přidal další publikaci. Vyšla pod názvem V ŠERU TEMNÝCH HVOZDŮ. Více >
V ŠERU TEMNÝCH HVOZDŮ

VÝR VELKÝ Hnízdní bionomie

Myslivost 8/2020, str. 42
Počet komentářů: 0
Období toku, parametry hnízd, počátek a velikost snůšek, vejce Obsazování teritoria Výr velký je v evropských zemích stálým druhem. Vybranému hnízdišti je po dlouhé roky věrný. V mimohnízdním období se převážně zdržuje ve svém loveckém a hnízdním teritoriu. Více >
VÝR VELKÝ Hnízdní bionomie

VRACÍME SOVY LESU

Myslivost 8/2020, str. 46 Ivo Hertl, Rostislav Čech
Počet komentářů: 0
Biologická ochrana lesa před drobnými hlodavci V letošním roce Lesy České republiky, s.p. představily projekt „Vracíme sovy lesu“. Rozvíjí tím dlouholetou spolupráci s pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině, v reakci na rychle narůstající holiny z kůrovcové kalamity. Tyto plochy výrazně mění krajinu, kromě jiného ve smyslu narůstajícího životního prostoru drobných hlodavců a současně se zmenšujícího životního prostoru sov a poklesu hnízdních možností. Cílem tohoto projektu je ochrana nově zakládaných porostů přirozenou cestou, bez použití jedů. Více >
VRACÍME SOVY LESU

Lov rarohem

Myslivost 8/2020, str. 50 Luboš Kousal
Počet komentářů: 0
Obecné zásady výcviku loveckého dravce – XV. Část Červencové číslo jsme v našem seriálu příspěvků věnovali nejrychlejšímu tvoru naší planety, sokolu stěhovavému (Falco peregrinus) pro lov bažantů. Rád bych čtenáře Myslivosti tentokrát seznámil s obecnými zásadami sokolnického výcviku dalšího dravce vysokého letu z čeledi sokolovitých - raroha velkého (Falco cherrug). Více >
Lov rarohem

Správné zrání zvěřiny

Myslivost 8/2020, str. 54 Miroslav Vodňanský
Počet komentářů: 0
Správné zrání zvěřiny – nezbytný předpoklad pro její kuchyňské použití K jakým změnám dochází ve svalovině po ulovení zvěře Zvěřina má stejně jako všechny ostatní druhy masa bezprostředně po usmrcení zvířete tuhou, gumovitou konzistenci a nevýraznou chuť. Aby se stala dobře poživatelnou, chutnou a dieteticky hodnotnou potravinou, musí nejprve projít biochemickým procesem, který je odborně označován jako „zrání masa“. Teprve v důsledku změn, k nimž během tohoto procesu ve svalovině dochází, může získat zvěřina své vynikající chuťové a aromatické vlastnosti. Více >
Správné zrání zvěřiny

K provozu malých bouráren

Myslivost 8/2020, str. 58 Ondřej Izsóf
Počet komentářů: 0
Dovolím si seznámit čtenáře Myslivosti s okolnostmi, které mi pomohly s rozhodnutím proč registrovat vlastní bourárnu zvěřiny. V tomto příspěvku najdete postřehy, které jsem získal během praktického lovu za účelem snižování stavů černé zvěře ve smíšené honitbě. Mým cílem bylo dosáhnout maximálních výsledků s minimálním vynaložením energie, samozřejmě při dodržení všech legislativních požadavků. Následující řádky mohou proto možná u některých čtenářů budit smíšené pocity, jsou však psány s cílem předat osobnáí zkušenosti a pomoci myslivcům se vyvarovat chybných a nebo zbytečných rozhodnutí. Více >
K provozu malých bouráren

Otázky platnosti či neplatnosti výpovědi nájemních smluv

Myslivost 8/2020, str. 60 Roman Ondrýsek
Počet komentářů: 0
Ve svém příspěvku bych se rád věnoval okruhu sporných otázek, které souvisí s mou advokátní praxí. Jedná se zejména o žaloby na (ne)platnost výpovědi nájemních (pachtovních) smluv, tj. žaloby na strpění výkonu nájemního práva. Poněvadž se množí právní dotazy, a taktéž se na mne klienti s touto problematikou obrací, rozhodl jsem se uvést několik variant, jak účinně v této situaci postupovat. Možná, že pro některé čtenáře to bude inspirativní pro případné další právní kroky. Více >
Otázky platnosti či neplatnosti výpovědi nájemních smluv

Jak volit ráži pro svoji zbraň?

Myslivost 8/2020, str. 64 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Trendy v používání kulových ráží v lovecké a sportovní praxi III. V Myslivosti 4/2020 vyšel článek našeho předního odborníka na lovecké palné zbraně a střelivo Dr. Jiřího Hanáka Trendy v používání kulových ráží v lovecké a sportovní praxi. Prezentuje v něm svůj názor na vývoj posledních let a je to jistě názor podložený jeho letitými a rozsáhlými zkušenostmi. V Myslivosti 5/2020 jsem uveřejnil první díl mého náhled na danou problematiku v rámci iniciování diskuze o vývoji současných kulových ráží. V Myslivosti 7/2020 pak následoval díl komentují historický vývoj jednotlivých druhů ráží, v tomto závěrečném díle si dovolím přinést pojednání o tom, jakou volit ráži včetně velké přehledné tabulky, ale také pět velkých názorných porovnávacích grafů jednotlivých ráží. Více >
Jak volit ráži pro svoji zbraň?

Test univerzálního puškohledu pro lov ve dne i v noci PARD NV 008 LRF

Myslivost 8/2020, str. 70 Jiří Hanák
Počet komentářů: 1
Podle současně platné legislativní úpravy je možné v noci lovit lišku a prase divoké. Nicméně civilizační tlak způsobil, že i ostatní zvěř se stala zvěří převážně noční a v místech vysokých stavů spárkaté zvěře orgány státní správy myslivosti povolují výjimku z §45 zákona o myslivosti a povolují lov v noci i dalších druhů spárkaté zvěře. A pokud bude schválena novela zákona o myslivosti, bude toto povolení platit i pro další druhy spárkaté zvěře. Více >
Test univerzálního puškohledu pro lov ve dne i v noci PARD NV 008 LRF

Dálkoměrný dalekohled NIKON LaserForce 10x42

Myslivost 8/2020, str. 72 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Firma Nikon je pro mě primárně fotografická firma. Je to firma velmi, velmi panská, se slavnou optickou historií, která sahá až do roku 1917. Na pomyslném fotografickém trůnu má jen dva konkurenty – Canon a Sony. Můžete namítnout – kam se poděla (přiznávám, že moje oblíbená) Leica? Leica děla také špičkové fotoaparáty, ale svým rozsahem nabídky a produkce oběma výše zmíněným výrobcům fotografické techniky konkurovat nemůže. Z těch dvou velkých se produkci sportovních optických přístrojů věnuje Nikon a Canon. Více >
Dálkoměrný dalekohled NIKON LaserForce 10x42

Obraz je pro mne vlastně snem

Myslivost 8/2020, str. 86
Počet komentářů: 0
Asi každý z myslivců potvrdí, že se zážitky z přírody a setkání se zvěří každému zapisují do paměti a mnohdy právě ty zajímavé okamžiky zůstávají v nás po celý život. Většina z nás ale není obdařena tím, abychom obrazy uchované v mysli přenesli na papír či plátno. Můžeme tak jen obdivovat umělecká díla jiných. Jedním z těch, kteří nám dělají svými obrazy radost je malíř Petr Odložil z Vyššího Brodu. Jeho kalendáře a obrazy visí v mnohých mysliveckých pokojích. Více >
Obraz je pro mne vlastně snem
Zpracování dat...