ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

ochrana drobné zvěře

Myslivost 2/2020, str. 6 Petr Marada
Počet komentářů: 0
Návrh nového agroenvironmentálního opatření V závěru kalendářního roku 2019 byla na půdě Ministerstva zemědělství odpovědnými pracovníky tohoto úřadu prezentována stávající situace v přípravě Společné zemědělské politiky Evropské unie po roce 2020 a pozice České republiky, na které se podílí svými aktivitami především Ministerstvo zemědělství. Aktuální stav příprav, vývoj právních požadavků Evropské unie se zaměřením na přechodné období, výstupy z konzultací k jednotlivým platbám jsou témata, o kterých se hovořilo. Nejvíce pozornosti se však upíralo na názory a požadavky v oblasti tzv. zelené architektury a ekoschémat. Více >
ochrana drobné zvěře

Soda, sůl a sodík, naši přátelé nejvěrnější…

Myslivost 2/2020, str. 10 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Malá inspirace naštěstí už dávno zaniklým sloganem. Na rozdíl od onoho přátelství je třeba brát sodík v organizmu zvěře skutečně vážně a doopravdy na věčné časy. Více >
Soda, sůl a sodík, naši přátelé nejvěrnější…

Výživa srnčej zveri v praxi

Myslivost 2/2020, str. 13 Matúš Rajský
Počet komentářů: 0
V prvých dňoch Nového roka som bol požiadaný časopisom Myslivost o spoluprácu pri vypracovaní odpovedí na otázky žiaka základnej školy v Nitre, ktorý v rámci biologickej olympiády pripravuje prácu na tému Prikrmovanie srnčej zveri. Keď som sa bližšie pozrel na otázky, napadlo mi, že možno aj v radoch našich poľovníkov sa nájdu takí, ktorí by si neboli úplne istí, keby na ne mali odpovedať. Preto som materiál použil aj ako podklad pre tento článok, ktorý si môžu prečítať aj ďalší záujemcovia o problematiku. Více >
Výživa srnčej zveri v praxi

Škody zvěří a vlk

Myslivost 2/2020, str. 18 Kamil Zahradník
Počet komentářů: 0
Na seminářích pořádaných k problematice výskytu velkých šelem a jejich následného tlaku na spárkatou zvěř, konaných před koncem minulého roku, jsme se věnovali právě tématům vzniku škod jak působených zvěří, tak i škodám na zvěři. Příčinou vzniku některých problémů je kromě jiného i nesystémový a nekontrolovaný stav šíření vrcholových predátorů na našem území, především tedy vlka obecného. Více >
Škody zvěří a vlk

Několik čísel k problematice narůstání početních stavů vlků v České republice

Myslivost 2/2020, str. 20 Josef Štych
Počet komentářů: 0
Vzhledem k aktuálnímu rozšíření vlků jsem se ocitl v centru dění, zájmu a kontraverzí, jež přítomnost těchto šelem oblastech jejich výskytu vyvolala. Zúčastnil jsem se několika setkání a besed věnovaných problematice výskytu vlků a dopadu jejich působení na myslivecké, ale především zemědělské hospodaření v krajině. 0právněné, a pochopitelně velmi emocionálně zabarvené, i když jasnými důkazy podložené výstupy myslivců a především chovatelů ovcí devastovaných vlky, se střetávaly s velmi vágními a často nekompetentními názory a důkazy zastánců nekontrolovatelného výskytu vlků v naší civilizačně zasažené kulturní či pseudokulturní krajině. Více >
Několik čísel k problematice narůstání početních stavů vlků v České republice

Společný cíl musí být daleko hlubší, než jen ekonomický

Myslivost 2/2020, str. 22 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
V rámci programu koncertu České myslivecké vánoce v pražském Rudolfinu, který byl kromě jiného pořádán u příležitosti čtyřiceti let činnosti Loveckého tria, jsem měl možnost uvádět na podiu nejen krátký rozhovor, ale i předání nejvyššího mysliveckého vyznamenání členovi Myslivecké rady ČMMJ, trubači, zakladateli Loveckého tria a skladateli, JUDr. Petru Vackovi. Protože se léta známe, při příležitosti zhodnocení koncertu jsme si popovídali nejen o hudbě, ale i o pohledech na další vývoj a perspektivy Českomoravské myslivecké jednoty. Více >
Společný cíl musí být daleko hlubší, než jen ekonomický

Volby do orgánů pobočného spolku

Myslivost 2/2020, str. 26 Josef Prokeš
Počet komentářů: 0
Rok 2020 bude pro naší Českomoravskou mysliveckou jednotu velice významný. Končí funkční období všech orgánů jednoty zvolených v roce 2015 a uskuteční se volby na další funkční období. Volby proběhnou nejprve na úrovni pobočných spolků a následně do orgánů hlavního spolku. Nezbytnou podmínkou celého volebního procesu musí být dodržení postupu daného příslušnými ustanoveními Stanov ČMMJ. Více >
Volby do orgánů pobočného spolku

Myslivecká stráž je úřední osobou, kdykoli je v honitbě

Myslivost 2/2020, str. 28 Jiří Teryngel
Počet komentářů: 0
V letošním roce uplyne dvacet led od doby, kdy pro posílení postavení a pravomoci myslivecké stráže a zvýšené ochrany myslivosti byl myslivecké stráži přiznán statut veřejného činitele (zákon č. 238/1999 Sb.), terminologií platného trestního zákoníku č. 89/2012 pak statut úřední osoby. Více >
Myslivecká stráž je úřední osobou, kdykoli je v honitbě

Vládní novely zákonů

Myslivost 2/2020, str. 32 Daniel Švrčula
Počet komentářů: 0
Vláda na svém jednání 6.1. schválila novelu, která mění ustanovení několika oborových zákonů. Velké změny se týkají zákonů o ochraně přírody, rybářství, lesnictví, zákonu na ochranu zvířat proti týráni a také zákona o myslivosti. Pro nás myslivce novela mění 22 ustanovení. Více >
Vládní novely zákonů

VÁBENÍ LIŠEK

Myslivost 2/2020, str. 36 Pavel Kumžák
Počet komentářů: 0
Po článcích vábení srnců a vábení černé zvěře, a velmi častých dotazech je i s ohledem na roční období vhodný čas přinést několik rad a poznatků z praxe, které snad pomohou čtenářům být úspěšnější v tomto způsobu lovu. Vábení predátorů, zejména lišek, u nás patří k vůbec nejrozšířenějším. Je to velmi atraktivní a zároveň prospěšný lov, který můžeme s úspěchem praktikovat po celý rok. Více >
VÁBENÍ LIŠEK

Aujeszkyho choroba - Pseudorabies

Myslivost 2/2020, str. 40 Miloš Vávra
Počet komentářů: 0
Vážné riziko pro naše psy Od malička se pohybuji mezi myslivci a lovecky vedený pes byl a je automatickou součástí mého života. Vyrostl jsem po boku malé münsterlandky, kterou lovecky vedl můj otec. Nyní již šestým rokem tvoří neodmyslitelnou součást mého mysliveckého života moje vlastní fena malého münsterlanda. Pokud z nějakého důvodu musí zůstat doma a já jdu lovit bez ní, není lov plnohodnotný, takže myšlenka na Aujeszkyho chorobu mne nenechává chladným. Tomuto tématu jsem se rozhodl věnovat na základě opakujících se dotazů od mých přátel psovodů a také proto, že jsem měl v poslední době v péči dva pacienty, kteří Aujeszkyho chorobě podlehli. Více >
Aujeszkyho choroba - Pseudorabies

O ptačích budkách

Myslivost 2/2020, str. 46 Karel Zvářal
Počet komentářů: 0
Ptáci jsou nepřehlédnutelnou součástí naší fauny. Zejména na jaře nám připadá, že jich je plný les, hlasy neúnavných hrdélek zní ze všech stran. V létě se většina ptáků jakoby vypaří, není je moc slyšet, až zase s příchodem podzimu dávají o sobě více vědět. Přiblíží se lidským obydlím, aby zde nacházeli potravu, které s nastupujícími chladnými dny ubývá. V mrazivém a větrném zimním počasí ptáci nocují v hustých větvích, keřích či jiných závětrných místech, část z nich uvítá i vyvěšenou ptačí budku. To platí zejména pro sýkory, nejhojnější návštěvníky krmítek. A sýkory nejenže v budkách rády přespávají, na jaře v nich také zahnízdí. Aby taková budka splňovala všechny požadavky na bezpečné hnízdění a nocování, měli bychom dodržet několik zásad. Více >
O ptačích budkách

Jak dál v myslivosti

Myslivost 2/2020, str. 50 Miroslav Kupča
Počet komentářů: 0
Čím dál, tím hlasitěji a ve všech pádech se skloňuje „odpovědnost“ myslivců za „škody“ zvěří v zemědělství a lesnictví. A stupňují se nářky spojené s obavami nad působením zvěře v obnově lesa po kůrovcové kalamitě. Co ale je myslivost? Legislativně je to zájmová činnost, hrazená z kapes těch, kteří ji vykonávají. Není ale na čase podívat se na myslivost jinýma očima? Čí jsou honitby? Držitelů honiteb, čili těch, kdo jsou nositeli práva myslivosti. Více >
Jak dál v myslivosti

Příběh myslivce Jiřího Grulicha

Myslivost 2/2020, str. 51 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Nedávno jsem měl možnost navštívit pana Ing. Jiřího Grulicha, myslivce z Konice. Považuje se za normálního myslivce, který měl možnost získat řadu zkušeností a nahlédnout do více oborů naší krásné myslivosti. Více >
Příběh myslivce Jiřího Grulicha

Broková kozlice Beretta 690

Myslivost 2/2020, str. 54 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Co se týká brokových kozlic, existují dva velcí ikoničtí výrobci – belgická FN Browning a italská Beretta. FN Browning měla v kozlicích náskok, dá se říci, že to byla právě brokovnice Superposé, později značená jako B25, která prolomila tehdejší dominanci dvojek. Její základy položil asi nejslavnější a největší konstruktér palných zbraní, John M. Browning (23.1.1855 – 26.11.1926). Byla to jeho poslední zbraňová konstrukce, Browning zemřel před dokončením konstrukčních prací a rozpracovanou zbraň dokončil jeho syn Val a výroba se poprvé rozběhla v roce 1931. Více >
Broková kozlice Beretta 690

Meopta MeoPro Optika6 3-18x56 RD SFP

Myslivost 2/2020, str. 58 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Na veletrhu IWA 2019 Meopta představila novou řadu zaměřovacích dalekohledů nazvanou Optika6. Řada obsahuje jak lehký naháňkový speciál 1-6x24, univerzální lovecké zaměřovače 2,5-15x44, 3-18x50 a 3-18x56 a dva speciály pro sportovní a dálkovou střelbu 4,5-27x50 a 5-30x56. Řada nabízí zaměřovací dalekohledy jak se záměrnou osnovu v první, tak v druhé rovině zobrazení. Pokud jsem dobře počítal, tak se celkem jedná o deset základních provedení, která se ale dále mohou lišit různými použitými záměrnými obrazci a jejich případným přisvícením, případně i tzv. dichroickou záměrnou osnovou. To je osnova, která za šera v závislosti na barvě cíle mění svoji barvu (takže například když najedete osnovou na trup jelena, ta část osnovy, která se nachází na jelenovi, vám zčervená). Více >
Meopta MeoPro Optika6 3-18x56 RD SFP

NORMA - muniční gigant severu

Myslivost 2/2020, str. 68 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Pokračujeme v malém muničním seriálu, ve kterém představujeme novinky v sortimentu loveckých nábojů. Tentokrát se jedná především o novou střelu BONDSTRIKE švédského muničního giganta severu - výrobce Norma. Švédský výrobce střeliva Norma Precision AB vyniká nad ostatní světové výrobce výrobou výjimečně širokého sortimentu kulového střeliva pro lovecké, sportovní, služební a bezpečnostní účely, a to střeliva na špičkové kvalitativní úrovni už s více než stodvacetiletou tradicí. Podnik Norma Sweden byl založen v roce 1902 dvěma bratry Engerovými. Výrobu střeliva nejprve neumístili ve Švédsku, ale začínali v roce 1898 v Norsku jako podnik Projektil Fabrik A/S a teprve na žádost švédské vlády, která potřebovala výrobní základnu střeliva pro potřeby armády, přemístili výrobu do Švédska. Továrna je umístěna v malém městečku Ätmotfors v západní části kraje Värmland asi 15 km od norských hranic. Více >
NORMA - muniční gigant severu

Rok 2019 na FLD ČZU

Myslivost 2/2020, str. 82 Vlastimil Hart
Počet komentářů: 0
Co vše se událo na Katedře myslivosti a lesnické zoologie FLD ČZU v Praze v roce 2019 Více >
Rok 2019 na FLD ČZU

Univerzální společník. Volba i pro myslivce?

Myslivost 2/2020, str. 86 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Tucson je známým jménem automobilky Hyundai, označovala tak už před lety své první kompaktní SUV, které se do Česka dováželo ještě z Koreje. Jeho nástupce, vyráběný už v Nošovicích, se prodával jako ix35. S ním máme bohaté redakční zkušenosti, neboť věrně slouží několik let jako služební auto a na tachometru se protočilo už hodně čísel. Mezitím jsme měli k dispozici na dlouhodobější vyzkoušení také třetí pokračování prodávané na našem trhu od poloviny roku 2015, kdy se automobilka vrátila k původnímu jménu a vozidla se velmi úspěšně ve velkých sériích vyrábějí ve slezských Nošovicích. Více >
Univerzální společník. Volba i pro myslivce?

Na kus řeči s jubilantem

Myslivost 2/2020, str. 100 Václav Soldát
Počet komentářů: 0
Jaroslav Šprongl - Čerstvý pětasedmdesátník, člen Myslivecké rady OMS Praha 8 a jednatel Mysliveckého spolku Orličky-Čenkovice, ale během života i počítačový specialista, dramaturg a scénárista, textař populární hudby, člověk mnoha talentů. Osobně se známe jen velice krátkou dobu, a to ještě přes zábavní umění. Sám jsem myslivostí téměř nedotčen, ještě tak přes její koncovku, tedy spíše konzumaci loveckých úspěchů. I když jsem za mlada asistoval při lovech lysek, divokých kachen, zajíců a výjimečně i srnčího. Vrátily se mi osobní vzpomínky. O myslivosti bude řeč v našem rozhovoru, který jsme vedli v rodinném knihkupectví a kavárně v pasáži Lucerna v Praze. Dva pamětníci vzpomínají na své zážitky. Více >
Na kus řeči s jubilantem

V revírech přátel: ZÁHORIE

Myslivost 2/2020, str. 102 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Poprvé jsem byl v záhoráckých lesích poblíž Malacek někdy koncem osmdesátých let, když jsem byl do této oblasti coby novinář vyslán redakcí napsat reportáž z likvidace rozsáhlého požáru ve zdejších borovicových lesích. Štiplavý pach spáleniště se mísil s omamnou vůní pryskyřice tam, kde se již hasičům podařilo dotěrné plameny zvládnout. Když jsem tenkrát s fotografem Záhorie opouštěl a vracel se s hotovým materiálem do Prahy netušil jsem, že se sem s odstupem přibližně čtvrtstoletí začnu vracet, dokonce pravidelně, že zde postupně získám mnoho přátel, kteří mi umožní kraj mnoha kontrastů detailně poznávat a se zdejšími lesy spojím nejen poněkud dobrodružné zážitky z dávného požáru, ale také, mnohem příjemnější, nějaký ten zážitek myslivecký, lovecký či poznávací. Více >
V revírech přátel: ZÁHORIE
Zpracování dat...