Časopis Myslivost

AGM Asp-Micro TM160

Myslivost 9/2020, str. 64  Josef Drmota
Nejlevnější termovize na trhu Výkon odpovídající ceně Poslední desetiletí s sebou přinesla trend, který u části myslivců přerostl doslova ve vášeň. Je jím stále větší obliba nočního lovu černé zvěře za pomoci nejrůznějších pomůcek umožňujících jak dobré zobrazení cíle při střelbě, tak předchozí obeznání a výběr vhodného kusu. Nejjednodušší byly v tomto směru lovecké svítilny, vystřídané různými typy „nočního vidění“ (noktovizorů), které se v několika technických obměnách a generacích staly klasikou. Svědčí o tom mimo jiné i skutečnost, že uvedený pojem se v hovorové řeči stal obecným označením používaným často i pro ostatní řešení, nehledě na princip, na němž fungují.
Některé nevýhody klasických noktovizorů brzy odstranily digitální zaměřovače, které umožnily bezproblémové použití i během světlé části dne. Rozšířily se ve velkém počtu velmi rychle zejména díky příznivé ceně a pořídila si je celá řada myslivců, kteří o nákupu předchozího typu zařízení víceméně neuvažovali.
Vrcholem dosavadního vývoje se pak staly přístroje termovizní, které představují kvalitní pomocníky nehledící na denní dobu či počasí. Pracují na principu „odhalení“ zdrojů tepla a jejich převodu do částí spektra viditelného lidským okem. Díky tomu jsou schopny nahlédnout i přes přiměřeně hustou vegetaci, je s nimi možné dosledovat čerstvě ulovenou zvěř a v některých případech dokonce vypracovat čerstvou, silněji pobarvenou stopu.

AGM-Asp-Micro_01-940x740.png
 
Nejlevnější na trhu
 
Termovizní přístroje by se mohly vzhledem k výše uvedenému zdát jako ideální řešení specifických potřeb nočního lovu. Mají však jedno zcela zásadní mínus, kterým je cena. Ta se zatím běžně pohybuje v řádu několika desítek tisíc korun v případě monokulárů určených pro pozorování zvěře.
V případě zaměřovačů se pak cena šplhá až do řádu sta tisíc, což je částka, o jejímž výdeji musí zcela vážně zauvažovat téměř každý myslivec. V případě jakýchkoliv přístrojů určených pro lov v noci přitom platí zcela jasná rovnice, kdy kvalita výsledného obrazového výstupu je plně v relaci s cenou výrobku.
Vzhledem k uvedenému mne zaujala nabídka firmy Spy Shop, která začala inzerovat jednoduchou monokulární termovizi AGM Asp-Micro TM160 pohybující se na úrovni patnácti tisíc korun.
Zcela upřímně jsem byl dopředu poněkud skeptický a o reálném využití podobného přístroje jsem měl určité pochybnosti. Díky vstřícnosti dodavatele se mi však podařilo dohodnout krátkodobé zapůjčení výrobku za účelem provedení jednoduchého uživatelského testu.

AGM-Asp-Micro-Thermal-Monocular-1-1.png
 
Předesílám předem, že nemám reálnou možnost provádět složitá technická exaktní měření. Následující popis proto vychází pouze z individuálního posouzení, prvotních dojmů a víceméně filosofického pohledu na použitelnost podobného zařízení v běžné myslivecké praxi.
Veškeré závěry jsem v rámci co největší objektivity provedl v kombinaci s přístrojem jiného výrobce, který se díky příznivějším parametrům pohybuje zhruba v trojnásobné cenové relaci tak, abych subjektivní pocit a očekávání co nejvíce eliminoval.
 
Popis přístroje
 
AGM Asp-Micro TM160 se na první pohled neodlišuje od jiných termovizních monokulárů. Jeho tělo se bez problémů vejde do dlaně, přičemž uchopení i ovládání je po krátkém zacvičení snadné.
Vstupní čočka je chráněna krytkou a okulár je opatřený pryžovým lemem.
Ovládá se pomocí čtyř tlačítek umístěných na horní linii hřbetu (on/off-foto/video-přepínání režimů-digitální zoom), na které je možné položit zbývající prsty naráz tak, že palec zajišťuje spolehlivý úchop. Z boční strany okuláru se nachází obvyklé kolečko pro skokové zaostření, které má ovšem poměrně hrubý chod.
Přístroj má v základním provedení vstupní čočku o průměru 6,2 mm a rozlišení 120×160 bodů. Obnovovací frekvence je uváděna v hodnotě 50 Hz.
Zdroj napájení je vestavěný a dobíjí se pomocí kabelu přes USB-mikro vstup z běžné nabíječky mobilního telefonu (5V/2A). Stav baterie je v zobrazovaném poli indikován běžným symbolem se třemi stupni, přičemž se mi během čekané v délce 2 hodin nikdy nepodařilo vyčerpat více než 1/3 kapacity. To odpovídá údajům výrobce, který garantuje 7 hodin provozu.
Velmi příjemně vyznívají rozměry a hmotnost přístroje (161×61×57 mm, 272 gramů), který se po zavěšení na krk dá snadno zasunout například do náprsní kapsy, aniž by během pohybu překážel.
Přístroj má řadu funkcí, jako je nastavení jasu a kontrastu, přepnutí zimního a letního režimu, odhad vzdálenosti na základě zadání velikosti cíle (například výška postavy), o kterých se na tomto místě nebudu podrobněji rozepisovat, protože nebudou zajisté tím, co bude čtenáře zajímat na prvním místě. V rámci příslušenství nalezneme výše uvedený dobíjecí kabel a poutko na zápěstí. Jako nedostatek vidím absenci českého návodu.
V krátkosti bych se zastavil u digitálního zoomu, který disponuje třemi stupni zvětšení – 1,2x a 4x. Na jeho smysluplné využití v tomto případě rovnou zapomeňme, nemá smysl, protože obrazové zrno je opravdu velmi hrubé a při zvětšení se už tak neostrý cíl (viz dále) mění v pouhou skvrnu bez zřetelnějších kontur. Tato skutečnost je dána zejména velmi nízkým rozlišením přístroje.
U přístroje logicky rovněž nehledejme jinde známou funkci „obraz v obraze“.
Šikovná je možnost uložení obrazu v podobě fotografie (realizuje se jednoduchým stiskem odpovídajícího tlačítka a odezva přístroje je relativně pohotová) nebo videa (podržení stejného tlačítka). Dokonce jsem nabyl dojmu, že z obrazu vytaženého do počítače lze poznat víc, než z pohledu do okuláru přímo na místě.
Stažení fotografií je snadné, po připojení k PC nám operační systém detekuje paměťovou kartu přístroje podobně jako je tomu u digitálního fotoaparátu, interní karta má kapacitu 8 GB.
Překvapila mne i bodová indikace nejteplejší části snímku, kterou lze v případě zájmu vypnout, protože někdy působí rušivě. Dokázala indikovat budovy a jiné výrazné zdroje tepla vzdálené i více než 1 km, bohužel často na úkor mnohem bližší zvěře. Jen pro úplnost – v zorném poli se nám při aktivaci funkce na nejteplejší místo scény automaticky přesouvá malý křížek.
V rámci režimů si uživatel může zvolit dvě zobrazení, která nedoporučuji - klasická „infra“ škála sestávající z červených, purpurových až fialových odstínů (nepřehledné) a červená indikace zdrojů tepla na odstínech šedi (nefunguje spolehlivě). Mnohem lepší se mi jeví využití jednoduché šedé škály, přičemž zdroj tepla je indikován tmavou (podle mého názoru nejlepší) nebo při inverzním zobrazení bílou barvou.
 
Popis výstupu
 
Jak jsem již předeslal, měl jsem možnost vyzkoušet přístroj velmi krátce, navíc během červencových nocí, kdy rozdíl v teplotě těla zvěře a okolního terénu není tak markantní. Výsledný dojem je navíc vždy zatížený velmi vysokou dávkou subjektivity, kvalitou zraku i určitých očekávání. S tím nechť laskavý čtenář počítá.
V každém případě se pokusím o co nejobjektivnější popis několika získaných dojmů, které jsem z důvodu objektivity konzultoval přímo v honitbě s dalším myslivcem, uživatelem termovize.
Zařízení jsem testoval v otevřeném terénu na sklizených loukách bez dalších překážek. V letním počasí totiž výrazně zobrazovalo kulaté balíky sena, betonové skruže na vodotečích, silnější kmeny stromů, stejně jako vzdálené vyhřáté budovy a skály (na vzdálenost přes kilometr), což komplikovalo rozpoznávání zvěře.
AGM Asp-Micro TM160 dokáže zachytit příchod srnce na vzdálenost asi 200 metrů. Ale pozor – zvěř se musí pohybovat na široko. I tak se bude jednat o pouhou nenápadnou tečku, které musíte věnovat soustředěnou pozornost. Otočí-li se srnec naostro nebo se zastaví, ztrácí se. Bez problémů jej zaregistrujeme na asi 150 metrů, nepočítejme ovšem s podrobnějším přečtením. O jaký druh zvěře se jedná, to si musíme spíše domyslet z charakteru pohybu. Přijatelnější přečtení zvěře o podobné velikosti je možné až pod zhruba 50 metrů.
Zajíce bez problémů identifikujeme na 20 metrů, na 50 metrů se mění v neostrou skvrnu a vytrácí se asi v 80 metrech.
Dospělého mufloního berana se nám podařilo poznat podle mohutné hrudi a pohybu na zhruba 150 metrů. Na 250 metrů jsme ze dvou v pohybu dobře viditelných bodů odhadli, že se pravděpodobně jedná o dospělé daňky. Stejně tak by ale mohlo jít o dva dospělé divočáky.
Konkrétní představu si mohou čtenáři učinit z přiložených ilustračních snímků.
 
Proč uvažovat o pořízení?
 
Pozorný čtenář již zajisté vytušil, že k výslednému zjištění chovám jisté výhrady a jsem snad i lehce zklamán. Skutečnost je ovšem taková, že se tyto pocity dostavily především po první čekané.
Poté, co se mi vše rozleželo v hlavě, a po snaze nalézt co nejracionálnější přístup, jsem svůj postoj nakonec poněkud přehodnotil. Budu proto rád, vyzní-li konečné hodnocení neutrálně a především jako podnět k zapřemýšlení, možná také jako podnět pro některé ze čtenářů, kteří by mohli popsat svoje praktické zkušenostmi s dalšími přístroji.
Na jedné straně se nebudu divit, budou-li výše uvedené údaje o „čitelnosti“ zvěře chápány myslivci jako ne zrovna oslňující. Vždyť většina z nás automaticky předpokládá, že mu termovizní zařízení učiní „z noci den“. Podle mého osobního názoru to ale v tomto případě platí při nejhrubším zobecnění do vzdálenosti zhruba 50 metrů, což není z hlediska myslivosti mnoho.
Na straně opačné si ale neustále musím opakovat, jaká je cena přístroje. Tomu chci přizpůsobit svoje očekávání a uvědomit si, k čemu bych jej mohl reálně využít.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o termovizní zaměřovač, předpokládám automaticky, že půjde o doplněk k jinému způsobu zvýraznění cíle – pomocí lovecké svítilny, digitálního přístroje nebo některého levnějšího noktovizoru, předsádky či zasádky dřívější výroby. Výhodou zde bude snadná obsluha, výdrž zdroje, odpadá neohrabané manévrování s celou puškou, případně rychlé nasazování zaměřovače na zbraň v případě příchodu zvěře.
Navíc částečně vidíme i „přes“ bližší vegetaci a neoslňují nás odrazy od předmětů způsobované přísvitem ostatních přístrojů. Ruční zařízení používáme k pohodlnému pozorování okolí a teprve po obeznání zvěře uchopíme zbraň a zapínáme zaměřovač.
Problémem zde ovšem je již několikrát zmíněný, relativně krátký dosah AGM Asp-Micro TM160. Vždyť i zcela „obyčejný digitál“ s přísvitem a optickým zvětšením 4krát dokáže zvěř velikosti srnce celkem spolehlivě obeznat na zde již „existenčních“ 150 metrů.
Z toho vyplývá i možnost použití přístroje. Na šoulačku kolem polí nebo čekanou u otevřeného terénu a daleké čtení prostoru rovnou zapomeňme. Kde se ale určitě tato termovize uplatní, je čekaná v lese poblíž vnadiště na černou.
Všichni asi známe situace, kdy sedíme v noci na posedu, vybaveni sice zaměřovacím zařízením, nicméně víceméně „slepí“. Na jakékoliv zvuky zvěře, eventuálně v případě průběžné kontroly okolí, musíme reagovat uvedením zaměřovače i přísvitu do pohotovostního režimu a víceméně nemotorným manévrováním celou zbraní tak, abychom byli schopni zkontrolovat prostor, a to často docela malými okénky kazatelny. Nehodlám v tomto směru zabíhat do detailů, které se budou přístroj od přístroje lišit, zainteresovaní dobře ví, o čem mluvím.
A právě v takových situacích se může popisovaný termovizní monokulár přijatelně uplatnit. Sedím, slyším, pohotově si ověřím, zda opravdu zvěř přichází, pokud ano, mám čas se připravit ke střelbě za pomoci dalšího přístroje na zbrani. AGM Asp-Micro TM160 je mi tak doplňkem k další výbavě.
Záleží jen na našich představách a ceně, kterou jsme ochotni do podobného zařízení investovat. Předpokládám logicky, že AGM Asp-Micro TM160 neosloví skalní lovce černé zvěře, kteří tráví v honitbách mnoho nocí, je ale určitě variantou pro příležitostné čekané a vhodným doplňkem straších typů zaměřovačů v případě, že v brzké době neuvažujme o výrazné modernizaci výbavy.
Zcela jistě je tedy tento přístroj vhodný jako pohodlný pozorovací doplněk pro lov z kazatelny na krmelišti na krátkou vzdálenost, kdy malým přístrojem potichu a relativně rychle zkontroluji, co se ve tmě ke krmeliště blíží, následně jej zasunu do kapsy a nachystám se ke střelbě jiným zaměřovačem umístěným na zbrani. S tímto vědomím by měli k případnému pořízení zájemci přistoupit.
Josef DRMOTA

borderterier_10_m.JPG


Borderteriér na 10 m

zajic_15_m.JPG
Zajíc na 15 m

srna_20_m.JPG
Srna na 20 m
muflon_150_m.JPG
Muflon 150 m

srna_srnce_150_m.JPG
Srna se srnčetem na 150 m

danci_250_m.JPG
Daňci na 250 m
Zpracování dat...