ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Česká myslivost dorazila na pomyslné rozvodí

Myslivost 6/2021, str. 8 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
K napsání podobného článku jsem se odhodlával dlouhou dobu. Důvodem byla skutečnost, že mi unikal nápad celkové koncepce a zejména vhodná alegorie, pomocí které bych nastávající genezi myslivosti co nejlépe vystihnul. Více >
Česká myslivost dorazila na pomyslné rozvodí

Bude lépe v krajině české?

Myslivost 6/2021, str. 22 Zdeněk Charvát
Počet komentářů: 0
K napsání tohoto ne příliš optimistického příspěvku mě přiměly nedávné články v Myslivosti, které popisují současnou situaci v zemědělství a moje úvaha může být jejich dalším doplněním. Více >
Bude lépe v krajině české?

Rekordní trofej jelena evropského

Myslivost 6/2021, str. 24 red
Počet komentářů: 0
Dne 15.11.2020 byl uloven v oboře Žalany Michaelem Trčkou velmi silný jelen s impozantním parožím. Jeho bodová hodnota se po ulovení předběžně stanovila na více než 270 b. CIC. Více >
Rekordní trofej jelena evropského

Myslivost ve stínu Řípu

Myslivost 6/2021, str. 28 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Doslova u paty majestátního Řípu je v polabské rovině romanticky položena obec Kleneč. Vydal jsme se tam na rozhovor s předsedou Okresního mysliveckého spolku v Litoměřicích Františkem Švecem. Jezdím totiž pravidelně okolo na chalupu a z dálnice jsem zaregistroval nově osázenou polní cestu a další úpravy krajiny. A tak jsem požádal o odpovědi na několik otázek nejen úpravy krajiny, ale jak také myslivci pod Řípem momentálně žijí. Více >
Myslivost ve stínu Řípu

Vydry v Krušných horách a Mostecké pánvi

Myslivost 6/2021, str. 32 Kateřina Poledníková
Počet komentářů: 0
Do Krušných hor se vrátily vydry. To na první pohled není až tak zajímavá zpráva, vydry se vrací na mnoha místech, alespoň tedy u nás v České republice. Ale odkud? Přišly ze Saska? Jak to tam vypadá, kde všude jsou v Sasku vydry? Nebo přišly z jižních Čech? To by ale musely přes podkrušnohorské pánve plné hnědouhelných lomů. Více >
Vydry v Krušných horách a Mostecké pánvi

Kamzičí zvěř v Jeseníkách v roce 2021

Myslivost 6/2021, str. 38 Jiří Pecháček
Počet komentářů: 0
Je fascinující pozorovat kamzíka, jak se pohybuje po sotva deset centimetrů širokých skalních římsách a jen tak mimochodem se drbe zadním během za slechem, nebo sledovat akrobatické výskoky kamzíčat, dovádějících při společných hrách. Koho potká štěstí, aby něco takového zažil, nikdy na tu nádheru nemůže zapomenout. Více >
Kamzičí zvěř v Jeseníkách v roce 2021

Na dohled „velké Prahy“

Myslivost 6/2021, str. 42 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Severní strana Prahy přechází do Polabské roviny typickou středočeskou zemědělskou krajinou. Na dohled od paneláků se ale dříve venkovské vesničky mění na satelity, zástavba polyká stále více a více kvalitní zemědělské půdy, nemluvě o honebních pozemcích. Ale i zde hospodaří myslivci a mne zajímalo nejen jak se tu myslivcům žije, ale navíc jsem se dozvěděl, že zde mají myslivci velmi dobré zkušenosti s ochranou drobné zvěře a srnčat. Více >
Na dohled „velké Prahy“

LOV s „okřídlenými“ VLKY (3. část)

Myslivost 6/2021, str. 48 Luboš Kousal
Počet komentářů: 0
Vážení čtenáři časopisu Myslivost, pomalu, ale jistě se blížíme k závěru zajímavého vyprávění „jedné sokolnické rodiny“ manželů Křivkových. Zajímavosti odchovů i humorné příběhy ze společného sokolnického a rodinného života jsou obsahem tohoto třetího dílu a já věřím, že se vám budou líbit stejně tak, jako oba předchozí díly. Více >
LOV s „okřídlenými“ VLKY (3. část)

Zvěřina a její přímý prodej v Rakousku

Myslivost 6/2021, str. 58 Miroslav Vodňanský, Peter Paulsen
Počet komentářů: 0
V Rakousku je problematice zvěřiny již dlouhou dobu věnována mimořádná pozornost, a proto jistě stojí za to seznámit se s tím, jak je tam ke zpracování a prodeji zvěřiny přistupováno a jaké zkušenosti při tom byly získány. Více >
Zvěřina a její přímý prodej v Rakousku

Cvičíme na lesní zkoušky

Myslivost 6/2021, str. 61 Lucie Kolouchová
Počet komentářů: 0
V minulých tématech jsme se dotkli toho, jak nacvičit disciplíny na barvářské zkoušky, jak na aporty, jak na zkoušky z vodní práce – a teď se opět vrátíme do lesa, na lesní zkoušky. Více >
Cvičíme na lesní zkoušky

Jak doma změnit ráži malorážky CZ 457

Myslivost 6/2021, str. 64 Martin Brožek
Počet komentářů: 0
Na lov lišek jsem po uvážení všech možností začal nosit malorážku CZ 457 zakoupenou začátkem roku 2020, těsně po uvedení této řady do prodeje. CZ 457 mě velmi zaujala z hlediska přesnosti, zpracování, ale i pro některá technická řešení a inovace, které posunuly pušku do kategorie světových moderních zbraní. Více >
Jak doma změnit ráži malorážky CZ 457

FENIX PD32 Síla ukrytá v jednoduchosti

Myslivost 6/2021, str. 67 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
V rámci několika předchozích ročníků našeho časopisu jsme si představili celou řadu svítilen pocházejících z rozsáhlé rodiny výrobků Fenix. Jednotlivé části jejich široké nabídky jsou cíleně zaměřené na konkrétní skupiny potenciálních uživatelů, myslivce nevyjímaje. Více >
FENIX PD32 Síla ukrytá v jednoduchosti

Hlasovací práva člena honebního společenstva s ohledem na změny vlastnictví pozemků

Myslivost 6/2021, str. 76 Roman Ondrýsek
Počet komentářů: 0
V praxi jsem se již několikrát setkal s nejasností právního výkladu týkajícího se členství v honebních společenstev (dále jen „HS“), resp. s problémem týkajícího se hlasovacích práv vycházejících ze členství. Konkrétně se jedná o problematiku započítávání hlasů za přičleněné pozemky, u kterých vlastník písemně neoznámil, že na svém členství trvá. Podobný problém pak také provází situace, kdy dochází ke změně vlastníka honebních pozemků, za které dosud nenáleželo hlasovací právo. Více >
Hlasovací práva člena honebního společenstva s ohledem na změny vlastnictví pozemků
Zpracování dat...