ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červen / 2021

Rekordní trofej jelena evropského

Myslivost 6/2021, str. 24  red
Dne 15.11.2020 byl uloven v oboře Žalany Michaelem Trčkou velmi silný jelen s impozantním parožím. Jeho bodová hodnota se po ulovení předběžně stanovila na více než 270 b. CIC.
 
V Čechách má obornictví velkou tradici a zejména pak jelen evropský patřil v oborách mezi nejčastěji chovanou zvěř. Do konce devadesátých let minulého století bylo na území Čech několik významných obor, které se chovem jelena evropského proslavily. Mezi ně patřily například obora Děčínský Sněžník, obora Slavice, obora Lány, obora Moravský Krumlov a zejména pak obora Poněšice. Nový zákon o myslivosti č.449/2001 sb. stanovil možný vznik oborního chovu s minimální výměrou 50 ha, a tak začaly vznikat menší oborní chovy jako jsou například obora Žalany, obora Spálenka, obora Čihadlo a více dalších nejmenovaných vzniklých obor.

obora-Zalany-1.jpg

Obora Žalany se nachází v CHKO České středohoří na severním úpatí jeho nejvyšší hory Milešovka. V malebně zvrásněné krajině vzniklé ve třetihorách vlivem sopečné činnosti se daří jak všem druhům listnatých i jehličnatých stromů, tak také keřům i bylinám. Pozitivní vliv na veškerou floru má specifické klima, kdy na jižních svazích potkáváme suchomilné rostliny subtropického typu a na severně orientovaných místech velice dobře prosperují vlhkomilné traviny skandinávského typu. Nutnou podmínkou pro existenci této diverzifikované květeny je optimální přísun vody. Toto je zabezpečeno jak dvěma protékajícími potoky (Žalanský a Sabatzerův), tak také vlastními prameny. Na nich se před deseti lety podařilo vybudovat systém retenčních nádrží o celkové ploše přes dva hektary.
Na území obory docházelo k chovu jelena evropského již na počátku devadesátých let minulého století, kdy postupně docházelo k scelení většího množství luk, sadů a lesů. Vznikla tak obora Žalany, která byla uznána Magistrátem města Teplice 29.4.2013 s výměrou 68,73 ha (lesní pozemky 5,22 ha, zemědělská půda 49,65 ha, ostatní pozemky 11,70 ha, vodní plocha 2,16 ha) jako honitba vlastní ve vlastnictví Ing. Lumíra Füllsacka. Nadále pak byly přikupovány pozemky a obora Žalany se v současné době rozkládá na rozloze 99,80 ha a nabízí zvěři ideální životní prostor. Přirozená strava skládající se z výše popsané flory je doplňována pouze jádrným krmivem produkovaným v ekologickém zemědělství a v zimním období pak ještě krmnou řepou.
Z hlediska populace jelení zvěře dochází k průběžnému doplňování a obměně, silná populace čítající více než 70 kusů se tak přirozeně vyvíjí, mohutní a stále zdokonaluje. Dokonalostí však není myšlena pouze vizuální stránka viditelná na první pohled, ale také dlouhodobá prosperita každého jednotlivce. Po mnoha letech se podařilo zvěř stabilizovat a zajistit jí všecvhny podmínky natolik, že se nachází v absolutním klidu a blahobytu, což jsou základní podmínky nutné pro silnou jelení zvěř a vše s tím spojené.
Zvěř má velice dobrý genofond, který je smíchán krevními liniemi poddruhu jelena západoevropského a jelena evropského karpatského.

IMG_20201115_110042-KK-1.jpg

Dne 15.11.2020 byl uloven v oboře Žalany Michaelem Trčkou velmi silný jelen s impozantním parožím. Jeho bodová hodnota se po ulovení předběžně stanovila na více než 270 b. CIC. Byla to nezapomenutelná chvíle jak pro lovce, tak pro majitele obory.

trofej-web-vykryta.jpg


Trofej jelena na lebce byla po předepsané zákonné lhůtě 30 dnů po ulovení oficiálně ohodnocena hodnotitelem s platnou licencí SITJ CIC (2019-STJ-004 Senior International Trophy Judge CIC) doc. Miroslavem Vachem certifikovanými měřidly v Uhlířských Janovicích na 272,62 b. CIC. Hmotnost trofeje je 16,22 kg. Tím se trofej zařadila na první místo mezi trofeje jelena evropského pocházející z oborních chovů v České republice a na druhé místo ve světě v oborních chovech jelení zvěře hned po jelenovi z Bulharska uloveného v roce 1988 Ch. Ivanovem v oboře Iri Chisar – Silistri v bodové hodnotě 273,60 b. CIC.

tabulka-Vach.jpg

tabulka-mezinarodni.jpg

Není podstatné, zda ulovený jelen pochází z věhlasné, nebo méně známé obory. Podstatné je, že oborní chov jelenů v České republice se zase trochu posunul dopředu, a to nejen v bodové hodnotě CIC, ale také z hlediska kvality zvěře.

DSC_0749-KKKKK-1.jpg

Ulovením tohoto jelena s parožím o takové bodové hodnotě si lovec splnil svůj životní sen a je mysliveckou tradicí úlovek nezávidět, ale popřát upřímné Lovu zdar!!!
Lovec by chtěl ještě jednou poděkovat majiteli obory za překrásný lovecký zážitek s krásnou trofejí.
 
na základě osobních informací
připravila redakce časopisu Myslivost
 
 
obora-Cihadlo-271-54-CIC-2-1.jpg 

Trofej jelena uloveného 25.10. 2018 Ing, Aloisem Holíkem v oboře Čihadlo u Zbraslavic (okr. Kutná Hora), byla dne 12.5. 2019 na Národní myslivecké výstavě v Brně předběžně ohodnocena komisí Doc. J. Feureisel, Doc. M. Vach, P. Scherer na 271,54 b. CIC. Do 19.12. 2020 byla tato trofej jelena nejsilnější z oborních chovů v České republice.

obora-Spalenka-267-95-CIC.jpg

 
Trofej jelena uloveného v roce 2013 Aloisem Hradským v oboře Spálenka (okr. Strakonice), byla ohodnocena na výstavě v Lysé nad Labem 2015 na 267,95 bodů CIC. Do 12.5. 2019 byla tato trofej jelena nejsilnější z oborních chovů v České republice.
 

Zpracování dat...