ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Prosinec / 2021

Svatý Hubert shlíží na Klenovou

Myslivost 12/2021, str. 114  Kamila Kaasová
Na návštěvě u Mysliveckého spolku Jitřenka Javor
 
V sobotu 17. července 2021 byla v honitbě Mysliveckého spolku Jitřenka Javor slavnostně vysvěcena Boží muka svatého Huberta. Nacházejí se na turisticky značené cestě a patří k nim posezení s dvěma nově zasazenými lipami, jež budou v příštích letech poskytovat pocestným, kteří se tu zastaví, příjemný stín.
Kdy a kde se zrodila myšlenka postavit patronovi myslivců toto zastavení
a jak se vlastně zdejším myslivcům v honitbě daří, jsem se zeptala dlouholetého mysliveckého hospodáře MS Jitřenka Javor, Pavla Martina, současně také jednatele OMS Klatovy.
 
Povězte mi, prosím, co předcházelo realizaci Božích muk k poctě svatému Hubertovi v honitbě MS Jitřenka?
 
Nápad vzniknul před dvěma lety, první podnět jsem dal já s mým synovcem, který je povoláním lesák a v současné sobě pracuje jako pozemkář, takže mohl „zúřadovat“ potřebné náležitosti. Po vybrání místa, s výhledem na velikou část naší honitby a na zámek a hrad Klenová, jsme se domluvili nejprve s obcí Javor, od které jsme získali souhlas a také s Klubem českých turistů, protože zastavení leží na jimi značené stezce.
O realizaci se významně zasloužil jednatel MS Jitřenka Javor, Václav Kutil, který je předsedou představenstva a generálním ředitelem firmy KK Technology. Za pomoci firmy byly provedeny nezbytné úpravy terénu a pak betonový odlitek, ve kterém je umístěn výjev svatého Huberta.
Podstavec není pevně spojený se zemí, je postaven na betonových čepech, proto se jedná
o mobilní stavbu, na kterou nebylo potřeba stavební povolení. Montáž proběhla v září 2020. Původně jsme chtěli vysvěcení uspořádat na sv. Václava v roce 2020, ale kvůli opatřením se to nepovedlo, takže jsme jej posunuli na tento rok. 
Chtěli jsme Huberta, patrona myslivců, do honitby umístit, abychom ukázali lidem kromě jiného, že myslivci nejsou jen „vrazi zvířátek“, jak jsme často prezentováni a vnímáni, ale že jsme schopni vytvořit i takovéto duchovní zastavení. Ujalo se to, místo navštěvuje hodně lidí. Na svátek, 3. listopadu jsme šli jako myslivci zapálit svíčku a už ji tam někdo před námi zapálil.

kaasova-navstivili-jsme.jpg
 
Kdo je autorem výjevu svatého Huberta?
 
Autorem je klatovský umělec Gustav Fifka, který vytvořil i boční kříže, ještě jsme měli návrh dřevěného Huberta, více realistického, ale vybrali jsme toho více uměleckého. Na podstavci vedle muk je umístěna i deska s povídáním, kdo to vlastně svatý Hubert byl a je na ní připsáno i několik slov o realizaci.
Vysvěcení Božích muk sv. Huberta proběhlo nakonec v červenci, v sobotu 17., vysvětil je farář z farnosti Nýrsko, P. Mgr. Ryszard Potęga.
Na slavnosti se nás sešlo asi 180 lidí, hodně bylo nemyslivců. Správnou mysliveckou atmosféru zajistili trubači OMS Klatovy.
 
Můžete teď přiblížit hospodaření v honitbě, na kterou shlíží tento svatý Hubert?
 
Honitba je společenstevní, máme ji pronajatou, výměra honební plochy je 1196 ha, z toho je 320 ha lesa, zbytek představují zemědělské a ostatní  pozemky a 15 ha vodní plochy. Nejvyšší nadmořská výška je kolem 680 metrů, jsme tedy spíš podhůří. Honitba leží v katastrech tří obcí – Klenová, Javor, Týnec – se všemi obcemi je dobrá spolupráce.
Co se týče členské základny, je nás 26 členů, z toho dvě ženy. Máme poměrně dost mladých, nemáme podmínku, aby byli místní, hlavní je chuť něco dělat. Jako spolek jsme dobrá parta, snažíme se, abychom dělali myslivosti dobré jméno.
Spíš začínáme mít trochu problém s loveckými psy, dříve jsme jich měli dost, ale ubývají nám.
 
S jakou zvěří hospodaříte?
A jak se vyvíjejí její stavy?
 
Hlavní zvěří je srnčí, také máme dost černé a daňčí zvěře, poměrně často k nám zavítají i jeleni. V roce 2005 jsme se sousedním Mysliveckým spolkem Radinovy založili daňčí oblast „Úliště“ – je vymezená jen dohodou, ale funguje, časem se rozrostla na přibližně 12 000 ha a je v ní osm honiteb. Na začátku jsme i několik kusů daňčí zvěře se souhlasem příslušné státní správy myslivosti nakoupili z obor a vypouštěli. Měli jsme dvě aklimatizační obůrky, jednu v Javoru, druhou v Radinovech. Funguje poradní sbor oblasti, děláme společně plán lovu. Daňčí zvěři se tu výborně daří, už jsme ulovili i několik daňků oceněných zlatou medailí.
Plán lovu spárkaté je kolem 30 kusů srnčí zvěře, 25 kusů daňčí zvěře a 50–70 kusů černé.
 
Vyskytuje se tu i drobná zvěř?
 
Stále odchováváme bažantí zvěř, máme dvě voliéry, s kapacitou čtyři sta bažantů. Jeden bažantí hon prodáváme jako poplatkový, aby se nám trochu vrátily náklady.
Pak pořádáme dva menší bažantí hony pro nás a tři nátlačky na černou zvěř. Také jsme prodávali odlov srnce, měli jsme stálého poplatkového lovce z Německa. Pro zvýšení střeleckého umu svých členů pořádáme každoročně soutěž ve střelbě z brokovnice na střelnici OMS Klatovy, v poslední době je možnost na této střelnici trénovat i střelbu z malorážky na pohyblivý terč.
V minulosti jsme zkoušeli pouštět kachny, ale vždycky nám uletěly, tak jsme od toho upustili.
Zajíce nelovíme už třicet let, ale jsou v honitbě vidět. Dokonce to vypadá, že jdou jejich stavy lehce nahoru. Horší je to s populací divokých bažantů, těch stále ubývá. Pořád ještě je možno spatřit koroptve, tak do deseti kusů.
Na období přikrmování zajišťujeme pro zvěř dost jadrného krmení, pro spárkatou výhradně oves, kaštany, pro daňčí zvěř i řepu.
 
Snažíte se zvěři nějak vylepšovat životní podmínky?
 
Po dohodě s vlastníkem se snažíme vysazovat na vhodných místech v honitbě stromy, hlavně dub a jírovec maďal, opatříme je vždy ochranou proti okusu zvěří, aby se mohly dobře ujmout, už jsme vysadili 250–300 stromů, abychom zlepšovali životní podmínky pro zvěř, kryt i potravu.
Na všechny výsadby sepisujeme smlouvy s vlastníky pozemků, na ústní dohody se nedá dlouhodobě spoléhat. Obhospodařujeme také dvě políčka pro zvěř.
Na ochranu před srážkami zvěře s motorovými vozidly umisťujeme pachový ohradník okolo silnice z Týnce do obce Javor, asi čtyři roky jej zde obnovujeme a má to viditelný efekt. Za dobu používání ohradníku jsme tam významné ztráty nezaznamenali, zatímco předtím tam bylo sraženo třeba deset kusů každý rok. Hlavně když byl vedle silnice porost řepky. V současné době jsou u nás naštěstí ztráty na silnicích minimální.
Při senosečích také opatřujeme plochy plašiči, výborně funguje dohoda se zemědělským družstvem v Janovicích, které nám nahlásí termíny sečí s předstihem. Na určené plochy pak umístíme třepetalky z mikrotenu a svitky nastříkané látkou Hagopur – záchrana srnčat. Funguje to velmi dobře, ztráty se nám daří eliminovat. Srnčí zvěře máme v honitbě poměrně dost.
Také jsme se poprvé zúčastnili akce „Ukliďme Česko“, nasbírali jsme asi sedmdesát pytlů odpadků jen za myslivce, takže si to určitě další rok zopakujeme.
Ještě když jsme u toho zlepšování hospodaření, pořídili jsme si pro spolek venkovní chladicí box, má ho jeden člen umístěný pod přístřeškem, aby byl přístupný pro všechny.
 
Pořádáte v průběhu roku nějaké myslivecké akce i pro veřejnost?
 
Máme v plánu udělat myslivecký den pro děti. V obci Klenová skvěle fungují mladí hasiči, tak bychom pro tyto děti chtěli něco uspořádat. Založit myslivecký kroužek si zatím netroufáme, nemáme vedoucí, ale nějakou akci uděláme rádi.
Před dvěma lety jsme pořádali v kostele v Týnci Hubertskou mši, letos jsme ji vynechali, když bylo v červenci svěcení Božích muk, ale příští trok bychom ji chtěli opět uskutečnit.
Také každý rok pořádáme v Týnci poslední leč, takový menší myslivecký bál s tombolou, vloni to kvůli opatřením nebylo možné, letos jsme nevěděli, jaká bude situace, ale snad příští rok budeme moci na tuto tradici navázat. Lidi rádi chodí, nejen kvůli zábavě, ale také kvůli zvěřinové tombole. Je to určitě další dobrá forma prezentace myslivců.
 
Díky moc za rozhovor!
Kamila KAASOVÁ

Zpracování dat...