ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Současná situace s africkým morem prasat v Evropě

Myslivost 9/2021, str. 42  Miloš Ježek, Tomáš Kunca
Africký mor prasat (AMP) nadále postupuje Evropou. I přesto, že Česká republika byla prohlášena za prostou AMP v populaci divokých prasat v dubnu 2019, aktuální riziko znovuzavedení nákazy se stále zvyšuje.
Pokud se podíváme na situaci v Evropě, tak není vůbec pozitivní. AMP se v současné době vyskytuje v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Ukrajině, Slovensku, Srbsku, Řecku, Moldavsku, Německu a na Italské Sardinii. V zemích sousedících s Českou republikou se nákaza zejména v tomto roce významně šíří. Asi nejblíže se nákaza vyskytla v Německu.

image002.jpg
Mapa č. 1: Přehled ohnisek AMP u prasat divokých v Evropě k 26.7.2021 (Zdroj ADIS).

První případ zde byl potvrzen v září loňského roku. V roce 2020 nalezli v Německu 403 uhynulých divokých prasat, a během první poloviny letošního roku to bylo již 1108 pozitivních uhynulých divokých prasat. V dubnu 2021 se dokonce pozitivní případy objevily jen 30 km od hranic s ČR (Frýdlantský výběžek), resp. 32 km (Šluknovský výběžek). V červenci dokonce nákaza pronikla do domácích chovů, kde v jednom z nich muselo být utraceno 313 domácích prasat.
 
image003.jpg
Mapa 3: Nejbližší případ, který se vyskytl u uhynulého divokého prasete v Německu.
 
image005.jpg
Mapa 2: Pozitivní případy za rok 2020 a 2021 na Německo-Polském pomezí.

V Polsku v letošním roce potvrdili již 1882 pozitivních případů u divočáků, a také v 36 chovech domácích prasat (17.7. 2021 bylo potvrzeno ohnisko domácích prasat jen 40 km od českých hranic).
 
Ani na druhé straně se situace nezlepšuje. Na Slovensku v roce 2021 bylo nahlášeno za první polovinu letošního roku již 1263 pozitivních případů divočáků a byl potvrzen výskyt AMP u jednoho domácího chovu. Pro porovnání - za celý rok 2020 Slovensko nahlásilo 17 ohnisek domácích prasat a 388 pozitivních divokých prasat. Vypadá to, tedy, že v letošním roce se nákaza v populaci divokých prasat šíří 5x rychleji! AMP se vyskytuje již v okolí Bánské Bystrice a Zvolena, přibližně 70 km od hranic s ČR.
Zároveň ani situace v Maďarsku nedává velkou naději, že by se frontální postup nákazy dařilo zastavit, nebo alespoň zbrzdit.  Jen v letošním roce bylo v Maďarsku 2400 pozitivních divokých prasat, z nichž velké množství bylo nalezeno v okolí Budapešti směrem ke slovenskému Komárnu. Je tedy možné, že nákaza bude postupovat podél Dunaje západním směrem a do Čech se může dostat ne přes Slovensko, ale přes Rakousko.
 
slovensko.jpg
Mapa 4: Výskyt AMP na Slovensku.

Madarsko.jpg

Mapa 5: Výskyt AMP v Maďarsku
 
Je tedy vysoce pravděpodobné, že do České republiky se AMP dostane znovu. Státní veterinární správa společně s Ministerstvem zemědělstvím ČR se proto aktivně připravují na možnost nového zavlečení. V současné době v ČR platí několik mimořádných veterinárních opatření.

V rámci celé České republiky platí:

* Celoroční intenzivní lov prasat divokých, povoleny některé zakázané způsoby lovu
* Zákaz přikrmování prasat divokých, omezení vnadění (20 kg / 1 vnadiště / 50 ha honitby)
* Zákaz krmení domácích prasat odpady ze stravovacích zařízení a kuchyňskými odpady
* Zákaz dovozu „trofejí“ z prasat divokých ze zemí s výskytem AMP
* Zákaz používat v chovech prasat seno a slámu ze zemí s výskytem AMP
Od 12. 11. 2020 byla Státní veterinární správou vymezena oblast s intenzivním lovem prasat divokých část Libereckého a Ústeckého kraje, rozloha je to asi 1440 km2). V této oblasti dochází k vyplácení nálezného (3000 Kč/kus) a zástřelného (2000 Kč/kus) a ze všech těchto kusů je odebírán vzorek barvy, který je testován na nákazu AMP. Od začátku platnosti tohoto nařízení bylo v oblasti uloveno 2782 kusů a nalezeno 77 ks černé zvěře.
 
image012.jpg
Mapa č. 6: Nárazníková zóna – oblast s intenzivním odlovem divokých prasat
 
Zároveň probíhá pasivní monitoring i v rámci celé České republiky. Na AMP se vyšetřují všechna nalezená uhynulá divoká prasata, včetně prasat sražených dopravními prostředky. Jen za letošní rok bylo již vyšetřeno 968 divokých prasat (k 25.7. celkem 652 nalezených uhynulých / 316 sražených).
 
Jak již bylo několikrát řečeno, není otázkou, zda se u nás AMP vyskytne, nebo nikoliv, ale spíše KDY a kde to bude poprvé. Podle vývoje situace v ostatních státech je nutno počítat, že situace bude diametrálně odlišná od situace ve Zlíně v roce 2017. Česká republika a čeští divočáci budou čelit frontálnímu ataku, který se s bodovým ohniskem nedá porovnávat. Vzhledem k tomu, že zdrojem infekce nebude jeden bod tak jako ve Zlíně, ale vlna, která se bude šířit populací divokých prasat, zřejmě nebude v lidských silách se s nákazou vypořádat tak úspěšně jako v minulosti.
Prioritou v tomto případě bude zajištění ochrany chovů domácích prasat a udržení vysoké úrovně biosecurity na všech úrovních. Pro myslivce a uživatele honitby to bude představovat především splnění přísných veterinárních podmínek, za jakých budou moci lovit, případně zpracovávat ulovenou černou zvěř.
Jako preventivní opatření v současné době lze doporučit zejména významnou redukci početních stavů černé zvěře. Jen dostatečné naředění populace může výrazně zpomalit šíření nákazy a minimalizovat kontakt zdravých a nakažených zvířat.
 
Miloš JEŽEK, Tomáš KUNCA
 

Zpracování dat...