ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Říjen / 2022

48. Memoriál Richarda Knolla

Myslivost 10/2022, str. 44  Jana PAVLOVÁ a Lucie BAUEROVÁ
V posledním srpnovém týdnu se konal od 26. do 28. srpna 2022 pod záštitou ministra zemědělství a hejtmanky Středočeského kraje 48. ročník Memoriálu Richarda Knolla (dále MRK). Tentokrát jej organizoval ve spolupráci s ČMKJ, ČMMJ a ČMKU Okresní myslivecký spolek v Nymburku.
Centrum MRK bylo umístěno do příjemného prostředí Kulturního domu v Loučeni. Na přípravě MRK a jeho realizaci se aktivně podílely kromě okresní myslivecké rady a kynologické komise také Myslivecký spolek Chleby - Šlotava, Myslivecké sdružení Podlesí Loučeň, z.s., Honební společenstvo Bobnice, Myslivecký spolek Bučice - Rožďalovice a Myslivecké sdružení Mcely, z.s.

IMG_7639-1.jpg

K pátečnímu losování se dostavilo 19 vůdců se svými psy, z toho 15 německých krátkosrstých ohařů, tři čeští fousci a jeden maďarský krátkosrstý ohař, jeden vůdce ze zdravotních důvodů nenastoupil. Jejich práci posuzovalo 18 rozhodčích, z toho pět žen, v čele s vrchním rozhodčím Ing. Františkem Kerdou.

rozhodci-1.jpg

V sobotu ráno byl sraz účastníků MRK u Kulturního domu, odkud se za doprovodu hudby vydal průvod na zámek Loučeň. Zahájení MRK proběhlo ve slavnostní atmosféře na nádvoří zámku.

zamek.jpg

Početná korona si vyslechla proslovy hostů a sponzorů, byla seznámena se jmény vůdců, jejich psů i se jmény rozhodčích. Prestiž této vrcholné kynologické akce podtrhla účast významných hostů předsedy ČMMJ Ing. Jiřího Janoty, předsedy Kynologické komise ČMMJ Josefa Nováka, starostky městyse Loučeň Marty Peterkové, senátora Ing. Tomáše Czernina, poslankyně Evropského parlamentu Ing. Veroniky Vrecionové a dalších. Po proslovech hostů předseda OMS Nymburk Jaroslav Moravec oficiálně zahájil 48. MRK.

15-1.jpg

Jednotlivá pracoviště byla směřována do vhodných lokalit vzhledem k zaměření disciplín. Lesní disciplíny proběhly v blízkém okolí Loučeně, v honitbě MS Podlesí Loučeň, polní práce byly umístěny do honiteb MS Chleby-Šlotava a HS Bobnice. Vybraná pole poskytla pro psy vhodné porosty a dostatek zvěře.
Vodní práce byly od polních disciplín vzdáleny asi 15 km v Rožďalovicích u Bučického rybníka. Disciplíny nahánění v rákosí a dohledávka kachny absolvovali psi v náročném rákosí odpovídající úrovni MRK.
Výsledky jednotlivých vůdců a jejich psů ve skupinách byly pravidelně elektronicky předávány do centra, což významně přispělo k urychlení zpracování výsledků. S návratem vůdců a rozhodčích ze stanovišť byly průběžné výsledky zveřejňovány na informativní tabuli. Během sobotního dne jeden vůdce odstoupil a do nedělního dne pokračovalo 18 vůdců.
Společenský večer v Kulturním domě v Loučeni splnil očekávání a po náročném dnu se zde sešli vůdci i příznivci myslivecké kynologie a ohařů k přátelskému setkání. Pro přítomné bylo připraveno občerstvení, k tanci i poslechu hrála kapela Bíza Band. Velmi pěkné vystoupení předvedli členové Pražského trubačského sboru a přispěli tak k příjemné atmosféře večera.
Nedělním nástupem u kulturního domů začal druhý den MRK. Po informacích k organizaci dne, které účastníkům sdělil vrchní rozhodčí Ing. František Kerda, se účastníci rozjeli na jednotlivá stanoviště k plnění disciplín. Počasí vůdcům i jejich psům přálo stejně jako v sobotu, nedělní ranní mrholení odznělo a soutěžící doprovázelo po celý den mírně podmračené počasí, které však bylo pro výkony psů příjemné.
Po zpracování všech hodnocení se kolem 19. hodiny přistoupilo k vyhlašování výsledků.
První tři místa obsadili němečtí krátkosrstí ohaři.

vitez-1.jpg
Celkovým vítězem 48. Memoriálu Richarda Knolla a Všestranným vítězem ČR pro rok 2022 se stal Barack Verva s vůdkyní Terezou Smetanovou s počtem 484 bodů, který získal titul CACT a ocenění za nejlepší práci na poli.

druhy-1.jpg
Druhé místo obsadil Art z Pavlíkova dvora s vůdcem Lubošem Rychlíkem  s 476 body a obdržel titul res. CACT.

treti-1.jpg
Třetí místo získal Achill od Šedivé hory s Jaromírem Gratclem s počtem 475 bodů a oceněním za nejlepší práci na vodě.

hlava-1.jpg
Ocenění za nejlepší les obdržel pes německého krátkosrstého ohaře Edo od Struhy vedený Miroslavem Hlavou, který získal celkově 7. místo.

48. ročníku Memoriálu Richarda Knolla se celkem zúčastnilo 19 psů. Pět psů obstálo v I. ceně, jeden pes ve II. ceně, pět psů ve III. ceně, dále pět psů neobstálo, ale s hrdostí došlo a tři psi odstoupili.
Celkem bylo uděleno za oba dny 9x hodnocení 0 (6 psů 1x, 1 pes 3x), 4x na poli, 1x na vodě a 4x v lese. Konkrétně na disciplínách klid před zvěří srstnatou, dohledávka střelené a pohozené zvěře, vlečka s pernatou, poslušnost, dohledávka pohozené kachny v rákosí, přinášení lišky přes překážku, barva, vlečka se srstnatou a přinášení lišky.
Limitních známek udělili rozhodčí na polní práci celkem šest, z toho společný hon 1x, systém 2x, vytrvalost 1x, rychlost 1x, vlečka s pernatou 1x.
Na vodní práci padla limitní známka 2x na disciplíně ochota k práci v hluboké vodě.
Na práci v lese bylo udělena limitní známka celkem 10x, z toho 5x na vlečce se srstnatou, 2x na vlečce s liškou, 2x na barvě a 1x na vodění na řemeni. Zcela jednoznačně se tak vlečky v lese staly nejkritičtějším pracovištěm tohoto memoriálu.
Pro zajímavost ještě průměr udělených známek na vybraných disciplínách (do průměru nejsou započteny nuly): Společný hon – 3,75, systém – 3,25, rychlost – 3,69, vytrvalost – 3,81, nos – 3,71, vystavování – 3,94, ochota k práci v hluboké vodě – 3,59, nahánění v rákosí – 3,42, přinášení lišky přes překážku – 3,94, práce na barvě – 3,5, vlečka se srstnatou – 3,22, vlečka s liškou – 3,63.
Slavnostní vyhodnocení soutěže a předání cen všem zúčastněným psům a jejich vůdcům zakončilo 48. Memoriál Richarda Knolla.
Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří MRK podpořili, mysliveckým spolkům, honebnímu společenstvu a majitelům pozemků, kteří propůjčili své honitby a pozemky. Především však celému týmu organizátorů, pomocníků; ti svým svědomitým přístupem, spoluprací a empatií významně přispěli k hladkému průběhu celé akce.
Dále velmi děkujeme souboru úžasných trubačů, jejichž skvělé troubení se ozývalo ze všech stanovišť během MRK a zvýraznilo užívání mysliveckých tradic v české myslivosti.
Poděkování patří také všem, kteří zajišťovali občerstvení na jednotlivých pracovištích a tím přispěli k příjemné atmosféře MRK.
A v neposlední řadě patří poděkování sboru rozhodčích za korektní posuzování, protože nebyl podán žádný protest.
Všem vůdcům přejeme mnoho úspěchů, a těm, kteří postoupili se svými psy na Memoriál Karla Podhajského, také dobrý vítr a nezbytné zkouškové štěstí.
za OMS Nymburk
Jana PAVLOVÁ a Lucie BAUEROVÁ

48-MRK-Vysledky-1.jpg

Zpracování dat...