ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Říjen / 2022

NORMA a nové náboje

Myslivost 10/2023, str. 66  JIří Hanák
Výrobce nábojů Norma není třeba nijak zvláště představovat, protože jejich výrobky mají pevné místo i na našem trhu a na stránkách Myslivosti jsme již o této firmě psali. A tak snad jen pro zopakování několik základních informací.
Podnik Norma Sweden má již dlouhou historii, protože byl založen už v roce 1902 dvěma bratry Engerovými. Malou zajímavostí je, že výrobu střeliva nejprve neumístili ve Švédsku, ale v roce 1898 v Norsku jako podnik Projektil Fabrik A/S, ale norská vláda výrobcům neprodloužila licenci k výrobě nábojů na norském území, výrobu tedy přestěhovali nedaleko hranic do Švédska, kde naopak byli přivítání velmi příznivě, protože švédská vláda potřebovala výrobní základnu střeliva pro potřeby armády. Továrna je umístěna v malém městečku Ätmotfors v západní části kraje Värmland asi 15 km od norských hranic.

norma-bondstrike-extreme-ammunition-cartridges-packaging-magazine.jpg

Co je nového u výrobce nábojů Norma, to je majetková struktura podniku. Výrobce nábojů NORMA nyní patří do koncernu RUAG, stejně jako německá RWS a další zbrojní výrobci, kdy celek je vlastněn nově koncernem Beretta.
Kvalitu výroby řídí kontrolní dispečink, kdy při výrobě je na každém náboji průběžně prováděno 30 kontrolních měření a komparačních operací. Za poznámku stojí, že výrobce střeliva Norma měl jako první muniční podnik v Evropě implikován systém řízení kvality podle ISO 9000.
Zejména střelivo pro armádu prodělává doslova neuvěřitelné testy kvality. Jedná se zejména o plné zachování spolehlivé funkce za všech i velmi extrémních podmínek, například dlouhodobý ponor ve vodě, v mrazech za extrémně nízkých teplot, které jsou na severu obvyklé a také i v horku letní tundry. Výsledky zkoušek vojenského střeliva jsou samozřejmě aplikovány i pro zajištění kvality střeliva civilního.
Výsledkem teoretického vývoje, důkladných praktických zkoušek a přísného řízení kvality během výroby, a především ověřením v praxi při lovu nejrůznější zvěře za velmi variabilních podmínek, je dokonalé střelivo, které patří ke světové špičce a pro svoji přesnost, spolehlivost, výkon a účinek je vyhledáváno lovci a střelci celého světa. U zkušených střelců a lovců je oceňována především spolehlivost účinku a přesnost i na velké vzdálenosti
Norma má velkou oblibu a svoji pevnou pozici na jinak velmi náročném trhu USA. Dokonce takovou, že například původně vojenský náboj 6,5x55 SE, používaný švédskou armádou dodnes, jako jediný původně evropský náboj docílil v USA výjimečnou oblibu a rozšíření. Žádný jiný evropský výrobce se svým konstrukčně původním nábojem se neuchytil na náročném trhu USA tak jako právě náboj z vývojové dílny Norma. A dnes je náboj je dokonce vyráběn některými americkými výrobci munice.
Zvláštností firmy Norma odlišující ji od jiných výrobců střeliva je také výjimečně široký sortiment. Sečteme-li různé laborace střel různých loveckých nábojů, dojdeme k číslu více než 120! Kromě všech běžných a obecně rozšířených nábojů najdeme v sortimentu například i velmi málo rozšířené náboje jako například 7x61 Sharpe and Hart Super; 6,5 Japonský; 7,7 Japonský; 7,62 Argentinský; 6,5 Carcano; 7,5x55 Swiss a další. Nebo také najdeme novější náboje, jejichž obliba stoupá především kvůli terčové střelbě na větší vzdálenosti – náboje 6,5 Creedmoore či 6 mm BR Norma se staly populární jak v Evropě, tak i v USA při střelbě na velké vzdálenosti ve sportovní disciplíně bench rest.
Kromě jiného Norma vyrábí sortiment nábojů Weatherby a řadu nábojů vlastní konstrukce typu Magnum, například nejznámější a nejrozšířenější je původní náboj .308 Norma Magnum (7,62x64 ) z roku 1960, následován nábojem .358 Norma Magnum (9x64), který vzniknul o rok dříve a který se výkonem vyrovná známému náboji 375 Holland a Holland. Následují výkonné náboje 338 Norma Mag., 375 Norma Mag. a další.
Velkou oblibu zejména k přesné střelbě na velké vzdálenosti získal náboj náboj 300 Norma Mag. Je zajímavé, že nábojnice tohoto náboje je bez nákružku, který je jinak u nábojů typu magnum obvyklý. Tento náboj je nově osazován také speciální přesnou střelou.
S nábojem 300 Norma Magnum jsem získal osobní zkušenost při akci „Shooting Day“ v podniku RWS (Fürth Německo), kdy při střelbě na vzdálenost 500 m nám byla dána zbraň právě v ráži 300 Norma Magnum a i když já osobně nejsem zkušený střelec na velké vzdálenosti, přesto jsem díky přesnosti náboje dociloval pro mne osobně velmi uspokojivého výsledku rozptylu zásahů.
Náboj se rozšířil právě pro přesnou dálkovou střelbu jak pro terčovou střelbu, tak i pro lovecké účely k lovu střední a větší zvěře na velké vzdálenosti.
Norma vyvíjí a vyrábí také náboje pro firmu Blaser, známého německého výrobce velmi kvalitních kulovnic. Z novějších nábojů jsou to například 7 mm Blaser Magnum nebo zejména nejnovější 8,5x55 Blaser. Tento náboj vychází vstříc rostoucí oblibě nábojů s větším průměrem střely, které mají po zásahu vysoký stupeň okamžitě předané energie.
Zajímavostí tohoto náboje je vnitřní balistika, protože je konstruován pro zbraně s kratšími hlavněmi osazenými tlumičem. Tento náboj jsme měli možnost vyzkoušet ve zbrani Blaser R8 Silencer (integrovaný tlumič výstřelu). Ke zkušenostem se střelbou tímto nábojem z této zbraně se vrátím v některém z dalších článků.
 
Protože o spolehlivé ranivosti a zejména o okamžitých šokových účincích zlomení v ohni nejvíce, kromě výkonu, rozhoduje konstrukce střely (dokonce více než jiné vlastnosti náboje stejné výkonové třídy), věnuje Norma výjimečně velkou kapacitu invence vlastnímu vývoji konstrukce střel. Nabídka střel je velmi bohatá. Norma osazuje svoje náboje celkem 30 typy střel vlastní konstrukce, ale i od jiných výrobců tak, aby náboje Norma vyhověly pro nejrůznější účely použití a druhů střelby.
Po zhodnocení cest k docílení optimálních hodnot střely z hlediska přesnosti a zejména účinků v cíli, které obsahují simulace aerodynamických podmínek letu střely a modelování za použití speciálních programů, následuje zkušební série a náročné zkoušky. Kromě standardních zkoušek na balistické zkušebně následuje celá řada zkoušek praktických. U loveckého střeliva je prováděn nejprve nástřel do balistické želatiny, kde je zkoumána tvorba střelného kanálu, velikost tvořené kaverny a konečný rozklad střely po průchodu želatinou.
Se skandinávskou důsledností tímto zkoušky nekončí, ale pokračují při lovu jednotlivých druhů zvěře. Na lovu je videozáznamem monitorováno chování zvěře po zásahu, značení, místo zásahu, délka a charakter případného odskoku a zvláště pečlivě je vyhodnocován účinek střely uvnitř organismu zvěře.
Vše je vedeno snahou vyrobit střelivo, které zabezpečí spolehlivé a rychlé usmrcení zvěře i v nestandardních a obtížných podmínkách případně i situacích, kdy nedojde k úplně přesnému zásahu. Kromě humánních a etických hledisek jsou sledovány také ekonomické aspekty jistoty ulovení zvěře a relativní šetrnost ke zvěřině.
Úkolem střely po dopadu na cíl je předání co největšího dílu své kinetické energie k rozrušení tkáně a hluboká penetrace přes obě poloviny těla zvěře ke způsobení párového šoku.
K předání co největšího dílu energie je nutné zvětšit plochu tělesa střely hned po jejím dopadu, ale současně zachovat celistvost střely pro průbojnost a průchod i přes celé tělo bez ohledu na odpor překážky, zda je tím měkká tkáň nebo tvrdá kost či kloub. Střela tak musí splňovat vcelku velmi protichůdné požadavky.
Jednak musí být měkká, aby se podrobila okamžité deformaci, ale dostatečně tuhá a resistentní, aby se udržela vcelku v jednom kuse k průniku do obou polovin těla zvěře. Méně kvalitní střely se buď rozloží velmi rychle a způsobí jen zranění v nevelké hloubce, často bez poškození životně důležitých orgánů, nebo příliš tvrdé způsobující jen hladký průstřel bez vytvoření střelné kaverny.
Nejhoršími znaky špatných střel je oddělení pláště od jádra a dokonce fragmentace na několik či mnoho částí s důsledkem jen střepinového zranění. Každý, kdo použil méně kvalitní střelivo, se s tímto velmi negativním úkazem nalezení fragmentů pláště beze zbytků jádra setkal. Používání těchto nekvalitních střel je bohužel stále velkým nešvarem, protože jsou prostě levné. A to v důsledku nízké kvality ale samozřejmě s velmi nespolehlivým účinkem. Výsledkem použití takových střel je jen zraněná a nedosledovaná zvěř nebo jen obtížně dosledovatelná pomocí i schopného psa, někdy i po mnoho kilometrech. Příčinou je nezodpovědný lovec a jeho lakota při používání levného nekvalitního střeliva.
Zkušenosti severských lovců, převážně při lovu losů a jiné těžší zvěře v kombinaci s poznatky vývojových pracovníků ukazovaly cestu, že je třeba mít takovou střelu, která se jen částečně rozšíří, zvětší svoji příčnou plochu k většímu a důraznějšímu předání energie, ale v žádném případě se neoddělí plášť od jádra ani při nárazu na kost, větší část střely zůstane celistvá a proniká celým organismem bez ohledu na tuhost nebo tvrdost částí těla.
Toto je zásadní požadavek na kvalitu střely a já se omlouvám, že celkem se vždy při popisu kvality jakékoliv střely se k tomuto problému vracím a problém opakuji a zdůrazňuji, protože z vlastní zkušenosti mám potvrzeno, jak je to z hlediska spolehlivosti ulovení, zejména větší zvěře, důležité.
Takové požadavky velmi dobře splňuje střela, která obsahuje dvě jádra, kde jedno přední je měkčí, zvětšuje svoji plochu k maximálnímu předání energie, rozkládá se, ale zadní je tuhé a tvrdé a průbojné. Technologie výroby dvojjaderné střely je však složitá a tím výrazně dražší a také jejich výrobu, zejména z hlediska přesnosti, zvládá jen několik málo výrobců na světě.
Vývojovému oddělení Norma byl stanoven cíl a zadání pro vývoj sice levnější střely s jedním jádrem, ale se základním požadavkem v nalezení způsobu spolehlivého spojení jádra s pláštěm, aby ani v extrémních cílových podmínkách nedošlo k jejich vzájemnému oddělení. A to je to, „o co zde běží“, protože oddělení pláště od jádra patří k zásadní závadě nekvalitní střely s nespolehlivým účinkem.
Nalezené řešení spočívalo v originálním elektrochemickém a tepelném spojení jádra a pláště, které bylo ve výrobním programu Norma původně použito u střely ORYX. Je to vůbec první technologie tohoto typu na světě a Norma má tak světové prvenství v této technologii, která ve svém důsledku zajišťuje nekompromisní výsledek spolehlivého účinku v cíli. Použití této technologie zajišťuje spolehlivou řízenou deformaci se zachováním celistvosti střely a tím naprostou spolehlivost lovu.
U střely VULKAN je použita stejná technologie s tím, že špička jádra je překryta pláštěm malým lemem, takže nehrozí deformace špičky „ostrouhnutím“ o hranu nábojové komory a tím ke změně balistických blastností. Navíc plášť střely ve špičce má zvláštní předlisovanou úpravu, kdy se po dopadu rozevírá do tvaru „růže“, zvětšuje tak svoji plochu a zvyšuje okamžitou ranivost.
Vzhledem k tomu, že nároky střelců na kvalitu střel jsou stále vyšší a vyšší, mnohostrannější a rovněž na trhu rostou i tlaky konkurence v nabídkách nových nábojů a střel, přistoupilo vývojové oddělení k vývoji zcela nové jednojaderné střely.
Na pozitivní zkušenosti se střelou ORYX navázal vývoj nejnovější střely BONDSTRIKE, kde je také použita technologie unikátního spojení jádra s pláštěm. Kromě použité technologie spojení jádra s pláštěm se však nová střela BONDSTRIKE od starší střely ORYX poněkud liší. Špička střely je plastová, zlepšuje jak aerodynamické vlastnosti střely, tak pozitivně působí na řízený rozklad přední části jádra po dopadu na cíl. Současně tvoří ochranu špičky střely při nabíjení do nábojové komory.
Podobně je konstruována střela TIPSTRIKE, která má měkčí jádro, prodělává rychlejší rozklad a hodí se k lovu střední zvěře.
Střela EKOSTRIKE potom vyhovuje ekologickým požadavků, je bezolovnatá, vyobená z čisté mědi.
Ve velké oblibě však zcela oprávněně zůstávají osvědčené velmi kvalitní střely klasické konstrukce ORYX a VULKAN, které docilují velmi vysoké spolehlivosti účinku. Není bez zajímavosti, že i cena nábojů s těmito střelami je vcelku zajímavá.
Pro optimální terminální balistiku, tedy účinek v cíli, je, kromě unikátního spojení jádra s pláštěm, je u všech střel Norma použita proměnná tloušťka stěny pláště, která se směrem k zádi ve tvaru obráceného V, zesiluje. Proměnná tloušťka pláště střely zajišťuje zvyšující se odpor proti rozkladu střely, který tak není živelný, ale řízený podle odporu cíle, který klade střele při jejím průniku cílem.
Důraz na vysokou přesnost i ve velké vzdálenosti vyplývá ze skutečnosti, že roste jak obliba střelby a především v dnešních podmínkách lovu také i nutnost či potřeba lovu na velké vzdálenosti. Zcela objektivně už v praxi neplatí tzv. „myslivecké“ vzdálenosti střelby, protože zvěř se vlivem civilizačních tlaků a dalších vlivů musí lovit na daleko větší vzdálenosti než v minulosti. A k lovu na větší vzdálenosti potřebujeme zcela nutně velmi přesné střelivo.
Zde je třeba připomenout závislost zvětšování rozptylu na vzdálenosti střelby. Pokud střelec dociluje praktický rozptyl při lovu například 100 m / 8 cm, ve vzdálenosti 200 m to není pouhý dvojnásobek, ale vlivem zvyšující se destabilizace střely i větší než 2,5x, tj. v tomto případě už asi 20 cm.
Čím je střela méně kvalitní, tím je stupeň její destabilizace vyšší a přesnost na větší vzdálenost horší. Tato skutečnost je u řady uživatelů střeliva z neznalosti velmi podceňována nebo zákonitosti zhoršování rozptylu ve větší vzdálenosti neznají a pokud jsou okolnostmi nuceni střílet na větší vzdálenost, je zvěř vlivem nekvalitní nepřesné střely zasahována do míst, kde je pouze zraňována bez požadovaného efektu okamžitých smrtících účinků.
Z toho důvodu u vývoje všech střel Norma je nejvyšší důraz na stabilitu letu střely a vysokou přesnost i ve velké a značně nadprůměrné vzdálenosti. Přesto, že se jedná o střely lovecké, vyrovná se v přesnosti střelám typicky terčovým a sportovním.
Při konstrukci střel byl současně řešen i požadavek vysoké terminální, tedy cílové celistvosti. Střela, i po rozkladu a rozšíření přední části do ideálního hřibovitého tvaru, zůstává celistvá do poloviny až dvou třetin své původní výšky se zbytkovou hmotností přes 75 % a tak zajišťuje požadovanou průbojnost a pronikavost přes obě poloviny těla zvěře, což je důležité především u tvrdší a vitálnější nebo větší zvěře. Střela je vhodná k odstřelu veškeré evropské střední i větší zvěře.
Střela po dopadu a po průchodu cílem má ideální hřibovitý tvar s vysokou zbytkovou hmotností a především za každých okolností zůstává celistvá.
Výrobce garantuje přesnost střelby náboji Norma na 100 m do 1 MOA, tj. do velikosti rozptylu 29,1 mm. Nicméně skutečný docílitelný rozptyl je i výrazně nižší a u střel Norma, zejména u střely Bondstrike, ale i u jiných střel Norma, se dají řadit do střel s přesností tzv. SubMOA.
Při praktické zkušební střelbě se přesnost střely potvrdila docilováním velmi malého rozptylu 2R100 / 5 ran asi 3 cm a dokonce často jsme měli soustřely 3 rány do rozptylu asi 15 mm (měřeno na vnějším okraji zásahů!). Tyto výsledky ukazují skutečně na velmi kvalitní a vyváženou střelu vhodnou pro střelbu i na velké vzdálenosti s vysokou přesností.
Pro nás byla nejpodstatnější zkouška účinku při lovu zvěře, protože jedině při lovu se potvrdí skutečná kvalita střely. Prostě kritérium pravdivosti je praxe.
Při praktickém lovu jsme dlouhodobě používali náboje zn. Norma se střelami ORYX, VULKAN převážně v ráži .308 Win. A v poslední době také 7 mm Remington Magnum. Tento náboj je vynikající výkonově i balisticky a navíc s příjemným zpětným rázem, ale u nás je tento náboj poněkud neprávem málo rozšířen a osobně doporučuji tomu, kdo zvažuje koupi nové kulovnice, vzít v úvahu i tuto skvělou ráž. Z minulosti máme ovšem zkušenosti také s náboji Norma i v rážích 7x64 nebo 30.06 Spr., takže porovnání považujeme za dosti objektivní.
Příklady úlovků a reakce na ránu:
308 W, střela Vulkan, lončák o hmotnosti asi 60 kg, zásah střední komora, průstřel celého těla zvěře, výstřel o průměru asi 4 cm, zvěř zůstala v ohni.
308 W, střela Vulkan, daněk, vzdálenost 120 m, hmotnost 65 kg, poloha zásahu horší - hodně zadní komora pouze s poškozením plic. Po zásahu došlo k odskoku zvěře do vzdálenosti asi 80 m a k zálehu. Průstřel celého těla zvěře. Výstřel asi 3 cm. V tomto případě konstatujeme, že po takto, vcelku nepříliš ideální poloze zásahu, byl výsledek velmi dobrý. V případě použití méně kvalitní střely by byl odběh zvěře výrazně delší, minimálně několik stovek metrů. Významným poznatkem, kromě vysoké spolehlivé ranivosti, bylo minimální nebo téměř žádné poškození zvěřiny, žádné rozsáhlé podlitiny, pouze střelný kanál s přiměřenou devastací.
Střela Vulkan, jelen vzdálenost 80 m, hmotnost asi 70 kg, zásah lehce zadní komora, odskok 80 m.
 
Při popisu konstrukce a zkušeností s náboji Norma musím uvést novou informaci, kterou už jistě kupující lovecké munice zaznamenali. Aktuální situace na trhu se střelivem není příliš příznivá, nábojů je naprostý nedostatek. To se týká řady značek a také i např. RWS nebo GECO, což ještě před nedávnem nebylo žádným problémem.
V této situaci výrobce NORMA zareagoval pružně ve vývoji a výrobě u nejprodávanější ráže 308 W a nabízí laboraci s novou střelou SP (Soft Point).
Při pohledu na střelu se jedná o klasický polopášť s obnaženou špičkou střely. Tvar střely je biogivální s olověným jádrem a s výrazně zesilující tloušťkou pláště směrem ke dnu střely. Proměnlivou tloušťkou stěny pláště střely je zabezpečen spolehlivý postupný řízený rozklad střely podle odporu cíle a dokonalý účinek střely i na různě tvrdou zvěř v různých místech zásahu. Dno pláště střely je poměrně silné podporující vysokou reziduální pevnost střely k dobré penetraci a průbojnosti. Hmotnost střely je 9,7 g.
K tomu je třeba poznamenat, že náboj 308 W byl zcela původně vyvinut pro střelu o hmotnosti 9,7 g. Pro tuto hmotnost střely byly optimalizovány rychlosti střely, tlaky v nábojnici a tím i vnitřní balistika a finální precize náboje. Bývá pravidlem, že náboje s laboracemi se střelami o hmotnostech, pro které byly původně vyvinuty, mají nejlepší balistické vlastnosti. Toto se potvrzuje i u nového náboje NORMA 308 W SP se střelou o hmotnosti 9,7 g, který má velmi výhodně plochou dráhu průběhu balistické křivky. Například pokles zásahu ve vzdálenosti 200 m je o 16 % menší (výhodnější) než u náboje Geco 308 W s těžší střelou. Tím je dána i přesnější střelba na větší vzdálenost než u nábojů s jinou laborací střel. Náboj je tedy vhodný pro lov v polích nebo v loukách na větší a velké vzdálenosti.
Náboje s touto střelou jsme rovněž vyzkoušeli na střelnici s docíleným rozptylem 2R100, 3 rány 100 m do 1 MOA. Účinek jsme zkoušeli i při lovu naší běžné zvěře. Střela se projevovala jako relativně měkčí, ale s velmi řízeným rozkladem a vysokým účinkem. Hmotnost střely 9,7 g, která se tak vrátila k původní hmotnosti při konstrukci náboje 308 W. To se spolu s tvarem a celkovou vyvážeností střely projevilo ve skvělé balistice. Hmotnost střely je zcela dostatečná v účincích při lovu veškeré naší zvěře, a to i vyspělých kusů.
 
Závěrem lze konstatovat, že střely Norma jsou, mezi jednojadernými střelami, skutečně střelami předstihujícími silně svoje konkurenty ve vzácné kombinaci spočívající ve vysoce spolehlivých ranivých účincích i na velmi vitální zvěř tím, že prodělávají dokonalý řízený rozklad přední části střely, ale zachovavájí kompaktnost a celistvost zbytku střely k dokonalé průbojnosti zabezpečující důležitý průchod oběma polovinami těla zvěře spolu s unikátní přesností i ve větších vzdálenostostech, rovnající se sportovním střelám.
© Dr.Ing.Jiří HANÁK M.Sc.

Zpracování dat...