ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Říjen / 2022

Národní finále soutěže Zlatá srnčí trofej, kategorie „B“

Myslivost 10/2022, str. 118  Jana Kollandová
Národní finále Zlaté srnčí trofeje se letos konalo již po dvaapadesáté. Za tu dobu se soutěž do areálu bývalého Středního lesnického učiliště podívala třikrát. Krajina a příroda Beskyd je nádherná a okolí Bílé nabízí návštěvníkům mnoho zajímavých aktivit.
Letošních finalistů v kategorii B (6. až 9. třída) bylo 60, z toho bylo 22 děvčat a 48 chlapců.

Obora-Hukvaldy-1.jpg

Celé národní soustředění se neslo v tradičním duchu a režimu. První týden náležel teoretické části a přípravě na tu praktickou, druhý byl pak plný dalšího vzdělávání a poznávání. Opět proběhly ukázky a přednášky na téma kynologie (v podání místních i vzdálenějších přátel myslivecké kynologie), sokolnictví (sokolnická skupina Nyctea pod vedením Ing. Bc. Reného Vrbického), myslivecké zvyky a tradice (Ing. Martin Řezba, Ing. Tereza Pišlová, Ing. Hana Kretová, Klára Těthalová a Martina Novotná), určování věk zvěře a preparace hlavy.
Zajímavostí pak byly přednášky Ing. Radima Plhala, Ph.D. z Mendelovy univerzity v Brně, který všechny upoutal zajímavým vyprávěním o černé zvěři. Úspěch měla také přednáška na téma zbraně a střelivo s praktickou ukázkou přebíjení nábojů.
Celodenní výlet byl uspořádán s pomocí OMS Frýdek–Místek, LČR, s.p. a Biskupství ostravsko-opavského. Soutěžící měli možnost navštívit oboru Hukvaldy, kdy se jim věnovali pánové Koutní, kteří přítomným přiblížili chod obory, provedli nás částí obory a hájovny a odpovídali na zvídavé dotazy.
Další zastávkou pak byla odchovna tetřevů nedaleko Krásné, kde nás přivítali Mgr. et Mgr. Adéla Jonáková a Ing. Jakub Dobečka. Mnoho z finalistů vidělo tetřevy prvně a velkou radost jim přinesla pera z tetřevů, která si mohli vzít s sebou. Poslední zastávkou dne pak byla návštěva soukromé nory Pavla Babici v Nošovicích, kde se soutěžících ujali zkušení normistři a myslivci srdcem i duší, pánové Bohumil Woznica a Miroslav Čmiel. Děkujeme všem přednášejícím a těm, kteří nás doprovázeli za zážitky, které si dovolím napsat, se zaryjí všem přítomným hluboce do paměti.
Tématem tábora byla tento rok světová myslivost. Oddíly pak nesly v tomto duchu názvy jako Křováci, Pampalíni, Srnčí guláš, Jebo – domorodý kmen a Hubertovo pokolení. Téma bylo zvoleno proto, aby ukázalo na různé zvyky, tradice a způsoby lovu v rámci celého světa a zároveň všechny upozornilo na jedinečnost a krásu naší středoevropské myslivosti. To, co je běžné ve světě, nemusí být akceptováno u nás, a to co je bráno u nás jak běžná záležitost nebo tradice, nemusí být prováděno a používáno jinde.

1-oddil-Hubertovo-pokoleni-1.jpg
2-oddil-Pampalini-1.jpg
3-oddil-domorody-kmen-Jebo-1.jpg
4-oddil-Krovaci-1.jpg
5-oddil-Srnci-gulas-1.jpg

Světová myslivost provázela soutěžící po celou dobu a téma vyvrcholilo v druhém týdnu při celotáborové hře „Cesta za pokladem“. A jaké to bylo konkrétně? Mladí myslivci měli možnost lovit zvěř v Africe, účastnit se parforsního honu na lišku v Anglii, setkali se s klasickými „hunters“ z Ameriky, středoevropskými Němci a lovci se severských států.
Po celou dobu soustředění měli soutěžící možnost docházet na večerní čekanou. Tu bylo možno absolvovat v honitbě Biskupských lesů Biskupství ostravsko-opavského za skvělé spolupráce s Ing. Petrem Kaděrkou. A i když j lokalita dosti turisticky frekventovaná, zvěře viděly děti hodně.
Celé soustředění doprovázel 13členný trubačský soubor „White horns“. S troubením jsme vstávali i usínali a každé vystoupení souboru pozdvihlo atmosféru finále zase o kousek výše. Nutno podotknout, že členové souboru poctivě, každodenně trénovali a ladili formu až do samotného závěru, do slavnostního vyhlášení.
Oproti předešlým ročníkům probíhalo slavnostní vyhlášení v sobotu. I proto se ho účastnilo o mnoho více rodičů, vedoucích, přihlížejících a třeba také místních obyvatel, než bývá obvyklé.
Po vzoru vyhlášení u kategorie „A“ proběhlo i to pro kategorii „B“ na prostranství před dřevěným kostelíkem sv. Bedřicha. Ten je zajímavý tím, že byl postaven pod vlivem severské architektury. Místo vyhlášení si finalisté domluvili po návštěvě kostela při nedělní bohoslužbě během turnusu „B“.

Vitezove-NF-ZST-2022-kat-B-1.jpg
Vítězkou letošního národního finále ZST v kategorii „B“ se stala Johana Urbanová z Mysliveckého a přírodovědného kroužku Lysice – Drnovice. Ten již několik desítek let vede Arnošt Šmétka a v posledních letech v kroužku jako vedoucí působí Naďa Matalová, která je také bývalou úspěšnou národní finalistkou ZST. Zajímavostí je, že 14 dní před tím, než jsme se dozvěděli, kdo je národním šampionem se vítězkou v kategorii „A“ stala Daniela Urbanová, sestra Johanky. Takové sesterské vítězství se podařilo poprvé za celou historii NF ZST a dívkám ze srdce gratulujeme.
Gratulace patří ale všem reprezentantům okresů. Těch bylo letos zastoupeno třicet, kde jsou ale ty ostatní? Snad se příští rok opět jejich zastoupení navýší. Účastníci NF ZST přitom nemusí projít okresním kolem ZST, když ho OMS nepořádá. OMS může svého reprezentanta vyslat z řad zájemců o myslivost a ochranu přírody. Proto patří velké díky všem okresním mysliveckým spolkům, vedoucím mysliveckých kroužků, rodičům a osobám, které se zapojují do tvorby okresních kol, připravují mladé myslivce a jsou hrdi, že mohou mít své zástupce na národním kole.

Vedouci-NF-ZST-bez-delegaci-1.jpg
Poděkování patří také celému týmu vedoucích národního finále, kteří většinou pocházejí ze soutěžících. A těmi jsou Ing. Jakub Dobečka, Ing. Viktor Kollanda, Ing. Aneta Bačová, Ing. Matěj Kostka, Bc. Aneta Hroncová, Ondřej Kopecký, Lukáš Brenkus, Lukáš Pecher, Adéla Škopová, Karina Girčáková, Jakub Pavelka a Bc. Pavlína Valchařová. Většina vedoucích jsou praktikující lesníci a myslivci, osm z nich má minimálně středoškolské lesnické vzdělání. Mnozí z nich jsou lesní a myslivečtí pedagogové.
Zdravotní dozor měla opět na starost skvělá Jarmila Poljaková. Zkušená zdravotnice, která v minulosti působila třeba také u Rychlé záchranné služby.
Díky náleží i vedení a personálu Vzdělávacího a sportovního centra v Bílé, konkrétně pak zejména Bc. Janu Lapčíkovi a Ing. Martinu Fojtovi za uspořádání soutěže na laserové střelnici.
Samotná soutěž by neexistovala bez organizace a záštity ze strany ČMMJ, z.s. a bez úzké spolupráce mezi sekretariátem a týmem vedoucích. Spojkou mezi ČMMJ a vedoucími byla letos opět Bc. Lucie Kolouchová, které patří také velké díky. Dalšími osobami, kterým děkujeme jsou manželé Rodkovi z OMS Frýdek–Místek a manželé Vaníčkovi, kteří jsou stálou oporou ZST a práce s mládeží napříč celou republikou.
A na úplný závěr děkujeme sponzorům, jejichž finanční nebo hmotné dary přispěly k prestiži této jedinečné soutěže. Hlavním sponzorem byly Lesy ČR, s.p. a Ministerstvo zemědělství, dalšími oficiálními sponzory pak byli: ARTURE Art & Nature, s.r.o., Sellier & Bellot, a.s., Swarovski Optik, Mikov s.r.o, PEFC Česká republika, Mendelova univerzita v Brně, ČZU v Praze, LINEA NIVNICE, a.s., Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. Sponzorů bylo více, ať už to se jednalo o společnosti nebo konkrétní jedince, všem patří poděkování.
Věřme, že příští rok přinese zase o něco lepší Národní kolo Zlaté srnčí trofeje, protože tato soutěž je opravdu světovým unikátem a zaslouží si naši péči, podporu a pokračování.
Zlaté srnčí trofeji zdar!
Ing. Bc. Jana KOLLANDOVÁ
hlavní vedoucí NF ZST, kat. „B“
snímky Katina Girčáková, Jiří Kasina


 

Přiložené dokumenty

Zpracování dat...