ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Říjen / 2022

Návrat tetřevů do české přírody

Mysklivost 10/2022, str. 36  Ing. Jiří KLABOUCH, Ing. Petr SMUTNÝ
Více než stovku tetřevů vypustily v posledních pěti letech do přírody Lesy České republiky. A to ze svých odchoven, které jsou ve dvou lokalitách – na Šumavě a v Beskydech.
LESY-CR-vetical1.png Zatímco v Krásné v Beskydech státní podnik odchovnu otevřel v roce 2015, na Šumavě v Mlynářovicích už před více než třemi desítkami let. Právě Beskydy a Šumava jsou posledními místy, kde velmi malá a zranitelná populace tohoto pozoruhodného ptáka přežívá. Přesněji řečeno spíš takové torzo, které zbylo z dříve hojně rozšířeného druhu. V následujícím textu si přiblížíme odchov v Mlynářovicích.

1-Samec-tetreva-v-toku.JPG
 
Způsob chovu
 
Tok tetřeva probíhá od února do června, přičemž délka toku záleží na průběhu počasí. Slepice snášejí první vajíčka od poloviny dubna a končí v polovině června. Sebraná vajíčka se dávají odležet do skladovací místnosti. Do desátého dne se musí umístit pod živou kvočnu, tak aby začal proces zahřívání vajíčka. Vajíčka jsou pod kvočnami podle potřeby maximálně deset dní, následně jsou odebrána a pod přístrojem se zjišťuje, zda jsou oplodněná a s živým zárodkem. Posledním krokem je uložení vajíček do líhně, kde se se nechávají až šestadvacet dní do vylíhnutí kuřat.
Poté jsou kuřata umístěna pod umělou kvočnu (infračervené světlo) a do desátého dne jsou v technickém zázemí odchovny. Následně jsou kuřata přesunuta do aklimatizačních voliér, kde jsou již ve venkovním prostředí. K dispozici zde ještě mají umělou kvočnu pro případné zahřátí v chladných dnech. Do klasické venkovní voliéry jsou přesunuta po pětadvacátém dnu od vylíhnutí.

mladata.jpg
 
Potrava
 
Ve voliérách ptáci mají smrkové, borové a jedlové větvě. Ty slouží nejen jako kryt, ale i oštip. V jarním období jsou přidávány i lískové jehnědy, vrbové větvičky a bukové pupeny. Další potravou je mrkev, slunečnice, brusnice borůvka i brusinka, maliník, jíva, modřín, líska, buk, osika a lesní hrabanka. Jako doplněk chybějících látek v potravě se tetřevům předkládá kompletní krmná směs pro generační tetřevy.
Kuřatům se ze začátku podává směs bylin (řebříček, kopřiva, mlíčí, jetel, jitrocel), vařené vajíčko a kompletní krmná směs pro tetřeví kuřata. Pravidelně dostávají kukly mravence lesního, luční kobylky, moučné červy, jablka a mrkev. Podle možností také lesní plody a jeřabiny.
 
Vypouštění odchovaných jedinců
 
Telemetrické pozorování vypouštěných kuřat prováděné v letech 2006, 2007, 2010 a 2012 potvrdilo obrovský tlak ze strany predátorů hned v prvním týdnu po vypuštění. Mortalita v tomto kritickém prvním týdnu dosahuje až šedesát procent.
Ke zdárnému rozvoji populace tetřeva hlušce ale nestačí pouze vypouštění jedinců do volné přírody, důležitá jsou především managementová opatření. Tokaniště tetřevů jsou většinou mimo turistické stezky, proto právě tam směřujeme vypouštění. V období toku je navíc omezena těžba v okolí tokanišť tak, aby nebyli tetřevi rušeni. Tokaniště jsou také monitorována z hlediska počtu jedinců. V lokalitách výskytu tetřeva se intenzivním lovem či odchytem snižuje tlak predátorů, jako jsou liška, jezevec, kuna a další. Eliminace vlivu především těchto druhů je zásadní pro narůstající populaci tetřeva.
 
Ing. Jiří KLABOUCH, Ing. Petr SMUTNÝ

Zpracování dat...