ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Říjen / 2022

Opakovací kulovnice Beretta BRX1

Myslivost 10/2022, str. 62  Martin Helebrant
V současné době je zjevný rostoucí příklon myslivců ke kulovnicím s přímotažným závěrem. Částečně je to dané legislativou, která v řadě zemí Evropy (ale obecně světa) zakazuje občanům držet samonabíjecí dlouhé zbraně ve výkonné ráži. Ale také je daný skutečností, že přímotažné závěry jsou velmi rychlé na ovládání a necitlivé na použitý druh nábojů – například na náboje s podzvukovou laborací.
A tak ani nejstarší zbrojovka na světě, italská Beretta z Gardone ve Val Trompia, si tento trend nemohla nechat ujít. Na podzim 2021 představila svoji verzi kulovnice s přímotažným závěrem. Chvilku to trvalo, než novinka dorazila až k mně, ale dočkal jsem se. Pojďme se nyní na Berettu BRX1 zblízka.

brx1-ed368d.jpg

Na první pohled je Bereta BRX1 normální, nijak extrémně pohledná kulovnice s americkou pažbou z šedočerného plastu. Ale při hlubším zkoumání si uvědomíte, jak hezky promyšleně je tahle zbraň postavená.
Jádrem kulovnice je závěr s rotačním závorníkem, ovládaným čepem a drážkou na nosiči závorníku. Ale na rozdíl od samonabíjecí kulovnice, u přímotažné zbraně sílu potřebnou k pohonu závěru a k provedení celého pracovního cyklu dodává ruka střelce, nikoliv tlak spalných plynů odebraných z hlavně.
Závěr je usazen v rámu z pevné hliníkové slitiny, který tvoří základní stavební kámen celé zbraně a nese jak závěr, tak spušťadlo se spoušťovým a bicím mechanismem a předpažbí a pažbu. Závěr zamyká osmi uzamykacími ozuby přímo do hlavně (v případě ráže 300 Winchester Magnum je počet ozubů zdvojený, 2x osm ozubů ve dvou řadách).
Hlaveň se zatím nabízí v lehkém loveckém profilu.
Ovládání závěru i vyhazování je možné uživatelsky změnit z pravorukého na levoruké, dokonce bez použití nástrojů. Uživatel si hlaveň může vyměnit sám, v současné nabídce jsou délky 570 a 510 mm (20“ a 22“) pro ráže 308 Winchester a 30-06 Springfield. V ráži 300 Winchester Magnum se nabízí hlaveň dlouhá 620 mm (24,5“).
Pokud jsou hlavně hladké (v základu) bez mířidel, jsou osazeny instalační lištou Mil-Std 1913 (Picatinny). Hlavně osazené mířidly budou vybaveny rychloupínacím systémem a pravděpodobně se bude nabízet i provedení se 17mm instalační lištou shodnou s lištou na kulovnicích Tikka – firma Tikka je totiž součástí skupiny Beretta.

beretta-1.jpg

Bicí mechanismus používá vnitřní kladívko, vše je spojeno se spoušťovým mechanismem do jednoho vyjímatelného celku – spušťadla. To není vyjímatelné tak jednoduše, jak třeba u kulovnic Blaser 98, ale jeho vyjmutí ze zbraně je pořád ještě v rozsahu uživatelské rozborky.
Na levé straně spušťadla je výřez, ve kterém se přesouvá křížově zdrsněný kulatý hmatník, kterým se seřizuje odpor spouště. Beretta se zde přidržela dnešního trendu jednoduché uživatelské regulace a nabízí spoušť s jednoduchým odporem, nastavitelných ve třech stupních (950, 1200 nebo 1500 gramů). Změna odporu se provede prostým přesunutím hmatníku z jednoho výřezu do druhého.
Pažba je celoplastová, tvořená hlavištěm a předpažbím. Oba díly jsou nesené na rámu zbraně. Předpažbí je vyztuženo vnitřními integrálními žebry, hlaviště je částečně duté pro odlehčení. Botka pažby je z měkké pryže, pod ní je možné usadit jednoduchou podložku upravující dosah na spoušť. Oceňuji, že Beretta pro BRX1 nevymýšlela nic nového, ale využila již existující prvky používané na jejich brokovnicích. Pažba je přímá a vyhoví jak pravákovi, tak levákovi. Linie hřbetu pažby je výrazně skloněná dopředu, takže pažba při střelbě netluče do líce. Oceníte to zejména při rychlé, opakované střelbě – a to je přesně to, co Beretta BRX1 umí.

beretta-2.jpg

Pistolová rukojeť je krytá na úchopových plochách měkčím plastem, není to ale ten klasický „softáč“ – vysloveně měkký plast používaný pro zlepšení úchopových ploch. Beretta použila materiál o trochu tvrdší, zdrsněný pískovým desénem. Výsledek je příjemný, úchop je jistý i se zpocenou rukou a na rozdíl od většiny mně známých „softáčů“, tenhle bereťácký nechytá prach.
Zbraň je zásobovaná náboji z dvouřadého zásobníku s pláštěm z výrazně oranžově zbarveného plastu, záchyt zásobníku je oboustranný (je třeba stisknout hmatníky na obou stranách současně). Výhodou dvouřadých zásobníků je snadné plnění i ve zbrani, pokud je na zbrani pro doplňování prostor. V tomto ohledu Beretta BRX1 nabízí více než dostatečný prostor. Při otevřeném závěru je dostupný celý prostor nad zásobníkem a doplnění – například na naháňce, třeba když po vystřelení prvních několika ran slyšíte v podrostu ještě další pohyb – je snadné a opravdu bleskové.
Jako mnoho moderních kulovnic i Beretta BRX1 má třípolohovou pojistku. Je umístěná na temeni závěru a má tři polohy – zcela vepředu „napnuto odjištěno“, uprostřed „napnuto zajištěno (je možné manipulovat se závěrem)“ a zcela vzadu a dole je poloha „zajištěno, částečně uvolněný bicí mechanimus a závěr volný“. Odjišťuje se tlakem směrem nahoru a vpřed na tělo pojistky. Bicí mechanismus je předepjatý a pokud je pojistka v poloze zajištěno, není v mechanismu dostatek energie k odpálení náboje v komoře. Pokud jste stiskli spoušť a nedošlo k výstřelu (tedy se totálně uvolnil bicí mechanismus), nelze kladívko napnout pouhou manipulací s pojistkou, je potřeba otevřít a dozadu stáhnout závěr.
Rozborka zbraně na čištění je poměrně jednoduchá a snadná. Stiskněte oba červené hmatníky záchytů zásobníku a vyjměte zásobník směrem dolů ze zbraně. Nastavte pojistku do střední polohy (zajištěno, manipulace se závěrem možná, na indikátoru je vidět bílá barva) a tahem za rukojeť závěru zcela otevřete závěr. Zkontrolujte nábojovou komoru. Nyní stiskněte hmatník vepředu na levé straně závěru a vyjměte závěr z pouzdra. Tím je rozborka na běžné čištění u konce a lze provést veškerou běžnou údržbu. Sborka probíhá identicky, jen opačném pořadí.
Jak již jsem řekl, je možné směnit stranu ovládání zbraně. Na horní straně nosiče závorníku uvidíte čep, který řídí uzamykání závorníku. Stiskněte jej a vyjměte tahem vpřed vyjměte závorník z nosiče. Nyní příčným tlakem vysuňte z těla závorníku hlavu závorníku s vytahovačem a vyhazovačem. Obraťte hlavu o 180° zasuňte zpět do H-drážky v těle. Vraťte takto složený závorník zpět do nosiče. Nyní obraťte nosič závorníku vzhůru nohama. Na úrovni kořene rukojeti je na spodní ploše malý knoflík – tlačítko. Stiskněte jej (například špičkou klíče od domu), vysuňte rukojeť směrem ven ze závěru a zasuňte z druhé strany. Nyní lze složený závěr vrátit zpět do zbraně.
Pokud chcete změnit odpor spouště, pak napřed vyjměte zásobník a zkontrolujte nábojovou komoru. Pak vyjměte závěr. Nyní máte přístup k horní straně spušťadla. Na jeho zadní stěně je západka, kterou nějakým předmětem (ideální je šroubovák, ale jde to třeba i klíči) vysuňte směrem vzhůru při současném lehkém stlačení páky pojistky. Pokud je západka ve své krajní, nejvyšší poloze, zatlačte spušťadlo směrem dopředu, až se dostane do prostoru zásobníkové šachty. Nyní spušťadlo vyjměte směrem dolů ze zbraně. Na levé straně spušťadla je velký, křížovou rybinou zdrsněný hmatník, který je zaveden do jednoho se tří, nad sebou umístěných výřezů. Ty určují jednotlivé odpory spouště. Z továrny je spoušť nastavená na nejvyšší odpor, to odpovídá nejvyššímu odporu. Zatlačením směrem dopředu vysuňte hmatník ze záběru a nastavte si vybraný odpor. Obráceným postupem vraťte spušťadlo do rámu. Před zasunutím zpět dozadu se ujistěte, zda je západka opravdu ve své krajní horní poloze, teprve pak zasuňte spušťadlo do konečné polohy a zasuňte západku dolů.
Uživatelsky lze zbraň i přerážovat nebo změnit délku hlavně. Postup je opěr jednoduchý – vyjměte zásobník a zkontrolujte nábojovou komoru. Vyjměte závěr a ze závěru závorník. Povolte a úplně vyšroubujte dva šrouby s vnitřním šestihranem před zásobníkovou šachtou. Tím se uvolní hlaveň, kterou je nyní možné vyjmout směrem vzhůru ze zbraně. Připravte si novu hlaveň, závorník a zásobník a zkontrolujte, zda jsou všechny tři tyto díly určeny pro stejnou ráži. Pokud to tak je, složte zbraň znovu dohromady. Šrouby držící hlaveň v rámu zbraně se dotahují krouticím momentem 10 Nm.

IMG_0152.JPG
 
Ale dost již technických popisů, pojďme na střelnici, kde jsem novu Berettu BRX1 v ráži 308 Winchester měl možnost vyzkoušet.
Zbraň měla hlaveň 57 cm dlouhou a byla osazená zaměřovacím dalekohledem Meopta MeoStar R2 2-12x50 RD na pohotové rychloupínací montáži Beretta, určené pro lišty MilStd 1913 („picatinny“). Ke střelbě jsem použil jeden z nejběžnějších loveckých nábojů v našich honitbách, Sellier & Bellot SPCE s poloplášťovou střelou se střižnou hranou o hmotnosti 11,7 gramu (180 grain). Střílel jsem vsedě, s oporou o střelecký vak a na 100 metrech jsem dosahoval opakovaně pětiranné nástřelky mezi 3 až 4 cm v průměru.
Pro test zvolený náboj není žádný „terčový plnokrevník“, ale běžný „pracovní koník“ a tomu odpovídá nástřelka. S těmito náboji zbraň sice není přesnostní speciál, ale pořád ještě má rozptyl, který umožňuje lovit srnčí zvěř až na vzdálenost za 200 metrů, větší zvěř pak odpovídajícím způsobem ještě dál. Jsem přesvědčen, s prémiovým střelivem by přesnost byla ještě lepší, ale ani s „obyčejnou vlašimí“ nemám pocit, že bych byl nějak omezován v lovu. Mimochodem, spoušť schválně nechal na továrním, nejtvrdším nastavení.
 
Pokud budu Berettu BRX1 hodnotit jako celek trochu subjektivně, pak mi její přímá pažba s jednou podložkou pod botkou velmi hezky sedla do ramene. Kam jsem hleděl, tam při nahození zbraně do ramene ukazoval zaměřovací dalekohled. Pistolová rukojeť, resp. její úchopové plochy, sedí v ruce příjemně. Při opakované rychlé střelbě se přímá americká pažba projevila příjemným zvládáním impulsu vývinu rány, nepříliš velkým zdvihem, a tedy s rychlým návratem na cíl.
Spoušť má hodně krátký krok, skoro je bodový, bez drhnutí, odpálení je čisté jako když zlomíte skleněnou tyčinku. Dosah na spoušť je pohodlný i pro ruku s kratšími prsty.
Kulovnice je dobře vyvážená.
Chválím snadné plnění zásobníku a jistý chod závěru. Dosah na rukojeť závěru je pohodlný, kulička na jejím konci je (subjektivně) velká tak akorát – sedne do dlaně, ale nedloube při nošení.
Pojistka s částečným uvolněním bicího mechanismu je trend dnešní doby. U Beretty BRX1 mi chvíli trvalo, než jsem našel ten správný hmat na její ovládání a k odjištění je zapotřebí o trochu víc síly, než by mi bylo milé. A také jsem zpočátku trochu tápal u střední polohy (mechanismus napnutý, závěrem lze manipulovat). Ale ke konci sezení na střelnici mi to již problém nedělalo. Z loveckého hlediska je podstatné, že pojistka má při odjišťování zcela tichý chod a i při zajištění je možné většinu hluku utlumit zbrzděním hmatníku pojistky palcem.
Zbraň je dostupná pouze s plastovou pažbou, ale myslím, že to se časem změní. Spousta zbraní začínala na trhu pouze s plastem a později dostala i dřevěnou pažbu (např. Steyr Monobloc). A dnešní plastová pažba již cti netratí, smím-li parafrázovat staré pořekadlo.
Nabídka ráží je zatím jen omezená, ale i to se mění – ačkoliv stránky Beretta hovoří pouze o 308 Winchester, 30-06 Springfield a 300 Winchester Magnum, narazil jsem i na zmínku o stále populárnější 6,5 Creedmoor a zásobník je značený 308 Win a 6,5 CRDM. Takže s rozšířením nabídky se zjevně počítá. I dnešní nabídka ráží již spolehlivě pokryje všechny potřeby evropských lovců.
 
Podtrženo sečteno – Beretta BRX1 je dobrá lovecká kulovnice, na horní úrovni pracovních zbraní – hodně bude záležet na tom, jakou optikou nebo zaměřovacím přístrojem si ji osadíte. Vyhoví vám, i když jste poněkud nekonfekční postavy. To nejlepší nakonec – cena je podle dovozce, firmy Sport a lov, s.r.o. ze Sudického dvora kousek pod 40 000 korun, zbraň je tedy dostupná i pro ty, kdo mají hlouběji do kapsy.
Ing. Martin HELEBRANT
 

Zpracování dat...