ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Říjen / 2022

Poľovníctvo a príroda 2022 Nitra

Myslivost 10/2022, str. 52  Petr Šomek
Celoštátna poľovnícka výstava s medzinárodnou účasťou 1.časť
 
Podľa ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, v znení neskorších noviel, je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky povinné raz za päť rokov usporiadať celoštátnu chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí zveri ulovenej alebo uhynutej v revíroch Slovenska za posledných päť poľovníckych sezón.
Na úrovni príslušných obvodných poľovníckych komôr sa usporiada každoročne bodovanie a hodnotenie poľovníckych trofejí zveri ulovenej za poslednú poľovnícku sezónu. Trofeje posudzujú členovia príslušnej obvodnej hodnotiteľskej komisie. Okrem bodovania sa hodnotí predovšetkým správnosť odstrelu zveri. Predkladanie trofejí na bodovanie a hodnotenie je pre lovca alebo majiteľa trofeje povinné.  Súčasťou tejto akcie je výstava bodovaných a hodnotených poľovníckych trofejí, na ktorú má prístup aj laická nepoľovnícka verejnosť.

c_01.jpg

Posledná Celoštátna poľovnícka výstava s medzinárodnou účasťou sa uskutočnila v Nitre v roku 2016, zákonom stanovenú päťročnú periodicitu výstavy nebolo možné pre covidovú pandémiu dodržať. Preto po skončení protipandemických opatrení dňa 11. februára 2022 poverilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Slovenskú poľovnícku komoru usporiadaním Celoštátnej poľovníckej výstavy s medzinárodnou účasťou Poľovníctvo a príroda 2022.
Bolo rozhodnuté, že Celoštátna poľovnícka výstava sa uskutoční v dňoch 18. až 21. augusta 2022 na Výstavisku Agrokomplex v Nitre ako súčasť 47. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex.
Treba mať na zreteli, že Celoštátna poľovnícka výstava sa organizuje v období keď negatívny tlak na poľovníctvo neustále silnie nielen na Slovensku, ale aj v susedných štátoch.
Na organizovanie Celoštátnej poľovníckej výstavy bol ustanovený 34členný Výstavný výbor. Medzi prvoradé úlohy Výstavného výboru patrilo zabezpečenie a zorganizovanie zvozu poľovníckych trofejí zveri z jednotlivých Obvodných poľovníckych komôr. Zvezené trofeje boli hodnotené Ústrednou hodnotiacou komisiou Slovenskej poľovníckej komory a potom boli vystavené na Celoštátnej poľovníckej výstave. Zvoz poľovníckych trofejí bol stanovený na dni 13. až 20. júna 2022.

c_03.jpg

Jednotlivé obvodné poľovnícke komory prihlásili na zvoz do Nitry 1200 poľovníckych trofejí, celkom bolo zvezených 1224 poľovníckych trofejí. Dvadsaťpäť členov ÚHK SPK, na čele s jej predsedom Prof. Ing. Jurajom Ciberejom, CSc. v dňoch 11. až 15. júla 2022 ohodnotilo spolu 1224 poľovníckych trofejí, z ktorých zlatou medailou bolo ocenených 160 poľovníckych trofejí jeleňov lesných, 250 poľovníckych trofejí danielov škvrnitých, 183 poľovníckych trofejí srncov lesných, 93 poľovníckych trofejí muflónov lesných, 1 poľovnícka trofej kamzíka vrchovského, 234 poľovníckych trofejí diviakov lesných, 55 poľovníckych trofejí líšok hrdzavých, 63 poľovníckych trofejí jazvecov lesných a 44 poľovníckych trofejí šakala zlatého.

c_12-1.jpg

V dňoch 14. a 15. júla osem hodnotiteľov CCM Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC, okrem iných poľovníckych trofejí, ohodnotilo aj nový národný rekord poľovníckej trofeje šakala zlatého na 29,20 b. CIC. Po ukončení hodnotenia poľovníckych trofejí zveri začali prípravy na inštaláciu poľovníckych trofejí zveri vo výstavných pavilónoch.
Peter ŠOMEK

Somek-Nitra-2210.jpg

Zpracování dat...