ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Říjen / 2022

Slavíme 180 výročí lesnického a mysliveckého muzea na Ohradě

Myslivost 10/2022, str. 86  NZM
JUBILEJNÍ VÝSTAVA – cesta za příběhy předmětů (1. 4. – 31. 10. 2022) Národní zemědělské muzeum OHRADA – muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství.

O muzeu a káněti

 Muzeum bylo veřejnosti otevřeno ve čtvrtek 15. září 1842 bez větší pompy a reklamy v dobovém tisku. Lovecký zámek na Ohradě již v té době nesloužil svému původnímu účelu, pro který byl vystavěn, byla zde v té době neoficiální lesnická škola a víme, že Jan Adolf Schwarzenberg se otevření muzea osobně zúčastnil a jako první je podepsán v dochované návštěvní knize.
Nemáme k dispozici svědectví lesníka a preparátora Václava Špatného, zakladatele a prvního kustoda muzea, k této pro něj jistě tak významné události.
Traduje se však, že tím pravým podnětem ke vzniku našeho muzea bylo mimořádné preparátorské nadání a zručnost Václava Špatného. Káně, které Jan Adolf Schwarzenberg v roce 1839 ulovil v bažantnici Borek, vypreparoval Špatný tak zručně, že jeho talent ocenil kníže zadáváním dalších preparátorských úkolů a hradil mu výdaje na potřebný materiál. 
Stul-Viden-lesnicka-vystava-1910.jpg
 

Počátky muzea: Špatný, Heyrovský a Schwarzenberg

 
Založení muzea předurčila práce lesníka Václava Špatného (1807 – 1882), který nastoupil jako adjunkt na lesním úřadě Hluboká a později působil jako bažantník ve zdejší bažantnici Borek. Jeho preparáty se staly základem tzv. Mysliveckého kabinetu, umístěného ve třech místnostech loveckého zámku. Ten sloužil k praktické výuce a rozšíření vědomostí lesnickému personálu i mladých lesnických praktikantů - adjunktů, ubytovaných v přízemí loveckého zámku Ohrada.
Jan Adolf Schwarzenberg nařizuje oběžníkem (rekurs) ústřední kanceláře schwarzenberského panství na jaře 1842 všem lesním úřadům svých majetků, aby veškeré pozoruhodnosti (trofeje, dřeviny, nářadí aj.) lesníci vyhledávali a zasílali na Ohradu do muzea. Vzniká tak v roce 1842 první evropské veřejné lesnické a lovecké muzeum.
Ve stejném roce byla založena odborná lesnická a myslivecká muzejní knihovna, která sloužila adeptům i lesnickému personálu. Mnoho sbírkových předmětů a knih bylo přesunuto ze zrušené zlatokorunské lesnické školy.
Velký podíl na okamžitém rozvoji muzea a pestrosti sbírek má vrchní myslivec třeboňského panství a pozdější lesmistr hlubockého lesního úřadu Jan Křtitel Heyrovský, který 11. září 1842  předal Václavu Špatnému celou svou sbírku 172 kusů trofejí, preparované zvěře a ptáků. Heyrovský po svém nástupu na Hlubokou všemožně podporoval muzeum i Václava Špatného, kterého po personálních změnách ustanovil v roce 1843 vedením provozu muzea.
V roce 1849 vychází první katalog muzejních sbírek na Ohradě a v roce 1867 se Václav Špatný s muzejní expozicí účastní krajinské výstavy v Linci, kde sklidila obrovský úspěch. Šířil se věhlas muzea a Špatnému se dostávalo uznání od odborníků jakými byli Purkyně, Brehm, Frauenfeld a další, z nichž většina navštívila muzeum a chválila úroveň muzea a jeho sbírek.
Kromě loveckých trofejí, zbraní, lesnického nářadí a pomůcek jsou do ohradského muzea soustředěny sbírky mineralogické, archeologické, dendrologické, botanické a zoologické.
První veřejné muzeum v oborech lesnictví a myslivosti se stává záhy navštěvovanou a věhlasnou institucí, spolupracující s mnoha odborníky.

Image-letecky-zaber-NZM-Ohrada.jpg 

Slavíme 180. výročí otevření muzea veřejnosti a odkrýváme nové souvislosti

 

Historie našeho muzea je velmi pestrá a nemůžeme se soustředit jen na epochu vzniku muzea. Spolu s oslavami je výročí příležitostí pro tematickou badatelskou a vědeckou práci kurátorů muzea. Výslednicí této práce jsou pak výstavy pro veřejnost i odkrývání dalších archivních materiálů pro připravovanou publikaci o muzea. V rámci aktivního partnerství se Státním oblastním archivem se sídlem v Třeboni tak mohou návštěvníci muzea spatřit v rámci Jubilejní výstavy nové fotografie, které doposud nebyly vystaveny. Jedná se zejména o fotografie z historické výstavnické činnosti muzea z období 1890 až 1920, kdy se spojily některé doposud vystavené sbírkové předměty z původních historických sbírek a historický nábytek s dokumentací z jednotlivých expozic muzea na odborných světových či národních výstavách v Praze, Vídni či Paříži.
 

Propojená výročí, výstavy i zajímavé akce

 
Oslavy výročí 180 let založení muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na Ohradě probíhají během návštěvnické sezóny muzea, tedy od 1. dubna do 31. října 2022 a představují zájemcům také nedávnou historii i současnost muzea.
Jubilejní výstava je spolu s venkovní výstavou o historii muzea Ohrada s názvem Cesty sbírek titulní výstavou sezóny a měla by návštěvníkům představit kromě historie i současnou činnost a roli muzea.
Koncepce Jubilejní výstavy je definována jako nová cesta muzeem – jedná se o vytvoření další návštěvnické linie ve stávajících výstavních prostorách a expozicích. Obsah výstavy vyjadřuje jednoduchý slogan: 180 let – 180 sbírkových předmětů – 180 příběhů.
Návštěvník nachází na různých místech muzea zajímavé sbírkové předměty s podrobným popisem příběhů jednotlivých exponátů. Kromě Jubilejní výstavy je připraven pro návštěvníky také tematický kvíz „Muzejní detektivka pro malé i velké“. Správné odpovědi se budou losovat, ve hře jsou zajímavé ceny – například vstupenka na další sezónu pro celou rodinu či let balonem.
Kromě výstav jsou pro návštěvníky v rámci výročí připraveny také odborné tematické dny. Vorařský den připravuje naše muzeum se spolkem Vltavan Purkarec, který slaví významné výročí 120 let od založení. Letošní lesnický den je spojený se setkáním chovatelů národních psích plemen. Touto kynologickou akcí se propojuje výročí našeho muzea s oslavami 200 let od narození Johana Gregora Mendela.
Týden oslav muzea se konal v posledním srpnovém týdnu a nabídl návštěvníkům kromě atraktivních koncertů v areálu muzea hlavně prohlídky muzea s jednotlivými kurátory. Tyto prohlídky se těšily velkému zájmu a jejich termíny byly vždy obsazeny.
 

Odborné kolokvium jako symbolická zdravice zakladatelům

 
V jubilejní čtvrtek 15. září se na Ohradě sešli odborníci z muzeí a dalších odborných institucí, aby se na pracovním kolokviu zabývali rolí muzea v současné společnosti. Tato akce připomenula rovněž výročí muzea, jehož činnost nespočívá pouze v pořádání výstav a akcí pro veřejnost, ale zejména v uchování národního lesnického, mysliveckého a rybářského dědictví, jeho správě a rozšiřování sbírek.
Konání odborného kolokvia a setkání kurátorů odborných muzeí z celé České republiky připomíná důležitost shromažďování a péče o sbírky nedozírné hodnoty pro zachování paměti a tradic zmíněných oborů lesnictví a myslivosti pro další generace.
A tak na počest muzea a jeho zakladatelů zvolejme upraveným lesnickým pozdravem „Lesu a muzeu na Ohradě zdar!

 

Zpracování dat...