ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Říjen / 2022

Trofeje na Celoštátnej poľovníckej výstave Nitra 2022

Myslivost 10/2022, str. 54  Jozef Herz
V dňoch 18.-21.augusta 2022 sa konala už 10. celoslovenská výstava poľovníckych trofejí. Až do roku 2005 sa na celoštátnych poľovníckych výstavách prezentovali všetky trofeje, ktoré boli ohodnotené na zlatú, striebornú a bronzovú medailu.
Pritom v katalógu sa uvádzali všetky medailové trofeje. V roku 2011 bolo iba z raticovej zveri až 9365 trofejí ohodnotených medailou. Z uvedeného dôvodu sa pristúpilo k vystavovaniu iba zlatých trofejí.
Návštevník výstavy má možnosť si prezrieť trofej a ak má kúpený katalóg, tak má možnosť sa o trofeji dozvedieť viac, ako je napísané na štítku pri trofeji. Novinkou je že v katalógu každá vystavovaná trofej má QR kód, kde je celá bodovacia tabuľka. Údaje z katalógov poľovníckych trofejí poskytujú bohatý materiál na rôzne analýzy, porovnania a celkové zhodnotenie chovateľských cieľov jednotlivých druhov predovšetkým trofejovej raticovej zveri.
V katalógu z tohoročnej výstavy je celkove uvedených až 3696 trofejí raticovej zveri, ktorým na chovateľských prehliadkach bola udelená zlatá medaila. Vystavovanie takého množstva trofejí by si vyžadovalo veľkú výstavnú plochu a tiež vysoké finančné náklady na ich prepravu. V tomto prehľade sú uvedené iba trofeje z voľných poľovných revírov.
 
Jelenie trofeje
 
Z celkove ohodnotených 411 zlatých jeleních trofejí od predchádzajúcej poľovníckej výstavy z voľných revíroch sme mohli vidieť iba 165, čo je 40%. V roku 2016 na celoštátnej poľovníckej výstave v Nitre bolo zo 185 zlatých trofejí vystavovaných iba 73, čo bolo taktiež 40 %.

P8170006.JPG

Národný rekord z roku 1990 s bodovou hodnotou 249,30 b. CIC, ktorého ulovil M. Grežo v Bojniciach, okres Prievidza sa za 15 rokov vo voľných revíroch nepodarilo prekonať. Až na tohoročnej výstave tento rekord prekonali 4 trofeje jeleňov ulovených vo zverniciach. Najsilnejšia z nich má hodnotu 270,80 b. CIC.
V roku 2011 bola priemerná hodnota piatich najsinejších jeleních trofejí z voľných revírov 227,11 b. CIC. V roku 2016 sa zvýšila o viac ako 7 bodov a dosiahla hodnotu 234,49 b. CIC. V roku 2022 priemer piatich najsilnejších trofejí je 233,33 b. CIC.
 
Počet jeleňov 7ročných a starších potrebných na ulovenie medailového jeleňa
image002.jpg

 
Danielie trofeje
 
Kým za roky 2011 až 2015 sa ulovilo 35 390 jedincov danielej zveri, za posledných 6 poľovníckych sezón vzrástol úlovok na 100 981 jedincov, čo je nárast až o 184,3 %. S narastajúcou početnosťou stavov a lovu danielej zveri stúpol aj počet medailových trofejí, a to o 157,8%, pritom zlatých trofejí až o 186,4 %. Napriek tomu návštevníci z 1538 zlatých trofejí mohli vidieť iba 254, čo je iba 16,5 %.
Národný rekord z voľných revírov z roku 2014, ktorého bodová hodnota bola 225,25 b. CIC bol v roku 2020 prekonaný o 11,83 bodov. Súčasná rekordná trofej daniela, ktorého ulovil Ľ. Havran, Kozárovce okres Levice má hodnotu 236,08 b. CIC. Zvýšila sa aj priemerná bodová hodnota piatich najkvalitnejších danielích trofejí z roku 2016 z 220,26 bodov na 225,69 b. CIC v roku 2022.
 
Počet danielov 3ročných a starších potrebných na ulovenie medailového daniela
image004.jpg

 
Srnčie trofeje
 
Tak ako aj u predchádzajúcich druhov, tak aj u najrozšírenejšej srnčej zveri neustále stúpa početnosť a tiež aj úlovky. Potešiteľné je, že vzrastá počet medailových trofejí. Na celoštátnej poľovníckej výstave v roku 2016 v Nitre bolo v katalógu evidovaných za šesť rokov 1751 trofejí, v roku 2022 až 3267 trofejí, nárast o 86,6 %. Z celkového počtu 502 zlatých trofejí (nárast o 104,8%), bolo vystavovaných 182 trofejí, čo je 36,2 %.

P8170018.JPG

Najkvalitnejšia trofej v Nitre z voľných revírov z roku 2016 dosiahla 178,30 b. CIC. Táto trofej bola prekonaná v roku 2018 lovcom I. Luterom, ktorý ulovil srnca v Kameničnej, okres Komárno. Trofej má hodnotu 184,90 b. CIC. Zvýšila sa aj priemerná bodová hodnota piatich najkvalitnejších srnčích trofejí z roku 2016 zo167,12 b. na 173,52 b. CIC v roku 2022.
 
Počet srncov 3ročných a starších potrebných na ulovenie medailového srnca.
image006.jpg

 
Muflonie trofeje
 
Počet ulovených muflónov z voľných revírov stúpol aj napriek tomu, že na výstave 2016 v Nitre boli hodnotené trofeje za 5ročné obdobie a na výstave 2011 v Bratislave za 6ročné obdobie. Za ďalších 6 rokov počet ulovených muflónov vzrástol o 31 % avšak počet medailových trofejí až o 91 %. Pritom zo zlatých trofejí bolo vystavených iba 93, čo je 15,7 %.
Národný rekord z roku 2013 ulovený L. Sedmákom v Petrovci okres Poltár mal 236,35 b. CIC. Nový národný rekord muflóna, ktorého ulovil J. Gibl v PR Drieňová Bohunice, okres Ilava má hodnotu 245,00 b. CIC.
Priemerná hodnota piatich najsilnejších mufloních trofejí z roku 2016 má hodnotu 227,85 b. CIC. Súčasná hodnota piatich trofejí sa zvýšila o takmer 8 bodov na 235,79 b. CIC.
 
Počet muflónov 3 ročných a starších potrebných na ulovenie medailového muflóna.
image008.jpg

 
Diviačie trofeje
 
V súčasnosti sa diviačia zver loví vo všetkých poľovných revíroch bez ohľadu na vek a pohlavie počas celého roka, a to z dôvodu šírenia sa afrického moru ošípaných. Napriek tomu je touto chorobou zamorená už polovica poľovných revírov. To sa odzrkadľuje na celkovom love diviakov. Za posledných 6 rokov vzrástol odlov diviakov v porovnaní s predchádzajúcim 6ročným obdobím z 244 427 jedincov na 401 206 jedincov. Počet dospelých diviakov vzrástol o 82,5 % a počet medailových trofejí iba o 38,6 %.

P8170019.JPG

Náš národný rekord diviačej trofeje, ktorý má hodnotu 156,25 b. CIC, nebol prekonaný už tridsať rokov. Najsilnejšia diviačia trofej na výstave v roku 2022 má hodnotu 136,10 b. CIC. Zvýšila sa aj priemerná bodová hodnota piatich najkvalitnejších diviačích trofejí z roku 2016 zo 134,87 b. na 135,33 b. CIC v roku 2022.
 
Počet dospelých diviakov na ulovenie medailového diviaka
image010.jpg

 
V katalógu je uvedená iba jedna kamzičia trofej. Z katalógov sa postupne vytrácali veľké šelmy ako medveď, vlk, rys a tiež divá mačka. Zostali iba lebky líšok a jazvecov, ktoré sa začali hodnotiť práve tu v Nitre na výstave v roku 1980. Postupne pribúdajú trofeje inváznych druhov ako lebky šakala a psíka medvedíkovitého. Výstavu obohatilo aj vyše 80 prihlásených trofejí do súťaže o najzaujímavejšiu abnormitu na CVPP 2022.
Jozef HERZ
 

Zpracování dat...