ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

100 let časopisu

Myslivost 6/2023, str. 8 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Když jsem v září 1986 poprvé bral do ruky kliku dveří redakce časopisu Myslivost jakožto mladý nezkušený elév a čerstvý vysokoškolák, vstupoval jsem s představou nabytou po přečtení Čapkovy povídky jak se dělají noviny – místnost plná redaktorů a klapajících psacích strojů, kde se jeden nezkušený mladík ztratí. Realita však byla zcela jiná – malá místnost se dvěma psacími stoly – vedoucí redaktor a jedna sekretářka! Více >
100 let časopisu

Pětice na Stráži myslivosti

Myslivost 6/2023, str. 10 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Rok 1923 nebyl jen rokem vzniku Československé myslivecké jednoty, ale byl rovněž prvopočátkem vydávání časopisu Stráž myslivosti/Myslivost. Ke cti zakladatelů naší stavovské jednoty budiž zdůrazně-no, že nezapomněli na důležitost vydávání vlastního mysliveckého periodika coby součásti mediální politiky nově vzniklé organizace. Více >
Pětice na Stráži myslivosti

S úctou vzpomínka na mého předchůdce

Myslivost 6/2023, str. 12 Jaroslav Svoboda
Počet komentářů: 0
V letošním roce vyšlo již více materiálů přibližujících sled událostí před sto lety, kdy nejenže vznikala naše současná jednotná myslivecká organizace, ale také byl dán základ vydávání časopisu Stráž myslivosti. Opravdu asi málokdo mohl předpokládat, že se jednou časopis dožije sta let nepřetržitého vydávání, že bude provázet myslivce sdružené v jednotné myslivecké organizaci tak dlouho, že přežije doby válečné, doby normalizační a snad i doby komerční či covidové. Více >
S úctou vzpomínka na mého předchůdce

Ohlédnutí za brněnskými oslavami

Myslivost 6/2023, str. 18 Jiří Kasina, Jiří Janota
Počet komentářů: 0
V sobotu 22.4., přesně na den stoletého výročí založení Československé myslivecké jednoty, proběhl na brněnském výstavišti unikátní historický den, kdy se nakumulovaly tři, resp. čtyři významné akce spojené s oslavami výročí – Národní výstava myslivosti, Mistrovství Evropy ve vábení jelenů, Galavečer a Velký myslivecký ples. Na první dojmy a hodnocení jsem se zeptal předsedy ČMMJ Jiřího Janoty. Více >
Ohlédnutí za brněnskými oslavami

Legendární lovecké trofeje na výstavě stoletého jubilea ČMMJ

Myslivost 6/2023, str. 22 Miloslav vach
Počet komentářů: 0
Sto let historie od vzniku jednotné československé myslivecké organizace bylo provázeno nejenom péčí myslivců o přírodu, zvěř, ale i jejich zapojením do společenského života na venkově a v městských aglomeracích. Součástí jejich aktivit byl i lov zvěře, který poskytoval vysoce hodnotnou zvěřinu, ale také trofeje ulovené spárkaté zvěře. Více >
Legendární lovecké trofeje na výstavě stoletého jubilea ČMMJ

Čeští jelenáři ovládli Evropu!

Myslivost 6/2023, str. 26 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Dlouhodobě plánovanou součástí letošních oslav stoletého výročí organizace i časopisu na brněnském výstavišti v rámci Národní výstavy myslivosti bylo již XXIV. Mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Více >
Čeští jelenáři ovládli Evropu!

Divný pocit

Myslivost 6/2023, str. 34 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Známe to zřejmě všichni. V jistých okamžicích, situacích, a zejména v některých časových úsecích, zažíváme občas divný pocit. Většina věcí kolem se zdá být v podstatě v pořádku, fungující a výkonná, nicméně nám vnitřní hlas našeptává, že se schyluje k průšvihu. Že se někde chystá něco, co nemůžeme ovlivnit, ani přesně popsat. Vyvolává to nejasný tlak v oblasti žaludku, úzkost a vidinu ohrožení. Nás samých, našich blízkých, nebo jen věcí, které máme rádi, a které tvoří nedílnou součást našeho života. Více >
Divný pocit

Postupné úpravy krajiny ve prospěch přírody a zvěře

Myslivost 6/2023, str. 38 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
Myslivecký spolek Lichnov – Bordovice na Novojičínsku byl dalším spolkem, který se přihlásil do výzvy časopisu Myslivost, aby prezentoval svoji činnost v úpravě krajiny. Honitba, která zasahuje do Chránění krajinné Beskydy má rozlohu 1566 hektarů a myslivost vykonává 28 členů. Práci v honitbě mi představil myslivecký hospodář MVDr. Ivo Trčka. Více >
Postupné úpravy krajiny ve prospěch přírody a zvěře

Větrolamy pomůžou proti erozi i dalším vlivům změny klimatu

Myslivost 6/2023, str. 40 Jan Dovrtěl
Počet komentářů: 0
Stále častější klimatické extrémy související zřejmě s klimatickou změnou se nejvíce projevují v nejsušších oblastech naší republiky. Proto je dnes třeba věnovat pozornost opatřením, která mohou tyto negativní důsledky pomoci zmírnit. Jedním z těch vhodných jsou i větrolamy. A právě jejich přínos a možnosti nám přiblížil Jan Dovrtěl, referent ochrany přírody z Lesního závodu Židlochovice. Více >
Větrolamy pomůžou proti erozi i dalším vlivům změny klimatu

Záchrana srnčat při senoseči a naše zkušenosti

Myslivost 6/2023, str. 44 Ladislav Štěpánek
Počet komentářů: 0
Každým rokem je během senosečí stále zbytečně usmrceno hroznou smrtí velké množství srnčat. Situace se snad ale postupně lepší, jsou vyvíjeny nové technologie a k široké veřejnosti proniká stále více informací, kolik práce mají v tomto období myslivci se záchranou srnčat. Nemůžeme opomenout ani zlepšující se trend v komunikaci zemědělců s myslivci, kterým také není lhostejný osud malých srnčat a v neposlední řadě i kvalita krmení, která není kontaminována živočišnou složkou. Více >
Záchrana srnčat při senoseči a naše zkušenosti

Tajemná myšivka z hor

Myslivost 6/2023, str. 48 Kateřina POLEDNÍKOVÁ, Lukáš POLEDNÍK
Počet komentářů: 0
Asi každého uchvátí pohled na statného jelena či tiše našlapujícího rysa ostrovida. Naše příroda ale ukrývá mnoho pokladů, a i ti menší čtyřnozí sousedi jsou fascinující. Pojďte se s námi podívat na piditvorečka s proužkem na zádech, který u nás také žije – myšivku horskou, pomožte nám, prosím, najít místa jejího výskytu. Více >
Tajemná myšivka z hor

Otevřený dopis

Myslivost 6/2023, str. 52 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
panu ministrovi životního prostředí, Mgr. Petru Hladíkovi jako reakce na tiskovou zprávu ze 4. 5. 2023. Více >
Otevřený dopis

Fibropapilomatóza

Myslivost 6/2023, str. 56 Matúš Rajský, Mojmír Ivan, Dušan Rajský
Počet komentářů: 0
- najrozšírenejšia nádorová choroba srnčej zveri v stredoeurópskych podmienkach Více >
Fibropapilomatóza

Parazitózy srstnaté zvěře II.

Myslivost 6/2023, str. 60 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Parazité černé zvěře V minulém čísle Myslivosti jsme učinili obecnější úvod k problematice cizopasníků spárkaté zvěře. Probrali jsme také životní cyklus hlístic a jiných parazitů včetně druhových specifikací. V tomto pokračování se zaměřme na parazity naší nejpočetněji lovené zvěře – parazity prasete divokého Více >
Parazitózy srstnaté zvěře II.

NA APORTY JINAK – pokračování

Myslivost 6/2023, str. 64 Lucie Kolouchová
Počet komentářů: 0
Již v minulém čísle jsme se věnovali problematice aportu. Někteří majitelé loveckých psů mají dojem, že aportování je vrozené a že pokud pes sám od sebe aportuje, není třeba ho nic učit. Pravda je složitější. Vrozená chuť k aportu – tedy spíše kořistnický pud – je pro nácvik aportu důležitý, jinak je ale aport cvik jako každý jiný, a jde naučit i psa, který sám od sebe sklony něco nosit v mordě nejeví. Více >
NA APORTY JINAK – pokračování

Nominační soutěž na MRK 2023

Myslivost 6/2023, str. 68 Čestmír Šrámek
Počet komentářů: 0
Letošní nominační soutěž na MRK, která se konala 6.–8. května 2023 byla první kynologickou akcí ze seriálu plánovaných oslav 100. výročí založení naší stavovské organizace Českomoravské myslivecké jednoty. Vrátila se po 16 letech opět do kraje, kde lovecká kynologie má dodnes vysokou úroveň, bohatou tradici hluboko sahající do minulosti a ohař byl a je dodnes nejužívanějším a nejpočetnějším loveckým psem. Více >
Nominační soutěž na MRK 2023

Hikmicro Falcon FH35

Myslivost 6/2023, str. 70 Jiří Louthan
Počet komentářů: 0
Nová termovize přináší naprosto špičkový výkon a navíc několik zajímavých inovací Více >
Hikmicro Falcon FH35

SIG Optics 10x42 Kilo 3000 BDX

Myslivost 6/2023, str. 74 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Firma SIG Optics vznikla jako součást SIG Sauer před necelými deseti lety. Ústní historie říká, že za vznik mohlo náhodné setkání jednoho s vlastníků průmyslové skupiny L+O Gruppe (kam dne spatří i SIG Sauer) s jedním z bývalých seniorních zaměstnanců firmy Leupold & Stevens během transatlantického letu. Více >
SIG Optics 10x42 Kilo 3000 BDX

Night Pearl Marten 650

Myslivost 6/2023, str. 78 Martin Brožek
Počet komentářů: 0
Uživatelská recenze termovizního puškohledu Pokud nepatříte k milovníkům krabic (kamarád jim říká „magneťáky“) nelichotících vzhledu vaší kulovnice, třeba vás osloví termovize tvaru puškohledu. Dnes se podíváme na termovizní zaměřovač Marten 650 od Night Pearl, kterému se v březnu 2023 dostalo významné softwarové aktualizace. Více >
Night Pearl Marten 650

Carson 3D 10x50 ED

Myslivost 6/2023, str. 82 Jiří Louthan
Počet komentářů: 0
Dalekohled Carson 3D 10x50 ED nabízí špičkovou optiku i vynikající ergonomii v až nečekaně kompaktním provedení Více >
Carson 3D 10x50 ED

Zrekonstruovaná hájovna z Valašské Bystřice

Myslivost 6/2023, str. 101 Hana Křenková
Počet komentářů: 0
Historická hájovna doplnila areál staveb skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Původně stála v údolí Břucko ve Valašské Bystřici. V roce 1920 ji tam postavil rožnovský velkostatek, který zde zřídil centrum správy okolních lesů. Sloužila více než 90 let a jako nepoužívanou ji v roce 2018 muzeu darovaly Lesy České republiky. Více >
Zrekonstruovaná hájovna z Valašské Bystřice
Zpracování dat...