ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Problém nejen generační…

Myslivost 5/2023, str. 8 Zdeněk Hlaváč
Počet komentářů: 0
Začínám si připadat jako hromosvod. Na stole se mi kupí dopisy, psané ještě na papíře a poctivým perem, rovněž tak je oblažována moje elektronická doména, tj. e-mail a telefon. Podstata je jedna a táž – jak a kterak dál v české myslivosti… Více >
Problém nejen generační…

Sto let ČMMJ i Stráže myslivosti

Myslivost 5/2023, str. 24 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Zvěř - lov – myslivost. Dech beroucí kombinace. Láska zrozená v dávných časech. Vášeň přenesená napříč věky zázrakem genetického kódu, v němž zůstala navždy vetkána... Více >
Sto let ČMMJ i Stráže myslivosti

Novela zákona o myslivosti

Myslivost 5/2023, str. 26 Miloš Fischer
Počet komentářů: 0
Ministerstvo zemědělství se v posledních letech opakovaně snaží novelizovat zákon o myslivosti a upravit tak tento více než dvacet let starý právní předpis. Stejně tak jako v roce 2020, kdy Vláda ČR schválila návrh novely zákona o myslivosti, ale jeho projednávání se zastavilo ve III. čtení v poslanecké sněmovně, je i v letošním roce na stole další návrh, který sleduje obdobné cíle. Více >
Novela zákona o myslivosti

Několik vět k velikosti honiteb, množství zvěře a oblastem chovu

Myslivost 5/2023, str. 30 Alexandr Vít
Počet komentářů: 0
S povděkem jsem v Myslivosti 4/2023 přivítal vyjádření některých našich předních odborníků z akademické sféry na téma velikosti honiteb v souvislosti s připravovanou novela mysliveckého zákona. Připojuji se ke všem, kteří se nemohou smířit s nesmyslnou a kontraproduktivní snahou o zmenšování našich honiteb, diskutabilní otázkou přemnožení spárkaté nebo nedostatečného využívání možnosti chovatelských oblastí. Více >
Několik vět k velikosti honiteb, množství zvěře a oblastem chovu

Parazitózy srstnaté zvěře I.

Myslivost 5/2023, str. 34 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Obecný úvod Začněme u prevence - riziko kontaminace krmných míst zárodky chorob, tedy virů, bakterií a hlavně zárodků cizopasníků je závažným problémem nejen oborních a faremních chovů, ale také mnoha, nejen krmných, míst ve volné honitbě. Z konkrétních i obecných zkušeností vychází, že úklid, odstranění zbytků (nedožerků) i exkrementů a hlavně následná desinfekce není už tak silnou stránkou péče o zvěř. Výjimky jsou, kladné i záporné, a i v tomto platí, že každý svého štěstí strůjcem a komplex DDD nutno provádět profesionálními přípravky. Nechodíme pro ně do drogerie, ale ke specializovaným firmám. Více >
Parazitózy srstnaté zvěře I.

Lesy České republiky, s.p., využívají novou metodiku hodnocení kontrolních a srovnávacích ploch

Myslivost 5/2023, str. 36 LČR, s.p.
Počet komentářů: 0
Kontrolní a srovnávací plochy (dále jen KSP) slouží vlastníku lesa k jednoduchému, průkaznému a zároveň objektivnímu doložení vlivu zvěře na přirozenou nebo umělou obnovu lesa. V rámci hodnocení se sleduje působení zvěře na vývoj mladých porostů. Rozdílný vývoj obnovy na oplocené a neoplocené ploše umožňuje reálné určení vlivu škod způsobených zvěří. Více >
Lesy České republiky, s.p., využívají novou metodiku hodnocení kontrolních a srovnávacích ploch

Africký mor prasat v praxi

Myslivost 5/2023, str. 38 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
O výskytu a opatřeních v oblasti výskytu afrického moru prasat (AMP) už bylo napsáno vícero článků. Zajímal mne však také pohled státní správy myslivosti, konkrétně na městském úřadu Frýdlant, obce s rozšířenou působností, kde má myslivost na starost Tomáš Cýrus, člen Mysliveckého spolku HARTA – Višňová a referent odboru životního prostředí MěÚ Frýdlant, kterého jsem navštívil a požádal o odpověď na několik otázek. Více >
Africký mor prasat v praxi

Manipulace s trofejemi

Myslivost 5/2023, str. 42 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
Případy nekalých praktik a sofistikovaných způsobů manipulací s trofejemi při poplatkových lovech Více >
Manipulace s trofejemi

NA APORTY JINAK

Myslivost 5/2023, str. 46 Lucie Kolouchová
Počet komentářů: 0
Málokteré výcvikově-kynologické téma vzbuzuje větší diskuze, než právě aport, aportovací disciplíny vedou žebříčky statistik nejčastějších vypadnutí ze zkoušek. Proč jsou aporty tak náročné? A jsou vůbec náročné? Více >
NA APORTY JINAK

Ptákem roku 2023 je v Česku polák velký

Myslivost 5/2023, str. 48 ČSO
Počet komentářů: 0
Polák velký je středně velká potápivá kachna. Pozorovat ho můžeme na vodních plochách, především rybnících. Ovšem čím dál méně. Z naší dříve nejpočetnější kachny se stal ohrožený druh. Za posledních třicet let jsme přišli o třetinu české populace poláků. Důvodem je intenzivní rybníkářství s nadměrnou rybí obsádkou, úbytek příbřežní vegetace a zarůstání břehů a ostrůvků dřevinami. Problematické je také střílení poláků, kteří jsou v Česku dosud na seznamu lovné zvěře. Více >
Ptákem roku 2023 je v Česku polák velký

Naše sovy ve 21. století

Myslivost 5/2023, str. 50 Otakar Závalský
Počet komentářů: 0
Sovy patří bezesporu od nepaměti k nejznámějším skupinám našich ptáků. Zatímco ve starověku byly sovy většinou uctívány jako symbol moudrosti, což zřejmě souviselo s jejich nevšedními smyslovými schopnostmi, od raného křesťanství byly sovy zobrazovány spíše jako „ďáblova“ stvoření. Více >
Naše sovy ve 21. století

Volání muntžaků…

Myslivost 5/2023, str. 56 Hana Melcrová
Počet komentářů: 0
NETRADIČNÍ LOV V ANGLII Pro lov na území Velké Británie jsem se rozhodla spontánně na základě zajímavé nabídky známého a zkušeného lovce v zahraničí. O existenci orientálních druhů drobných jelínků na území Evropy jsem měla do té doby pouze tušení. S využitím dostupných zdrojů na internetu jsem se blíže seznámila se způsobem života i lovu těchto exotických druhů zvěře. Více >
Volání muntžaků…

Víme všichni, kdy lze usmrtit toulavého psa nebo kočku?

Myslivost 5/2023, str. 59 František Chromec
Počet komentářů: 0
Nedávný případ usmrcení psa myslivcem vzbudil velkou vlnu nevole zaměřenou vůči všem myslivcům. Všichni víme, že již tak nevelké sympatie vůči myslivcům u mnohých občanů otřásly důvěrou k myslivecké obci. O to je to horší, že k události došlo v předvečer oslav 100. výročí založení jednotné myslivecké organizace a v době, kdy mnohé spolky připravují různorodé akce právě k oslavám tohoto výročí. Více >
Víme všichni, kdy lze usmrtit toulavého psa nebo kočku?

13. Open European Taxidermy Championships Salzburg 2023

Myslivost 5/2023, str. 60 Ondřej Salaba
Počet komentářů: 0
Salzburské výstaviště znovu po pěti letech hostilo ve dnech 13. až 19. února 2023 13. Mistrovství Evropy preparátorů „ETC 2023“. Soutěž se již jako obvykle stala součástí mezinárodního veletrhu pro myslivost, rybářství a pobyt v přírodě „Hohe Jagd und Fischerei“. Chtěl bych se s Vámi podělit o několik postřehů z tohoto ročníku soutěže, protože byl v mnoha věcech přelomovým, a to i pro Českou republiku. Více >
13. Open European Taxidermy Championships Salzburg 2023

Krása jemných detailů

Myslivost 5/2023, str. 68 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Na mysliveckých výstavách a akcí jistě zaregistrovali návštěvníci stánek s drobnými kovovými skvosty, kde se většinou s rydlem v ruce nad ukázkou své práce sklání umělecká rytkyně Iris Fojtíková. Požádal jsem tedy o rozhovor a představení uměleckého řemesla Více >
Krása jemných detailů

IWA 2023

Myslivost 5/2023, str. 74 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Optika a nože Více >
IWA 2023

Fenix CL28R

Myslivost 5/2023, str. 82 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Zajímavé řešení pro noční práci Více >
Fenix CL28R

FOMEI FOREMAN 4,5-27x50

Myslivost 5/2023, str. 84 Petr Valchář
Počet komentářů: 0
Chtěl bych se podělit se čtenáři Myslivosti o zkušenosti s novým zaměřovacím dalekohledem od firmy Fomei. Jedná se o nový typ Fomei Foreman 4,5-27x50. Kdo zná sortiment zmíněné firmy, tak ví, že Fomei nabízel podobný typ Foreman 6-24x50. V současné době se doprodává a nahradí ho zmíněná „sedmadvacítka“. Více >
FOMEI FOREMAN 4,5-27x50

Na návštěvě u OMS Domažlice

Myslivost 5/2023, str. 110 Kamila Kaasová
Počet komentářů: 0
S myslivci jsme si nastavili systém komunikace a motivace, veřejnost se snažíme oslovit akcemi, letos hlavně oslavami 100 let ČMMJ… Na návštěvu Okresního mysliveckého spolku v Domažlicích jsem se vydala začátkem března, kdy byly přípravy letošních akcí již v plném proudu. K rozhovoru jsem se sešla s předsedou Ing. Václavem Duffkem a jednatelem Petrem Kopfem. Více >
Na návštěvě u OMS Domažlice

Unikátní výstava Myslivost a příroda

Jaroslav Šmíd
Počet komentářů: 0
Okresní myslivecký spolek Kroměříž se ve dnech 1.–2. 4. 2023 připojil k oslavám 100. výročí založení České myslivecké jednoty tím, že vytvořil se svými členy část velmi hodnotného a pestrého programu, který sestavil ředitel Výstaviště Kroměříž Ing. Pavel Konečný se svým týmem. Zájem o tuto výstavu projevilo přes 6000 návštěvníků odborné a laické veřejnosti. Více >
Unikátní výstava  Myslivost a příroda
Zpracování dat...