ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Květen / 2023

13. Open European Taxidermy Championships Salzburg 2023

Myslivost 5/2023, str. 60  Ondřej Salaba
Salzburské výstaviště znovu po pěti letech hostilo ve dnech 13. až 19. února 2023 13. Mistrovství Evropy preparátorů „ETC 2023“. Soutěž se již jako obvykle stala součástí mezinárodního veletrhu pro myslivost, rybářství a pobyt v přírodě „Hohe Jagd und Fischerei“. Chtěl bych se s Vámi podělit o několik postřehů z tohoto ročníku soutěže, protože byl v mnoha věcech přelomovým, a to i pro Českou republiku.
 
Předem bych chtěl zjednodušeně říct několik slov k hodnocení a organizaci soutěže. Soutěž se pořádá od roku 1992 v různých zemích Evropy. Zpravidla po třech letech. Pořádá ji společnost ETC - European Taxidermy Championships momentálně se sídlem v Nizozemí. Soutěže se v průměru účastní 150 preparátorů z Evropy, ale i z dalších zemí světa. 

Taxidermy__DSC6616_.jpeg

Soutěž je rozdělena na divize NOVICE, PROFESSIONAL, MASTERS a EXELLENT. Dále jsou tyto divize rozděleny na jednotlivé kategorie preparovaných zvířat. V divizi Novice mohou být pouze preparátoři, kteří se činností nezabývají déle než 5 let. Dále pak postupují do kategorie Professional. Pokud se umístí na předních místech v kategorii Professional postupují do Masters. Kategorie Exellent je již pouze pro několik málo vynikajících umělců, kteří opakovaně vítězí v divizi Masters. 
Rozhodčí hodnotí preparáty podle přibližně devíti základních oblastí, které v sobě spojují anatomické, etologické a preparátorské dovednosti, které se povedly preparátorovi spojit v daném soutěžním preparátu. Tyto oblasti hodnocení se dále dělí na jednotlivé detailní záležitosti, za které může preparátor získat nebo ztratit body. Nejdůležitější, jednoduše řečeno, je co nejlepší anatomické ztvárnění, dobrý nápad a kvalita práce preparátora.
Výsledkem základního hodnocení je dosažení bodové hodnoty preparátu. Maximální počet je 100 bodů. Pokud preparát dosáhne alespoň 70 až 79 bodů je mu přidělena základní stuha ve žluté barvě. Preparáty se žlutou stuhou jsou již zdařilé preparáty, ale mají několik nedostatků, které je do budoucna ještě třeba zlepšit.
Dalším stupněm je hodnocení od 80 do 89 bodů. Takovému preparátu se přiděluje základní červená stuha. Preparáty s červenou stuhou se již blíží vysoké kvalitě, ale mívají jednu nebo více malých chyb, které jim neumožní postoupit nad 90 bodů, kde se již přiděluje stuha modrá. I preparáty nad 90 bodů mají vždy nějaké chyby, ale jsou tak malé, že preparát se považuje za takřka dokonalý.
 
Tento ročník ETC byl ve dvou rovinách přelomový. První změnou bylo, že rozhodčí nevěděli, kterou kategorii hodnotí. Pro hodnocení byly sloučeny kategorie Novice, Professional a Masters. Hodnocení bylo jako vždy anonymní, ale i velmi přísné. Touto změnou pravidel byla dána šance soutěžícím z divizí Novice a Professional přeskočit soutěžící z divize Masters. Tento fakt se opravdu stal a v mnoha případech měli soutěžící v rámci kategorií více bodů než Masters. V některých případech došlo i k postoupení do vyšší divize.
Bohužel tato změna se projevila i negativně a některé soutěžící z řad divize Novice pravděpodobně mohla i poškodit, což bylo vidět na reakcích některých rozhodčích. Rozhodčí občas přiznali, že u některých složitých montáží usuzovali na práci profesionála nebo mastera, a ještě v hodnocení přitvrdili. Překvapením pak bylo, když se dozvěděli, že se jedná o práci začátečníka.
Další nepříjemnosti tato novinka přinesla i pořadatelům, kteří měli problém s vyhodnocením pořadí soutěžících. Pořadí se bohužel i několikrát měnilo a k chybám docházelo i v průběhu předávání cen. Tato fakta však nepřinášela žádné emocionální rozepře a diskuse s rozhodčími se nesla v přátelském duchu zrovna tak jako všechny další akce spojené se soutěží. Tuto změnu pravidel většina soutěžících respektovala.
 
Celá tato změna souvisela i se změnou vedení ETC, kdy dlouholetý tým vedený Matthiasem Fahrnim a jeho velmi milou manželkou Helen, byl vystřídán novým vedením. Matthias a Helen se rozhodli předat vedení krátce po minulém mistrovství v Budapešti. Celému týmu Matthiase Fahrneho patří velký dík za jejich milou a obětavou dlouholetou práci. Dnes je předsedou soutěže přední britský preparátor Jack Fishwick a fungování celé soutěže dnes řídí společně s ním dva velmi zkušení manažeři a majitelé preparátorských dílen Johan Hassing z Nizozemí a Carsten Skakkebaek z Dánska. ETC by také nemohlo fungovat bez dalších dobrovolníků z řad preparátorů napříč Evropou. Soutěž má podporu také od velmi známých preparátorských firem z Evropy a Severní Ameriky. O hodnocení soutěžních preparátů se v letošním roce podělilo celkem 10 rozhodčích z Evropy a USA.
 
Program ETC je poněkud delší než samotná show pro veřejnost. Mistrovství trvalo letos celkem 7 dní a pro preparátory nabídlo kromě soutěže i 19 odborných seminářů z oboru taxidermy. Program vyvrcholil v sobotu 18. února 2023 slavnostním večerem, při kterém byly předány hlavní ocenění úspěšným soutěžícím.
 
Návštěvníci veletrhu Hohe Jagd und Fischerei, kteří navštívili halu se soutěžními preparáty, mohli zaznamenat, že letos až do sobotního večera byly preparáty vystaveny pouze se základním hodnocením malých stužek bez uvedení bodového hodnocení. Soutěžící se sice dozvěděli bodové hodnocení v pátek při obdržení výsledkové listiny „score sheet“, ale pořadí bylo až do sobotního večera neznámé. Tato další změna přinesla malé znepokojení jak u soutěžících, tak hlavně u návštěvníku, kteří nevěděli, kdo se umístil na předních místech. Kompletní stužky a plakety byly k úspěšným preparátům umístěny až v neděli, v poslední den výstavy.
 
Show byla také letos obohacena o dvě nové soutěžní kategorie inspirované soutěžemi v Severní Americe. První novou kategorií byla kategorie „Habitat“. Soutěžícím se tak otevřela možnost soutěžit s habitatem, kterým byl preparát doplněn. Doplnění preparátu vhodným habitatem, který je velmi pěkně umělecky a modelářsky zpracován, je zásadní součástí celé instalace. Klade se důraz na vhodné použití přírodních materiálů, které souvisí s životním prostředím preparovaného živočicha. V případě tvorby umělých přírodnin se přihlíží na kvalitu modelářského a realistického zpracování.
Druhou novinkou byla kategorie preparátů hlav s poprsím srnce obecného „Roe Deer Heads“. V Severní Americe je tato speciální kategorie věnována jelenci běloocasému jako nejběžnější spárkaté zvěři, v podmínkách Evropy je to srnec.
Obě nové kategorie budou pravděpodobně populární i v budoucnu dle množství instalací, které byly v letošním roce přihlášeny.

foto-1.jpg
 
Velmi zásadní pro tento ročník bylo množství preparátorů z České republiky účastnících se šampionátu. Již minulý ročník v Budapešti byl velmi úspěšný pro naše preparátory a byl nadějí do budoucna pro českou taxidermii. Letos v Salzburku bylo však množství českých soutěžících ještě vyšší a úspěchů bylo opravdu nebývalé množství. Letos Českou republiku zastupovalo celkem 9 preparátorů s celkem 17 instalacemi (19 včetně habitatů).
V divizi Masters soutěžil Pavel Višňák. V divizi Professional soutěžili Jiří Weinert a Ondřej Salaba. V divizi Novice soutěžili Anna Kouřimová, Kristýna Herinková, Veronika Křížová, Dominik Farkas, Matyáš Rjabi a Pavel Brabec. Skupina mladých preparátorů se podařila zformovat opět ze studentů Fakulty lesnické a dřevařské a Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze nabízí bakalářské studium Konzervace přírodnin a taxidermie. Díky zázemí v podobě preparátorského ateliéru a pedagogického vedení umožňuje fakulta nadaným studentům se zájmem o taxidermii rozvíjet jejich schopnosti v tomto oboru. V podstatě se zde již v souvislosti s minulým mistrovstvím utvořil tým mladých preparátorů s velkým zájmem soutěžit a zdokonalovat se v oboru. Jedná se o studenty nebo absolventy studijního oboru Konzervace přírodnin a taxidermie, ale i o studenty jiných oborů, kteří nad rámec studia rozvíjí svoje kreativní schopnosti v taxidermii.
Většina noviců tedy již letos soutěžila podruhé a s úspěchem. Podařilo se nám potvrdit první místo v preparaci savců v divizi Novice, ale přidali jsme ještě celkové třetí místo v této divizi. K tomuto úspěchu mladí preparátoři přidali jedno vítězství v kategorii, dvě druhá místa v kategoriích a jedno třetí místo v kategorii.
Jsem velice rád, že jsem mohl všechny naše preparátory z řad studentů vést k tomuto úspěchu. Velkou satisfakcí pro mě nebylo množství umístění na stupních vítězů, ale základní hodnocení studentských preparátů. Většina studentských instalací byla hodnocena červenou stužkou a měla tedy výborné bodové hodnocení.
Jak jsem již uvedl, získat modrou stužku bylo letos díky sdruženému hodnocení velmi obtížné. Proto množství červených stužek u prací našich studentů bylo velkým úspěchem, a kdyby bylo hodnocení podle divizí, měla by asi část soutěžících stužky modré, a ještě vyšší bodové hodnocení. V úvahu je třeba brát i fakt, že někteří studenti si zvolili poměrně složité instalace, a přesto uspěli a preparáty byly ohodnoceny základní stužkou.
 
foto-2.jpgVelice rád bych vyzvedl složitý preparát busty daňka od Anny Kouřimové, který potrápil rozhodčí. Daněk drbající se parohem na hřbetě je velmi složitá montáž plná nesymetrických prvků. Přesto tato montáž dopadla výborně s celkovým třetím místem v kategorii „Game Head Large“.
Velmi obtížnou prací byl také preparát celé postavy subadultního jedince jezevce lesního od Kristýny Herinkové. Takový jedinec má velikostní disproporce některých partii těla a Kristýna, díky svým výtvarným schopnostem, dokázala tento preparát vytvořit v dobré kvalitě a získala žlutou stužku.
Dominik Farkas a Pavel Brabec za využití moderní techniky CT skenování a 3D tisku dokázali vytvořit velmi zajímavé preparáty lemura katy a srnce parukáče s vynikajícími výsledky.
Překvapením byl i srnec Matyáše Rjabiho, který hned na poprvé získal červenou stuhu, a celkové druhé místo v kategorii Roe Deer Heads v divizi Novice.
Jsem tedy velice rád, že naši studenti díky podpoře univerzity dokážou co nejlépe svoje získané dovednosti zúročit. Historicky Česká republika neměla nikdy takové množství mladých preparátorů s takovým úspěchem. Všem mladým preparátorům tímto velice gratuluji a přeji hodně úspěchů v dalším ročníku ETC 2025 v Salzburgu, kde budou již soutěžit v divizi Professional.
Díky originálnímu nápadu akreditovat obor Konzervace přírodnin a taxidermie na ČZU se za krátkou dobu podařilo obor díky schopným studentům tímto velice popularizovat i za hranicemi ČR. Dnes jsme již respektovanou zemí v rámci Evropy právě pro to, co jsme zde dokázali s novou generací preparátorů. Byla by velká škoda, kdyby došlo k úpadku tohoto trendu.
 
foto-3.jpgK úspěchům z řad noviců se nám podařilo přidat další výborné úspěchy v divizi Professional, a díky Pavlovi Višňákovi opět i v divizi Masters.
Práci Pavla Višňáka bych velice rád opět vyzvedl a poděkoval mu za skvělou propagaci české taxidermie. S preparátem datla černého získal druhé místo v Evropě a s bustou psíka mývalovitého třetí místo v Evropě v divizi Masters. Pavel se účastní evropského šampionátu od roku 2012 a má z nás největší zkušenosti, které dokáže velice dobře zúročit při tvorbě soutěžních preparátů. Pavel patří díky svým dlouholetým úspěchům ke světové špičce a jsem rád, že reprezentuje naši českou taxidermii.
Společně s námi soutěžil v divizi Professional i Jiří (George) Weinert. Preparátor, který většinu své profesionální kariéry sice strávil v Německu, ale dnes soutěží za Českou republiku. Velký úspěch zaznamenal na minulém mistrovství v Budapešti, kde vyhrál jednu z kategorií. V tomto ročníku takové štěstí neměl, přesto mu však patří velký dík a velký obdiv za jeho skvělou práci v jeho požehnaném věku. George Weinert byl pravděpodobně nejstarším soutěžícím. Přeji mu tímto ještě hodně úspěchů a přetrvávající elán v jeho práci.
 
Letošní mistrovství Evropy preparátorů lze z pohledu naší republiky hodnotit jen kladně. Jsem velice rád, že jsem mohl být součástí českého týmu a přispět k naším úspěchům.
V Evropě i v ČR je spousta výborných preparátorů, kteří se bohužel soutěže neúčastní. Důvodů je mnoho a mezi hlavní patří většinou velké pracovní nasazení nebo obavy se mistrovsví zúčastnit. Proto obdivuji všechny soutěžící z řad profesionálních preparátorů, kteří dokážou omezit na měsíc až dva svoji činnost a dokážou připravit skvělé instalace pro soutěž. To ne každý dokáže, vzdát se v podstatě na tuto dobu obživy, a ještě si našetřit na nemalé výdaje spojené s účastí v soutěži. Výsledkem je však stále se zvyšující kvalita práce preparátorů. Je úžasné sledovat, jak se práce jednotlivých umělců soutěž od soutěže stále zlepšuje. Například umělecké instalace některých německých a nizozemských preparátorů jsou již mnohdy super realistickým ztvárněním a patří jim obrovský obdiv.
 
Závěrem bych ještě jednou všem účastníkům chtěl pogratulovat a popřát hodně štěstí v jejich práci. Děkuji jim za popularizaci umělecké taxidermie a jsem rád, že se všichni snaží dělat svoji práci s velkou úctou k preparovaným živočichům, což je zakotveno i v pravidlech soutěže.
O to víc mě mrzí, že se stále do našich řad dostávají osoby s jiným zájmem, než je umění spojené s taxidermy. Tyto osoby hledají za každou cenu jen obohacení a balancují za hranou zákona. Od těchto lidí bychom se chtěli důrazně distancovat. Toto není naše vize a filozofie dělat taxidermii na vysoké úrovni.
Proto bych chtěl touto cestou varovat všechny začínající preparátory před tím, aby jejich cílem byla pouze materiální motivace. Pokud budete svoji práci dělat velmi dobře, přijde i ta část materiální, neboť budete mít dostatek kvalitní a legální práce pro ty pravé zákazníky. Zákazníky, kteří nejsou pytláky, ale dodržují zákony a jsou lidmi, kteří obdivují uměleckou práci a dokážou ji finančně ohodnotit. K tomuto potřebujete nadání a trpělivost, potom můžete časem za svoji práci dostat i uznání.
 
Chtěl bych vyjádřit přání, aby v dalším ročníku ETC 2025 v Salzburgu bylo ještě více českých preparátorů, kteří budou udržovat tradici našeho krásného uměleckého řemesla.
 
Závěrem bych Vás chtěl pozvat na letošní ročník národní výstavy myslivosti NATURA VIVA 2023 v Lysé nad Labem, kde budou naše práce vystaveny v samostatné expozici s názvem: Moderní taxidermie – Česká reprezentace na European Taxidermy Championshipsâ. V České republice se taxidermy představuje historicky poprvé v takové šíři a počtu.
Za možnost vystavovat naše práce velice děkujeme časopisu Myslivost a vedení výstaviště v Lysé nad Labem. Součástí národní výstavy myslivosti budou i odborné přednášky na téma taxidermy a ukázky preparování včetně tvorby habitatů. Při návštěvě expozice si budete moci soutěžní instalace prohlédnout a diskutovat s námi o otázkách které Vás zajímají.
 
Na setkání s Vámi se těší česká reprezentace na ETC 2018 – 2023
Ondřej SALABA
 
Dodatek Pavla Višňáka: Když jsem se v roce 2012 začal aktivně účastnit Mistrovství Evropy v preparaci, byl na těchto prestižních soutěžích preparátor z České republiky neznámým pojmem. Díky oboru Konzervace přírodnin a taxidermie na České zemědělské univerzitě byla na letošním šampionátě česká jména poměrně hojně zastoupena. Studenti navíc dosáhli významných ocenění, za čož z mého pohledu vděčí nejen svým schopnostem, ale také supervizi vyučujícího Ondřeje Salaby. Osobně oceňuji jeho aktivitu, nasazení a podporu při práci se studenty. Úspěchy začínajících preparátorů jsou významné, leč je třeba neusnout na vavřínech, vážit si dosažených úspěchů a pracovat i nadále na vlastním rozvoji v tomto oboru. Přeji všem zúčastněným mnoho odvahy, štěstí a úspěchů v budoucích letech.
 
Dodatek Jiřího George Weinerta: Se čtenáři Myslivosti bych se rád podělil o své postřehy z ETC, které se letos konalo v Salzburgu. Očekával jsem, že se soutěže zúčastní více českých talentů. Nakonec do Salzburgu odjela skoro stejná skupina, která reprezentovala Českou republiku v roce 2022 v Budapešti.
V letošním ročníku získali Pavel Višňák, Ondřej Salaba a mladí začínající preparátoři výborná ocenění a v silné mezinárodní konkurenci zazářili. Na novou nastupující generaci jsme nesmírně hrdí a patří jim naše poděkování za skvělou reprezentaci. Zároveň bych chtěl poděkovat Ondřeji Salabovi, že na soutěž své studenty opět skvěle připravil.
Gratuluji všem oceněným soutěže roku 2023 a věřím, že se na dalším ročníku ETC ve zdraví všichni opět setkáme.
Na závěr bych rád povzbudil i ostatní české talenty, zabývající se preparací, aby se příštího ročníku European taxidermy championschip zúčastnili a rozšířili tak řady českých preparátorů.
 

Zpracování dat...