vychází v 5:37 a zapadá v 20:34
vychází v 22:13 a zapadá v 8:16
 

Časopis Myslivost

Na slukách u Stoletého smrku

Z. BALCAR
Na slukách u Stoletého smrku
Když se při jarním tání valí z Rýchor kalná sněhová voda a sníh mizí na slunných stráních Kraví hory nad Svobodou, začíná jaro. Kolem potoků se bělají celé ostrůvky čerstvě vykvetlých bledulí a kvetoucí hlávky devětsilu vyrážejí ze studené vody.
V té době se objevuje na kamenech Zlatého potoka se skorcem i jarní host - konipas bílý i horský. Podle ověřených pozorování je konipas průvodcem sluky lesní při jarním tahu ze zimovišť do hor a k severu. V ten syrový předjarní čas se vydávají myslivci po dlouhé zimě na první vycházky za slukami a zároveň na kontrolu stavů ostatní zvěře na vytátých lukách.
      Tak se také ten rok vydali myslivci z Rýchor v posledním týdnu měsíce března na první obhlídku za slukami. Ani já jsem neodolal a vyjel si se synem ke Stoletému smrku nad Kraví horu do míst, kde odedávna a často sluky táhnou. Slunce již zapadalo za Černou horu, ale kosi, drozdi, a brávník spolu s budníčky zpívali své vyznání přicházejícímu jaru. Olšina a ostrůvky bříz na rašelinách byly již bez sněhu a potůčky jarních vod bublaly mezi keřovím jív, šípků a hlohů. Na spodní loučce se objevila rodinka srnčí zvěře a dva zajíci. Vyhledávali první zelenou travičku a okusovali pupeny keřů. Postupně jsem šel až k rybníčku a sledoval okraje lesa kam vyšla další zvěř. Sedl jsem si na batoh a sledoval z výhledu na Dolní Maršov pod Světlou Horou celé údolí ve večerním oparu. Soumrak se blížil s mlhou po stráni a ptáci se postupem zklidňovali až zůstal jediný kos na vršku Stoletého a svým zpěvem rušil to posvátné večerní ticho. Nakonec ustal i on. V tu dobu mezi dnem a nocí, kdy vysvitne první hvězdička, čekáme se zrakem upřeným k růžovějící obloze na přelet sluky. Tato místa jsou známa myslivcům z dob, kdy se ještě lovila sluka a přitahují k poslechu. Čekají na to známé tajemné vorkání slučích kohoutků a tichý let slepiček. Tento močálovitý ostrov je dnes studijní plochou Správy KRNAP, neboť je zde veliké soustředění vstavačů, úpolínů, suchopýrů, tužebníků a dalších vzácných bylin a trav. Je to i vhodné místo pro hnízdění sluk v křovinách. Většina sluk zde hnízdí a jen část z těch prvních táhne k severu. Tyto snubní lety jsou trvalejší a ještě po delší dobu přelétají tiše tímto územím od Sklenařovic až po Albeřice. Ještě před čtyřiceti lety v této enklávě tokali slavíci a v rákosině u rybníčku hnízdily divoké kachny. Po takových úvahách jsem ani nepostřehl, že jsou v údolí další tři myslivci na poslechách. Potom se stmívalo a večernice zazářila při vlahém závanu větříku z vyhřátých luk. Z lesů však zavál ještě sněhový dech. A pak se ozvalo první zavorkání hledajícího kohoutka od olšin. Náhle se nad hlavou zatřepala v kruhu tiše letící slípka. Za chvíli proletěla další a zapadla do močálu k potůčku. To již přelétli dva kohoutci bojovně se předhánějící za hlasitého vorkání. Zakroužili pod lesem a vzdalovali se do bukového porostu pod Rýchory. Na tmavnoucím nebi se rozzářila spousta hvězd a ticho nás nechalo vzpomínat na dávné lovy, kdy si každý mohl ulovit jednu sluku. Ten večer jsme odjížděli spokojeni domů s příslibem, že se ještě několikrát vrátíme na toto kouzelné přírodní divadlo v našem horském revíru. Je dobře, že se již sluky neloví a podobné zážitky zůstávají pro další generace.
Zpracování dat...