ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

VHODNOST LIDSKÉ POTRAVY PRO KRMENÍ PSA A KOČKY

MVDr. Jan BERÁNEK
Počet komentářů: 0
Mnoho chovatelů si neuvědomuje, že jejich psovi a kočce mohou škodit, když je krmí potravinami v podobě pamlsků, kterými jim chtějí vyjádřit svou lásku, nebo když jim chtějí potravinami obohatit či zchutnit krmivo. Více >

Bude televize parohatá ?

Vojtěch FATKA
Počet komentářů: 0
Česká televize studio Brno, pod vedením ředitele PhDr. Zdeňka Drahoše připravila do nabídky pořadů roku 2000 nový cyklický pořad "MYSLIVECKÝ MAGAZÍN". Jak již sám název napovídá, jde o pravidelný měsíční magazín, věnovaný myslivosti jako takové. Hlavní snahou všech tvůrců je přivést na televizní obrazovku divácky zajímavý pořad, který by objektivně informoval nejen zasvěceného diváka (tím máme na mysli především širokou základnu členů ČMMJ), ale i příznivce kynologie, střelce a všechny přátele naší přírody. Další možností je rozšíření tohoto magazínu pro naše rybáře. Více >

Šestijazyčný myslivecký slovník

redakce
Počet komentářů: 0
Šestijazyčný myslivecký slovník (česko - slovensko - anglicko - francouzsko - německo - maďarský s latinským názvoslovím zvěře), který právě vyšel v nakladatelství Hubertlov - Bohemia, s. r. o. je dlouho postrádanou lexikografickou prací v oblasti myslivosti. Slovník sestavil ing. Koloman Ferjentsik, jazykový specialista a člen ČMMJ, dlouholetý funkcionář Obvodního mysliveckého spolku v Praze 4. Více >

Dalekohledy a puškohledy FOMEI

FOMEI, a.s.
Počet komentářů: 0
České výrobky FOMEI znají mnozí čtenáři z nabídek našich fotoprodejen. Kromě fotoaparátů a fotopříslušenství však pod touto značkou najdete i široký sortiment dalekohledů. V minulém roce byly dalekohledy Fomei nejprodávanější značkou na trhu. Zájemce potěší nabídka od klasických mysliveckých dalekohledů přes ZOOM dalekohledy, dalekohledy s velkou světelností, kompaktní dalekohledy, puškohledy, pozorovací dalekohledy až po astronomické dalekohledy (ale také třeba divadelní kukátka). Doplňkem sortimentu je i řada běžných a speciálních lup. U všech výrobků je kladen důraz na kvalitu optiky a mechanické vlastnosti. Více >

CHOVÁNÍ NA SPOLEČNÉM LOVU

Ing. Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Nastal opět čas společných lovů na drobnou a černou zvěř, čas společných setkání myslivců a mysliveckých přátel. Více >

Dotazy čtenářů

Ing. Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Dotaz: Dnes je u nás myslivec pod přetlakem reklamy zejména zahraničních výrobců. Napište něco o nových puškohledech domácího výrobce Meopta. J.S.: Zlín Více >

Nová kniha o zaječí zvěři

Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc.
Počet komentářů: 0
Známí slovenští autoři myslivecké literatury P. Hell a J. Slamečka vydali letos v nakladatelství PaRPRESS v mnohém objevnou knihu "Zajačia zver" s podtitulem "biológia, chov a lov v agrárnej krajine". Více >

Použitelnost kulových ráží

Ing. Jiří KAMLER
Počet komentářů: 0
Před otázkou výběru vhodné kulovnice odpovídající ráže stojí každý začínající myslivec a mezi zkušenějšími je vhodnost jednotlivých ráží předmětem častých debat a sporů. Je tomu zejména proto, že pro odstřel spárkaté zvěře můžeme volit širokou paletu ráží lišících se hmotností střel, jejich rychlostí a dopadovou energií. Obecným znakem těchto debat je skutečnost, že každý zpravidla vyzdvihuje tu ráži, kterou sám vlastní a o jejíž účinnosti je přesvědčen a na ostatních hledá hlavně zápory. To může mysliveckému začátečníkovi zkomplikovat jeho rozhodování a proto se ve svém příspěvku pokusím o pokud možno objektivní zhodnocení vhodnosti několika nejrozšířenějších ráží. Více >

O ztučnění jater u jelenovitých a jeho příčinách

Karel KLUSÁK, Oldřich ŠTĚRBA
Počet komentářů: 0
V roce 1982 vyšlo ve 12. čísle Folia venatoria naše sdělení o ztučnění na vědecké konferenci v rámci výstavy Agrokomplex v Nitře v roce 1980 (KLUSÁK a spol. 1982). Bylo to zřejmě první sdělení o tomto problému na světě, jak později potvrdili STUBBE & STUBBE (1994). Tehdejší nálezy jsme doložili mikroskopickými snímky, na nichž jsme ukazovali, že jaterní buňky byly infiltrovány tukovými kapénkami různé velikosti a množství. Chemickým vyšetřením bylo zjištěno v jaterní tkáni v tomtéž období pouze 1,5 - 3,5 % tuku v sušině. Prokázali jsme také, že po odeznění říje mizí i tuková infiltrace a jaterní tkáň se vrací k normálu, že tedy ztučnění (steatóza) je reverzibilní. Příčinu ztučnění jsme viděli v tom, že říjní daňci během říje takřka nepřijímají potravu, poněvadž neustále značí a hájí své říjiště a spotřebovávají tuk, který si nashromáždili v podkoží před říjí (v dobrém čase). V pozdějších letech jsme pozorovali několikrát náhlá uhynutí říjných daňků koncem říjného období, která jsme si vysvětlovali naprostým vyčerpáním, poněvadž uhynulé kusy nejevily známky poranění nebo ubití v soubojích. U padlých kusů byla opakovaně zjišťována acidóza (okyselení), která se vyvíjí při zvýšené spotřebě tuků bez současného přívodu sacharidů a při hladovění. Proto bylo doporučováno, u nás i v zahraničí, aby byl v honitbách upraven poměr samců a samic tak, aby nedocházelo k vyčerpání a následným úhynům (ŠTĚRBA & KLUSÁK 1984, FISCHER & ALTEHANS 1994). Více >

Druhé vábení na sedmých slavnostech

ing. Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Tentokrát již šťastnou sedmičku si mohly do názvu vetknout letošní Svatohubertské slavnosti probíhající první říjnovou sobotu na Kuksu. A po loňské premiéře měla redakce časopisu Myslivost možnost přispět k bohatému programu II. ročníkem Národní soutěže ve vábení jelenů. Více >

Kolik rysů u nás vlastně žije?

Ludvík KUNC
Počet komentářů: 0
V zajímavém článku "Znovu o rysech", který byl uveřejněn v č. 9 našeho časopisu, uvádějí jeho autoři Dr. C. Babička, Ing. V. Diviš a Ing. F. Šabata, že v roce 1998 žilo v České republice 236 rysů. Neuvádí se tam ovšem, odkud autoři čerpali tento údaj. Takový počet rysů - tedy stálých rysů - obývá podle zmíněných autorů dnes už 35 % území naší republiky. Více >

KONFERENCE O INTRODUKOVANÉ ZVĚŘI

Ing. Jiří MLČOUŠEK
Počet komentářů: 0
Není mnoho příležitostí, kdy se společně sejdou lesníci, myslivci, pracovníci výzkumu, pedagogové vysokoškolského i středoškolského školství s orgány státní správy řízení myslivosti i ochrany životního prostředí, ministerstvem počínaje a okresními úřady konče. Jednou z takových příležitostí bývají již tradiční každoroční akce organizované, nebo se na organizaci podílející, odbornou sekcí myslivosti České lesnické společnosti. Více >

Mezinárodní výstava myslivosti a rybářství NATURA VIVA 2000

Vladimír BROUKAL
Počet komentářů: 0
Uspořádání mezinárodní výstavy myslivosti a rybářství v České republice pod názvem NATURA VIVA 2000 v Lysé nad Labem ve dnech 25. května až 4. června 2000 vychází ze závěrů porady Evropských mysliveckých a rybářských svazů konané v roce 1996 v Lysé nad Labem za účasti představitelů Ministerstva zemědělství České republiky a představitelů Federace evropských mysliveckých svazů při Evropské unii. Více >

Zkušenosti s využitím pachového ohradníku Kettner

Jan NIEDOBA
Počet komentářů: 0
Vzhledem k dlouhodobě velkým škodám, které působí na zemědělských kulturách převážně černá zvěř, která vychází z lesních komplexů do polních honiteb v době vegetace a po dobrých zkušenostech Vojenských lesů a statků s.p., divize Plumlov, s použitím pachového ohradníku Kettner, provedli v letošním roce 1999 uživatelé zemědělských pozemků ve spolupráci s uživateli honiteb a honebních společenství pokus zabránit černé zvěři vycházet z lesních komplexů do polních honiteb a v nich poškozovat zemědělské kultury. Pachový ohradník Kettner byl aplikován na rozhraní lesa a pole v délce cca 16 km. Více >

Myslivecký kalendář

Dr. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
V listopadu pokračuje doba lovu veškeré zvěře jelena evropského a siky, veškeré zvěře daňčí, veškeré zvěře mufloní, holé zvěře srnčí. Do konce listopadu je doba lovu veškeré zvěře kamzičí. V honitbách, kde je normovaný stav černé zvěře, můžeme lovit po celý listopad dospělou zvěř černou a to jen samostatným lovem. Na společném lovu můžeme lovit jen selata a lončáky, kteří jsou celoročně nehájenou zvěří. Více >

Kaštanovník jedlý jako lesní dřevina i pro zvěř

Doc. Ing. Antonín PŘÍHODA
Počet komentářů: 0
Pod jménem kaštan se hojně vysazovaly pro zvěř tzv. "koňské kaštany", botanicky jírovce maďaly, zvláště v oborách. V poslední době trpí tyto stromy novou chorobou, která se samovolně rozšířila z původní vlasti jírovce z Balkánu (nejspíše z Albánie) přes celou Evropu až do Polska. Působí ji mikroskopická houba giňardie maďálová (Guignardia aesculi) cizopasící v listech. Jejich čepele mezi nervy zasychají a hnědnou a při větším napadení předčasně opadávají. Takto postižené stromy někdy znovu vyraší a podruhé rozkvetou, což je velmi oslabuje. Přitom přestávají plodit, takže pro zvěř ztrácejí význam. Obranou je shrabování a pálení listí dřív, než na jaře jírovce vyraší nebo nejméně dvouleté zkompostování listů na místě vzdáleném od živých jírovců. Choroba se objevila nejen ve městech, kde esteticky znehodnotila tyto okrasné stromy, ale i v oborách na místech značně vzdálených od ostatních jírovců. Mnohem nebezpečnější je tracheomykóza jírovců, přenosná i na jiné listnaté stromy, způsobená plísní skořicovníkovou. Zatím jsem ji zaznamenal ve větším měřítku jen v Bratislavě, v Praze a na jediném stromě v Průhonicích u Prahy. Postižené stromy prosychají v korunách a pak rychle hynou. Více >

25. Memoriál Richarda Knolla - 28. a 29. 8. 1999

Vladimíra Tichá
Počet komentářů: 0
Na konci minulého století, přesně 17. listopadu 1893 se v Rouchovanech v okrese Třebíč narodil pan Richard Knoll. Patřil a dodnes patří k nejvýznamnějším a nejen u nás uznávaným kynologickým osobnostem. Psi jej zajímali a přitahovali bez ohledu na plemennou příslušnost. V žádném případě se nedal nazvat "kynologickým rasistou", uznával všechna plemena loveckých psů a s řadou nich měl i praktické zkušenosti. Dokázal stejně dobře zvládnout temperament foxteriéra, osobitost jezevčíků či ocenit pracovitost a eleganci irských setrů nebo pointrů. Jeho největší láskou ale byli němečtí krátkosrstí ohaři. Choval je, cvičil je a více než padesát let byl pro ně poradcem chovu. Dodnes je to funkce, která, má-li být vykonávána poctivě, vyžaduje odborné znalosti a hodně času věnovaného administrativě a ještě více osobním kontaktům s chovateli a majiteli fen i psů. Vyžaduje také jistou dávku tolerance a ochoty vyslechnout názor těch méně či více zkušených a schopnost přiznat si, že i někdo jiný než "posvěcený" funkcionář může mít pravdu. Není jednoduché získat důvěru řadových kynologů a vynucená slepá poslušnost asi není v chovu psů, i když se hovoří o chovu řízeném, tím nejlepším. Pan Richard Knoll měl nejen důvěru chovatelů, majitelů a příznivců německých krátkosrstých ohařů, měl i jejich úctu. Stopy jeho činnosti lze v chovu tohoto plemene najít i dnes. Zemřel v roce 1973 a od roku 1975 se na jeho počest koná soutěž ohařů, která nese jeho jméno - Memoriál Richarda Knolla. Letošní ročník byl jubilejní, v pořadí již 25. a symbolicky se konal v rodném okrese Richarda Knolla - v Třebíči. Pořadateli byla Českomoravská myslivecká jednota, Českomoravská kynologická jednota a Okresní myslivecký spolek ČMMJ v Třebíči. Více >
Zpracování dat...