ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Výpočet škod na zvěři

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
Pro výpočet škod na zvěři, tedy i úřední ceny upytlačené zvěře pro trestněprávní řízení neexistuje obecně závazný předpis, tak jak je tomu např. u výpočtu úředních cen staveb či lesních porostů. Z logiky věci vyplývá, že je tedy nutno při stanovení ceny zvěře postupovat podle předpisů, které mají v dané problematice substituční charakter. Více >

BEZPEČNOST STŘELBY?

Ing. Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Podle zdrojů z Policie ČR byl rok 1998 patrně rokem nejsmutnějšího primátu za nejméně posledních 20 let ve statistice vážných a tragických případů způsobených střelnou zbraní při výkonu práva myslivosti, kdy se stala účastníkovi lovu nebo i nezúčastněné osobě nehoda s následkem smrti nebo trvalého poškození zdraví. Viníkem byla nejčastěji hrubá nedbalost, neukázněnost a i neznalost a podcenění účinků střelné zbraně. Pro názorný rozbor některých příčin uvedu jen několik málo vybraných autentických případů. Případy jsou bez uvedení místa události, protože nejde o senzace, ale o vážná poučení a příklady pro prevenci podobného opakování. Na závěr si pojmenujeme hlavní příčiny a zopakujeme některé hlavní zásady dodržování bezpečnosti při používání zbraně. Více >

61. ročník Memoriálu Karla Podhajského

Vladimíra TICHÁ
Počet komentářů: 0
Příjemné a přátelské město Náchod hostilo po třiatřiceti letech naši největší a asi také nejtěžší ohařům určenou soutěž - memoriál Karla Podhajského. Slovo hostilo je v tomto případě zcela na místě. Jsou města a obce, ve kterých by nejraději psy zcela zakázali a kynologové jsou zde osobami obecně odsuzovanými. Zdá se, že v Náchodě to vidí jinak. Psům i jejich doprovodu se otevřelo celé město včetně půvabného zámku. Právě v jeho prostorách vítali účastníky memoriálu pořadatelé v dobových krojích a právě zde proběhlo slavnostní zahájení, kterého se zúčastnili i představitelé města. Možná se někomu zdá, že úvodní ceremonie vrcholných kynologických akcí jsou zbytečně dlouhé a určitě nepřidají na klidu z pochopitelných důvodů nervózním vůdcům. Je ale třeba vzít v úvahu, že memoriál není jen soutěží ve výkonu psů. Je to i nesmírně velká a v současné "zlobné" době velmi důležitá propagace kynologie a samozřejmě i myslivosti. Více >

PUŠKOHLEDY MEOPTA

RNDr. Miloš SLANÝ
Počet komentářů: 0
Puškové zaměřovací dalekohledy (zkráceně puškohledy) jsou dnes stále žádanějším optickomechanickým doplňkem loveckých zbraní. Odstraňují nevýhodu mechanických mířidel, u nichž musí střelec pozorovat současně mušku, hledí a cíl, přičemž tyto body jsou v natolik rozdílných vzdálenostech, že ani zdravé oko je nemůže současně vnímat ostře. Je to zdrojem chyb v zamíření a negativní účinky se zvětšují při snížené viditelnosti či zrakové vadě střelce. Puškohled nahrazuje mechanická mířidla jedním záměrným prvkem a posouvá cíl i záměrný kříž do jedné vzdálenosti, takže střelec je vnímá stejně ostře. Více >

Kritéria posouzení chovné hodnoty srnčí zvěře

Mgr. Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Při racionálním hospodaření s volně žijící trofejovou zvěří je jedním z hlavních úkolů kladených na myslivce vstupující do tohoto procesu především správné posouzení její chovné hodnoty. To platí nejenom pro spárkatou zvěř - srnčí. Problematika nalezení správného kritéria průběrného odstřelu zvěře se tak dotýká širokého spektra myslivecké veřejnosti vykonávající právo myslivosti prakticky ve všech našich honitbách. Více >

První myslivecký tisk v českých zemích

Doc. Dr. J. KOVAŘÍK, CSc.
Počet komentářů: 0
Údobí baroka, které je vymezeno zhruba 17. a 18. stoletím, bylo mimo jiné i dobou rozmachu provozování lovů se zápornými a dobou počátků myslivosti s kladnými jevy. I lovecké písemnictví zaznamenalo rozkvět a jeho těžiště se pozvolna přesouvalo z francouzské do německé jazykové oblasti. Do této tehdy spadaly i naše země. Více >

ZNÁTE KŘEPELA VIRGINSKÉHO?

Ing. Josef FRÝDL, Ing. František HAVRÁNEK
Počet komentářů: 0
Na jihovýchodě Spojených států představuje křepel virginský, ssp. východní (Colinus virginianus virginianus) resp. křepel virginský, ssp. floridský (C. v. floridanus) již od konce minulého století významnou součást místních lesních společenstev a jeho chov, ochrana a využití je v dané oblasti již tradičně předmětem zájmu zejména soukromých vlastníků lesa. Souvisí to i se skutečností, že zakládání a využívání soukromých loveckých revírů zde patří mezi nejrozšířenější aktivity vlastníků lesních celků. Využití obou poddruhů zástupců křepela virginského, tj. eastern bobwhite quail a Florida bobwhite quail, bylo v dané době téměř výhradně pro účely rekreační myslivosti. Důsledkem takové činnosti však bylo výrazné snížení stavů křepelů, které začátkem tohoto století dosáhlo téměř kritické úrovně. To se stalo předmětem diskuse široké veřejnosti. Jistým řešením bylo přijetí některých zákonodárných opatření, zaměřených na ochranu stavů křepela virginského. Mezi ně patřilo zejména zakládání rezervací, ve kterých bylo možno díky jejich režimu zbytky zbývajících populací křepela virginského konzervovat a později dokonce stavy pozvolna zvyšovat. Rezervace uvedeného charakteru byly zakládány ve dvacátých a třicátých letech tohoto století zejména v Tennessee, Mississippi a Severní Karolíně, později i v dalších státech amerického jihovýchodu. Určité zhoršení situace však bylo možno zaznamenat po skončení druhé světové války, kdy bylo nutno mnohé z rezervací obnovit. Využívány byly nové poznatky progresivního výzkumu, uskutečňovaného jak ve státních, tak i v soukromých vědeckých a výzkumných mysliveckých institucích na jihovýchodě Spojených států. Více >

NEDRAVÝ DRAVEC

Josef PTÁČEK
Počet komentářů: 0
Jsou mezi dravci tací, u nichž je dravost patrná z každého pohybu, pohledu, chování. A jsou zase jiní, kteří vzhledem a způsobem života vyvolávají dojem, že na své dravčí příslušnosti příliš netrvají. Například luňáci. Kdyby někdo sestavoval žebříček dravců podle "nedravosti", čili jakýchsi antidravců, skončili by na druhém místě, hned za včelojedem. Více >

Farmový chov zajacov

Jaroslav SLAMEČKA
Počet komentářů: 0
Zajac poľný bol v minulosti najvýznamnejšou poľovnou zverou na Slovensku, lebo produkoval viac ako polovicu celkového množstva diviny. Najviac zajacov sa na Slovensku ulovilo v rokoch 1933-36 (ročne priemerne 243 726 ks), a potom v rokoch 1973-74, teda už v podmienkach pomerne intenzívneho veľkoplošného poľnohospodárstva (ročne priemerne 342 866 ks). V roku 1975 sme zaznamenali hlboký pokles stavov i produkcie, ale v rokoch 1976- 77 poľovníci opäť odstrelili po vyše 250 000 ks, čo bolo po hlbokom prepade populácie v predošlom roku 1975 určite veľkou chybou, lebo od roku 1978 potom nastal ešte hlbší pokles početnosti tejto zveri, takže jej úlovok teraz už temer dve decénia stagnuje na veľmi nízkej úrovni len okolo 40 000 ks. V roku 1996 sme dokonca zaznamenali najnižší úlovok v celej histórii - len 16 639 ks. Tento posledný najhlbší prepad už aj tak hlboko zníženej početnosti zajačej populácie pripisujeme nepriaznivým klimatickým vplyvom, a to tuhej zime 1995/96, ale najmä nadmieru vysokému úhrnu zrážok v roku 1996, a to zvlášť vo vegetačnom období. Více >

Zkušenosti s aplikací antiparazitárních přípravků u spárkaté zvěře v ČR

Prof. MVDr. Bohumil ŠEVČÍK, DrSc., MVDr. Jana STRAKOVÁ
Počet komentářů: 0
Ve dnech 13. a 14. října 1999 se konala na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně Konference "Problematika chovu a chorob zvěře", na které byly předneseny aktuální poznatky s veterinární tematikou u spárkaté i drobné zvěře v ČR a SR. Uvádíme teze referátu předneseného na této konferenci zaměřeného na prevenci a terapii parazitóz u spárkaté zvěře. Více >

Brokovnice VALTRO

Ing. Daniel ŘEHÁK
Počet komentářů: 0
Nedaleko města Brescie v údolí Valtrompia leží hned několik známých zbrojovek. Nejznámější je pravděpodobně firma BERETTA sídlící v Gardone Val Trompia. V městečku Stoccheta na ulici Via Capretti má sídlo o něco méně známá firma VALTRO. Její jméno je odvozeno od názvu údolí, v němž městečko leží. Je poměrně mladou značkou, neboť vyrábí od roku 1988. To se kladně odráží i v moderních strojních technologiích, výrobních postupech a neposlední řadě i v CNC obráběcích strojích. Vysoká produktivita práce a vysoká kvalita je samozřejmostí. Výrobu zpočátku tvořily pouze podle naší terminologie "plynovky" a obráběcí stroje. Ostatně část výroby je i v současnosti věnována těmto produktům. Postupně se po získání zkušeností objevily ve výrobním programu i brokové zbraně. Více >

Extrémní spodní prádlo

Ing. Ladislav DÉKÁNY
Počet komentářů: 0
Ne, vážení přátelé myslivosti, nespletli jste se. Toto není žádný "lehký" časopis. Je to skutečně časopis o myslivosti. A co v něm dělá spodní prádlo? Hned vysvětlím. On totiž skutečně nastal čas, aby jste vy, pánové myslivci, zahodili své spodní prádlo a podívali se po něčem novém, co tu ještě nebylo. Více >
Zpracování dat...