Časopis Myslivost

Ohlédnutí za střeleckou sezónou

Ing. Václav NOVÁK
Ohlédnutí za střeleckou sezónou
Skončil rok před magickým letopočtem nadcházejícího roku, který začíná číslicí 2, rok 1999. ČMMJ v tomto roce uspořádala celorepublikové přebory ve střeleckých disciplínách:
  • kulový trojboj malorážkou - KTM - zajišťoval OMS Rychnov nad Kněžnou na střelnici v Česticích,
  • lovecké kolo - LK - OMS Jindřichův Hradec na místní střelnici Fedrpuš,
  • lovecký desetiboj - L 10 - OMS na střelnici Hvězda v Kotojedech,
  • lovecký parkúr - LP - OMS Jičín na střelnici pod Zebínem.


V tomto pořadí jednotlivé disciplíny celostátních přeborů z pověření ČMMJ Praha na uvedených střelnicích ve sjednaných termínech proběhly.

Kulový trojboj malorážkou byl uspořádán jako prvý přeborový závod ve dnech 26. a 27. 6. 1999 v rozsahu 3x 20 ran na stojící terče srnce, kňoura a lišky při účasti 52 střelců. Poměrně vysoká účast závodníků byla dobře zvládnuta, přebor plynule probíhal střelbou ve směnách na dvanácti stavech. Pouze terč lišky, vzhledem k délce terče, byl proveden střelbou na šesti stavech. Závod byl ukončen před 17. hodinou. Do 30 minut byly k dispozici výsledky, vyhlášení závodníci do pátého místa, kteří obdrželi diplom a střelcům na prvých třech místech byly předány medaile a vkusné poháry. Přeborníkem ČMMJ v disciplíně KTM pro rok 1999 se stal pan Ing. Jindřich Kořínek s nástřelem 581 bodů ze 600 možných. Dosáhl tedy 96,83 % možných zásahů. Vysoká úroveň dosažených výsledků je doložena tím, že prvních deset závodníků docílilo 568,7 bodů, tj. 94,78 % možných zásahů.

Druhým přeborem byl závod na loveckém kole v rozsahu 4x 20 terčů při účasti 50 střelců za slunečného počasí na malebné střelnici Fedrpuš u Jindřichova Hradce s nádherným výhledem na toto město a jeho okolí. Přebor se konal ve dnech 24. - 25. 7. 1999. O titul přeborníka se utkali pánové Ing. Martin Berčík a Václav Koubek st. rozstřelem při dosažení shodného výsledku 76 zásahů ze základního závodu. Ani nová položka nerozhodla a titul přeborníka byl získán dalším rozstřelem do první chyby ve prospěch Ing. Martina Berčíka, který se stal přeborníkem ČMMJ na loveckém kole pro rok 1999. Výsledek 76 zásahů představuje úspěšnost 95 %. Průměr zásahů prvních deseti závodníků činil 74 terčů. Vyjádřeno v procentech 92,50 % z možných zásahů.

Loveckého desetiboje se za hezkého slunečného počasí zúčastnilo v Kroměříži 33 závodníků ve dnech 21. - 22. 8. 1999. Jeho vítězem a přeborníkem ČMMJ se stal pan Ing. Jindřich Kořínek s vysokým nástřelem 935 bodů. Vysoká úroveň výsledků je doložena dosaženým průměrem prvních deseti závodníků ve výši 885,7 bodů z 1000 možných. První tři závodníci obdrželi medaile a poháry a prvých devět závodníků získalo hodnotné věcné ceny. Vítěz - přeborník obdržel poukaz na malorážku. Posledním přeborovým závodem ČMMJ byl první ročník loveckého parkúru, uspořádaného ve dnech 4. a 5. 9. 1999 za účasti 34 střelců pod Zebínem u Jičína v rozsahu 2x 25 terčů. Vysoká náročnost závodu je dokladována nižší úrovní výsledků prvních deseti závodníků, oproti ostatním disciplínám, kteří docílili v průměru 37 zásahů z 50 možných, to jest 74% úspěšnost. Vysoko nad dosaženým průměrným výsledkem prvních deseti závodníků však uspěl přeborník ČMMJ v loveckém parkúru pro rok 1999 pan Ing. Jindřich Kořínek, který docílil 46 zásahů, což, vyjádřeno v procentech, bylo 92 % úspěšnosti. Tento výsledek je porovnatelný s prvenstvím v ostatních disciplínách.

Tak jako při všech přeborech i po vyhlášení výsledků přeboru v loveckém parkúru byly prvním pěti střelcům předány diplomy - třem střelcům uděleny medaile a předány poháry a všem účastníkům byly předány náboje věnované firmou Sellier & Bellot z Vlašimi.

Z rekapitulace vyplývá, že trojnásobným přeborníkem ČMMJ pro rok 1999 se stal pan Ing. Jindřich Kořínek, který získal prvenství ve všech disciplínách, kterých se v roce 1999 zúčastnil, což bylo na kulovém trojboji, loveckém desetiboji a loveckém parkúru. Prokázal tím mimořádnou formu a všestrannost.

Tímto mimořádným výsledkem inspiroval závodník střeleckou komisi ČMMJ k vyhlášení soutěže "Střelec roku", která se bude každoročně vyhlašovat a vyhodnocovat na základě účasti střelců na jednotlivých přeborech a podle jejich umístění.

V každé disciplíně se bude bodovat prvních šest střelců přiznáním následujících bodů za umístění: 1. místo 10 bodů, 2. místo 6 bodů, 3. místo 4 body, 4. místo 3 body, 5. místo 2 body, 6. místo 1 bod.

Umístění, dosažené v jednotlivých disciplínách do šestého místa, se bude nasčítávat a podle výše dosažených bodů se každoročně budou hodnotit a oceňovat prvá tři místa a vyhlašovat prvních šest míst. V případě rovnosti bodů rozhodne umístění v jednotlivých disciplínách podle všestrannosti a náročnosti v následujícím pořadí: 1. lovecký desetiboj, 2. lovecký parkúr, 3. lovecké kolo, 4. kulový trojboj.

Pokud bychom soutěž "Střelec roku" uplatnili zpětně pro výsledky za rok 1999, na prvních třech místech se umístili Ing. Jindřich Kořínek 3x 10 (30 bodů), Ing. Martin Berčík 1x 10 (10 bodů), Pavel Zázvorka 2x 4 (8 bodů).

Střelcem roku 1999 se stal s výraznou převahou trojnásobný přeborník ČMMJ pan Ing. Jindřich Kořínek z Kroměříže. Lze si jen přát, aby mimořádná forma střelci vydržela nejen při přeborových závodech nadcházejícího roku, ale i na zahraničních závodech při prezentaci ČMMJ v připravované účasti na závodech ve Švédsku.

Všechny přebory v uplynulém roce byly dobře organizačně zabezpečeny, proběhly bez zjevných závad, regulérně a objektivně na dobře připravených střelnicích. V průběhu přeborů nebyly ze strany závodníků ani ostatních účastníků vzneseny žádné závažné připomínky. S výjimkou kulového trojboje přebory proběhly za příznivých povětrnostních podmínek a nebyly uplatněny žádné protesty.

Pověřené organizační výbory jednotlivých OMS projevily maximální snahu vytvořit dobré podmínky pro přebory i přátelské a vesměs srdečné prostředí pro účastníky.

Přejme si jen, aby dosažená úroveň sportovních výkonů i organizačního zabezpečení byla nejen udržena, ale podle možností i nadále zvyšována pro dobré jméno loveckého a sportovního střelectví i celé ČMMJ.Zpracování dat...