Časopis Myslivost

Lověna má 80 let !

Ing. Jiří HANÁK
Lověna má 80 let !
Takový byl reklamní slogan našeho největšího meziválečného výrobce řemeslně vyráběných zbraní, který 26.března 2000 oslavil významné výročí 80 let od svého založení.
Ale vraťme se na samý počátek.

První světová válka naše řemeslné puškařství silně zdecimovala. Velká část puškařů musela narukovat a řada dílen byla uzavřena nebo přešla na válečnou výrobu.

Po válce se řemeslná výroba znovu postupně oživovala. Puškařství si v nových ekonomických, politických a společenských podmínkách opět hledalo cestu k předválečné prosperitě. Pozemkové reformy nové Československé vlády a budování nové ekonomiky nestavělo zájem myslivosti ihned po válce jistě na první místo a pořizování nových loveckých zbraní nebylo na prvním místě spotřeby. Doba pro puškaře nebyla lehká a navíc mezi nimi byla velká konkurence. V meziválečném období u nás bylo, podle údajů zemského společenstva 100 puškařských závodů. Většinou se jednalo o malé řemeslné dílny spojené s obchodem, kde pracoval majitel sám nebo s jedním zaměstnancem nebo učněm. I když se jednalo o malé dílny přesto, vzhledem k jejich množství, nebylo jistě jednoduché se v této konkurenci uplatnit.

Puškaři hledali cesty, jak si nejlépe zajistit existenci, jak nejlépe obstát v konkurenci, jak nejlépe zajišťovat zakázky, jak rozšířit nabídku a jak vyrábět efektivněji.

V Praze se deset puškařů rozhodlo spojit svoje síly a společně vytvořit podnikatelský subjekt k silnější pozici při získávání stabilních zakázek a pro zabezpečení jistějšího postavení na trhu.

Dne 26. 3. 1920 se puškaři a členové "Besedy dělníků puškařských" sešli na ustavující valné hromadě "Výrobního a obchodního družstva puškařských dělníků v Praze", kterému později dali obchodní název "Puškařské závody Lověna".

Zakládajícími členy byli: A. Macháč, V. Novotný, B. Rošický, J. Javůrek, N. Lesák, J. Vácha, J. Růta, O. Zubík, J. Kozler a J. Hynek.

V červenci 1920 družstvo převzalo puškařskou dílnu puškaře Protivínského ve Vodičkově ulici č. 40, který odešel do důchodu. Jeden z pamětníků tuto událost zaznamenal: "Pan Protivínský, dosavadní majitel firmy nám předal klíče od svého závodu a řekl: "Jsem zde od roku 1885, předávám vám starý, dobrý puškařský podnik. Jednejte podle toho a pracujte dobře.", a tak jsme začali.

Všichni zakládající členové družstva si do dílen přinesli své speciální nářadí a nejprve začali s opravami loveckých zbraní. Založili rozsáhlý obchodní úsek pro obchod se střelivem, zbraněmi a loveckým příslušenstvím, který přinášel první největší zisky společného podniku.

Prvním ředitelem firmy byl jmenován Josef Javůrek. Mezi puškaři byl zajímavou postavou mistr Kozler, který jako jediný měl mistrovskou puškařskou školu v rakouském Ferlachu.

Dvacátá léta byla v Československu ve znamení dynamického růstu a ekonomického úspěšného rozvoje. Vznikaly nové společenské vrstvy, kde byla řada zájemců o nové lovecké zbraně a pro puškaře to bylo poměrně prosperitní období, které bylo utlumeno až krizí počátkem třicátých let.

Družstvo Lověna však i v krizi obstálo velmi dobře a brzy mělo, mimo centrály ve Vodičkově ulici i své pobočky v Ladově ulici v Praze, ve vlastní budově Olomouci, v Liberci a později i ve Vejprtech. K nastřelování zbraní mělo družstvo vlastní střelnici ve Zbraslavi-Baních. Pro zajímavost stojí zmínka, že kulovnice se běžně nastřelovaly na 100 , ale také na 300 metrů.

V roce 1935 zaměstnávali na plný úvazek 28 pracovních sil a několik domácích dělníků zejména rytců.

Součástí velmi promyšlené propagace bylo vydávání speciálního časopisu 14 deníku pro mysliveckou a střeleckou veřejnost "Lov a sport střelecký", kde byly podávány zasvěcené informace o zbraních a střelivu, odborníky byly udělovány rady a doporučení myslivcům a sportovním střelcům. Do časopisu přispívali nejlepší odborníci. Redakční radu řídil osobně předseda představenstva družstva Václav Novotný a členem redakční rady byli např. i ředitel pražské zkušebny zbraní ing.Valníček nebo známý balistik M. Menšík.

Lověna měla velmi dobré nabídkové katalogy, které nabízely bohatý výrobní a obchodní sortiment firmy.

Těsně před válkou bylo v nabídce Lověny více jak 40 typů nejrůznějších loveckých zbraní. V nabídce byly brokovnice, dvojky, kozlice, kulobroky, obojetnice, trojáky různého uspořádání, kulovnice několika typů apod. Obchodní politikou Lověny byla právě co nejširší nabídka, kterou jen ztěží mohla nabídnout menší firma. Mimo zbraní vlastní výroby, tvořily většinu nabídky zbraně montované a dohotovované z dovážených a nakupovaných dílů. Díly a systémy byly většinou dováženy v tzv. bílém stavu jen v hrubém strojním opracování, které byly v Lověně kvalitním řemeslným způsobem dokončeny a přizpůsobeny přání, požadavkům a nárokům zákazníka. Tak Lověna nabízela dohotovené zbraně z dílů z Belgie, Španělska, Anglie, Německa a Rakouska a např. i samonabíjecí brokovnice Remington.

Vlastní výrobky byly většinou zbraně na velmi vysoké úrovni pro nejnáročnější klientelu. Brokovnice v párech se zámky Holland a Holland, kulové dvojáky a další zbraně většinou vybavené krásnými jemnými nebo hlubokými rytinami.

Z předválečného období jsou zbraně Lověna většinou sběratelsky nejcennější a patří i v zahraničí k nejoceňovanějším českým zbraním.

Za okupace měla Lověna 80 zaměstnanců a 60 učňů. Nacistickým represím se však nevyhnuli ani zaměstnanci Lověny. Někteří byli i popraveni nebo skončili v koncentračních táborech.

Po skončení II. světové války Lověna v roce 1945 převzala do národní správy některé puškařské dílny např. Morgenstern Vejprty apod.

Po roce 1948 pak byla převzata řada puškařských závodů např. Rous Plzeň, Vaněček Praha, Faukner Praha, Jadelský Olomouc, Souček Hradec Králové atd. Počátkem 50. let měla Lověna celkem 20 opraven zbraní v různých krajích.

Následující různé "reorganizace" puškařskou tradici značně narušily i když ještě do roku 1970 se v Lověně montovaly a dohotovovaly na individuální objednávku brokovnice z dílů belgické firmy Dumoulin se zámky Holland a Holland. Jednalo se o velice kvalitně zpracované zbraně s bohatými rytinami za velmi příznivou cenu.

Největší objem puškařské práce v Lověně spočíval v poskytování puškařského servisu, výrobě montáží a zajišťování prodeje zbraní střeliva a loveckého příslušenství na několika místech bývalého Československa.

V průběhu let byla náplň Lověny rozšiřována o činnosti původnímu puškařství velmi vzdálené. Mimo nožířského družstva Druno, které bylo přičleněno, Lověna převzala i Kovotěs, laminování lodí a jiných laminátových výrobků a výrobu různého drobnějšího zboží.

Po roce 1990 reorganizace pokračovaly. Servis zbraní v tradičním místě v Ladově ulici na Praze 2 byl po desetiletích úspěšné činnosti definitivně ukončen v roce 1995.

Dnes družstvo zaměstnává cca 40 pracovníků, kteří mimo drobných potřeb vyrábí i cvičné pistole na CO2 LOV 21 a pušky na stejné hnací medium LOV 22.

I když dnes družstvo Lověna neposkytuje českým myslivcům širokou paletu služeb jako dříve, je třeba ocenit zásluhy o rozvoj v historii českéh puškařství a i připomenout několik desítek tisíc myslivců, kteří byli Lověnou v minulých desetiletích k plné spokojenosti obslouženi.

Přejme dnešní Lověně další úspěšné přežití dnešní náročné doby a do dalších 80 let mnoho zdaru!Zpracování dat...