Časopis Myslivost

Sokolníci o své činnosti

Ivo KRISTEK
Sokolníci o své činnosti
Chtěl bych v tomto krátkém článku seznámit mysliveckou veřejnost s činností sokolnického střediska Brno. Naše středisko sdružuje členy klubu sokolníků při ČMMJ ze sedmi okresů a má 41 členů. Převážná většina sokolníků se nezaměřuje jen na lov s dravci, ale aktivně se věnuje myslivosti.
Naši členové během uplynulého roku vykonaly mnohé pro propagaci jak našeho klubu, tak i České myslivosti mezi širokou veřejností (přehlídka trofejí ve Žďáru nad Sázavou, ukázky výcviku našich dravců pro Brněnskou dětskou onkologii - Dětský ústav tělesně postižených, tak na úrovni akademické a to účastí na otevření institutu Ekologie zvěře na Brněnské vysoké škole veterinární), i mezi členy ČMMJ. Veškeré tyto aktivity jsou prováděny zcela zdarma.

Lovecká sezona pro naše členy začala střediskovým setkáním v MS Moravec okr. Žďár nad Sázavou. V krásném prostředí Českomoravské vrchoviny jsme se cítili mezi členy jmenovaného mysliveckého sdružení jako u odvěkých přátel. S takovou připraveností, organizací a velkým zájmem mezi mysliveckou veřejností jak z řad místního MS, tak okresního spolku ve Žďáře nad Sázavou jsem se již dlouho nesetkal. Poděkování za organizaci tohoto setkání zaslouží zvláště: tajemník OMS ve Žďáře nad Sázavou Oldřich Sedlář, vedoucí odboru OÚ životního prostředí Pavel Kříž, předseda MS Moravec Miloš Kříž, myslivecký hospodář Milan Holemý a v neposlední řadě všichni členové MS Moravec.

Vyvrcholením uplynulé sezony byla účast zástupce našeho střediska MUDr. Veselého na prvním mistrovství světa v balonovém létání v italském Vivaru.

Kondiční lety na čas za balony napuštěné héliem, na kterých je uvázána odměna pro dravce, je zcela nová metoda, která nachází velmi rychle řadu svých příznivců mezi sokolníky na západě Evropy i v Americe.

V podhůří italských Alp se jmenovaný se svou sokolí samicí jako náš jediný reprezentant umístil v konkurenci evropských i zámořských států na vynikajícím třetím místě z celkového počtu patnácti startujících sokolovitých dravců.

Myslím, že tímto udělal obrovskou reklamu našemu klubu sokolníků i celé naší české myslivosti.

Prostřednictvím tohoto článku bych chtěl poděkovat všem našim příznivcům z řad ČMMJ i členům našeho klubu, kteří věnují svoje úsilí u většinu svého volného času pro to, aby lov s dravci zůstal i nadále součástí naší doposud ještě krásné české myslivosti.Zpracování dat...