ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Budeme mít nový zákon o myslivosti na počátku třetího tisíciletí?

Ing. Jaroslav Kostečka
Počet komentářů: 0
Ještě jsme se nestačili ani pořádně rozkoukat v novém tisíciletí, a už si slovo “myslivost” bere do úst kdejaká osoba, která o jeho existenci, nemluvě o jeho významu, neměla před několika dny ani ponětí. Celou tuto kampaň proti české myslivosti rozpoutala určitá “militantní” uskupení, jež se hrdě nazývají hnutí či ochránci, spolu s některými subjekty, které vede pouze vidina co nejvyšších ekonomických zisků. Tito jsou pak silně podporovány senzacechtivými médii snažícími se svými nepravdivými a zkreslujícími názory z velkého města ovlivňovat venkov. Více >

O myslivosti bez přetvářky

Rudolf ŠÁDA
Počet komentářů: 0
S velkým zájmem jsem si přečetl článek pana Jana Vebera v Myslivosti 1/2001 "Kam kráčíš česká myslivosti?" a jelikož se s tím naprosto ztotožňuji, nedalo mi to, a musím jej aplikovat na vlastní zkušenosti, neboť to, co pisatel popisuje, jsem zažil i sám na vlastní kůži. Více >

Shot Show 2001

Ing. Ladislav Dékány
Počet komentářů: 0
Ve dnech 11.-14. ledna se konal již 23. světový veletrh v New Orleans, Louisiana, USA. Svou velikostí, přes 44 tisíc čtverečných metrů a počtem vystavovatelů 1 450 to byla největší každoroční přehlídka novinek ze světa zbraní, nábojů, optiky, lukostřeleckých výrobků, nožířských výrobků a doplňků pro volný čas a pobyt v přírodě. Veletrh byl umístěn v halovém komplexu Ernesta E. Moriala, na jednom podlaží v celku. Jenom pro představu velikosti, hlavní ulička měla délku přes jeden kilometr. Více >

Opočno 2000

33.celostátní setkání sokolníků s mezinárodní účastí Ing. Petr Zvolánek
Počet komentářů: 0
Ve dnech 5.-7.října 2000 proběhlo tradiční, již 33. celostátní setkání sokolníků s mezinárodní účastí v Opočně. Z celkového počtu přibližně 200 účastníků bylo 91 sokolníků s dravci. Kromě našich sokolníků přijeli kolegové z Německa, Polska, Rakouska a Velké Británie. Bylo vytvořeno celkem 9 skupin, z toho 4 skupiny jestřábů, 3 skupiny sokolů a 2 skupiny orlů. Více >

Jak je to skutečně s reprodukcí zajíce polního

Dr. Miroslav Vodňanský
Počet komentářů: 0
U zajíce polního je vysoká plodnost vzhledem k početným přirozeným nepřátelům a působení mnoha nepříznivých faktorů základním předpokladem pro jeho druhové přežití. Pouze pokud je počet narozených mladých zajíčků natolik dostatečný, aby mohl vyrovnat ztráty, které jsou v přírodě i za příznivých podmínek značně vysoké, může být zachována stabilní zaječí populace. Tomu odpovídá i dlouhé rozpětí doby pohlavní aktivity dosahující zhruba 200 až 250 dní v roce. V středoevropských podmínkách začínají být zajíci pohlavně aktivní v závislosti na počasí často již od druhé poloviny prosince nebo nejpozději během ledna. V této době je lze snadno pozorovat i za denního světla, jak se na určitých místech shromažďují a vzájemně honí (honcují). Toto typické chování zajíců v zimním a jarním období je nejen charakteristickým projevem jejich probuzené pohlavní aktivity, ale má v prvé řadě značný fyziologický význam. Intenzivní sociální kontakt mezi zajíci v průběhu honcování usnadňuje jednak vytváření partnerských vazeb mezi zaječkami a zaječími samci, které jsou podle novějších výzkumů zřejmě pevnější, než se dosud předpokládalo. Zároveň hraje významnou roli při stimulaci pohlavního cyklu zaječek, v jehož průběhu dochází na jejich vaječnících k růstu zvláštních vaječných měchýřků nazývaných odborně folikuly, ve kterých se vyvíjejí a uzrávají vajíčka. U zaječek se však tato vajíčka po ukončení svého vývoje z vaječníků spontánně neuvolňují, jak je to v období říje u samic většiny ostatních druhů savců obvyklé, ale setrvávají v přeměněných vaječných měchýřcích, takzvaných Graafových folikulech, po určitou dobu v jakémsi stavu pohotovosti a poté zanikají. Mezitím se vytvářejí ve vaječníkové tkáni další vaječné měchýřky s novými vajíčky. Z toho vyplývá, že zaječky jsou sice z fyziologického hlediska během celého období pohlavní aktivity téměř stále připravené k reprodukci, ochota k páření a schopnost úspěšného oplození u nich však nastává teprve po stimulaci samcem při honcování a následném páření. Zaječky mají provokovanou ovulaci. To znamená, že k uvolnění zralých vajíček z vaječníků, které je nutným předpokladem úspěšného oplodnění, u nich dochází teprve v důsledku nervového vzrušení vyvolaném honcováním a pářením. Více >

Prečo ekologické základy poľovníctva

Jozef SLÁDEK
Počet komentářů: 0
Celková politicko-hospodárska transformácia našej spoločnosti otvorila možnosti pre obsahovú transformáciu a modernizáciu výučby na vysokých školách. Výsledkom bolo aj zakladanie nových špecializácií štúdia. Konkrétne na našej Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene bol od škol. roku 1996-97 zriadený študijný odbor, o ktorom vás informoval v osobitnom referáte jeho gestor prof. Garaj (Garaj et al., 2000). Tvorcovia tohto študijného odboru, medzi ktorých som sa dostal aj ja, ako zoológ kritizujúci neekologickú koncepciu nášho poľovníctva, vychádzali z presvedčenia, že ak smerovanie našej spoločnosti determinuje strategický cieľ zaradenia sa do hospodárskych a spoločenských štruktúr západného sveta, nemôže ani poľovníctvo - ak chce byť ako moderné začlenené do širšieho medzinárodného kontextu - ustrnúť v doterajšom stave. To konkrétne znamená, že sa nevyhne vážnym zmenám nielen v oblasti majetkovo-právnych vzťahov (čo sa už stalo), ale ani v oblasti celkovej koncepcie, resp. filozofie (Sládek, 1995). Více >

Ráj losů a milých přátel

Miroslav Král
Počet komentářů: 0
Je vcelku pěkné počasí, když jednoho říjnového dne přijíždí naše čtyřčlenná skupina po klikaté a stále se zužující cestě do vesnice Jorgenstad. Jsme na nejjižnějším výběžku Norska na poloostrově Lindesnes. Podle plánku zastavujeme u dřevěné a bíle zářící chalupy. Sotva vystoupíme z auta, okamžitě nás velmi srdečně vítají manželé Tore a Inger Nielsenovi u nichž budeme několik dnů ubytováni . Po uložení osobních věcí do útulných pokojíků v podkroví nás čeká vynikající polévka z mořských ryb a krabů, která nám vrací sílu po dlouhé a únavné cestě a přesvědčuje nás, že jsme skutečně kousek od mořského pobřeží. Více >

Zkušenosti z přikrmování zvěře

J. FRIML
Počet komentářů: 0
Chtěl bych seznámit čtenáře s některými názory na přikrmování zvěře, získanými za více než čtyřicet let v režijních honitbách bývalého LZ Č. Kamenice. Jedná se o dobu od r. 1952, kdy jsem zde na polesí Studený Vrch začal sloužit. Více >

Co se většinou nepíše o španělech

Ing. Jan JIRÁČEK
Počet komentářů: 0
Španělé patří ke skupině psů, která se v posledních padesáti letech dosti výrazně prosadila v široké paletě lovecky využívaných plemen. Dnes je snad předčí pouze retrívři, kteří přes svůj opožděný nástup (v porovnání se španěly) získali ještě více na oblibě mezi myslivci i nemyslivci a početně předčí mnohá dříve dovezená nebo domácí plemena. K oblibě a využívání loveckých španělů přispěly nemalou měrou pochvalné články o jejich vlastnostech, loveckých schopnostech a využitelnosti v myslivecké praxi. Přes počáteční nedůvěru u mnohých myslivců se tak podařilo přesvědčit širokou mysliveckou veřejnost, že lovečtí španělé patří mezi lovecká plemena, mají poměrně širokou využitelnost a mohou z velké části nahrazovat práci mnohých tradičně využívaných plemen, zejména ohařů. Více >

Střelecká poradna

Dr. Ing.Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Mám kulovnice ráží 7 x 64 a 6,5 x 57 R. Zajímala by mne historie a perspektiva obou nábojů. Proč je u nábojů 7 x 65R uváděn nižší výkon než u náboje 7 x 64 ? U náboje 6,5 x 57R je pouze jedna střela a to je škoda. Ing. V.CH.Rakovník Více >

Zmrazování psího spermatu a inseminace psů

Silvie HÁVOVÁ
Počet komentářů: 0
“Prosím Vás, slyšela jsem, že provádíte inseminaci psů? Je to pravda? Rád bych nechal odebrat a zmrazit semeno mého šampióna. Co kdyby se mu něco stalo a on už nemohl krýt? A jakým způsobem to vlastně odebíráte?” Takovéto a mnoho dalších podobných dotazů denně vyslechne a zodpoví Ing. Pavel Dostál, který je polovinou dvoučlenného týmu, jediného v naší republice, provádějícího odběry semene a inseminaci psů. A stejné otázky jsem Ing. Dostálovi přišla položit i já. Více >

Jak vznikl německý lovecký teriér

Vladimír MÁDLE
Počet komentářů: 0
V různých kynologických příručkách a atlasech psů se můžeme dočíst, že důvodem vyšlechtění jagdteriéra byla snaha německých chovatelů získat tmavě zbarveného všestranně použitelného loveckého psa. Jako základ chovu se pak uvádí foxteriér, lakelandský teriér a jiní tmavě zbarvení teriéři. Teprve v posledních letech se však i k nám dostaly přesnější zprávy o původu tohoto výkonného loveckého plemene a ukázalo se, že starší informace jsou neúplné a nepříliš přesné! Více >

Jak s výcvikem jezevčíkovitého brakýře?

Ing. Koloman Ferjentsik
Počet komentářů: 0
Dříve než začneme jezevčíkovitého brakýře připravovat a cvičit v honičských disciplínách musí mít zvládnuty základní cviky poslušnosti, s nimiž začínáme již po třetím měsíci věku psa, vzhledem k tomu, že honičská plemena poměrně rychle dospívají a jsou dosti samostatná. Při tomto výcviku využíváme každou příležitost na seznamování psíka s čerstvými stopami zvěře (nejčastěji černé), na nichž bude později pracovat. Více >
Zpracování dat...