ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Opočno 2000

33.celostátní setkání sokolníků s mezinárodní účastí  Ing. Petr Zvolánek
Opočno 2000
Ve dnech 5.-7.října 2000 proběhlo tradiční, již 33. celostátní setkání sokolníků s mezinárodní účastí v Opočně. Z celkového počtu přibližně 200 účastníků bylo 91 sokolníků s dravci. Kromě našich sokolníků přijeli kolegové z Německa, Polska, Rakouska a Velké Británie. Bylo vytvořeno celkem 9 skupin, z toho 4 skupiny jestřábů, 3 skupiny sokolů a 2 skupiny orlů.
Setkání bylo ve čtvrtek slavnostně zahájeno fanfárami loveckých rohů na nádvoří Opočenského zámku za účasti hostů - zástupců místní samosprávy, okresních úřadů, státní veterinární správy, ministerstev životního prostředí a zemědělství, Českomoravské myslivecké jednoty, státního podniku Lesy české republiky a dalších. Po krátkých pozdravných projevech předsedy Klubu sokolníků, starosty města a ostatních hostů již následovaly pokyny vrchního lovčího k organizaci prvního loveckého dne a skupiny sokolníků se rozjely do jednotlivých honiteb. Lovecký den byl ukončen fanfárami při večerním výřadu ulovené zvěře na nádvoří zámku. Obdobně proběhl i pátek, v sobotu se jako každý rok před odjezdem skupin do honiteb konaly ukázky výcviku dravců pro veřejnost na Vodětínském kopci. Na závěr setkání po třetím dni lovů byl uspořádán tradiční společenský taneční večer v Kodymově národním domě.

Celkem se za 3 dny lovů ve 28 honitbách ulovilo 137 ks zvěře, z toho 97 zajíců a 31 bažantů. Setkání na účastníky zapůsobilo velmi dobrým dojmem, podzimní počasí vcelku přálo jak sokolníkům, tak i jejich dravcům a v neděli dopoledne se účastníci setkání loučili s přáním setkat se v Opočně zase za rok.

Při vzpomínce na vydařené setkání je třeba poděkovat myslivcům za jejich vstřícnost při propůjčení honiteb k lovům, zvláště, když stavy drobné zvěře v poslední době nejsou zrovna vysoké. Bez jejich pomoci by se tuto tradici nepodařilo udržet. Poděkování patří též státním veterinárním správám okresů Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Hradec Králové a Pardubice, které byly nápomocny při řešení problémů vzniklých v souvislosti s nákazovými situacemi v jednotlivých honitbách a ochotně zajistily vyšetření ulovené zvěře. K dobrému průběhu setkání jako vždy přispělo svou přátelskou atmosférou samo město Opočno se svými obyvateli, zázemím tvořeném hotely a restauracemi a velmi vstřícným postojem městského úřadu a správy zámku. Proto celému městu Opočnu ze srdce děkujeme.

Je mi milou povinností samozřejmě poděkovat týmu přátel z řad samotných sokolníků, kteří se na přípravě a organizaci setkání ochotně podíleli a svou pomocí zajistili jeho zdárný průběh. Při této příležitosti chci obzvláště poděkovat člověku, který se o vznik této, přes tři desítky let, trvající tradice snad nejvíce zasloužil a po všechna ta léta na svých bedrech nesl značnou část starostí a odpovědnosti při přípravě a organizaci jednotlivých setkání. Je jím pan ing. Václav Jirkovský, ředitel bývalého Lesního závodu Opočno a zakládající člen Klubu sokolníků. Za jeho neocenitelnou pomoc vřele děkujeme.Zpracování dat...