ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Střelecká poradna

Dr. Ing.Jiří Hanák
Střelecká poradna
Mám kulovnice ráží 7 x 64 a 6,5 x 57 R. Zajímala by mne historie a perspektiva obou nábojů. Proč je u nábojů 7 x 65R uváděn nižší výkon než u náboje 7 x 64 ? U náboje 6,5 x 57R je pouze jedna střela a to je škoda. Ing. V.CH.Rakovník
Náboj 7 x 64 byl vyvinut německým konstruktérem Wilhelmem Brennekem v roce 1917 jako lovecký náboj. Jedná se o jeden z mála loveckých nábojů, který nemá svůj protějšek ve vojenském náboji. V tomto náboji W.Brenneke uvedl rovněž svoji dvojjadernou střelu TIG (Torpedo Ideal Geschoss), která patří dodnes k nejlepším střelám vůbec. Již krátce po svém vzniku se náboj 7 x 64 velmi rychle rozšířil a stal se jedním z nejoblíbenějších. Svoji oblibu si náboj v Evropě, pro svoji vysokou universálnost, udržuje i dnes a patří k nejběžnějším loveckým rážím. Lze očekávat, že i budoucnost má tento náboj naprosto zajištěnu. Je vyráběn všemi významnými výrobci střeliva v laboracích střel od 5,10 do 11,5 g s různorodou konstrukcí. Náboj 7 x 64 je komorována téměř všemi výrobci loveckých kulovnic jako standardní ráž.

Rozdíl ve výkonu nábojů 7x64 a 7 x 65 R skutečně objektivně existuje tak, jako u většiny nábojů s drážkou a s okrajem. Důvodem je skutečnost, že náboje s okrajem jsou určeny většinou do zbraní s lůžkovým závěrem (sklopnou hlavní), kde zejména u straších zbraní s jednoduchým uzamčením je menší pevnost závěru než u zbraní s otočným válcovým závěrem typu Mauser. Proto se výkon nábojů s okrajem proti jejím provedením s drážkou poněkud, z bezpečnostních důvodů, snižuje.

Náboj 6,5 x 57 R byl vyvinut koncem minulého století jako obdoba náboje 6,5 x 57 s nábojnicí s okrajem. Původní náboj byl vyvinut ve vojenském zbrojním závodě Mauser v Oberndorfu, ale do vojenské výzbroje nebyl přijat. Za to v lovectví se velmi dobře uplatnil pro svůj dobrý výkon k lovu menší a střední spárkaté zvěře a pro vynikající balistiku.

Náboj 6,5 x 57 R je vyráběn všemi významnějšími evropskými výrobci střeliva v téměř 10 různých laboracích s hmotností střel od 6,0 do 8,50 g.

Náboj je komorován většinou výrobců loveckých zbraní zejména do jednušek, obojetnic a kozlic jako standardní náboj. Ze zkušenosti mohu potvrdit, že je velmi oblíben zejména v alpských zemích. Domnívám se, že i u tohoto náboje je budoucnost zajištěna pro jeho oprávněné místo při lovu lehčí spárkaté zvěře. Firma RWS uvedla na trh v roce 1990 nový náboj 6,5 x 65 (R), který by, podle přání původce náboje, měl náboj 6,5 x 57 R postupně nahradit. Náboj 6,5 x 65 ( R ) je konstruován dokonce tak, že umožňuje snadné překomorování zbraní ráže 6,5 x 57R. Je však teprve otázkou dalšího vývoje zda nový náboj skutečně získá u lovců širší oblibu a zda skutečně nad nábojem 6,5 x 57 R převáží.

Jsem začínající myslivec a zvažuji zakoupení kulovnice na náboj 7,62 x 39, který se mi zdá k odstřelu spárkaté zvěře vhodnější než např. 222 příp. 223 Remington, protože je výkonnější. Zákon však stanovuje minimální rozměr lovecky použitelného náboje na 40 mm. V okolních zemích je výkon omezen minimálním výkonem a nikoliv délkou nábojnice. Prosím o bližší informaci zda si pořizovat kulovnici 7,62 x 39 a zda existuje na našem trhu.


P.D.Jihlava


Náboj 7,62 x 39 byl vyvinut během druhé světové války v Sovětském svazu jako vojenský náboj vz.43. Postupně byl zaveden do výzbroje zemí Varšavské smlouvy, v Jugoslávii, Finsku, Číně, Nikaragui, na Kubě, Indonésii a v řadě zemí v Africe a v zemích Blízkého, Středního a Dálného Východu.

Po rozpadu východního bloku se náboj rozšířil i v komerčním a loveckém použití, pro které se vyrábí se střelou s olověným jádrem.

Zejména v USA se velmi rychle rozšířil, kde se s oblibou používá k lovu střední spárkaté zvěře.

Má příznivou balistiku a výhodný výkon, který je vyšší než u většiny malých ráží běžně používaných k lovu menší spárkaté zvěře. Oproti nim má ještě další velkou výhodu a to minimální citlivost na vnější vlivy, které odchylují střelu z její dráhy podstatně méně než u malých a lehkých střel menších ráží.

V našich podmínkách by bylo možné používat náboj jako téměř universální lovecký náboj. Zákon 270 / 92 Sb však jeho použití k lovu, pro nesplňující podmínku délky nábojnice, nepovoluje.

Jsem rovněž toho názoru, že stanovená zákonná podmínka je zastaralá a nemá obdobu v evropské legislativě. Při formulaci návrhu nového zákona o myslivosti, který byl skupinou poslanců předložen k projednání v PČR došlo ke změně i v tomto bodě. Pokud bude novela zákona schválena, pak by měl platit minimální limit dopadové energie, který je myslivecky etický a umožňoval by použití i tohoto náboje k lovu.

Na trhu je k dispozici kulovnice CZ 527 Carabine ráže 7,62 x 39 nebo lépe 311 SB, což je schválené označení CIP náboje v lovecké verzi. Zbraň byla vyvinuta přednostně pro trh USA a podle mého názoru je velmi zdařilá.Zpracování dat...