ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

ČERVEN - MĚSÍC MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY

Oldřich TRIPES
Počet komentářů: 0
Zdůrazňovat význam myslivosti, výsledky práce myslivců a jejich příznivé působení v přírodě se záměrem především chovat, chránit a jen minimálně lovit, se ukázalo v prvních měsících letošního roku opět velmi potřebné. Více >

Zamyslenie o filozofii súčasného poľovníctva

Pavel Hell
Počet komentářů: 0
Nastupujúce 21. storočie nášho letopočtu a zároveň tretie milénium je vhodnou príležitosťou na to, aby sme sa zamýšľali nielen nad ďalšími perspektívami našej spoločnosti, ľudstva i našej "modrej" planéty, ale aj nášho poľovníctva, zveri a prírody. Ide o to, aby sme vedeli podložiť vecnými argumentami opodstatnenosť ďalšej existencie poľovníctva, čeliť nástrahám, ktoré naň číhajú a riešiť problémy, ktoré pred nami stoja. Pritom by sme mali vychádzať z filozofie súčasného poľovníctva, o ktorej sa však hovorí stále príliš málo. Více >

Král noci před bytovou otázkou

Přemysl PAVLÍK
Počet komentářů: 0
Výr velký mne fascinoval už od dětských let jak svým řídkým výskytem a majestátným vzezřením, tak tajemným způsobem svého nočního života. Bral jsem ho jako opravdového "krále noci" a vždy, kdykoliv jsem ještě jako městský kluk vstupoval pod klenbu hustých korun stromů a pocítil nezvyklou, tísnivou atmosféru lesa, představoval jsem si, že mne stále odněkud pozorují velké, oranžově planoucí oči a král noci sleduje každý můj krok. Toužil jsem se s ním setkat, ne však někde v ZOO nebo v malé kleci na dvoře hájenky, ale ve volné přírodě, přímo "tváří v tvář", a trochu blíže se s ním seznámit. Uběhla však pěkná řádka let, než se mi to podařilo. Více >

Chystáme se na srnčí říji

Mgr. Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Pomalu ale jistě se blíží vrchol léta a s ním i dny srnčí říje. Toto období má v sobě ukryto zvláštní kouzlo. Intenzivní pohyb zvěře, kavalírská družnost srnců k srnám i neúprosné pronásledování soků, zarámované horkým počasím, modrou oblohou s vysokými věžemi bouřkových mraků, vlnícími se lány obilí i vůněmi lesních pasek, to vše vytváří neopakovatelný obraz. Více >

Příčiny úbytku koroptví a bažantů

Dr. Miroslav Vodňanský
Počet komentářů: 0
Rozhodující příčinou úbytku koroptví a bažantů v dnešní kulturní krajině je snížená úspěšnost slepic při hnízdění a vysoká úmrtnost kuřat. Hlavním důvodem je nedostatek hmyzu a příliš mnoho přirozených nepřátel. Více >

Jak nepotkat ledního medvěda

Honza Prokš
Počet komentářů: 0
Letadlo dokončilo prudký obrat, srovnalo se do vodorovné letové hladiny a začalo prudce klesat. Tak jsme tu! Arktické Špicberky nás přivítaly tak, jak se na konec července sluší. Je větrno, mrholí a teploměr se pohybuje kolem šesti stupňů (nad nulou). Více >

Myslivci a veterinární problematika

MVDr. Josef MLEJNEK
Počet komentářů: 0
Podle zákona 166/99 sbírky o veterinární péči je možno považovat uživatele honitby za chovatele (§3, odst. 1, písm. a). Z tohoto důvodu se na uživatele honitby vztahují v určité míře "povinnosti chovatelů" uvedené v § 4. Zejména pak "bránit vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a plnit povinnosti stanovené tímto zákonem, nebo na jeho základě ke zdolávání těchto nákaz, nebo jiných onemocnění zvířat". V tomto smyslu se uživatelé honiteb (myslivci) stávají důležitými partnery Státní veterinární správy při provádění ochranných a zdolávacích opatření při prevenci a vzniku nákaz a při provádění preventivních a diagnostických úkolů k předcházení vzniku a šíření nákaz zvířat a jejich zdolávání. Více >

Myslivecká statistika - teorie relativity v praxi

Jaroslav Červený, Petr Koubek
Počet komentářů: 0
Každé zveřejnění myslivecké statistiky v časopise Myslivost (naposledy v čísle 2001/2) vyvolává u některých myslivců a zoologů, zabývajících se lovnou zvěří, pochybnosti o věrohodnosti publikovaných dat. Jedná se především o údaje týkající se lovu a jarních kmenových stavů (JKS) některých druhů zvěře. Uvážíme-li, že celé myslivecké plánování je postaveno na datech, jejichž objektivitu a důvěryhodnost lze zpochybňovat, pak je nezbytné o tomto problému nejen diskutovat, ale snažit se i hledat způsob odstranění příčin tohoto problému. Proto jsme se rozhodli na některé zjevné nedostatky myslivecké statistiky reagovat a polemizovat i s některými vžitými metodami mysliveckého výkaznictví. Více >

Alveokokóza

MVDr. L. VYSLOUŽIL, MUDr. Z. VESELÝ, MUDr. M. FÖRSTL
Počet komentářů: 0
Každý myslivec je, mimo vzácné chvíle strávené v přírodě, člověk jako každý jiný, i na něj působí ze všech stran moderní civilizace a záplava informací z nejrůznějších oblastí. Sdělovací prostředky se občas chápou i témat úzce se dotýkajících zvěře a myslivosti, zvláště tehdy, když se tyto zprávy dotýkají i zdraví lidí. Loňské letní prázdniny byly bohaté na podobné informace, často upravené tak, že téměř vyvolaly paniku mezi laickou veřejností. V televizi, rozhlase i tisku se objevila řada senzačních zpráv o "borůvkové", "jaterní" a "liščí tasemnici", která vyvolává smrtelná onemocnění lidí a ohrožuje zejména sběrače lesních plodů. O co vlastně ve všech případech šlo? Více >

Polemika k polemikám o myslivosti

Prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc.
Počet komentářů: 0
V současné době se v různých médiích vede široká diskuse k problematice myslivost, která je podmíněna celou řadou aspektů, z nichž logicky je nejvýznamnější příprava nového zákona o myslivosti s doprovodnými problémy (vlastnická práva versus výkon práva myslivosti, škody zvěří, vytvoření nových honiteb atd.). Diskuse, polemiky, předávané informace atd. dle mého názoru jednoznačně ve prospěch myslivosti nesvědčí, což je jistě na škodu věci. Z tohoto důvodu soudím, že je vhodné upozornit na některé aspekty, které by mohly situaci zlepšit. Více >

Ťuhýk obecný

Jan RYS
Počet komentářů: 0
Na křovinatých mezích, pastvinách a stepních stráních občas zpozorujeme poněkud většího ptáka než vrabce, který před námi obratně ve vlnkách poletuje a usazuje se na nejvyšších větvičkách. Chce mít o nás dobrý přehled. Vyhlíží také hmyz, jehož je vášnivým lovcem. Na své pozorovatelně někdy pokyvuje do stran delším ocasem a šedou hlavu s černou páskou přes oči sklání k zemi, aby postřehl kořist také v trávě. Je to jeden z 60 druhů ťuhýků, kteří na zeměkouli žijí - ťuhýk obecný. Lidé z vesnic mu přezdívali masák, masojídek, křovák, houserák, strakoš a na brněnsku dokonce španělský vrabec. Více >

VESELÁ POVAHA

Josef Ptáček
Počet komentářů: 0
Pronikavé stakato ptačího křiku mě přišpendlilo k zemi uprostřed náměstí rušného velkoměsta. Takhle se přece ozývají poštolky ve vrcholné chvilce svého milostného rozložení! Zrakem smýkám po střechách domů. Tamhle jsou! Na samém hřebenu střechy. Vedle ohavného sousoší televizních antén nádherný projev nespoutané přírody. Vysoko nad hlučícím davem, který se kdesi dole pinožil za svými přízemními cíli, prožívaly poštolky své nejkrásnější období roku a nijak se tím netajily. Člověk by jim až záviděl. Setkání s tímto dravčíkem jsou vůbec vždy radostná. Je jediným z dravců, který se těší lidské náklonnosti. Je to jednak proto, že její jídelníček tvoří v naprosté většině drobní hlodavci a snad také pro její optimistický zjev a tu veselou, dovádivou povahu. Dokázala se dokonce přizpůsobit prostředí pro přírodu tak nepřátelském, jako jsou velkoměsta. Každý rok pozoruji hnízdění poštolčího páru pod střechou ocelárny jednoho strojírenského podniku. Kupodivu ten hluk kolem a neutěšenost průmyslového prostředí jim nijak nevadí. Pro hnízdo si volí výstupek klimatizačního otvoru. Sameček se vždy snaží dlouho přesvědčovat tu svoji, že právě tohle místo je pro jejich domov nejvhodnější. Ona předstírá nezájem, jak už to tak ženské dělají, a že jako takových může mít na každém křídle deset. Ale to ho neodradí, ví své, vítězství bude na jeho straně. Mnoho je podobného mezi zvířaty a člověkem. Víc než si myslíme nebo jsme ochotni připustit. Více >

ZORNÉ POLE DALEKOHLEDU

Josef ČERNÝ
Počet komentářů: 0
Pokud si kupujeme dalekohled - triedr, kromě hlavních parametrů, kterými jsou zvětšení a průměr objektivu, je důležitá také velikost zorného pole. Zorné pole je udáváno buď hodnotou v metrech v určité vzdálenosti, např. 130 m/1000 m, nebo v úhlových stupních. U některých výrobků z dovozu mohou být použity anglické míry. Více >

ZA KROCANY NA AMERICKÉM STŘEDOZÁPADĚ

Ing. Petr ČUPA
Počet komentářů: 0
Sedím bez hnutí pod stromem a v přibývajícím světle se snažím proniknout očima husté křoví. Ještě ho nevidím, ale jasně slyším, jak se k nám blíží. Kde jenom může být? Pomalu odjišťuji, pevněji se opírám o strom za sebou a opatrně posouvám hlaveň směrem k balabánům. Jestli se přiblíží na jejich úroveň, vystřelím... Více >

MYSLIVECKÁ NADACE

Ing. Vojtěch BUREŠ
Počet komentářů: 0
Již několik měsíců se na nejrůznějších úrovních za účasti diskutujících pestrého profesního zaměření vedou vzrušené debaty o připravovaném novém zákonu o myslivosti. Snadno je pochopitelné, že hlavní slovo v nich drží dosavadní aktivní myslivci a vlastníci pozemků, kteří by rádi v novém zákonu našli podporu svých snah o minimalizaci výměry nových honiteb tak, aby jim k uznání honitby stačila ta výměra pozemků, kterou dnes vlastní. Zarážející však je, kde se bere odvaha v těch třeba i v televizi diskutujících občanech, kteří nemají ani zdání o tom, že existují honební a nehonební pozemky, co je to vlastně “honitba” a jak přísnými a přesnými předpisy se výkon práva myslivosti řídí a živeni cílenou protimysliveckou kampaní se bojí okamžiku, kdy myslivec “s pistolkou v ruce” vstoupí na jejich soukromou zahradu a bez dovolení tam bude střílet jimi chovaná zvířátka. Více >

Setkání spisovatelů na Klokočce

Kas
Počet komentářů: 0
Po velkém ohlasu ze setkání spisovatelů myslivecké literatury u příležitosti výstavy Natura Viva 2000 využila redakce velkorysé nabídky nájemců obory Klokočka na uspořádání podobného setkání. A tak se poslední březnovou sobotu sešli autoři myslivecké beletrie, rodinní příslušníci, myslivečtí trubači, zástupci ČMMJ a přátelé myslivecké literatury před kapličkou sv. Stapína. Ač nevyzpytatelné počasí účastníkům přálo, veterinární situace už tolik ne – pro aktuální nákazovou situaci slintavky a kulhavky se nemohla bohužel uskutečnit návštěva obory. Proto se po ukázce Hubertské mše Loveckého tria ČMMJ odebrali všichni do hotelu Galatea v Kosmonosích. Více >

"Metáme ještě koule nebo již střílíme?"

reakce na ohlasy Ing. Ladislav Dekány
Počet komentářů: 0
V Myslivosti číslo 4/01, v rubrice "Ohlasy" byli uvedeny reakce čtenářů na můj článek "Metáme ještě koule, nebo již střílíme?" Jsem rád, že tento článek vyvolal diskusi. Reakce naň totiž ukazují, jak hluboce je nepochopena balistika střelby. Většina z nás byla vojákem a většina z nás tím pádem má nějaké školení z balistiky střelby za sebou. Pokud ale tyto znalosti nejsou obnovovány a konfrontovány se skutečností dochází k jejich mylné interpretaci. Více >

Výroba pevného loveckého nože

Karel Hons
Počet komentářů: 0
Pevný lovecký nůž má své výhody při použiti v přírodě. Většinou se jedná o robustnější typ nože, který má všestrannější využití, zvláště když je doplněn pilkou, která je uložena ve střence . Více >

Vznikla nová tradice?

Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Myslivci – uživatelé zbraní samozřejmě také sledují technický vývoj zbraní a optiky, mají možnost se podívat na novinky na výstavách u nás a v zahraničí. V tom nejlepším případě si mohou na výstavním stánku vzít zbraň do ruky, založit do ramene, případně zkusit chod a funkci závěru. V žádném případě si ale nemohou zkusit chování zbraně při výstřelu. Proto vznikla z popudu Petra Tomáška a zástupců OMS Pardubice u nás zatím nerealizovaná myšlenka – výstava na střelnici s možností vyzkoušení výrobků takříkajíc v akci. Více >
Zpracování dat...