ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

ČERVEN - MĚSÍC MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY

Oldřich TRIPES
ČERVEN - MĚSÍC MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY
Zdůrazňovat význam myslivosti, výsledky práce myslivců a jejich příznivé působení v přírodě se záměrem především chovat, chránit a jen minimálně lovit, se ukázalo v prvních měsících letošního roku opět velmi potřebné.
Jestliže asi polovina našich spoluobčanů v televizním "hlasování" souhlasila se "zrušením" myslivců, svědčí to o tom, že nejen práci myslivců lidé nedoceňují, ale že si dokonce vůbec neuvědomují, co vlastně dělají pro přírodu, zvěř, stát i pro ně. Třeba jen lovem lišek, zejména pak úsilím o zachování všech druhů zvěře dalším pokolením.

Příčinou toho je, že na laickou veřejnost daleko silněji působí názory novinářů, kteří si vůbec neuvědomují podstatu myslivosti, ovlivněni četnými poslanci - také laiky pokud jde o myslivost, kteří vidí jako nejsvatější právo vlastníků pozemků a osud zvěře je jim lhostejný. Stejně jako některým ochráncům přírody, kteří se ztotožňují s tou názorovou skupinou Lesů ČR, která má v programu les zcela bez spárkaté zvěře, i když mluví o jejich jen minimálních stavech.

Dostali jsem se do doby, kdy je propagace myslivosti více nutná a potřebná než kdykoliv předtím. Škoda těch promarněných posledních deseti let, kdy byla naše, byť novodobá tradice - velká a významná celostátní propagační akce pozapomenuta. A tady nemohu jinak, než připomenout jméno Doc. MUDr. Jaromíra Kovaříka CSc., který jako jeden z mála se zastává této nejvýš potřebné tradice. Však to byl dozajisté také on, kdo stál u jejího zrodu před 42. léty.

Přátelé myslivci, přesvědčili jsme se trpkou zkušeností, že neměli pravdu ti v našich řadách, kteří tradici Měsíce myslivosti chtěli zapomenout. Proto v každém okrese, v každém sdružení, honitbě, klubu a spolku organizujme opět rozličné propagační akce, pišme do tisku, prosaďme se s naší pravdou do rozhlasu a televize. Naše příroda, právě se rodící mláďata zvěře i zachování odkazu našich mysliveckých předků to vyžadují a potřebují. Naši nedávní moudří myslivečtí předkové, v jejichž cenném odkazu pokračujeme, by nás za pasivitu nepochválili.


Zpracování dat...