ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

ZORNÉ POLE DALEKOHLEDU

Josef ČERNÝ
ZORNÉ POLE DALEKOHLEDU
Pokud si kupujeme dalekohled - triedr, kromě hlavních parametrů, kterými jsou zvětšení a průměr objektivu, je důležitá také velikost zorného pole. Zorné pole je udáváno buď hodnotou v metrech v určité vzdálenosti, např. 130 m/1000 m, nebo v úhlových stupních. U některých výrobků z dovozu mohou být použity anglické míry.


Samotná hodnota zorného pole bez souvislosti se zvětšením dalekohledu a průměrem objektivu nedává představu o tom, zda je zorné pole velké, střední či malé.

Za tím účelem bych chtěl přispět výpočtem objektivního hodnocení. Nevím o tom, že by bylo v našich odborných časopisech publikováno. Použijeme nové termíny - objektivní úhel a subjektivní úhel. Objektivní úhel bývá na dalekohledu vyznačen a odpovídá mu příslušný průměr zorného pole, udávaný zpravidla v metrech ve vzdálenosti 1000 m. Subjektivní úhel je hodnota, která určuje velikost zorného pole dalekohledu bez závislosti na jeho zvětšení. K výpočtu použijeme následující vzorečky:

Subjektivní úhel = objektivní úhel x zvětšení dalekohledu

nebo


(zorné pole v metrech x zvětšení dalekohledu) / 17,5

Objektivní úhel = subjektivní úhel / zvětšení dalekohledu

nebo


zorné pole v metrech / 17,5


Zorné pole v m = objektivní úhel x 17,5


Hodnoty objektivních úhlů a odpovídajících velikostí zorného pole v m pro subjektivní úhly 55, 60, 65 a 70o pro zvětšení dalekohledů 6 - 20x udává následující tabulka:

  Subjektivní úhel zorného pole
55o 60o 65o 70o
objektivní úhel zorného pole / velikost zorného pole v m/1000 m
Zvětšení xo m xo m xo m xo m
6x 9,2 160 10 175 10,8 190 11,7 204
7x 7,9 137 8,6 150 9,3 162 10 175
8x 6,9 120 7,6 132 8,1 142 8,7 153
10x 5,5 96 6 105 6,5 114 7 122
12x 4,6 80 5 87 5,4 95 5,8 102
16x 3,4 60 3,8 66 4,1 71 4,4 76
20x 2,3 40 3 52 3,3 57 3,5 61


A nyní pro názornost několik příkladů. Vezměme si dalekohled 8x30, u kterého je udána velikost zorného pole 150 m.

Tomu odpovídá

subjektivní úhel (150 x 8) / 17,5 = 68,6o

a

objektivní úhel 150 / 17,5 = 8,57o

Další příklad: dalekohled 7x50 se zorným polem 124 m/1000 m, na kterém je udán i objektivní úhel 7,1o. Subjektivní úhel je 7,1 x 7 = 50o.

Dalekohledy se subjektivním úhlem zorného pole 65o a větším jsou dalekohledy širokoúhlé, označované v Německu WW (Weitwinkel).

V optice je však vždy něco za něco. Chceme-li mít dalekohled s maximální světelností, jakým je například 7x50, nemůžeme od něj požadovat širokoúhlé zorné pole. Velká světelnost je pro velikost zorného pole nepříznivým faktorem a naopak.

Velké zorné pole je také dáno kvalitou okulárové soustavy (což je vyjádřeno i cenou dalekohledu). Čím je průměr okuláru větší a čím je jeho ohnisková vzdálenost od oka kratší, tím bude zorné pole dalekohledu širší.

Naše Meopta vyráběla dalekohledy s opravdu kvalitními širokoúhlými okuláry, například pro dnes již historický triedr 12x60, dále pro sportovní monokulární dalekohled 25x50 a pro velké dalekohledy pro amatérskou astronomii Monar 25x100 a Binar 25x100.

U triedrů s variabilním zvětšením je tato technická vymoženost vykoupena přibližně o 40 % menším zorným polem.

S touto tematikou korespondují také zaměřovací dalekohledy, lidově puškohledy. Požadujeme od nich maximální světelnost a k zamezení poranění oka při výstřelu větší vzdálenost okuláru od oka (cca 80 mm). Tyto nepříznivé podmínky pro velikost zorného pole jsou do jisté míry kompenzovány zvlášť velkým průměrem okulárové soustavy. Výsledkem je však relativně malé zorné pole, což si opět ukážeme na příkladu.

Klasický zaměřovací dalekohled 4x32 má obvykle zorné pole 10,5 m ve vzdálenosti 10 m. To představuje objektivní úhel pouze 5,7o a subjektivní úhel 24o. S tím se ale nedá nic dělat, je to nejlepší možný výsledek rozporných požadavků a jejich kompromisu.

Při výběru dalekohledu si vždy musíme ujasnit, jakým jeho vlastnostem dáme přednost.


Zpracování dat...