ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Mistři světa 2001 v rychlostním výškovém létání sokolů jsou z České republiky

Ivoš Kristek a MUDr. Jiří Veselý
Mistři světa 2001 v rychlostním výškovém létání sokolů jsou z České republiky
Rychlostní výškové létání znamená let dravce na vábítko vynesené balónem nebo drakem do určité výšky. Dravec toto vábítko loví a let za ním je útočným letem. Slouží ke kondičnímu létání v době výcviku i lovu a pak k soutěžení, kdy je délka stoupavého letu měřena s přesností na setiny vteřiny.
První oficiální mistrovství světa, nazvané "Falcon Masters of the World" bylo konáno vloni v italském Vivaru (severní Itálie). Tato soutěž byla organizována na profesionální úrovni, se startovními čísly, mikrofony, ozvučením, hudbou, mezinárodními rozhodčími. Zúčastnilo se 14 dravců, mezi nimi i náš reprezentant - sokol stěhovavý Dr. Veselého, který byl hodnocen třetím místem ve skupině sokolů.

V letošním roce se mistrovství konalo rovněž v lednu, ve stejném městě v Itálii. Balónového rychlostního létání se zúčastnilo 11 velmi dobře připravených soutěžních dravců z 5 evropských států. Startovali ve dvou skupinách: I. lovečtí sokoli a jejich kříženci, II. stěhovaví sokoli, rarozi, laneři a jiní. Soutěž měla jasná pravidla: Vábítko unášel balón. Začátek vypouštění balónu byl na 50 metrech s postupným zvyšováním do 300 m, kde byl cíl. Dravec startoval asi 50-70m od balónu, čas byl měřen od vzlétnutí do uchopení neboli vázání vábítka v 300 metrové výši.

Absolutně nejrychlejší čas stoupání v obou skupinách měl náš zástupce - sokolice Dr. Veselého, což bylo i pro nás překvapení, neboť se předpokládá, že lovečtí sokoli stoupají nejrychleji na základě anatomických předpokladů.

Soutěž "Dravec a pes"


O den později se za slunného, ale chladného počasí konala na stejném poli mezinárodní soutěž "dravec a pes". Ke každému dravci a sokolníkovi je losem přidělen pes a jeho vůdce, soutěží se ve dvou kategoriích - dravci vysokého a nízkého letu. Lovili se bezprostředně vypouštění bažanti v tomto vojenském prostoru charakteru stepi s nízkými křovinami. Bažanti byli vypouštěni do keřů a překvapivě dobře drželi před vystavujícím psem a dobře i létali. Dvojice měli na vystavení a ulovení 15 minut. Početná skupina rozhodčích hodnotila styl práce obou dvojic, výšku letu, útočný let samotný. Naši jestřábi mají obecně vyšší úroveň a zahraničím jsme byli trochu zklamáni, myslíme si, že vítězství našich jestřábníků by bylo pravděpodobné. Vítězem dravců vysokého letu by známý rakouský sokolník Papst se svou velikou sokolicí.

Celkově můžeme stručně hodnotit společenskou úroveň soutěží, která byla na vysoké úrovni, připravenost dravců byla vyšší než v minulém roce. Domníváme se, že bylo čestně a významně reprezentováno naše sokolnictví i naše myslivost.

Tabulka výsledků " The 2nd Falcon Masters of the World"

Číslo losu Jméno Dravec Pohlaví Skupina Čas Pořadí
1 Walter DIERNBERGER A Raroh velký samice II 3:49 II/4
2 Alan VAN VYNCK GB Sokol stěhovavý samice II 2:57 II/3
3 Michael HOLZFEIND A Sokol lovecký samec I 2:23 (třetí pokus) I/5
4 Cris FONTYN NL Sokol stěhovavý samec I nedoletěl  
5 Franz SCHULTERKOPFF A Sokol locecký samice I 2:14 I/2
6 Franz SCHULTERKOPFF A Raroh velký samice II 2:01 II/2
7 Jiří VESELÝ CZ Sokol stěhovavý samice II. 1:56 II/1
Nejlepší čas obou skupin
8 Babsi WERNITZING A Kříženec s. stěhovavý x lovecký samec I 2:16 I/3
9 Stephane DUBBERT A Kříženec s. stěhovavý x raroh samec I 2:01 I/1
10 Alesca RUPERT A Kříženec s. stěhovavý x lovecký samec I 2:19 I/4
11 Johan MITTERLING A Kříženec s. lovecký x raroh samice I 2:25 I/6


Zpracování dat...