Časopis Myslivost

Lze očekávat zvýšení stavů sluky lesní?

Václav HAVELÍK
Lze očekávat zvýšení stavů sluky lesní?
Těžko bych uměl v pro mě fascinující přírodě upřednostnit jeden živočišný druh před jiným. Přesto by to ale vyhráli opeřenci, všichni - od střízlíčka až po dropa. Mají pestřejší život, ten mě přitahuje. Na pomyslných stupních vítězů by vedlo tetřevovitých byly i sluky. Jejich stavy jsou stále více žalostnější.
Doslova bolí, setkám-li se někde s "panem Chytrým", který ví, že za všechno mohou naši myslivci. Naštěstí to nebývá často. Velmi dlouho před tím, než byl u nás lov sluk zakázán, se razila tendence, aby myslivec ulovil nejvýše jednu sluku za sezonu. Tradice velela, aby se na první sluku nestřílelo, mnohdy táhla jedna jediná za celý večer. Ani konzumace ptáka velikosti hrdličky nikoho nepřitahovala. Většina myslivců si uměla výstřel odpustit a spokojil se s pobytem v probouzející se jarní přírodě.

Z biologie sluky vyplývá, že na večerním tahu byli loveni téměř vždy kohoutci, naopak největší ztráty vznikaly v zimovištích sluk, tedy hlavně v zemích kolem Středozemního moře a v státech Severní Afriky. Náš odstřel nemohl stavy sluk ovlivnit. V jižních zemích navíc v té době vzrostl počet myslivců, čímž se zvýšil i odstřel sluk již proto, že tyto země jsou na ostatní zvěř chudé. Z celkového průměrného ročního úlovku sluk (3,7 mil. kusů) připadalo na celou tehdejší naši republiku (včetně Slovenska) 0,12 %. Rakušané ulovili 0,10 %, Maďaři 0,06 % z celé sumy. Pro názornost přikládám tabulku se zprůměrovanými odstřely sluk v letech 1970-80, tedy z doby, kdy i my jsme odstřelem stavy "ovlivňovali".

Na ochranu sluk by musely všechny země přijmout alespoň přibližně stejná opatření, pak by mohla být snaha účinná. Nejvíce decimují stavy sluk naháňky se psy ve Středomoří. Naháňky byly u nás zakázány před více než polovinou století. Zdůrazňuji, že se plně stavím na ochranu sluky, tedy za zákaz lovu. Kdybych však měl sám sobě odpovědět na otázku, čeho jsme zákazem lovu docílili, rozdělil bych odpověď na dvě části - z hlediska etického - maximum, z hlediska zachování stavů bych již tak kategorický nebyl.

Země Počet průměrně ulovených sluk Počet myslivců
Lucembursko 100 2 600
Finsko 750 275 000
NDR - tehdejší 100 39 500
Albánie 1 000 ?
Švýcarsko 1 500 34 000
Maďarsko 2 200 30 000
Maroko 3 000 26 000
Švédsko 4 000 286 000
Rakousko 4 000 100 000
ČSSR - tehdejší celá! 4 750 120 000
Bulharsko 4 800 83 000
Alžírsko 5 000 ?
Norsko 6 500 140 000
Tunis 7 500 7 900
Jugoslávie 9 000 198 000
Holandsko 10 000 37 000
Belgie 12 500 29 000
Polsko 13 200 260 000
NSR - tehdejší 17 400 39 000
Rumunsko 22 000 52 000
Dánsko 23 000 164 000
Turecko 130 000 3 000 000
Řecko 30 000 260 000
Pyrenejský poloostrov 75 000 1 300 000
Britské ostrovy 150 000 666 600
SSSR (tehdej.) evropská část 750 000 1 300 000
Itálie 1 000 000 1 600 000
Francie 1 500 000 1 850 000
Zpracování dat...