ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

53. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha

František MAZURA
53. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha
Jižní Čechy již od pradávna představovaly svébytnou část Českého státu. Obklopeny pásmy hor a pahorkatin porostlých lesy byly uzavřenou končinou se specifickými rysy historického i společenského vývoje. A právě do této oblasti jižních Čech byl výborem Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů umístěn 53. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha (MFV) a jeho organizací pověřena jihočeská pobočka. Díky pochopení Okresního mysliveckého spolku a jeho kynologické komise v Českých Budějovicích se ve dnech 17. až 18. září 2000 MFV také uskutečnil.
Centrem celé soutěže byl kulturní dům v Olešníku, kde se v podvečer zahájení memoriálu konala porada rozhodčích a bylo provedeno rozlosování. Po ranním slavnostním zahájení ředitelem soutěže Břetislavem Uchytilem, představil vrchní rozhodčí Rudolf Strnad početné koroně a vůdcům sbor rozhodčích s určením disciplín, které budou posuzovat. Velké pole - Ing. Klement, Ing. Kowarovski z Rakouska a J. Musil, malé pole Dr. J. Trpák a J. Jonáš, vodní práci hodnotili M. Matějka a K. Staringer z Rakouska, barvy L. Tikovský, F. Bárta a B. Tašek, vlečky Z. Pils a J. Koblasa a konečně drobné disciplíny Dr. Nejdl a J. Kašík.

Pořadatelé MFV si byli vědomi odpovědnosti za průběh této soutěže a připravili takové podmínky, aby se svého úkolu zhostili nejen po stránce odborně technického provedení, ale aby tento svátek kynologů a příznivců německého krátkosrstého ohaře se stal záležitostí společenskou.

Po ukončení slavnostního zahájení odjeli účastníci do připravených honiteb. Při práci na velkém poli si ani vůdci, ani rozhodčí nemohli stěžovat na nedostatek zvěře. Mělo to však jeden háček vzhledem k tomu, že se žně uskutečnily o mnoho dříve než v jiných letech. Pole byla již podmítnuta a zajíci vyvstávali na větší vzdálenost, takže psi sice měli možnost prokázat klid před srstnatou, ale ulovení zajíce bylo obtížné. Někteří psi se do větší blízkosti nedostali vůbec a pak to pochopitelně bylo řešeno snížením známky z klidu. Voliéroví bažanti, které měli pořadatelé připravené, ani nebyli potřební. Ve stařinách a keřovitých porostech mohl každý zkoušený pes přijít i několikrát do styku s touto pernatou zvěří a prokázat zde své kvality ve vystavování, postupování, klidu i přinášení.

Vodní práce byly odzkoušeny na rybníku v blízkosti Temelína. Hladinové práce proběhly bez problémů, někteří psi však měli potíže na ochotě k práci na hluboké vodě. Pro nahánění v rákosí a dohledávku kachny byla místa na zkoušení těchto disciplín vybrána pořadateli velmi pečlivě. Cenu za nejlepší práci na vodě obdržela fena JOLI z Kaplánek, vedená Vlastimilem Bednářem.

Centrem lesních prací se stala útulná chata MS Týn n. Vltavou, kde bylo pro účastníky připraveno občerstvení. Na divácky atraktivní disciplíně - přinášení lišky přes překážku jsme mohli vidět velice pěkné výkony psů a některé trochu horší známky měl na svědomí spíše vůdce svým otálením při předávání. Stopní dráhy jak na barvách, tak i na vlečkách byly dobře připraveny. Na barvách předvedli velmi pěknou práci tři hlasití oznamovači a hlasič GIN od Blatského potoka, vedený Václavem Dvořákem, který byl také oceněn za nejlepší práci v lese.

Při nedělním ranním nástupu, ještě před odjezdem do honiteb, představil hlavní poradce klubu Bohumil Novák všechny zúčastněné psy podle průkazů původu a pohovořil o jejich vrozených vlastnostech děděných po předcích.

O tomto MFV lze bez nadsázky říci, že byl skutečně nadprůměrný. Stojí za zmínku, že všichni zúčastnění obstáli a docílili v konečném hodnocení více než 400 bodů, tedy tolik, aby postačily na získání I. ceny. Některým dvojicím skutečně chybělo jenom trochu toho "zkouškového" štěstí. O kvalitě předváděných psů svědčí i to, že v I. ceně absolvovalo soutěž 12 ohařů, ve II. ceně šest a ve III. ceně jeden ohař. Vítězem 53. ročníku MFV se stal OR Afoli, vedený mladým vůdcem Jiřím Formánkem z Bílého Kostela. Tento ohař získal titul Všestranný vítěz NKO - ČR pro rok 2000 a obdržel i tituly CACIT a CACT. Na druhém místě se o pouhý jeden bod umístil GRON Kořenice, vedený Jaroslavem Novákem z Kolína. Tento pes obdržel tituly Res. CACIT a Res. CACT a ocenění za nejlepší práci v poli.

Říká se, že jaký je vrchní rozhodčí, takové jsou i zkoušky. Jelikož průběh tohoto MFV byl naprosto bezproblémový, je možno přiřadit k perfektní organizaci i dobrou práci vrchního rozhodčího Rudolfa Strnada a přát si, aby si 54. ročník udržel svou popularitu a vynikající úroveň.Zpracování dat...