ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Lovecký a střelecký klub radí, informuje a odpovídá na dotazy

Ing. Jiří Hanák
Lovecký a střelecký klub radí, informuje a odpovídá na dotazy
V Myslivosti i v SR se psalo o ráži vom Hofe. Může napsat něco o její historii, současném použití a dostupnosti? Co to znamená vom Hofe? Označuje doplněk snad vlastnost náboje jako u některých jiných ráží? Jaké jsou typické vlastnosti nábojů vom Hofe? Existují podobné ráže? Š.M.Šumperk


Odpověď:


Vom Hofe za označením rozměru náboje je podle původce jeho vzniku tak, jako je to i u řady jiných ráží. Náboje vom Hofe patří svým způsobem k určitým specialitám, které započaly historii celé skupiny příbuzných nábojů a posloužily jako vzor při vývoji i celé řady standardnějších nábojů.

E.A. vom Hofe byl konstruktér střeliva a konstruktér a později i výrobce loveckých zbraní v předválečném Německu. Spolupracoval s menšími výrobci zbraní např. s berlínskými výrobci Hoffmann a Gayer a i s velkými muničními závody např. i s tehdejší DWM a RWS. Práce vom Hofeho byla soustředěna na vývoj speciálních ráží o nadprůměrných výkonových a balistických hodnotách.Vom Hofe byl pravděpodobně první konstruktér střeliva, který nespatřoval ranivost a účinnost náboje ve hmotnosti střely tak, jako většina jeho vrstevníků, ale zkoumal vliv velikosti dopadové rychlosti střely na ranivost a zjistil, že střely o vysokých rychlostech vyvolávají ještě, mimo vysoké dopadové energie, další doplňující efekty zvyšující ranivost střel. Později specialisté zabývající se cílovou balistikou jeho zjištění potvrdili. Dnes je známý efekt hydraulického rázu, který vzniká při dopadu střely o vyšší rychlosti než 700 m/s. Tzv. hydroefekt se šíří tělními tekutinami a vyvolává smrtící šokové efekty i na orgány, které nebyly přímo zasaženy. Tím jsou rychlé střely po svém dopadu ranivější, zejména v okamžitých účincích, než střela pomalejší.

Z nábojů, které zkonstruoval osobně Vom Hofe je to například náboj evropského původu s nejvyšší úsťovou rychlostí střely 5,6 x 61 SE vom Hofe. Další ze známějších nábojů zkonstruovaný vom Hofem byl náboj 7 x 73 vom Hofe Express. Náboj měl nábojnici s nákružkem odvozenou z ráže 300 Holland a Holland Magnum. Náboj se příliš nerozšířil.

Na základě iniciativy vom Hofeho vznikl v r. 1939 u firmy RWS náboj dodnes velmi populární k lovu těžké zvěře s vynikajícími hodnotami - 8 x 68 S, který při osazení střelou 7,0 g dosahuje rychlosti 1050 m /s, obvyklé většinou jen u menších ráží.

Pro zbraně s lůžkovým závěrem vom Hofe vyvinul např.náboj 7 x 75 R SE vom Hofe, který je běžně komorován do německých zbraní Heym a standardně u rakouských puškařů ve Ferlachu. Náboje se hromadně vyráběly u firem Norma a Hirtenberger, dnes jsou v nabídce od firmy Gehmann např.i prostřednictvím obchodní sítě Kettner.

Náboje vom Hofe ráže 7 mm jsou vhodné k lovu veškeré evropské zvěře a velké většiny zvěře mimoevropské. Náboje vynikají vyjímečně plochou dráhou letu střely a s ONV až 235 m patří k nábojům s nejdelší ONV (optimální nástřelnou vzdáleností) na světě. Jsou vhodné i pro lov na mimořádně velké vzdálenosti. Po válce převzal dědictví vom Hofeho bývalý německý reprezentant ve sportovní terčové střelbě známý zejména střelbou na velké vzdálenosti Walther Gehman pod jehož jménem malá firma existuje dodnes. Walther Gehman byl olympijským střelcem a světovým rekordmanem ve střelbě v předválečném Německu. Specializoval se na střelbu na extrémně dlouhé vzdálenosti. Slavný byl jeho výkon při střelbě 50 ran na 300 metrů s rozptylem pouhých 12 cm nábojem 7 x 57. Považoval 7 mm střely vůbec za nejvhodnější a snad proto použil v roce 1955 náboj 7 x 73 vom Hofe Express k vývoji náboje 7 x 66 SE vom Hofe, který je známý a z řady nábojů vom Hofe nejrozšířenější.

Náboj 7 x 66 SE vom Hofe vyvinutý W. Gehmanem není jediným pokračovatelem dědictví vom Hofeho. Firma RWS představila v r.1995 nový lovecký náboj 9,5 x 66 SE vom Hofe, který je odvozen z náboje 7 x 66 SE vom Hofe osazením střely o větším průměru. Nový lovecký náboj se řadí k moderním nábojům k lovu těžké evropské a mimoevropské zvěře. Náboj svými vysokými parametry se může stát i ideálním africkým nábojem, který se vyrovná a v balistických hodnotách i předčí náboj 375 Holland a Holland Magnum.

Náboje vyvinuté vom Hofem nepatří k příliš rozířeným typům nábojů pro svoji vysokou cenu a pro vysokou cenu většinou luxusních zbraní, do kterých je osazován. Jejich špičkové vlastnosti jim však nejen udržují stálé místo zejména mezi náročnými uživateli, ale obliba a rozšíření zbraní na náboje vom Hofe se stále zvyšuje.

Od roku 1942 měl vom Hofe v USA svého ideového pokračovatele v osobě Roy Weatherbyho, který práci vom Hofeho studoval a vyvinul řadu nábojů s typickou charakteristikou vom Hofeho nábojů spočívající ve výjimečně vysoké rychlosti střely s velmi plochou dráhou střely a extrémně dlouhou ONV. Dnes firma Weatherby vyrábí vynikající kulovnice vlastní konstrukce s vysoce odolným válcovým závěrem a s šesti případně osmidrážkovým vývrtem hlavně. Řada nábojů Weatherby pokrývá celé spektrum ráží od nejmenších až po tropické

Zbraně i náboje jsou běžně dostupné u specializovaných prodejců. U nás prostřednictvím obchodní společnosti Kettner. Cena zbraní i nábojů je poněkud vyšší než u běžných výrobků, ale bezpochyby je vyvážena vysokými užitnými vlastnostmi. Setkal jsem se z opodstatněným názorem, že ten lovec, který poprvé použil k lovu zbraň a náboje Weatherby, nechce již nikdy použít nic jiného.

Mám kulovnici ZG v ráži 8 x 57 JS. S touto kulovnicí střílel již můj otec profesionální lesník. Já sám mám se stejnou zbraní střeleno již více jak 200 ks zvěře černé a téměř 100 ks zvěře vysoké (většinou holé) rovněž mnoho zvěře srnčí. Nyní má zbraň poněkud větší rozptyl. Kolegové mi říkají, že je již opotřebená hlaveň, ale že je možné hlaveň vyměnit a to i s jinou ráží, protože prý ráž 8 x 57 je již zastaralá nebo prý si mám koupit zcela novou zbraň. Upřímně řečeno novou kulovnici nechci pořizovat, protože k původní mám již téměř emocionální vztah a vyhovuje mi i její spoušťový mechanismus. Jak poznám, že rozptyl je způsoben opotřebením hlavně? Lze hlaveň vyměnit? Jaký je Váš osobní názor na změnu ráže?


K.Š. Jeseník

Krátce ke kulovnici ZG 47 (Zbrojovka Galaš):


Lovecká kulovnice zkonstruovaná konstruktérem Galašem v brněnské zbrojovce patří bezesporu k našim nejlepším loveckým zbraním. Oblíbené bylo zejména celopažbené provedení.

Tato kulovnice měla velmi vtipně řešenou konstrukci spoušťového mechanismu, který byl bez napínáčku, ale umožňoval velmi plynulé, jakési dvoustupňové spouštění, takže bylo možné odpálit ránu i s tzv. velmi jemnou spouští a docilovat velmi přesné střelby. Mimo to byl velmi vhodný pro pohotovou střelbu ( Pirsch abzug - "šoulačková" spoušť). Osobně považuji spoušťový mechanismus na kulovnicích ZG za jeden z nejlepších, které byly na našich kulovnicích aplikovány a proto se nedivím, že se nechcete zbraně zbavovat ( mimo dalších důvodů, které uvádíte). I dnešní, moderní kulovnice americké, španělské a další výroby často používají podobného uspořádání spoušťového mechanismu.

K problematice opotřebení hlavně:


Opotřebení hlavně nad únosnou mez lze zjistit změřením rozměrů vývrtu v ústí hlavně. Pro první orientaci lze stav zjistit tak, že vezmeme náboj a střelou jej vložíme do ústí. Správně by se, pod mírným tlakem, neměl nechat zasunout dále než do první třetiny maximálně zhruba do poloviny délky střely. Pokud se nechá střela zasunout až po okraj nábojnice do ústí vývrtu je vývrt rozhodně větší než má být a je tedy nevyhovující.

Řádné zjištění rozměrů lze pouze přesným měřením kalibrem, mikrometrem anebo i přesnou posuvkou.

Rozměr vývrtu ráže 8 x 57 JS by měl být následující :

Minimální průměr v polích: 7, 89 (výrobní tolerance + 0,03 mm)

Minimální průměr v drážkách: 8, 20 (výrobní tolerance + 0,03 mm)

Pokud je rozměr o cca 0,05 mm a více větší oproti uvedeným rozměrům (včetně započtení výrobní tolerance) je již nevyhovující a může mít negativní vliv na přesnost střelby.

K výměně hlavně:


Pokud jsou ostatní mechanismy zbraně zachovány na přijatelné úrovni lze hlaveň celkem snadno a bez problémů jednoduše vyměnit. Výměnou hlavně se ušetří podstatná část finančních nákladů oproti nákupu nové zbraně. I když výměna hlavně je snadnou operací je možné ji provést pouze u zkušeného puškaře, pro správné usazení a vymezení závěrové vůle a s následnou zkouškou na České zkušebně zbraní a střeliva.

Ke změně ráže při výměně hlavně:


Při výměně hlavně lze použít novou hlaveň i rozdílné ráže od původní. V uvedeném případě lze původní ráž nahradit např. ráží 308 W a dalšími. Rozhodující je celková délka náboje ve vztahu k délce závěru a délce nábojové schránky. Rozhodování je třeba činit u odborného puškaře po proměření uvedených hodnot.

Osobně bych se přimlouval za ponechání původní ráže. Jeden z důvodů je ten, že jste již na uvedenou ráž zvyklý, máte s ní již mnoho pozitivních zkušeností a tato praktická i psychická výhoda hraje při rozhodování velmi významnou roli.

Další důvod vychází z faktu, že ve skutečnosti neexistuje naprosto universální a jednoznačně zcela ideální ráž. Vždy se jedná o určitý kompromis. Například změnou za jinou ráž s rychlejší střelou získáte sice výhodu větší optimální nástřelné vzdálenosti a prodloužení účinné myslivecké vzdálenosti, řekněme o cca 30 max. 50 metrů, ale ztratíte výhodu těžší střely s malou citlivostí na eventuální překážky a často i výhody výrazně větší ranivosti, kterou ráž 8 mm oplývá.

Je třeba vycházet i z místních podmínek a nejčastěji očekávané vzdálenosti střelby. Ráž 8 x 57 JS je vhodná ke střelbě na standardní a mírně nadprůměrné vzdálenosti jak bylo uvedeno výše, které jsou ostatně vcelku dosti velké a jsou na hranici doporučovaných maximálních mysliveckých vzdáleností.

Z uvedených hledisek osobně řadím ráž 8 x 57 JS k velmi dobrým rážím, která má pro naše podmínky vynikající vlastnosti a převládající výhody.Zpracování dat...