ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Vlečky - problém při zkouškách ohařů

Jan GABČAN
Vlečky - problém při zkouškách ohařů
V minulém čísle přílohy jsem si přečetl článek Stanislava Hloucha o výcviku sledování loveckých psů. Nedalo mi, abych na něj nezareagoval. Jak vyplývá z vyhodnocení úspěšnosti splnění podzimních zkoušek, které jsou podmínkou pro upotřebitelnost loveckého psa, značné množství psů na zkouškách neobstojí. Z toho nejvíce propadne právě na vlečkách "přinášení vlečné zvěře na dálku". Chtěl bych připomenout, že dohledávku zvěře po stopě na dálku považuji za jednu z nejdůležitějších pro výkon loveckého psa při honech na drobnou zvěř.
Důvod neúspěchu při vlečkách podle mého názoru je tento: některé lovecké vlastnosti má pes vrozeny - nos, hledání, vystavování, postupování, přinášení a stopování. Tyto vlastnosti může cvičitel správnou metodou ještě rozvinout, může je však nesprávnou metodou i utlumit.

Pokud jde o vlečky, je to disciplína, kterou lze naučit každého psa, i neloveckého. Já vím, že každý cvičitel začátečník i specialista se snaží připravit psa tak, aby úspěšně splnil zkoušky, a přesto neuspěje. Na vlečkách neuspěje začátečník, ale i zkušený cvičitel, o čemž svědčí skutečnost, že na vlečkách vypadne dost psů i na vyšších zkouškách, ale i na memoriálech a tam vedou již opravdu zkušení vůdci. V čem to tedy je? Já vidím problém hlavně v tom, že právě metodika, kterou používají zkušení cvičitelé a která je doporučována i literaturou, je již značně zastaralá a při návodu jak cvičit psa na vlečkách přímo škodlivá. Škodlivá v tom, že u psa přímo utlumuje jeho vrozenou vlastnost hledání zvěře po stopě. Tím, že se pes při výcviku současnou doporučovanou a používanou metodou soustavně nutí pracovat na stopě pomalu, veden na šňůře a s nosem přímo na stopě, otupuje se postupně jeho vrozená chuť pracovat rychle a samostatně. Pes postupně ztrácí zájem o tuto práci, pracuje jenom z donucení, bez vlastního potěšení. Takto zrazený pes na stopě, když sejde ze stopy, vrátí se zpátky - není schopen, ani nemá zájem najít stopu a vypracovat vlečku, výrok rozhodčího potom zní - neuspěl na vlečce. O tom jsem ale nechtěl tolik psát, to zná každý z vlastní zkušenosti, jako vůdce na zkouškách, nebo divák korony. Chci však uvést vlastní metodu a zkušenost, jak úspěšně a lehce vycvičit psa na dohledávání zvěře na dálku po stopě. Způsob, který uvedu, možná nebudou schvalovat specialisté, ale o ty nejde, oni ať dále používají svoji osvědčenou parforsní šňůrovou metodu a zrazují psa od vlečky. Mně se jedná hlavně o mladé a začínající cvičitele, kteří nejsou ještě zatíženi starou metodou, těm bych chtěl poradit a pomoci.

Můj způsob jak na vlečky: s výcvikem začínám již v útlém mládí psa, to je když chodím s pejskem na procházky. Každý psík rád nosí a toho využívám k postupnému nácviku na vypracování vlečky. Věc, kterou psík rád nosí (nejlépe kousek tvrdého dřeva) vezmu s sebou a při chůzi psíka provokuji tím, že se mu snažím vzít předmět, který chce nosit, pro psíka je to zábava. Na polní cestě, nebo na chodníku mám psíka na vodítku, zastavím, posadím psíka a položím předmět na zem tak, aby to psík viděl. Psík se snaží sebrat svoji hračku, to mu nedovolím a poodejdu s ním asi deset kroků, posadím jej, ale stále držím na vodítku a potom jej vybídnu s rozkazem stopa, aby se vrátil a přinesl hračku a vedu jej zpátky na vodítku. Psík odloženou věc uchopí a snaží se odběhnout, ale já jej vedu zpátky, posadím a vezmu od něj aport, při tom jej moc chválím. Tento způsob opakuji asi třikrát, potom jej nechám volně proběhnout. Při dalším nácviku vypustím psíka volně bez vodítka. Když se vrátí, uchopí a přinese odloženou věc, snažím se, aby mi to předal. Pro začátek to předání nebude perfektní, psík si chce hrát, ale to nevadí, to se naučí až při výcviku přinášení. Upozorňuji, že psíka nesmíme při tomto výcviku nikdy trestat, ani s ním hrubě zacházet, psík by to nepochopil a zradil by se. Všechno spraví veliké chválení a nějaký pamlsek (piškot). Psík až překvapivě brzo pochopí co od něj požadujeme. Pokud věc nepřinese, vrátíme se s ním zpátky na vodítku. Při další procházce upustíme předmět tak, aby to psík neviděl, poodejdeme několik kroků, psíka otočíme ve směru odloženého předmětu, posadíme a s rozkazem stopa, stopa, pán ztratil, přines, pošleme psíka pro odloženou věc. (Je dobré, když zpočátku na dálku vidí odloženou věc.) Postupně vzdálenost prodlužujeme a měníme směr odložení, věc i dráhu stopy. Zakládáme stopu přes nízkou krytinu (louka, nízké osení), to je nutné, aby psík přinesl každou odloženou věc (postupně i drobnou zvěř) na každou vzdálenost a vypracoval i složitou stopu. Psík pochopí, že na konci stopy je nějaký aport, který musí přinést a že se bez něj nemůže vrátit.

Nebojte se, není to tak složité, ani náročné, máte na to dost času a než začnete s výcvikem v poli, máte psa spolehlivě pracujícího na dohledávce zvěře na dálku po stopě - bez použití šňůry. Takto vedený pes vypracuje každou vlečku spolehlivě s velikou chutí proto, že může pracovat samostatně. Dohledá a přinese bez povelu každou zhaslou i studenou zvěř na kterou při hledání narazí, což je pro výkon myslivosti to nejdůležitější.

Další výhodou je i to, že takto vedený pes na vlečkách pracuje spolehlivě i na barvě, nikdy nezklame proto, že se umí sám nasadit na stopu. Při výcviku na barvě stačí několik málo barev, aby se uklidnil na barvářském řemenu.

Byl bych rád, kdyby moje zkušenosti (je mi 77 let) pomohly zlepšit současný stav neúspěchů našich psů při zkouškách. Věřím, že hlavně mladí začínající vůdci použijí této metody a že se úspěch dostaví a nebudou se bát předvést své pejsky i na vyšších zkouškách. Čas strávený vlečkováním můžou věnovat výcviku jiných disciplín.

Upozorňuji, že při uvedeném způsobu výcviku přinášení zvěře na dálku po stopě necvičíme současně aport, ten cvičíme samostatně, protože při aportu používáme nátlaku. Tuto metodu jsem musel použít z časových důvodů. Bydlím ve městě a pejska mám na vesnici. Metoda se mi moc osvědčila, žádný pes nikdy nezklamal mě, ani ty, kteří podle uvedené metody prováděli výcvik dohledávání zvěře na dálku po stopě.Zpracování dat...