ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Myslivecký zákon v biblickém hávu

Ing. Karel BARTOŠEK
Počet komentářů: 0
To, co se děje v komentářích k “mysliveckému zákonu”, schválenému v pátek parlamentem, je mírně řečeno zvláštní. Nejkritičtější z oponentů a komentátorů jako by vystoupili ze svých dosavadních rolí a jako Orwellův Velký bratr nazývají některé děje a věci názvy dějů a věcích zcela odlišných, jako by jiné pojmenování stejné věci změnilo její podstatu. Při pohledu na smršť rozhořčené kritiky si může pozorovatel, který pojednávanou problematiku trochu zná, ale není do ní až tak zainteresován, položit otázku, proč ke smršti dochází. Ale odpověď jen tak snadno nenajde - nebo možná ani najít nemůže. Více >

Jaká je pravda o přípravě mysliveckého zákona

Ing. Jaroslav Palas
Počet komentářů: 0
Po přijetí mysliveckého zákona Poslaneckou sněmovnou 21.9.2001 se opět vzedmula mediální vlna odporu proti myslivcům a myslivosti. Nebylo jediné celoplošné televizní stanice, která by ve své hlavní zpravodajské relaci v pátek 21.9. o přijetí kontroverzního mysliveckého zákona neinformovala. Rovněž všechny významné celostátní deníky ve stejném duchu informovaly o této záležitosti v sobotu 22.9. A já se dnes ptám, kdo tuto kampaň financuje a kdo má zájem na tom, aby neinformovaná veřejnost byla manipulována směrem proti přijatému návrhu zákona, a z čeho vlastně prezentovaná kontroverze zákona vyplývá? Především z nedostatečné informovanosti o posunu pojetí přijatého zákona o myslivosti oproti v závěru loňského roku mediálně kritizovanému návrhu - sněmovní tisk 788. Proto je třeba uvést základní rozdíly mezi návrhem 788 a přijatým zákonem. Více >

Zamyšlení před společnými podzimními hony

Jan SOMMER
Počet komentářů: 0
Za několik dní nadejde doba společných honů, doba v níž bude houkat tisíce výstřelů po polích, v lesích i na vodních plochách, období mysliveckých žní, mysliveckých radostí. Více >

Adaptace srnčí zvěře na zimu

Význam zimního krmení Dr. Miroslav Vodňanský
Počet komentářů: 0
Srnčí zvěř má v zimě podstatně sníženou potřebu živin a energie než v jiných ročních obdobích. Jednoznačně to potvrzují výsledky několikaletých sledování v našich pokusných zařízeních, podle nichž se denní průměrné příjmy potravy u srnčí zvěře v přepočtu na sušinu pohybují v období mezi prosincem a únorem v závislosti na pohlaví a stáří sledovaných jedinců zhruba mezi 400 g a 800 g. Koncem zimy, a to zhruba od druhé poloviny února, se množství denně přijaté potravy začíná zvyšovat. V následujícím jarním období dochází k výraznému vzestupu denních příjmů, přičemž nejvyšších hodnot je dosahováno mezi květnem a červencem. V této době přijímá dospělá srnčí zvěř mezi 800 až 1.200 g potravní sušiny denně. U kojících srn jsou příjmy potravy ještě podstatně vyšší. Po krátkém poklesu v letním období vzrůstá během podzimních měsíců množství denně přijímané potravy na více než 1.000 g sušiny denně. Důvod, proč srnčí zvěř v zimě vystačí s menším množstvím potravy než v jiných ročních obdobích, spočívá v její vynikající schopnosti přizpůsobit se na zhoršenou přirozenou potravní nabídku a nepříznivé klimatické podmínky. S nástupem zimního období začne automaticky působit v jejím organismu celá řada přirozených mechanismů, které vedou k podstatnému snížení spotřeby energie. Více >

Koroptve polní v Milešíně

Ivo Mühlhansl, Josef Odehnal, Petr Jobánek
Počet komentářů: 0
Na jaře letošního roku se konala ve Žďáru nad Sázavou velice zajímavá konference o chovu koroptve polní. Na tomto okrese totiž ve vzácné spolupráci myslivců, zemědělců, ochránců přírody a samozřejmě ve spektru zájmu okresního úřadu funguje chovatelská oblast koroptve polní. Po dohodě s redakcí časopisu Myslivost by jsme rádi v sérii článků seznámili myslivce s výsledky naší práce, ale také pomohli případným zájemcům o chov koroptví. Budeme jen rádi, pokud naše příspěvky vyvolají odezvu u čtenářů a napomůžeme tak ke zvýšení stavů tohoto krásného druhu pernaté zvěře. Více >

Pernatá zvěř 2001

Ing. Jaroslav Kostečka
Počet komentářů: 0
V návaznosti na akce konané v předešlých letech uspořádali ve dnech 7. – 8. září 2001 na Konopišti u Benešova Česká lesnická společnost, LČR, s.p. Hradec Králové, LZ Konopiště, MZe ČR a Českomoravská myslivecká jednota ve spolupráci s Agrowaldem, s.r.o. Rožumberk nad Vltavou celostátní konferenci s mezinárodní účastí nazvanou “Pernatá zvěř 2001”. Více >

Kde je pravda o zimním přikrmování srnčí zvěře

Doc. MVDr. Jaroslav HINTNAUS, CSc.
Počet komentářů: 0
V každém ročníku Myslivosti je minimálně jeden příspěvek na toto téma. Vzhledem k závažnosti tohoto tématu není na škodu, když se tato důležitá součást péče o zvěř neustále nejen připomíná, ale i obohacuje o nové poznatky. Více >

Divoký krocan

Ladislav J. HAŇKA
Počet komentářů: 0
Krocan býval kdysi běžnou zvěří po celé severní Americe. Také v Michiganu jich bylo hodně až do příchodu bílých osadníků. Ti ovšem krocany rádi lovili, omezení nebyla žádná, krocanů začlo rychle ubývat a začátkem 20. století vymizeli úplně. V mnoha státech USA se jich ale udrželo dost a tak byla k dostání násada. Státní myslivecké úřady v Michiganu je začaly v malém, kolem roku 1950, opět vysazovat. Shodou okolností to první místo je jen asi hodinu jízdy od města, kam jsme se krátce nato my přistěhovali. Více >

Puškohledy Docter

ZF 8x 6 M a VZF 3-12x56 M Ing. Martin Jeřábek
Počet komentářů: 0
Snad všichni střelci si přejí mít na své zbrani co nejlepší puškohled. V nabídkách různých značek, které jsou na našem trhu zastoupeny, není zpravidla snadné se vyznat. Nyní si blíže představíme přístroje, které nesou známou značku Docter. Na úvod několik vět o historii firmy. Firma vyrábějící přístroje pod touto značkou vznikla v srpnu 1991, po rozdělení firmy Carl Zeiss Jena (z jejich výrobních podniků v Saalfeldu, Gehlbergu, Schleitzu a Eisfeldu). Současný název firmy je od 3. července 2000 Analytik Jena AG. Samotný výrobní podnik má sice nový název, ale co je důležitější, více než 100letou výrobní tradici ve výrobě optických přístrojů. Vyrábí široký sortiment kvalitních výrobků od lup, triedrů až po zaměřovací dalekohledy. Více >

IV. Národní soutěž ve vábení jelenů

Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Součástí programu Svatohubertských slavností na Kuksu se snad stala již pevně stala Národní soutěž ve vábení jelenů. Tentokrát již po čtvrté se v sobotu 6.10. sešli jelenáři na pódiu postaveném na nádvoří zámku v Kuksu. Potěšitelné bylo to, že ač se někteří z loňských a předloňských účastníků asi nechali odradit počasím nebo neposbírali odvahu vystoupit před publikem, objevila se mezi účastníky nová jména. Zvláště je třeba vyzvednout odvahu studenta SLŠ v Trutnově Josefa Kaprase, který přes své mládí byl zdatným soupeřem ostatním a hned premiérově obsadil slušné 10. místo z celkových 13 účastníků. Zvláště sympaticky jeho účast působila v porovnání pohledu těch, kteří už opakovaně stáli pod pódiem, jen tak mezi řečí hrdinně tvrdili, že takhle troubit umí taky, ale přitom přihlášku do soutěže nevyplnili. Je to škoda, protože se sice jedná o regulérní soutěž, ale také o ukázku a představení pro diváky a ovace sklízeli zaslouženě všichni soutěžící. A za pěknou propagaci tradiční myslivecké dovednosti účast přece stojí. Více >

Mistrovství Evropy ve vábení jelenů

Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
V rámci již tradičních Svatohubertských slavností ve Sv. Antone nedaleko Banskej Štiavnice na Slovensku se v sobotu 22. září konalo již III. Mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Zúčastnilo se ho celkem 17 jelenářů z Německa, Polska, Maďarska, Ukrajiny, Rumunska, Slovenska a České republiky. České jelenáře reprezentovali Stanislav Hýbner, Milan Janík a Jan Niedoba, v mezinárodní šestičlenné porotě pak zasedl Ing. Jan Kupka. Více >

Svatý Hubert musel mít radost

KAS
Počet komentářů: 0
První říjnový víkend musel mít i přes peripetie s projednáváním zákona o myslivosti opravdu velkou radost patron myslivců svatý Hubert. V sobotu 6.10. se konala již tradiční Svatohubertská slavnost na Kuksu. Hned na to, v neděli 7.10. odpoledne, musela být ale pozornost světce jistě zaměřena na Hředle, vesnici nedaleko Zdic na hranicích Křivoklátska. Odpoledne tu totiž byla vysvěcena zcela nově postavená kaplička svatého Huberta. Více >
Zpracování dat...