ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Kopa nepravd o mysliveckém zákoně

František Brožík
Počet komentářů: 0
Snad ještě žádné projednávání zákona za celou dobu od roku 1992, odkdy působím jako poslanec, neprovázela tak jednostranná, neobjektivní, lživá a nenávistná mediální kampaň jako u zákona o myslivosti, který nedávno Senát vrátil sněmovně k novému projednání. Celkem se v článcích různých autorů objevuje a opakuje dvacet dva zavádějících a často nepravdivých informací. Více >

Parametry pro výběr vhodného dalekohledu

Miloš Motejl
Počet komentářů: 0
Z vlastních zkušeností znám, jak nesnadné je rozhodování při výběru vhodného dalekohledu - binokuláru. Rád bych proto tímto článkem objektivně přispěl a pomohl při rozhodování, mnohým dalším zájemcům jaký zvolit správný dalekohled. Rád bych co nejvýstižněji zmínil o parametrech, které jsou důležité při výběru dalekohledu pro pozorování za šera a o tom, jak jim správně rozumět. Více >

Zimní krmení srnčí zvěře

Má zkrmování sena praktický význam? Dr. Miroslav Vodňanský a prof. Dr. Alexander Sommer,DrSc.
Počet komentářů: 0
Jak bylo v minulém čísle Myslivosti popsáno, je srnčí zvěř poměrně dobře přizpůsobená na zimní podmínky. Proto není zimní krmení potřebné, pokud jeho jediným účelem by mělo být pouze zachování druhové existence srnčí zvěře v současné kulturní krajině bez ohledu na její početní stavy a škody,působené okusem na lesních kulturách. Naproti tomu je správně prováděné zimní krmení velmi účinné opatření vedoucí jak ke zlepšení možností mysliveckého hospodaření se srnčí zvěří s ohledem na zvýšenou kvalitu a početních stavy, tak i k výraznému snížení zimního okusu. Podstatným předpokladem je však správný výběr krmiv, jejich pravidelné předkládání v dostatečném množství,stejně jako vhodná volba a odpovídající množství krmných stanovišť. V myslivecké praxi se však bohužel velmi často setkáváme s takovým krmením, které nevede k podstatnému zlepšení potravní situace zvěře a proto nemůže ve svém důsledku přispět ani ke snížení škod (foto č.1). Více >

Myslivecký výzkum bez hranic

Otevření nových experimentálních zařízení pro jelení zvěř na Mezinárodním pracovišti výživy a ekologie zvěře v Nitře M.V.
Počet komentářů: 0
Dne 26. října 2001 bylo na Mezinárodním pracovišti výživy a ekologie zvěře při VÚŽV Nitra slavnostně otevřeno nově vybudované experimentální zařízení pro jelení zvěř. Při této příležitosti se sešel velký počet hostů ze tří středoevropských zemí, Slovenska, Rakouska a České republiky. Potvrzením vysokého mezinárodního významu tohoto pracoviště a zdůrazněním aktuálnosti myšlenky společného mysliveckého výzkumu ve středoevropském prostoru byla skutečnost, že zvláště velký počet účastníků přijel z Rakouska. Kromě celé řady jiných vysoce postavených hostů se slavnostního aktu osobně zúčastnili nejvyšší představitel Mysliveckého svazu spolkové země Burgenland, Landesjägermeister dvorní rada Dipl-Ing. Friedrich Prandl a prezident Zeleného Kříže, Dir. Johannes Trnka, zastupující rakouské myslivecké svazy a organizace, které výzkumný program pracoviště v Nitře významně finančně podporují. Ze Slovenské strany se zúčastnili zástupci Ministerstva pôdohospodarstva Slovenské republiky, Ing. Ján Vajs a Ing. Igor Olajec, dále hosté z Lesnického výzkumného ústavu Zvolen, Slovenskej pôdohospodarskej Univerzity Nitra a dalších partnerských institucí. Z České republiky přijeli kromě celé řady zainteresovaných myslivců také prorektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, prof RNDr Stanislav Zima, a za Lesnickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně Ing. Josef Feuereisel. Více >

ČERNÁ ZVĚŘ

přání a skutečně prováděný odlov Jan NIEDOBA
Počet komentářů: 0
Na rozboru odlovu černé zvěře v okrese Prostějov za roky 1998 - 2000 chci poukázat na jeden z hlavních důvodu stále stoupajícího stavu černé zvěře a na nutnost přehodnocení a zvýšení dosud užívaného koeficientu přírůstu. Zároveň pokládám otázku: Jak provádíme sčítání a proč dáváme naším počínáním a vykazováním argumenty těm, kteří myslivosti nerozumí, nepřejí a myslivce by nejraději ze společnosti vyloučili? Připojené tabulky a komentář nám odpoví. Více >

V Estonsku nejen za losy ...

Ing. Ota BOUZEK
Počet komentářů: 0
Myšlenka, natočit v Estonsku videokazetu, jakýsi krátký cestopis s ukázkami některé tamní zvěře, přírody i toho, co by posloužilo českým myslivcům, uvažujících o lovu třeba losa, vznikla už na světové výstavě v Lysé nad Labem. Jenže trvalo, než jsme s nejvyššími představiteli estonské myslivosti vše vyjednali. Více >

Evropská unie a lov

Není všechno zlato, co se třpytí Alexander Krah
Počet komentářů: 0
Již téměř více než půl století skoro každý rok navštěvuji vaši zemi – Českou republiku. Neláká mě sem pouze nádherná krajina, ale také pohostinnost zdejších lidí, mezi kterými jsem si, zejména v řadách myslivců, našel spoustu přátel. Stejně dobře jsem poznal nádherné, dobře vedené honitby s výbornými stavy zvěře, jakož i honitby, které začaly (hlavně v posledních letech) přece jen poněkud upadat. Více >

Můžeme čelit střetům motorových vozidel se zvěří?

Ing. Zdeněk NEVORÁNEK
Počet komentářů: 0
Ztráty zvěře úhynem jak je myslivecká statistika uvádí, významně nepříznivě ovlivňují výsledky mysliveckého hospodaření. Jarnímu smykování a vlečení padne za oběť většina jarních vrhů zajíčků, značné ztráty jsou při chemickém ošetřování porostů, na mladé a hnízdící zvěři pak dochází ke ztrátám při senoseči a ve žních, ale i chorobami zvěře, působením predátorů včetně toulavých psů a koček, nedohledáním zvěře při lovu a také nepříznivou zimou a v nemalé míře sražením zvěře motorovými vozidly na silnicích a dálnicích. Více >

Chov jelena marala v Altajské republice

Stanislav ŽBÁNEK
Počet komentářů: 0
Začátkem loňského roku jsem byl osloven jistou firmou ze západní Evropy, zabývající se šlechtěním a genetikou hospodářských zvířat, zda bych pro ni navštívil Hornoaltajskou republiku. Mým úkolem bylo posoudit čistotu farmových chovů jelena sibiřského, marala (Cervus elephus sibiricus), odebrání vzorků srsti a projednání dovozu těchto zvířat. Více >

Co je příčinou poškozování zvěřiny?

Způsobují to rychlé ráže? Dr.Ing.Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Jedná se o nejdiskutovanější otázku, která se bohužel často mezi myslivci velmi zjednodušuje a v diskusích jsou často i odborníky uváděny velmi nepřesné nebo zavádějící argumentace. Více >

ŠMUDLÍK

Jak bráchům úsměv na rtech zmrzl Ota Bouzek
Počet komentářů: 0
Otec tří nedávno dospělých synů a myslivecký hospodář místního sdružení se chystal na noční čekanou. Při pondělku chodíval do lesa zřídka, ale divočáci se poslední dobou v revíru zdržovali a průzračná noc ho lákala tajuplným pojď, pojď, pojď. Sugestivní měsíční světlo luny, každý den se plnící v úplňkový kruh, rozhodlo definitivně. Proč nezkusit štěstí? V práci to nestálo za nic, mladý podnikatel a čerstvý majitel malé stavební firmy, oděn denně v jiné světlé košili a drahém saku, se jako rádoby manažer choval nesnesitelně. Nejen že nedbal rad zkušených, nejchytřejší z chytrých, ale svoje slabůstky a neodbornost vyrovnával arogancí a hrubostí. Vůbec mu nevadilo, že stejně jednal i s člověkem protřelým mnohaletou praxí, který mu věkem mohl být otcem. A tak i kdyby u lesa nic neviděl, alespoň si pod tichým žlutavým a vševědoucím stařečkem porovná myšlenky i uklidní nervy. Více >

Ještě jednou o tom, kde je “pravda” o zimním přikrmování srnčí zvěře

Dr. Miroslav Vodňanský
Počet komentářů: 0
Nemám ve zvyku diskutovat o správnosti názorů uveřejněných v odborných článcích takovým způsobem, jakým to bylo učiněno v listopadovém vydání Myslivosti v příspěvku “Kde je pravda o zimním přikrmování srnčí zvěřě”. Především se mi příčí veřejně upozorňovat věkově starší kolegy na to, že jejich některá tvrzení neodpovídají současným vědeckým poznatkům. Osobně si velmi vážím doc.Dr.Jaroslava Hintnause,CSc. jako odborníka, který se snažil v minulých desetiletích průběžně informovat českou mysliveckou veřejnost o některých výsledcích zahraničního výzkumu fyziologie zvěře. Jeho velká zásluha spočívá především v tom, že zprostředkovával myslivcům mnohé nové poznatky v oblasti výživy zvěře v době, kdy skutečně nebylo jednoduché dostat se k odborné zahraniční literatuře. Přesto mi však v případě výše uvedeného polemického příspěvku nezbývá nic jiného než na něj patřičně reagovat, neboť jeho autor v něm zčásti nesprávně interpretuje a zcela zpochybňuje podstatné závěry z mého článku o výživě srnčí zvěře, uveřejněného v únorovém vydání časopisu Myslivost na str.10-11. V tomto případě považuji za velmi důležité zabránit případnému znejistění těch mysliveckých praktiků, kteří vyžadují od myslivecké vědy pokud možno jednoznačná a srozumitelná doporučení na základě současného stavu poznání. Více >

Zákon o myslivosti po senátních připomínkách

Prof. Ing. Josef Hromas, CSc
Počet komentářů: 0
Senát vrátil poslanecké sněmovně zákon o myslivosti s 65 připomínkami. Z nich většina je vysoce kvalifikovaných, upřesňují se v nich některé původní formulace a je možno se s nimi téměř bezezbytku ztotožnit. Patří k nim například změna výrazu “vlastník honitby” za “držitel honitby” a řada dalších. Mezi připomínkami jsou ale i takové, které rozhodně nelze považovat za krok kupředu. Více >
Zpracování dat...