ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Parametry pro výběr vhodného dalekohledu

Miloš Motejl
Parametry pro výběr vhodného dalekohledu
Z vlastních zkušeností znám, jak nesnadné je rozhodování při výběru vhodného dalekohledu - binokuláru. Rád bych proto tímto článkem objektivně přispěl a pomohl při rozhodování, mnohým dalším zájemcům jaký zvolit správný dalekohled. Rád bych co nejvýstižněji zmínil o parametrech, které jsou důležité při výběru dalekohledu pro pozorování za šera a o tom, jak jim správně rozumět.
Vezmeme-li dalekohled, na jeho těle uvidíme několik údajů: např. 10x50, 113/1000 m nebo 7x50, 6°, 7x42, 8.5x42 ... atd. U dalekohledu např. 7x42 - údaj znamená, že zvětšení je 7x a průměr objektivu je 42 mm. Zvětšení udává, kolikrát vidíme objekt větší dalekohledem než bez něj ze stejného místa. Zvětšení je možné také chápat jako zdánlivé přiblížení. Vidíme tedy objekt dalekohledem tak veliký, jako bychom jej pozorovali ze 7x bližší vzdálenosti bez dalekohledu.

Průměr objektivu, tj.
průměr čočky, kterou vstupuje světlo do dalekohledu. Udává se v mm. Obecně platí, že čím větší průměr, tím více světla dopadne na plochu objektivové čočky. Zde však ještě zůstává velmi důležitá otázka pro vidění za šera, a sice, kolik světla objektiv a celá optická soustava dalekohledu propustí až do oka pozorovatele.

Z výše uvedených parametrů lze spočítat teoretickou hodnotu výkonu dalekohledu tzv. Relativní světelnost = (průměr objektivu dalekohledu (mm):zvětšení)2.

Např. u dalekohledu 7x42 je to 42/7 = 6 a 62= 36. Relativní světelnost je pouze teoretická hodnota, která slouží k porovnání dalekohledů s různým zvětšením a průměrem objektivu, ale prakticky nic neříká o dalších důležitých vlastnostech optické soustavy dalekohledu.

Zajímavější je číslo, které vyjde pouhým dělením průměru objektivu a zvětšení např. u 7x42 = 6 - jedná se o tzv. průměr výstupní pupily a je udáván v mm. Výstupní pupila je průměr světelného svazku, který vystupuje z okuláru dalekohledu a dopadá do oka pozorovatele. Opět by se mohlo zdát, že čím větší průměr výstupní pupily, tím více světla se dostane do oka. Platí však pouze, že při větší výstupní pupile je větší průměr svazku světla vycházejícího z okuláru. Ani tento parametr nic neříká o množství světla, které prošlo optickou soustavou dalekohledu. Proto není dalekohled 7x50 jako 7x50.

Zornička, panenka -
čočka v lidském oku je zastíněna clonou, duhovkou, která má tvar mezikruží s vykrojeným otvorem - zorničkou, panenkou - lat. pupilla. Právě zorničkou prochází světlo do oka. Průměr zorničky se mění s množstvím dopadajícího světla. Za dne je průměr asi 2-3 mm, za šera 5-7 mm a v úplné tmě se může rošířit až na 7-9 mm. U mladšího nebo neunaveného oka se průměr pohybuje v rozmezí asi 2-9 mm, u staršího nebo unaveného oka pak méně, asi 3-6 mm. Ideální výstupní pupila dalekohledu je pak taková, která odpovídá průměru zorničky oka. Pro pozorování za dne je dostačující 2-5 mm, pro pozorování za šera je vhodná 5-7 mm.

U dalekohledů vystupují ještě další parametry jako zorné pole, uspořádání hranolové soustavy a oční reliéf.

Zorné pole -
udává velikost (šířku ) plochy v metrech viditelnou v 1000 m, např. 113m/1000m. Udává se také v úhlových stupních jako úhel, pod kterým šířku plochy vidíme (např. 6.5°) jako zorný úhel. Platí vztah, že tg (1/2 zorného úhlu) = 113/2 /1000 = 0056 a pak tedy zorný úhel je asi 6.5°.

Hranolové soustavy
jsou buď s Porrovou hranolovou soustavou - klasické binokuláry, nebo s lineárním uspořádáním střechových hranolů - lineární binokuláry. U hranolů je velmi důležitá kvalita použitého skla a antireflexní vrstvy.

Oční reliéf
- udává z jaké vzdálenosti (v cm) za okulárem je ještě vidět celý obraz. Větší oční reliéf umožňuje pozorovat i v brýlích.

Optická soustava a antireflexní vrstvy


Dalekohledy se stejnou výstupní pupilou, relativním jasem, průměrem objektivu a zvětšením se v konečné účinnosti přenosu světla mohou velmi odlišovat. Důležitými faktory ovlivňujícími kvalitu dalekohledu jsou:

1. Kvalita použitého optického skla.

2. Kvalita antireflexních vrstev na plochách optických členů (čoček a hranolů


Kvalita těchto součástí je však v běžné prodejní síti těžko zjistitelná. Proto je nejlépe si dalekohled pro pozorování za šera vždy vyzkoušet a porovnat s jinými modely při horších světelných podmínkách nebo alespoň na prokreslení objektů v tmavém koutě (na podzim, na jaře nebo v zimě je šero již před zavírací dobou většiny prodejen). Je opravdu překvapující, že typy dalekohledů, o kterých se traduje, že nejsou vhodné pro horší světelné podmínky např. 7x42, 8.5x42 mají daleko lepší nebo porovnatelné výsledky a navíc jsou menší, skladnější a lehčí než na první pohled parametrově příznivější 7x50, 8x56, 9x63, ale s horší kvalitou optického skla a antireflexních vrstev. (Pokud mají dalekohledy stejnou kvalitu optiky a antireflexních vrstev, pak mají lepší výsledky v horších světelných podmínkách typy s větší výstupní pupilou a tedy i větší relativní světelností).

Při výběru dalekohledu jsou tedy rozhodující parametry jako je relativní světelnost, zvětšení, průměr výstupní pupily, ale pouze jenom kvalita a uspořádání optiky má rozhodující vliv na přenosové vlastnosti optické soustavy dalekohledu.

Výběr dalekohledu je subjektivní záležitost, protože každému se "kouká" jinak přes různé typy dalekohledů. Vždy je však důležitá kvalita obrazu. Právě kvalita obrazu při požadovaných světelných podmínkách a pohodlnost při pozorování by měla vystupovat jako hlavní faktor v úvahách o ceně versus výkon. Nejlepší dalekohled je ten, se kterým jste nejvíce spokojeni.


Zpracování dat...