ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

KDO MÁ ZÁJEM NA OSLABENÍ ČESKÉ MYSLIVOSTI?

Václav HAVELÍK
Počet komentářů: 0
Každá společnost vytváří určitou hodnotovou hierarchii. Ta současná chápe myslivce jako jakési fackovací panáky, do nichž si každý, kdo je jen trochu zamindrákovaný může veřejně uhodit, navíc beztrestně. Proto se ani nedivím různým redaktorům či komentátorům, že myslivecký, tedy okrajový problém považují ve své bohorovnosti za tak průhledný, že mohou do něj bez jakékoliv, byť jen nejnicotnější, průpravy zasahovat. Kdyby stejně "fundovaně" hodnotili třeba sportovní či politické události, brzy by si hledali jiné zaměstnání. Více >

Biologické aspekty lovu jelení zvěře

Harmonogram a způsoby lovu Jan PINTÍŘ & Marek TUMA
Počet komentářů: 0
V tomto příspěvku bychom se chtěli zabývat především časovým plánem lovu. Tedy vybrat období, kdy je s ohledem na reprodukční cyklus jelení zvěře nejvhodnější snižovat její početnost. Také se zaměříme na identifikaci nejpříhodnějších způsobů lovu z hlediska výběru jedince a rušení zvěře. Více >

Nové poznatky o trichinelóze v České republice

Doc. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.
Počet komentářů: 0
Trichinelóza je závažné parazitární onemocnění vázané na požití syrového nebo nedostatečně tepelně upraveného masa zvířat. V květnu a červenci tohoto roku byly diagnostikovány veterinární hygienickou službou dva případy trichinelózy u lončáků ulovených v okresech Frýdek Místek a Znojmo. Trichinelóza černé zvěře nebyla na území České republiky dlouhodobě zjištěna, a proto dva letošní případy zjištěné v rozmezí několika týdnů vyvolaly rozsáhlé polemiky. Jaké j sou příčiny aktuálního výskytu trichinelózy černé zvěře? Jsou tyto aktuální nálezy začátkem epidemie trichinelózy volně žijících zvířat? Tyto a podobné otázky je možno v posledních týdnech slyšet v diskusích mezi myslivci i mezi veterináři. Obsahem tohoto příspěvku j sou informace, které mohou tyto otázky částečně zodpovědět. Více >

Nejčastější chyby při zpracování trofejových úlovků

Milan CIHELKA
Počet komentářů: 0
V mojí praxi se neustále setkávám s úlovky, které již nejdou zpracovat na trofej z důvodu poškození, nebo neošetření po ulovení. Často jde o nezvratné změny jak tedy tomuto předcházet. - Myslivecké úlovky můžeme rozdělit podle zpracování trofejí do několika skupin: Více >

K lovu černé zvěře

Ing. Jaromír HEJMALA
Počet komentářů: 0
Vážení přátelé, věnuji se lovu černé zvěře již mnoho let a rád bych se s Vámi podělil o své zkušenosti. Více >

Jemná krása v paroží

Silvie HÁVOVÁ
Počet komentářů: 0
“Bylo, nebylo, za devatero horami a devatero řekami…”, tak přesně tohle mi blesklo hlavou, když jsem s redakční Felicií chvílemi pendlovala kousíček od okraje srázu na stráni hlubokého lesa. Strastiplná pouť plná výmolů, kořenů a kamenů však byla zakončená úspěchem. Lesní cesta mě vyvedla na rozsáhlou planinu s malým rybníčkem a pohádka mohla pokračovat. Přede mnou stála krásně upravená hájovna, u jejíž vrátek mě již vítala paní Hanka Semecká s úsměvem a se slovy: “Vy jste se asi ztratila, že?” Za zády jí zvědavě vykukovaly dvě děti. Třetí - osmiměsíční holčička se už mé návštěvy nedočkala, a naštěstí pro mě, tvrdě usnula. Ukradenou chvilku jsem se rychle snažila zúročit a paní Semeckou, která vytváří do daňčích shozů vkusné rytiny s mysliveckou tématikou, jsem začala zpovídat. Více >

UMĚJÍ NAŠI MYSLIVCI STŘÍLET?

Josef ČERNÝ
Počet komentářů: 0
Na rozdíl od Ing. Ladislava Dekányho si myslím, že ano. Pokládal bych si za dluh našim myslivcům, kdybych se s nimi nepodělil o můj pohled na rozsáhlou polemiku o tom, zda ještě metáme koule, nebo již střílíme. Nepokládám ale tuto problematiku z hlediska většiny myslivců za tak složitou, jak ji Ing. Dekány popisuje. Více >

O střelbě s láskou, ale vždy racionálně

MUDr. Miroslav KREJČÍ
Počet komentářů: 0
V myslivosti 2/2001 byl otištěn článek "Stále ještě metáme koule, nebo již střílíme?" Ing. L. Dekányho. Jakkoli vnímám přínos této stati v propagaci kvalitního střeliva k loveckým účelům, nemohu přehlédnout, že se autor ve svém entuziazmu dopouští řady nepřesností a myšlenkových skoků, které mohou být pro čtenáře zavádějící. Více >

NETRADIČNÍ KRMNÉ PLODINY A PÍCNINY PRO ZVĚŘ

Dr. Ing. František LIBOSVÁR
Počet komentářů: 0
Kvalita životního prostředí zvěře i ostatních volně žijících živočichů je dána rostlinným pokryvem půdy. Tento pokryv se neustále měnil a mění různými vlivy z nichž v poslední době výrazně dominuje vliv lidské činnosti. V ranné fázi vývoje zemědělství zněny rostlinného pokryvu zvěř přijímala pozitivně, protože tyto změny byly maloplošné a většina kulturních rostlin je pro zvěř nutričně hodnotnější a chutnější. Uvedené změny navíc probíhaly velmi pomalu a zvěř si na ně mohla pozvolna navykat. Více >

K chovu zajíců na Prostějovsku

Pavel MATOUŠEK
Počet komentářů: 0
Navazuji na článek uveřejněný v časopise Myslivost č. 12 ročník 2000, jehož autorem je pan Niedoba, pracovník odboru myslivosti, referátu životního prostředí Okresního úřadu v Prostějově a profesionální myslivec. Zde se zabývá problematikou zaječí zvěře v okrese Prostějov. Více >

VLIV NARUŠENÍ POTRAVNÍHO CYKLU JELENÍ ZVĚŘE NA VZNIK A ROZSAH ŠKOD LOUPÁNÍM A OHRYZEM

Dr. Miroslav Vodňanský
Počet komentářů: 0
Při vzniku škod působených jelení zvěří na lesních porostech ohryzem a loupáním kůry hraje roli celá řada různých faktorů. Jedním z nich je nedostatečná a kvalitativně nevhodná potravní nabídka. Úživnost biotopu, a tím i jeho ekologická kapacita, je přitom závislá nejen na množství a kvalitě potravních zdrojů, ale v prvé řadě také na jejich přístupnosti pro zvěř. V podmínkách současné kulturní krajiny je však jelení zvěř často donucena pod vlivem nadměrného zneklidňování zdržovat se převážně na stanovištích, které, co se týče dostupnosti potravy, neodpovídají jejím přirozeným potřebám. Více >

Myslivecké signální nástroje

-
Počet komentářů: 0
Nikdo zřejmě nebude nic namítat proti názoru, že výraznou součástí mysliveckých tradic jsou signály. A každý z nás se s jejich hudebním provedením někde setkal. Ortodoxně známé Halali,Vítáme Vás,Začátek honu,Konec honu, atd. vyjadřují mysliveckou poezii družných společných setkáni. A s jejich podobou se setkáváme při různých příležitostech v zahraničí, kde doplňují kolorit tradic země. Existují u nás pak i další, ale spíše krajové udržované signály, které se používají například k bezpečnému vedení společného honu, nebo při jiné významné společné akci. Záměrně se vyhýbám citovat širokou řadu erudovaných autorů, kteří se o všech hlaholech a signálech zmiňuji. Více >

Vrstva po vrstvě aneb novinka na poli mysliveckého oblečení

P.R.
Počet komentářů: 0
Technický vývoj spěje stále dále i v oblasti mysliveckého oblečení. Světovou premiéru na výstavě Jagd und Hund v Dortmundu měla kolekce nových druhů oblečení firmy Tusker. Spřátelená redakce časopisu Wild und Hund podrobila toto oblečení velkému testu a některé z výsledků poskytla i redakci časopisu Myslivost. Více >

Memoriál Richarda Knolla

Vladimíra Tichá
Počet komentářů: 0
V letošním roce uplynulo dvacet osm let od smrti jedné z našich největších kynologických osobností, pana Richarda Knolla. Do historie české kynologie se zapsal v řadě oblastí. Byl vynikající chovatel, byl odborně fundovaný poradce chovu, byl autor a spoluautor zkušebních řádů, byl rozhodčí pro posuzování exteriéru, všestranný rozhodčí z výkonu a byl také přísný i laskavý učitel svých mladších kolegů. Určitě není divné, že jedna z nejprestižnějších soutěží - Mistrovství republiky ohařů, nese jeho jméno. Memoriál Richarda Knolla se letos pořádal již po sedmadvacáté a hostitelským okresem byl Hodonín, jmenovitě pak honitby v okolí Bzence. Více >
Zpracování dat...