ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Myslivecké signální nástroje

-
Myslivecké signální nástroje
Nikdo zřejmě nebude nic namítat proti názoru, že výraznou součástí mysliveckých tradic jsou signály. A každý z nás se s jejich hudebním provedením někde setkal. Ortodoxně známé Halali,Vítáme Vás,Začátek honu,Konec honu, atd. vyjadřují mysliveckou poezii družných společných setkáni. A s jejich podobou se setkáváme při různých příležitostech v zahraničí, kde doplňují kolorit tradic země. Existují u nás pak i další, ale spíše krajové udržované signály, které se používají například k bezpečnému vedení společného honu, nebo při jiné významné společné akci. Záměrně se vyhýbám citovat širokou řadu erudovaných autorů, kteří se o všech hlaholech a signálech zmiňuji.
S blížícím se obdobím společných honů chci vyjádřit uznání těm, kteří tuto součást našich mysliveckých tradic udržuji. Tím se, podle mého, tradice vůbec stane tradicí. Pokud bude zachována ve svém rozsahu a bude předávána jaksi automaticky. Bez na.~nařízení. A to diky řadě bezejmenných nadšenců, diky jejich obětavosti, snaze a nadšení. Jsem přesvědčen, že tak se právě vyjadřuje kulturní a společenská úroveň národa, který to co je na tradici cenné vnímá a oceňuje alespoň minimálním respektem.

Zvuk signálů na společných honech je v našich krajích charakteristický.Nejen pro bezpečnější vedení lovu, ale i pro romantické kouzlo vyjadřující vztah člověka k přírodě. Jen někde nahradila patřičnou melodii signálka připomínající spíše nádraží, ale účel světí prostředky. Přitom stavovská čest a zdravé furiantské sebevědomi povznáší ta sdružení, kde člen umí hrát na borlici, nebo je k tomu svolný nemyslivecký host. Ale v historii myslivosti byla právě borlice znakem mysliveckého stavu a její ovládání patřilo k věci. Byla by věčná škoda, když by se z honů vedených se všemi náležitostmi vytratila hra signálů.

Zajímavým obohacením této tradice je řada signálních nástrojů Jitky Maxové, které předvedl sedmičlenný soubor Přátelé z Rokycan na celostátní soutěži mysliveckých trubačů v Přerově.Tento soubor zahrál soutěžní skladby v obsazení 3 borlice, 3 tenorové rohy a jeden basový roh. Jedná se o signální nástroje přizpůsobené pro běžný trubkový a tenorový nátrubek v laděni B. V kombinaci s borlicí pak doplňují vícehlas ve spodních hlasech. Tím se dosáhlo zajímavějšího a harmoničtějšího souzvuku při vícehlasé produkci signálů. Cílem nové koncepce nástrojů bylo najít kompromis a přizpůsobit alternativní nástroje hráčům na pozoun, tenor, baryton.

Nástroje poměrně obecně rozšířené v lidové hudbě. Podobné nástroje se používají v Rakousku a Německu a u nás se zatím výrobce nenašel. Jedním z těchto alternativních nástrojů je signální tenorový roh melafonového typu s rozsahem od B do f´´´. Barva tónu je podobná spíše lesnímu rohu. Nátrubek je běžný jako pro trubku. Výborně znějí signály v kombinaci s borlicí. Největším nástrojem je basový roh s rozsahem od B´ do f´´´. Vzájemná kombinace těchto nástrojů představuje opravdu jedinečný zážitek, korunující atmosféru společných honů, nebo jiných příležitostí právě v podobě signálů a výřadů. Určitě nástroje osloví řadu lidových muzikantů, kteří se nemohl přizpůsobit hře na lesnici. Jsem přesvědčen, že tato nabídka vyhoví řadě lidových muzikantů, kteří udržují tradice mysliveckých signálů a tím obohacují význam myslivosti, jako nedílné součásti kulturních tradic.

B borlice
- signální nástroj v ladění B, s přirozenou řadou tónů a s rozsahem b-b"

B borlice se strojivy
- signální nástroj v ladění B, s možností hry chromatické řady tónů a s rozsahem b-b".

B lesnice
- nástroj v ladění B, doplňuje signální nástroje v rozsahu B-f", s přirozenou řadou tónů a ovládáním vzduchového sloupce běžným druhem trubkových nátrubků.

B jednoventilová lesnice s výměnným ladicím snížcem
- nástroj v základním ladění B, doplňuje signální nástroje v rozsahu B-f" s možností mechanické změny ladění o 1 tón. Vzduchový sloupec ovládán běžným trubkovým nátrubkem

B basová lesnice
- nástroj v ladění B, doplňuje signální nástroje v rozsahu B-f", s přirozenou řadou tónů a ovládáním vzduchového sloupce běžným druhem tenorových nebo barytonových nátrubků


Zpracování dat...