ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Z časopisu Česká myslivost

Myslivost a dnešní zemědělství Milada FABELOVÁ
Počet komentářů: 0
Jeho Jasnosti vysoce urozenému pánu, panu JUDru. Bedřichu knížeti ze Schwarzenbergů velezasloužilému předsedovi "Spolku pro ochranu honby a chov psů v království Českém" věnuje v nejhlubší úctě a oddanosti Jan SEIDL 1896 Více >

K odhadu věku srnců

MVDr. Zdeněk Kolář
Počet komentářů: 0
Přestože obličejová kresba na hlavách srnců není neomylná, může dobře posloužit jako dílčí znak k odhadu věku srnců. Posuzujeme ale vždy společně s postavou, sílou krku i přebarvováním. Myslivecké zkušenosti ale ukazují, že daleko častěji nás zklame mladý srnec šedivější hlavou, zatímco výrazněji pestrou hlavu si do vyššího věku zachovává jen málo srnců. Více >

MYSLIVOST ANO ČI NE?

Zdeněk DOSTÁL
Počet komentářů: 0
Jsem myslivec a myslivost mám rád. Mám rád přírodu, zvířata i lov. Někomu se to může zdát nenormální - mít rád zvířata a současně je usmrcovat. Mně ne. Vysvětlím vám proč. Vše se pokusím zakomponovat do současné diskuse o nově vznikajícím zákoně o myslivosti a s ohledem na ochranu přírody. Můj článek je i kritikou do vlastních řad. Více >

Poznatky ze srnčí říje a předříje

Jan SOMMER
Počet komentářů: 0
Aktivní mysliveckou činnost provozuji už téměř šedesát let. Po celou tu dobu mně vždy byl záhadou průběh srnčí říje. Některý rok se mi zdálo, že srnci přiskakují jedna radost, někdy zase, jak se říká, aby je člověk heverem od houští páčil. Často jsem si kladl otázku, jak dobře si tyto zdánlivé záhady a nepravidelnosti vysvětlit. Více >

Lehké obilné odpady - často podceňované krmivo

Mgr. Josef DRMOTA
Počet komentářů: 0
Příchod podzimního období znamená v jednotlivých mysliveckých sdruženích nejen počátek intenzivní péče o zvěř. Většinou s sebou přináší také složité diskuse na téma začátku vlastního přikrmování a co nejefektivnější volby krmiva. Dostatek uspokojivých odpovědí na tyto otázky lze pro potřeby myslivecké veřejnosti nalézt v nejpřístupnější podobě především na stránkách "Myslivosti". V uplynulém období se zde objevila celá řada názorů, zkušeností i nejnovějších poznatků publikovaných fundovanými odborníky, zabývající se především problematikou výživy srnčí zvěře. Více >

Zpětný ráz zbraně a jeho vliv na přesnost střelby

Dr. Ing. Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
V poslední době byla značně rozvířena diskuse o problému zpětného rázu a jeho vlivu na přesnost střelby. - Zda zpětný ráz vzniká až po opuštění střely ústí hlavně, nebo ne, a zda tedy má vliv na přesnost střelby, nebo se jen tak střelci na něj "vymlouvají" při chybné ráně. Více >

Stavy zajíců na Podřipsku

Návrh jejich obhospodařování na příkladu honitby Jestřáb Černuc RNDr. Jakub Hruška, CSc., Petr Veselý
Počet komentářů: 0
Problematice zajíců, zejména poklesu stavu a jejich příčin bylo, a stále je věnováno na stránkách Myslivosti mnoho zasloužené pozornosti. Mimo poklesu stavů, který na mnoha místech pokračuje, se ale naštěstí objevují oblasti, kde stavy zajíců v posledních letech opět rostou. Zde je pak na místě otázka, jak tyto oblasti myslivecky obhospodařovat aby byla zachována rovnováha mezi požadavky na ochranu populace a přitom byla zachována rozumná míra odlovu. K tomu chceme využít několikaleté sčítání zajíců v honitbě Jestřáb Černuc v oblasti Podřipska (okres Kladno) spolu s nejnovějšími poznatky o managementu zaječích populací, které jsou shrnuté v publikaci Zajačia zver autorů Hella a Slamečky (1999). Více >

Biologické aspekty lovu jelení zvěře

Základy výběru a jeho vliv na budoucí generaci Jan PINTÍŘ & Marek TUMA
Počet komentářů: 0
Biologií jelení zvěře, respektive jejími dílčími oblastmi, se v minulosti zabývalo mnoho mysliveckých odborníků. V české literatuře, kromě celé dlouhé řady publikací z oblasti parožení, škod působených zvěří, zdravotního stavu aj., vznikla o jelení zvěři i rozsáhlá souborná díla (monografie), což vše svědčí o vysoké fundovanosti i upřímném zájmu českých myslivců o jelení zvěř. Nicméně v posledních 10 - 20 letech postoupil výzkum jelení zvěře mílovými kroky kupředu a byly, díky zejména zahraničním biologům, publikovány tisíce nových prací. Tyto publikace, někdy stěžejní díla, se týkají oblastí, které byly doposud zcela nedostatečně popsány, neboť to třeba jen technické prostředky ani neumožňovaly. Tyto publikace mnohdy staví pohled na hospodaření s jelení zvěří do úplně jiného světla a mění doposud vžité názory a poznatky. Ve svém příspěvku bychom se rádi věnovali pouze velmi skrovné části, týkající se lovu jelení zvěře a některých kritérií této myslivecké činnosti. Více >

Krocan divoký

Meleagris gallopavo O. KUČERA, J. KUČEROVÁ
Počet komentářů: 0
Krocan divoký je výrazně kontinentálním ptákem Severní Ameriky. Jeho výskyt je zaznamenám v severovýchodních oblastech Spojených států, jižních částech Kanady, a v Mexiku. Zeměpisné údaje uvádějí, že areál výskytu tohoto ptáka se rozkládá přibližně mezi 15o s. š. až 45o s. š., tedy daleko jižněji, než se nachází území našeho státu, která se vymezuje souřadnicemi mezi 48o s. š. až 51o s. š.. Více >

ZHORŠENÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZAJÍCŮ V LETNÍM OBDOBÍ A MOŽNOST JEJICH ZLEPŠENÍ

Dr. Miroslav Vodňanský
Počet komentářů: 0
Pojem doby nouze pro zvěř je většinou automaticky spojován se zimním obdobím. Proto si také mnoho lidí v souvislosti s mysliveckou péčí o zvěř v prvé řadě vybavuje v mysli obraz myslivce, starajícího se o plné krmelce v zasněžené krajině. Naprosto odlišná situace je u zajíců, pro které skutečné kritické období nepředstavuje zima, ale naopak doba od pozdního jara do začátku podzimu. Více >

Znáte je?

Jan RYS
Počet komentářů: 0
Koncem léta začíná hmyzožravým ptákům pomalu klesat nabídka potravy, mnozí se takticky zaměřují na čas k jinému zdroji obživy. Lehce stravitelnou bílkovinou hmyzu si osvědčeně nahrazují cukrem, obsaženým v obalech dužnatých plodů. K takové strategii zvratu potravy se uchylují i leckteří virtuózní lovci létajícího hmyzu - lejsci. Můžeme je na sklonku léta, těsně před jejich odletem do tropické Afriky proto pozorovat v lesích kolem keřů bezu hroznatého nebo černého, jak si pochutnávají na jejich dozrálých sladkých bobulích. Více >

Lyska černá

Přemysl PAVLÍK
Počet komentářů: 0
Často a s nostalgií vzpomínám na kdysi ohromná hejna kachen nejrůznějších druhů, která se s každým nastávajícím podzimem počala soustřeďovat na některých větších rybnících. Hejna postupně narůstala, jak se k nim přidávaly další a další rodiny kachen z okolních rybníků, ať už to byly březňačky, které pochopitelně převažovaly, nebo poláci velcí, chocholačky, čírky či jiné vzácnější druhy. Bylo pak opravdu potěšením sledovat ten šum a hlahol, neustálé přeletování, hlasité káchání a tleskot křídel při hromadných koupelích. A což teprve když se v blízkosti objevila silueta letícího orla mořského! Nad rybníkem to zahučelo a zabouřilo, když tisíce kachen naráz zabušilo křídly ve snaze nestát se kořistí dravce, a celá ta masa ptačích těl se vznesla nad hladinu. Více >

Nová prodejna slavnostně otevřena

redakce
Počet komentářů: 0
V předvečer jarního zasedání Sboru zástupců ČMMJ dne 22. června byla slavnostně uvedena do provozu nová prodejna Myslivost – oděvy a vybavení do přírody firmy Myslivost, s.r.o. v budově sekretariátu ČMMJ v Jungmannově ulici č. 25 v Praze. Slavnostního otevření se zúčastnili členové Myslivecké rady, členové Dozorčí rady, zástupci dodavatelů, představitelé spřátelených firem a organizací, přátelé a příznivci jak myslivosti, tak i Myslivosti. Vše zarámovaly tóny lovecké hudby v podání J. Selementa a P. Vacka a zpěv Matěje a Kristinky Vackových. Slavnostního přestřižení pásky se ujali předseda ČMMJ prof. Ing. Josef Hromas, CSc. a předseda Redakční rady časopisu Myslivost Ing. Štěpán Muller. Jak v krátkém proslovu uvedli, přestěhování prodejny ze Žižkova je dalším krokem vstříc k myslivcům – návštěvníkům budovy v Jungmannově ul. 25 z hlediska vybudování “mysliveckého domu” v Praze. Více >
Zpracování dat...