ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Znáte je?

Jan RYS
Znáte je?
Koncem léta začíná hmyzožravým ptákům pomalu klesat nabídka potravy, mnozí se takticky zaměřují na čas k jinému zdroji obživy. Lehce stravitelnou bílkovinou hmyzu si osvědčeně nahrazují cukrem, obsaženým v obalech dužnatých plodů. K takové strategii zvratu potravy se uchylují i leckteří virtuózní lovci létajícího hmyzu - lejsci. Můžeme je na sklonku léta, těsně před jejich odletem do tropické Afriky proto pozorovat v lesích kolem keřů bezu hroznatého nebo černého, jak si pochutnávají na jejich dozrálých sladkých bobulích.
Nejhojnější bývá lejsek šedý, velikostí zvící asi polního vrabce. Zjara je známý populární ptáček poletující v okolí hájoven, kde i hnízdí. Od lesáků si vysloužil mnohde důvěrnou přezdívku "náš myšáček", podle šedohnědého zbarvení peří. Celé dny poletuje po kůlech plotů nebo hřebenech střech, odkud náhle prudce vyráží do vzduchu za letícím hmyzem a zase se s ním vrací zpět na svůj posed, kde ho teprve polyká. Koncem května mívá lejsčí pár mladé a těch bývá často i pět; v tu dobu je jejich lovecká směna každý den od vidí do nevidím. Musí mláďatům, aby se dostatečně nasytila, přinést přes pět stovek kousků "lejsčího chlebíčka" hmyzu, v podobě much, ovádů a komárů.

V dubohabrových lesních stráních, kde bývá hojnost dutin po strakapúdech ve starých stromech, mívá domovské právo lejsek bělokrký. Sameček upozorňuje na sebe vedle nápadného černobílého hábitu docela silným hlasem "síb, síb", kterým vyjadřuje nelibost nad naší návštěvou v jeho revíru. Poletuje při tom z větve na větev, trhavě rozevírá křídla a pozdvihuje ocásek. Když chvilku postojíme, brzy se u něho objeví šedohnědá samička, jen s malými bílými zrcátky v křídlech. Oba kolem nás povykují tak dlouho, dokud nezmizíme z blízkosti jejich hnízdní dutiny. Jakmile se sameček uklidní, začne si prozpěvovat samé hvízdavé tóny v různých výškách.

Uprostřed lesů všeho druhu, ale i v tichých sadech nebo větších zahradách se dá pozorovat lejsek černohlavý. Svrchu je úplně černý, kromě bílé čelenky, malého zrcátka v křídle a krajních ocasních lemů per. Spodina těla mu svítí také čistou bělobou. Jeho teritorium poznáme podle jasného melodického zpěvu připomínajícího, částečně písničku rehka zahradního. Sotva nás zahlédne, hned varuje táhlým "puit". Na jaře k nám přilétá o týden později než lejsek bělokrký; v konci dubna. Hnízdí také v dutinách doupných stromů po datlech.

Posledním z čeledi lejskovitých, se kterým se můžeme poměrně vzácně potkat v naší přírodě, je hodně plachý a tajemný lejsek malý. Kdo není zběhlý v ornitologii, určitě by ho považoval za červenku, kdyby ho náhodou zahlédl pít z lesní studánky. Červenka má ale cihlovou skvrnu nejen na hrudi, také ve tvářích a na čele. Kdežto samečkovi lejska malého září červenavě jen hrdlo s malým kouskem volátka. Výraznějším jeho poznávacím znakem jsou bílá krajní ocasní pera při kořeni ocásku. Lejsek malý je striktním obyvatelem temnot korun starých bučin. V nich loví nejen létající komáry, tiplice a pestřenky, ale na větvích sbírá také ploštice, pidikřísi, mravence, pilatky a mšice. Sletět k zemi za potravou ho výjimečně donutí jen chladné počasí nebo koupel v lesním potůčku. Málo se uslyší i jeho nenápadný zpěv ve stálém šelestu lesa, přestože si při hledání hmyzu stále dvouslabičně přizvukuje "tjídl". Po vyhnízdění se chová ještě skrytěji, jako všichni ostatní lejsci. U nás se už okroužkovalo několik set lejsků malých, ale stejně to nevneslo mnoho světla do jejich zimního cestování. Má se za to, že zimoviště mají převážně v severní Indii, jako ostatní jejich evropští druzi.

Vážení čtenáři, víme, že časopis čtou v převážné míře znalci a milovníci přírody, často se ale časopis dostane do rukou těm, kteří buď nemají takévé zkušenosti, a nebo se do přírody tak často nedostanou. Právě pro ty je určena rubrika Znáte je?, ve které postupně seznámíme čtenáře se živočichy, kteří nejsou zcela v centru pozornosti myslivců, ale kteří tvoří rozmanitost a pestrost naší přírody. Domníváme se, že k všeobecnému rozhledu vnímavého člověka patří i znalost a povědomí o druzích někdy neprávem opomíjených.Zpracování dat...